Trang chủ
Toàn bộ văn bản
   Loại Văn bản
Báo cáo
Chỉ thị
Chỉ thị QPPL
Công điện
Công văn - Kế hoạch
Quyết định Chủ tịch
Quyết định
Quyết định QPPL
Thông báo
Văn bản Văn phòng UBND tỉnh
Nghị quyết HĐND
Văn bản của Ủy ban bầu cử tỉnh
  Lĩnh vực Văn bản
Tổng hợp
Kinh tế tổng hợp
Kinh tế ngành
Văn hóa - xã hội
Nội chính - Tiếp dân
Cải cách hành chính
Đối ngoại
Tổ chức cán bộ
Hội đồng kiểm tra, sát hạch
Nông nghiệp
Nông nghiệp - Tài Nguyên
Kinh tế
Hạ tầng - Kỹ thuật
Kinh tế - Hạ tầng
Khoa giáo - Văn xã
Bầu cử ĐBQH Khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021
Hỗ trợ đầu tư
Tổ chức - Hành chính
Nội chính
Tiếp dân
KSTTHC
Trích yếu(*):
Loại Văn bản(*):
Số Ký hiệu(*):  Ngày ban hành(*):
Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
365/QĐ-UBND 7/8/2023 Về việc kiện toàn Tổ Kiểm tra của Chủ tịch UBND tỉnh về kiểm tra việc thực hiện các nhiệm vụ, kết luận, chỉ đạo của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh
1395/UBND-TTHCC 16/5/2023 Thực hiện quy định về Công báo
1311/KH-UBND 8/5/2023 Hành động nâng cao chất lượng và hiệu quả cung cấp dịch vụ công trực tuyến trên địa bàn tỉnh Kon Tum năm 2023
217/QĐ-UBND 4/5/2023 Công bố Danh mục TTHC sửa đổi bổ sung lĩnh vực thi, tuyển sinh thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Giáo dục và Đào tạo trên địa bàn tỉnh Kon Tum.
702/QĐ-UBND 24/9/2020 Phê duyệt Danh mục thủ tục hành chính thực hiện cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4; nâng cấp mức độ dịch vụ công và bãi bỏ dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 trên địa bàn tỉnh Kon Tum
691/QĐ-UBND 22/9/2020 V/v Phê duyệt quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính ngành Tài nguyên và Môi trường thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường trên địa bàn tỉnh Kon Tum
674/QĐ-UBND 11/9/2020 Về việc đính chính danh mục thủ tục hành chính bãi bỏ trong lĩnh vực luật sư thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tư pháp
665/QĐ-UBND 8/9/2020 Về việc công bố bổ sung thủ tục hành chính mới ban hành của ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp xã trên địa bàn tỉnh Kon Tum
646/QĐ-UBND 1/9/2020 Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính mới ban hành; thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung; thủ tục hành chính bãi bỏ trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Kon Tum
640/QĐ-UBND 31/8/2020 Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính chuẩn hóa, thủ tục hành chính bãi bỏ trong lĩnh vực: Luật sư; Tư vấn pháp luật; Đấu giá tài sản; Quản tài viên thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tư pháp tỉnh Kon Tum
3011/UBND-KSTTHC 17/8/2020 V/v sử dụng biên lai điện tử trong việc thu phí, lệ phí giải quyết thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Kon Tum
580/QĐ-UBND 7/8/2020 Về việc công bố thủ tục hành chính thay thế và bãi bỏ ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thuộc thẩm quyền giải quyết của cơ quan hành chính cấp tỉnh trên địa bàn tỉnh Kon Tum
576/QĐ-UBND 5/8/2020 Về việc bãi bỏ các thủ tục hành chính thuộc ngành Công Thương đang thực hiện tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh và Bộ phận tiếp nhận, trả kết quả cấp huyện
575/QĐ-UBND 5/8/2020 Về việc phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết các thủ tục hành chính lĩnh vực Ngoại vụ thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum
567/QĐ-UBND 3/8/2020 V/v Phê duyệt quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thuộc thẩm quyền giải quyết của cơ quan hành chính nhà nước các cấp trên địa bàn tỉnh Kon Tum
541/QĐ-UBND 28/7/2020 Về việc phê duyệt quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính ngành Kế hoạch và Đầu tư thuộc thẩm quyền giải quyết của cơ quan hành chính nhà nước các cấp trên địa bàn tỉnh Kon Tum
543/QĐ-UBND 28/7/2020 Về việc phê duyệt quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính ngành Tư pháp thuộc thẩm quyền giải quyết của cơ quan hành chính nhà nước các cấp trên địa bàn tỉnh Kon Tum
544/QĐ-UBND 28/7/2020 Về việc phê duyệt bổ sung danh mục TTHC và quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính ngành Lao động - Thương binh và Xã hội thực hiện tại Trung tâm PVHCC tỉnh
531/QĐ-UBND 24/7/2020 Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính mới ban hành và sửa đổi, bổ sung ngành Lao động - Thương binh và Xã hội thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND tỉnh và Sở Lao động - Thương binh và Xã hội trên địa bàn tỉnh Kon Tum
462/QĐ-UBND 7/7/2020 Về việc công bố thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung, thay thế thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường áp dụng trên địa bàn tỉnh Kon Tum
Trang: Trang sau
Trang chủ        |      ÄÄƒng nhập      
 © TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ VÄ‚N PHÃ’NG ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KON TUM
    Chịu trách nhiệm:  Nguyá»…n Đăng Trình; Chức vụ: Chánh Văn phòng UBND tỉnh Kon Tum. 
    Địa chỉ: 492 Trần Phú, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum; Email: vpubnd@kontum.gov.vn;vanthu-kontum@chinhphu.vn; Điện thoại: 02603862320
    Bản quyền thuá»™c Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh Kon Tum
    Phát triển: Trình văn Duẩn; Email:trinhvandua@kontum.gov.vn; Điện thoại:0984582369