Trang chủ
Toàn bộ văn bản
   Loại Văn bản
Báo cáo
Chỉ thị
Chỉ thị QPPL
Công điện
Công văn - Kế hoạch
Quyết định Chủ tịch
Quyết định
Quyết định QPPL
Thông báo
Văn bản Văn phòng UBND tỉnh
Nghị quyết HĐND
Văn bản của Ủy ban bầu cử tỉnh
  Lĩnh vực Văn bản
Tổng hợp
Kinh tế tổng hợp
Kinh tế ngành
Văn hóa - xã hội
Nội chính - Tiếp dân
Cải cách hành chính
Đối ngoại
Tổ chức cán bộ
Hội đồng kiểm tra, sát hạch
Nông nghiệp
Nông nghiệp - Tài Nguyên
Kinh tế
Hạ tầng - Kỹ thuật
Kinh tế - Hạ tầng
Khoa giáo - Văn xã
Bầu cử ĐBQH Khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021
Hỗ trợ đầu tư
Tổ chức - Hành chính
Nội chính
Tiếp dân
KSTTHC
Trích yếu(*):
Loại Văn bản(*):
Số Ký hiệu(*):  Ngày ban hành(*):
Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
02/2015/CT-UBND 9/10/2015 Về việc thực hiện Luật Hộ tịch trên địa bàn tỉnh Kon Tum.
01/2015/CT-UBND 27/4/2015 Triển khai thực hiện quy định về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký và chứng thực hợp đồng, giao dịch trên địa bàn tỉnh Kon Tum.
04/2014/CT-UBND 18/7/2014 V/v nâng cao hiệu quả công tác ngành Tư pháp trên địa bàn tỉnh Kon Tum
03/2014/CT-UBND 6/5/2014 V/v tăng cường hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Kon Tum
02/2014/CT-UBND 26/4/2014 V/v tăng cường công tác kiểm tra, xử lý văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh Kon Tum
05/2014/CT-UBND 14/3/2014 V/v tăng cường thực hiện tiết kiệm điện trên địa bàn tỉnh Kon Tum
13/2014/QĐ-UBND 19/2/2014 V/v sửa đổi một phần quyết định số 22/2011/QĐ-UBND ngày 29/08/2011 của UBND tỉnh về phê duyệt đề án định giá rừng để giao cho thuê và bồi thường rừng tự nhiên trên địa bàn tỉnh Kon Tum
11/2014/QĐ-UBND 10/2/2014 V/v ban hành mức chi cho công tác xóa mù chữ, hỗ trợ phổ cập giáo dục trên địa bàn tỉnh kon tum
01/2014/CT-UBND 24/1/2014 V/v tăng cường công tác hòa giải ở cơ sở trên địa bàn tỉnh Kon Tum
02/2013/CT-UBND 16/8/2013 V/v nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Hội luật gia các cấp trên địa bàn tỉnh Kon Tum trong giai đoạn mới.
01/2013/CT-UBND 23/7/2013 Tăng cường công tác thông tin đối ngoại trên địa bàn tỉnh Kon Tum giai đoạn 2013 - 2020
06/2011/CT-UBND 21/7/2011 Về việc đẩy mạnh xây dựng, khai thác, quản lý tủ sách pháp luật trên địa bàn tỉnh Kon Tum
04/2011/CT-UBND 19/5/2011 Về việc triển khai hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính và thực hiện giai đoạn 3 của Đề án 30 trên địa bàn tỉnh.
03/2011/CT-UBND 13/5/2011 Về việc tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh
02/2011/CT-UBND 18/3/2011 Vv tăng cường thực hiện Nghị định 32/2005/NĐ-CP của Chính phủ về Quy chế cửa khẩu biên giưói đất liền trên địa bàn tỉnh
Trang:
Trang chủ        |      ÄÄƒng nhập      
 © TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ VÄ‚N PHÃ’NG ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KON TUM
    Chịu trách nhiệm:  Nguyá»…n Đăng Trình; Chức vụ: Chánh Văn phòng UBND tỉnh Kon Tum. 
    Địa chỉ: 492 Trần Phú, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum; Email: vpubnd@kontum.gov.vn;vanthu-kontum@chinhphu.vn; Điện thoại: 02603862320
    Bản quyền thuá»™c Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh Kon Tum
    Phát triển: Trình văn Duẩn; Email:trinhvandua@kontum.gov.vn; Điện thoại:0984582369