Trang chủ
Toàn bộ văn bản
   Loại Văn bản
Báo cáo
Chỉ thị
Chỉ thị QPPL
Công điện
Công văn - Kế hoạch
Quyết định Chủ tịch
Quyết định
Quyết định QPPL
Thông báo
Văn bản Văn phòng UBND tỉnh
Nghị quyết HĐND
Văn bản của Ủy ban bầu cử tỉnh
  Lĩnh vực Văn bản
Tổng hợp
Kinh tế tổng hợp
Kinh tế ngành
Văn hóa - xã hội
Nội chính - Tiếp dân
Cải cách hành chính
Đối ngoại
Tổ chức cán bộ
Hội đồng kiểm tra, sát hạch
Nông nghiệp
Nông nghiệp - Tài Nguyên
Kinh tế
Hạ tầng - Kỹ thuật
Kinh tế - Hạ tầng
Khoa giáo - Văn xã
Bầu cử ĐBQH Khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021
Hỗ trợ đầu tư
Tổ chức - Hành chính
Nội chính
Tiếp dân
KSTTHC
Trích yếu(*):
Loại Văn bản(*):
Số Ký hiệu(*):  Ngày ban hành(*):
Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1358/QĐ-UBND 4/12/2018 Về việc giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về tài chính cho các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường
582/QĐ-UBND 30/11/2018 Phê duyệt Danh mục dự án cần lựa chọn nhà đầu tư trên địa bàn tỉnh Kon Tum năm 2018
3357/UBND-KTTH 29/11/2018 Về việc điều hành thực hiện nhiệm vụ ngân sách năm 2018
1333/QĐ-UBND 29/11/2018 Về việc giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về tài chính cho Công ty Đầu tư phát triển hạ tầng Khu kinh tế trực thuộc Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh
1332/QĐ-UBND 29/11/2018 Về việc giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về tài chính cho Trung tâm Nghiên cứu, ứng dụng và dịch vụ khoa học và công nghệ tỉnh Kon Tum trực thuộc Sở Khoa học và Công nghệ
3350/UBND-KTTH 29/11/2018 Về việc công khai ngân sách nhà nước theo quy định của Luật ngân sách nhà nước năm 2015
3234/UBND-KTTH 19/11/2018 V/v triển khai thực hiện Quyết định số 43/2018/QĐ-TTg ngày 01/11/2018 của Thủ tướng Chính phủ Ban hành Hệ thống ngành sản phảm Việt Nam
3220/UBND-KTTH 16/11/2018 Về việc triển khai Thông báo số 717/TB-BCĐĐHG ngày 17/10/2018 của Ban Chỉ đạo điều hành giá
558/QĐ-UBND 15/11/2018 Về việc kiện toàn Hội đồng phối hợp liên ngành về trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng tỉnh Kon Tum
31/2018/QĐ-UBND 14/11/2018 Sửa đổi, bổ sung khoản 1 và khoản 2 Điều 1 của Quyết định số 29/2011/QĐ-UBND ngày 26 tháng 9 năm 2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Đề án xây dựng và phát triển các ngành kinh tế mũi nhọn và sản phẩm chủ lực của tỉnh đến năm 2020
552/QĐ-UBND 12/11/2018 Về việc phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội huyện Đăk Tô, tỉnh Kon Tum đến năm 2025, định hướng đến năm 2030
1201/QĐ-UBND 31/10/2018 Về việc phê duyệt chủ trương đầu tư danh mục dự án nhóm C quy mô nhỏ Chương trình 135 thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2019 trên địa bàn huyện Đăk Glei
1200/QĐ-UBND 31/10/2018 V/v phê duyệt chủ trương đầu tư danh mục dự án nhóm C quy mô nhỏ thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn thành phố Kon Tum năm 2019
1199/QĐ-UBND 31/10/2018 Về việc phê duyệt chủ trương đầu tư danh mục dự án nhóm C quy mô nhỏ Chương trình 135 thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2019, 2020 trên địa bàn huyện Kon Plông
1198/QĐ-UBND 31/10/2018 V/v phê duyệt chủ trương đầu tư danh mục dự án nhóm C quy mô nhỏ thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện Tu Mơ Rông năm 2019, 2020
1197/QĐ-UBND 31/10/2018 V/v phê duyệt chủ trương đầu tư danh mục dự án nhóm C quy mô nhỏ thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện Kon Plông năm 2019, 2020
1196/QĐ-UBND 31/10/2018 Về việc phê duyệt chủ trương đầu tư danh mục dự án nhóm C quy mô nhỏ Chương trình 135 thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2019, 2020 trên địa bàn huyện Ia H'Drai
1185/QĐ-UBND 30/10/2018 Về việc phê duyệt chủ trương đầu tư danh mục dự án nhóm C quy mô nhỏ thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện Ia H’Drai năm 2019, 2020
1189/QĐ-UBND 30/10/2018 Về việc phê duyệt chủ trương đầu tư danh mục dự án nhóm C quy mô nhỏ thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện Đăk Tô năm 2019
1188/QĐ-UBND 30/10/2018 Về việc phê duyệt chủ trương đầu tư danh mục dự án nhóm C quy mô nhỏ Chương trình 135 thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2019 trên địa bàn huyện Ngọc Hồi
Trang: Trang sau
Trang chủ        |      Đăng nhập      
 © CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH KON TUM
    Chịu trách nhiệm: Ông Bùi Thanh Bình; Chức vụ: Chánh Văn phòng UBND tỉnh Kon Tum. 
    Địa chỉ: 125B Trần Phú, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum; Email: kontum@chinhphu.vn; Điện thoại: 0603862320
    Ghi rõ 'Cổng Thông tin điện tử tỉnh Kon Tum' hoặc 'www.kontum.gov.vn' khi phát hành lại thông tin từ Website này.