Trang chủ
Toàn bộ văn bản
   Loại Văn bản
Báo cáo
Chỉ thị
Chỉ thị QPPL
Công điện
Công văn - Kế hoạch
Quyết định Chủ tịch
Quyết định
Quyết định QPPL
Thông báo
Văn bản Văn phòng UBND tỉnh
Nghị quyết HĐND
Văn bản của Ủy ban bầu cử tỉnh
  Lĩnh vực Văn bản
Tổng hợp
Kinh tế tổng hợp
Kinh tế ngành
Văn hóa - xã hội
Nội chính - Tiếp dân
Cải cách hành chính
Đối ngoại
Tổ chức cán bộ
Hội đồng kiểm tra, sát hạch
Nông nghiệp
Nông nghiệp - Tài Nguyên
Kinh tế
Hạ tầng - Kỹ thuật
Kinh tế - Hạ tầng
Khoa giáo - Văn xã
Bầu cử ĐBQH Khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021
Hỗ trợ đầu tư
Tổ chức - Hành chính
Nội chính
Tiếp dân
KSTTHC
Trích yếu(*):
Loại Văn bản(*):
Số Ký hiệu(*):  Ngày ban hành(*):
Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
849/QĐ-UBND 15/8/2018 Phê duyệt Dự toán và Kế hoạch lựa chọn nhà thầu, gói thầu: Mua sắm trang thiết bị phòng máy vi tính của Trường Phổ thông Dân tộc nội trú huyện Tu Mơ Rông
850/QĐ-UBND 15/8/2018 Phê duyệt Dự toán và Kế hoạch lựa chọn nhà thầu, gói thầu: Mua sắm trang thiết bị phòng máy vi tính của Trường Phổ thông Dân tộc nội trú huyện Đăk Hà
851/QĐ-UBND 15/8/2018 Phê duyệt Dự toán và Kế hoạch lựa chọn nhà thầu, gói thầu: Mua sắm trang thiết bị phòng máy vi tính của Trường Phổ thông Dân tộc nội trú huyện Sa Thầy
862/QĐ-UBND 15/8/2018 Về việc phê duyệt kết quả xếp loại doanh nghiệp các Công ty TNHH MTV do Ủy ban nhân dân tỉnh làm đại diện chủ sở hữu vốn nhà nước năm 2017
828/QĐ-UBND 14/8/2018 Về việc phê duyệt quyết toán khối lượng, kinh phí thực hiện chính sách miễn thu thủy lợi phí năm 2017 và kinh phí còn thiếu luỹ kế đến năm 2016 của tỉnh Kon Tum
2268/UBND-KT 13/8/2018 Về việc triển khai Quyết định số 27/2018/QĐ-TTg ngày 06/7/2018 của Thủ tướng Chính phủ
2258/UBND-KT 13/8/2018 Về việc triển khai Văn bản số 7417/VPCP-QHĐP ngày 03/8/2018 của VP Chính phủ
2255/KH-UBND 13/8/2018 Phát triển kinh tế tập thể trên địa bàn tỉnh Kon Tum năm 2019
823/QĐ-UBND 8/8/2018 Phê duyệt Dự toán và Kế hoạch lựa chọn nhà thầu, gói thầu: Chỉnh lý khoa học tài liệu tồn đọng từ năm 2006 trở về trước của Sở Nội vụ
2173/UBND-KT 3/8/2018 Về việc triển khai thực hiện Thông tư số 129/2017/TT-BTC ngày 04/12/2017 của Bộ trưởng Bộ Tài chính
141/TB-UBND 3/8/2018 Kết quả phiên họp Ủy ban nhân dân tỉnh thường kỳ tháng 7 năm 2018
1812/VP-KT 31/7/2018 Về việc triển khai Thông báo số 37/TB-HĐND ngày 20/7/2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh
796/QĐ-UBND 31/7/2018 Phê duyệt Dự toán và Kế hoạch lựa chọn nhà thầu, gói thầu: Chỉnh lý khoa học tài liệu tồn đọng từ năm 1996 đến năm 2003 của Sở Tài chính
794/QĐ-UBND 31/7/2018 Về việc điều chỉnh phụ lục kèm theo Quyết định số 68/QĐ-UBND ngày 18/01/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt chủ trương đầu tư danh mục dự án nhóm C quy mô nhỏ thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn thành phố Kon Tum năm 2018
2124/UBND-KT 31/7/2018 Về việc triển khai Nghị quyết số 21/2018/NQ-HĐND ngày 19/7/2018 của HĐND tỉnh khóa XI, kỳ họp thứ 6
2123/UBND-KT 31/7/2018 Về việc triển khai Nghị quyết số 15/2018/NQ-HĐND ngày 19/7/2018 của HĐND tỉnh khóa XI, kỳ họp thứ 6
2122/UBND-KT 31/7/2018 Về việc triển khai Nghị quyết số 12/2018/NQ-HĐND ngày 19/7/2018 của HĐND tỉnh khóa XI, kỳ họp thứ 6
2121/UBND-KT 31/7/2018 Về việc triển khai Nghị quyết số 22/2018/NQ-HĐND ngày 19/7/2018 của HĐND tỉnh khóa XI, kỳ họp thứ 6
2120/UBND-KT 31/7/2018 Về việc triển khai Nghị quyết số 23/2018/NQ-HĐND ngày 19/7/2018 của HĐND tỉnh khóa XI, kỳ họp thứ 6
2119/UBND-KT 31/7/2018 Về việc triển khai Nghị quyết số 14/2018/NQ-HĐND ngày 19/7/2018 của HĐND tỉnh khóa XI, kỳ họp thứ 6
Trang: Trang sau
Trang chủ        |      Đăng nhập      
 © CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH KON TUM
    Chịu trách nhiệm: Ông Bùi Thanh Bình; Chức vụ: Chánh Văn phòng UBND tỉnh Kon Tum. 
    Địa chỉ: 125B Trần Phú, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum; Email: kontum@chinhphu.vn; Điện thoại: 0603862320
    Ghi rõ 'Cổng Thông tin điện tử tỉnh Kon Tum' hoặc 'www.kontum.gov.vn' khi phát hành lại thông tin từ Website này.