Trang chủ
Toàn bộ văn bản
   Loại Văn bản
Báo cáo
Chỉ thị
Chỉ thị QPPL
Công điện
Công văn - Kế hoạch
Quyết định Chủ tịch
Quyết định
Quyết định QPPL
Thông báo
Văn bản Văn phòng UBND tỉnh
Nghị quyết HĐND
Văn bản của Ủy ban bầu cử tỉnh
  Lĩnh vực Văn bản
Tổng hợp
Kinh tế tổng hợp
Kinh tế ngành
Văn hóa - xã hội
Nội chính - Tiếp dân
Cải cách hành chính
Đối ngoại
Tổ chức cán bộ
Hội đồng kiểm tra, sát hạch
Nông nghiệp
Nông nghiệp - Tài Nguyên
Kinh tế
Hạ tầng - Kỹ thuật
Kinh tế - Hạ tầng
Khoa giáo - Văn xã
Bầu cử ĐBQH Khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021
Hỗ trợ đầu tư
Tổ chức - Hành chính
Nội chính
Tiếp dân
KSTTHC
Trích yếu(*):
Loại Văn bản(*):
Số Ký hiệu(*):  Ngày ban hành(*):
Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
532/KH-UBND 12/3/2019 Triển khai thực hiện Chỉ thị số 15/CT-TTg ngày 25/6/2018 của Thủ tướng Chính phủ về tổ chức triển khai thực hiện hiệu quả Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa
215/QĐ-UBND 6/3/2019 V/v giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về tài chính giai đoạn 2019 - 2020 cho các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Tư pháp
466/UBND-KTTH 6/3/2019 Về việc rà soát chuyển nguồn vốn đầu tư công kế hoạch năm 2018 sang năm 2019
03/2019/QĐ-UBND 25/2/2019 V/v Quy định tỷ lệ (mức) khoán chi phí quản lý, xử lý tài sản được xác lập quyền sở hữu toàn dân trên địa bàn tỉnh Kon Tum
390/VP-KTTH 18/2/2019 Về việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 03/CT-TTg ngày 30/01/2019 của Thủ tướng Chính phủ
334/UBND-KTTH 14/2/2019 V/v hỗ trợ phát triển HTX, thực hiện tiêu chí số 13 trong Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020
313/UBND-KTTH 11/2/2019 V/v triển khai Nghị quyết 160/NQ-CP ngày 28/12/2018 của Chính phủ
68/QĐ-UBND 30/1/2019 Về việc điều chuyển cơ sở nhà, đất của Chi cục Chăn nuôi và Thú y sang Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố
67/QĐ-UBND 30/1/2019 Về việc điều chuyển cơ sở nhà, đất của Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật sang Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố
103/QĐ-UBND 25/1/2019 Về việc phê duyệt chủ trương đầu tư danh mục dự án nhóm C quy mô nhỏ Chương trình 135 thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2019 (bổ sung) trên địa bàn huyện Đăk Glei
104/QĐ-UBND 25/1/2019 Về việc phê duyệt chủ trương đầu tư danh mục dự án nhóm C quy mô nhỏ Chương trình 135 thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2019 (bổ sung) trên địa bàn huyện Kon Rẫy
72/QĐ-UBND 17/1/2019 Về việc phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án Sửa chữa nhà trạm bảo vệ rừng số 02, kéo đường điện phục vụ nhà trực trạm bảo vệ rừng số 02 và làm mới 02 chốt bảo vệ rừng di động của Ban Quản lý rừng phòng hộ Kon Rẫy
43/QĐ-UBND 14/1/2019 Về việc giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về tài chính cho các đơn vị sự nghiệp thuộc Sở Y tế giai đoạn 2019 - 2020
90/UBND-KTTH 14/1/2019 V/v triển khai Văn bản số 12448/VPCP-QHĐP ngày 22/12/2018 của VP Chính phủ
89/KH-UBND 14/1/2019 Triển khai Nghị quyết số 139/NQ-CP, ngày 09/11/2018 của Chính phủ về ban hành Chương trình hành động của Chính phủ cắt giảm chi phí cho doanh nghiệp
01/CT-UBND 14/1/2019 Về việc tăng cường các biện pháp bảo đảm đón Tết Nguyên Đán Kỷ Hợi 2019 vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm
29/QĐ-UBND 10/1/2019 Về việc bổ sung kinh phí chi trả trợ cấp một lần theo Quyết định số 24/2016/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ
67/UBND-KTTH 10/1/2019 Về việc đẩy mạnh công tác Quyết toán ngân sách địa phương năm 2018 để phục vụ kiểm toán ngân sách địa phương
19/KH-UBND 4/1/2019 Thực hiện Quyết định số 501/QĐ-TTg ngày 10/5/2018 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án ứng dụng công nghệ thông tin - truyền thông trong Hệ thống thống kê nhà nước giai đoạn 2017 - 2025 và tầm nhìn đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Kon Tum
01/QĐ-UBND 3/1/2019 Về việc công bố công khai quyết toán ngân sách địa phương năm 2017
Trang: Trang sau
Trang chủ        |      ÄÄƒng nhập      
 © TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ VÄ‚N PHÃ’NG ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KON TUM
    Chịu trách nhiệm:  Nguyá»…n Đăng Trình; Chức vụ: Chánh Văn phòng UBND tỉnh Kon Tum. 
    Địa chỉ: 492 Trần Phú, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum; Email: vpubnd@kontum.gov.vn;vanthu-kontum@chinhphu.vn; Điện thoại: 02603862320
    Bản quyền thuá»™c Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh Kon Tum
    Phát triển: Trình văn Duẩn; Email:trinhvandua@kontum.gov.vn; Điện thoại:0984582369