Trang chủ
Toàn bộ văn bản
   Loại Văn bản
Báo cáo
Chỉ thị
Chỉ thị QPPL
Công điện
Công văn - Kế hoạch
Quyết định Chủ tịch
Quyết định
Quyết định QPPL
Thông báo
Văn bản Văn phòng UBND tỉnh
Nghị quyết HĐND
Văn bản của Ủy ban bầu cử tỉnh
  Lĩnh vực Văn bản
Tổng hợp
Kinh tế tổng hợp
Kinh tế ngành
Văn hóa - xã hội
Nội chính - Tiếp dân
Cải cách hành chính
Đối ngoại
Tổ chức cán bộ
Hội đồng kiểm tra, sát hạch
Nông nghiệp
Nông nghiệp - Tài Nguyên
Kinh tế
Hạ tầng - Kỹ thuật
Kinh tế - Hạ tầng
Khoa giáo - Văn xã
Bầu cử ĐBQH Khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021
Hỗ trợ đầu tư
Tổ chức - Hành chính
Nội chính
Tiếp dân
KSTTHC
Trích yếu(*):
Loại Văn bản(*):
Số Ký hiệu(*):  Ngày ban hành(*):
Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
2891/UBND-KTTH 16/10/2018 V/v đẩy mạnh các giải pháp tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp theo Chỉ thị số 25/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ
513/QĐ-UBND 12/10/2018 Về việc quy định giá thóc dùng để tính thuế sử dụng đất nông nghiệp vụ mùa năm 2018 trên địa bàn tỉnh Kon Tum
2855/UBND-KTTH 11/10/2018 Về việc đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến thanh toán không dùng tiền mặt trên địa bàn tỉnh
186/TB-UBND 9/10/2018 Kết quả phiên họp Ủy ban nhân dân tỉnh thường kỳ tháng 9 năm 2018
2717/UBND-KT 27/9/2018 Về việc rà soát danh sách các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc chuyển thành công ty cổ phần
174/TB-UBND 24/9/2018 Về nội dung, thời gian phiên họp Ủy ban nhân dân tỉnh thường kỳ tháng 9 năm 2018
2629/UBND-KT 17/9/2018 Về việc tăng cường công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2018 trên địa bàn tỉnh Kon Tum
982/QĐ-UBND 17/9/2018 Về việc phê duyệt chủ trương đầu tư Danh mục dự án nhóm C quy mô nhỏ Chương trình 30a thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2019-2020 trên địa bàn huyện Kon Plông
979/QĐ-UBND 14/9/2018 Về việc thành lập Ban Chỉ đạo Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 tỉnh Kon Tum
952/QĐ-UBND 11/9/2018 Về việc giao chi tiết kế hoạch vốn nguồn ngân sách Trung ương hỗ trợ thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016 - 2020 trên địa bàn tỉnh Kon Tum
939/QĐ-UBND 10/9/2018 Phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án Khắc phục thiệt hại Tỉnh lộ 676 do ảnh hưởng của bão lũ năm 2017
941/QĐ-UBND 10/9/2018 Phê duyệt Dự toán và Kế hoạch lựa chọn nhà thầu, gói thầu: Chỉnh lý khoa học tài liệu tồn đọng từ năm 2009 trở về trước của Sở Kế hoạch và Đầu tư
931/QĐ-UBND 7/9/2018 Về việc điều chỉnh phụ lục kèm theo Quyết định số 1234/QĐ-UBND ngày 17/11/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt chủ trương đầu tư Danh mục dự án nhóm C quy mô nhỏ thuộc Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2018 trên địa bàn huyện Đăk Tô
2528/UBND-KT 4/9/2018 Về việc đẩy mạnh thực hiện các giải pháp điều hành thực hiện nhiệm vụ tài chính - ngân sách địa phương những tháng cuối năm 2018
2490/UBND-KT 31/8/2018 Về việc triển khai Văn bản số 1005/TTg-ĐMDN của Thủ tướng Chính phủ
2483/UBND-KT 30/8/2018 Về việc triển khai thực hiện Nghị định số 93, 94, 97/2018 của Chính phủ và Quyết định số 1164/QĐ-BTC ngày 18/7/2018 của Bộ Tài chính
2435/UBND-KT 28/8/2018 Về việc triển khai thực hiện Chỉ thị 20/CT-TTg ngày 13/7/2018 của Thủ tướng Chính phủ
880/QĐ-UBND 21/8/2018 Về việc giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về tài chính cho Công ty Đầu tư phát triển hạ tầng Khu kinh tế thuộc Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh
849/QĐ-UBND 15/8/2018 Phê duyệt Dự toán và Kế hoạch lựa chọn nhà thầu, gói thầu: Mua sắm trang thiết bị phòng máy vi tính của Trường Phổ thông Dân tộc nội trú huyện Tu Mơ Rông
850/QĐ-UBND 15/8/2018 Phê duyệt Dự toán và Kế hoạch lựa chọn nhà thầu, gói thầu: Mua sắm trang thiết bị phòng máy vi tính của Trường Phổ thông Dân tộc nội trú huyện Đăk Hà
Trang: Trang sau
Trang chủ        |      Đăng nhập      
 © CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH KON TUM
    Chịu trách nhiệm: Ông Bùi Thanh Bình; Chức vụ: Chánh Văn phòng UBND tỉnh Kon Tum. 
    Địa chỉ: 125B Trần Phú, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum; Email: kontum@chinhphu.vn; Điện thoại: 0603862320
    Ghi rõ 'Cổng Thông tin điện tử tỉnh Kon Tum' hoặc 'www.kontum.gov.vn' khi phát hành lại thông tin từ Website này.