Trang chủ
Toàn bộ văn bản
   Loại Văn bản
Báo cáo
Chỉ thị
Chỉ thị QPPL
Công điện
Công văn - Kế hoạch
Quyết định Chủ tịch
Quyết định
Quyết định QPPL
Thông báo
Văn bản Văn phòng UBND tỉnh
Nghị quyết HĐND
Văn bản của Ủy ban bầu cử tỉnh
  Lĩnh vực Văn bản
Tổng hợp
Kinh tế tổng hợp
Kinh tế ngành
Văn hóa - xã hội
Nội chính - Tiếp dân
Cải cách hành chính
Đối ngoại
Tổ chức cán bộ
Hội đồng kiểm tra, sát hạch
Nông nghiệp
Nông nghiệp - Tài Nguyên
Kinh tế
Hạ tầng - Kỹ thuật
Kinh tế - Hạ tầng
Khoa giáo - Văn xã
Bầu cử ĐBQH Khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021
Hỗ trợ đầu tư
Tổ chức - Hành chính
Nội chính
Tiếp dân
KSTTHC
Trích yếu(*):
Loại Văn bản(*):
Số Ký hiệu(*):  Ngày ban hành(*):
Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1608/UBND-KT 21/6/2018 Về việc thực hiện nhiệm vụ đào tạo nghề cho lao động nông thôn năm 2018
1607/UBND-KT 21/6/2018 Về việc thành lập Chi cục Thuế khu vực 02 huyện Sa Thầy và Ia H’Drai
1610/UBND-KT 21/6/2018 Về việc hạch toán một số khoản thu vào NSNN khi tính tăng thu NSĐP dành để cải cách tiền lương
625/QĐ-UBND 21/6/2018 Về việc điều chỉnh kế hoạch vốn Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững (Chương trình 30a) năm 2018 của huyện Đăk Glei
611/QĐ-UBND 19/6/2018 Phê duyệt Dự toán và Kế hoạch lựa chọn nhà thầu, gói thầu: Mua hóa chất năm 2018 của Bệnh viện Đa khoa khu vực Ngọc Hồi
610/QĐ-UBND 19/6/2018 Về việc điều chỉnh phụ lục kèm theo Quyết định số 1138/QĐ-UBND ngày 30/10/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt chủ trương đầu tư danh mục dự án nhóm C quy mô nhỏ Chương trình 135 thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2018 trên địa bàn huyện Đăk Hà
06/CT-UBND 18/6/2018 Về xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2019
1559/KH-UBND 18/6/2018 Triển khai thực hiện Đề án đẩy mạnh thanh toán qua ngân hàng đối với các dịch vụ công: thuế, điện, nước, học phí, viện phí và chi trả các chương trình an sinh xã hội 2018-2020
1539/KH-UBND 14/6/2018 Kế hoạch Đấu giá các cơ sở nhà đất thuộc trụ sở làm việc các cơ quan, đơn vị thuộc tỉnh đứng chân trên địa bàn thành phố Kon Tum
17/2018/QĐ-UBND 14/6/2018 Về việc Ban hành Bảng giá tính thuế tài nguyên đối với nhóm, loại tài nguyên có tính chất lý hóa giống nhau năm 2018 trên địa bàn tỉnh Kon Tum
596/QĐ-UBND 14/6/2018 Về việc phê duyệt quyết toán kinh phí quản lý diện tích rừng tự nhiên của các công ty lâm nghiệp phải tạm dừng khai thác năm 2017 theo Quyết định số 2242/QĐ-TTg ngày 11/12/2014 của Thủ tướng Chính phủ
05/CT-UBND 14/6/2018 Về việc chuẩn bị Tổng điều tra dân số và nhà ở thời điểm 0 giờ ngày 01 tháng 4 năm 2019 trên địa bàn tỉnh Kon Tum
591/QĐ-UBND 13/6/2018 Về việc chuyển nguồn vốn đầu tư phát triển và sự nghiệp có tính chất đầu tư XDCB thuộc ngân sách tỉnh năm 2017 sang năm 2018
585/QĐ-UBND 12/6/2018 Phê duyệt Dự toán và Kế hoạch lựa chọn nhà thầu, gói thầu: Đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực cho cộng đồng và cán bộ cơ sở thuộc Chương trình 135 trên địa bàn tỉnh Kon Tum của Ban Dân tộc tỉnh
573/QĐ-UBND 11/6/2018 Về việc điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch sản xuất kinh doanh và Kế hoạch đầu tư phát triển 5 năm 2016 - 2020 của Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Ia H’Drai
1468/UBND-KT 11/6/2018 Về việc thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh tại Kế hoạch số 740/KH-UBND ngày 28/3/2018
1453/UBND-KT 7/6/2018 Về việc tăng cường quản lý thu thuế từ hoạt động khai thác đất sét sản xuất gạch, ngói trên địa bàn
558/QĐ-UBND 5/6/2018 Về việc phê duyệt danh mục các dự án được giao kế hoạch vốn ngân sách Trung ương năm 2017 kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân sang năm 2018 thuộc các Chương trình mục tiêu quốc gia
1418/UBND-KT 5/6/2018 Về việc báo cáo tình hình thực hiện và giải ngân kế hoạch đầu tư vốn NSNN hằng tháng trên Hệ thống thông tin về đầu tư công
90/TB-UBND 1/6/2018 Kết quả phiên họp Ủy ban nhân dân tỉnh thường kỳ tháng 5 năm 2018
Trang: Trang sau
Trang chủ        |      Đăng nhập      
 © CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH KON TUM
    Chịu trách nhiệm: Ông Bùi Thanh Bình; Chức vụ: Chánh Văn phòng UBND tỉnh Kon Tum. 
    Địa chỉ: 125B Trần Phú, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum; Email: kontum@chinhphu.vn; Điện thoại: 0603862320
    Ghi rõ 'Cổng Thông tin điện tử tỉnh Kon Tum' hoặc 'www.kontum.gov.vn' khi phát hành lại thông tin từ Website này.