Trang chủ
Toàn bộ văn bản
   Loại Văn bản
Báo cáo
Chỉ thị
Chỉ thị QPPL
Công điện
Công văn - Kế hoạch
Quyết định Chủ tịch
Quyết định
Quyết định QPPL
Thông báo
Văn bản Văn phòng UBND tỉnh
Nghị quyết HĐND
Văn bản của Ủy ban bầu cử tỉnh
  Lĩnh vực Văn bản
Tổng hợp
Kinh tế tổng hợp
Kinh tế ngành
Văn hóa - xã hội
Nội chính - Tiếp dân
Cải cách hành chính
Đối ngoại
Tổ chức cán bộ
Hội đồng kiểm tra, sát hạch
Nông nghiệp
Nông nghiệp - Tài Nguyên
Kinh tế
Hạ tầng - Kỹ thuật
Kinh tế - Hạ tầng
Khoa giáo - Văn xã
Bầu cử ĐBQH Khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021
Hỗ trợ đầu tư
Tổ chức - Hành chính
Nội chính
Tiếp dân
KSTTHC
Trích yếu(*):
Loại Văn bản(*):
Số Ký hiệu(*):  Ngày ban hành(*):
Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
2662/UBND-KGVX 24/7/2020 V/v tăng cường công tác phòng, chống bệnh bạch hầu
2257/KH-UBND 26/6/2020 Kế hoạch thực hiện Dự án "Truyền thông và giảm nghèo về thông tin" năm 2020 thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016 - 2020 trên địa bàn tỉnh Kon Tum
349/QĐ-UBND 8/6/2020 Về việc công nhận trường đạt chuẩn quốc gia mức độ 1 - năm 2020
1845/UBND-KGVX 26/5/2020 Tổ chức các hoạt động tôn vinh người hiến máu tiêu biểu hưởng ứng Ngày Quốc tế Người hiến máu -14/6/2020
1801/UBND-KSTTHC 25/5/2020 V/v thực hiện dịch vụ công trực tuyến hỗ trợ đối tượng gặp khó khăn do dịch Covid-19
477/QĐ-UBND 13/5/2020 Quyết định ban hành Quy chế quản lý và sử dụng nhãn hiệu chứng nhận Ngũ vị tử Kon Tum
480/QĐ-UBND 13/5/2020 Quyết định ban hành Quy chế quản lý và sử dụng nhãn hiệu chứng nhận Nấm linh chi Kon Tum
479/QĐ-UBND 13/5/2020 Quyết định ban hành Quy chế quản lý và sử dụng nhãn hiệu chứng nhận Đảng sâm Kon Tum
478/QĐ-UBND 13/5/2020 Quyết định ban hành Quy chế quản lý và sử dụng nhãn hiệu chứng nhận Đương quy Kon Tum
476/QĐ-UBND 13/5/2020 Quyết định ban hành Quy chế quản lý và sử dụng nhãn hiệu chứng nhận Lan kim tuyến Kon Tum
474/QĐ-UBND 13/5/2020 Quyết định ban hành Quy chế quản lý và sử dụng nhãn hiệu chứng nhận Sa nhân tím Kon Tum
1224/UBND-KGVX 13/4/2020 Về viêc đẩy mạnh công tác loại trừ bệnh phong quy mô cấp huyện năm 2020
152/QĐ-UBND 17/10/2017 V/v thành lập Ban Tổ chức Đại hội Thể dục thể thao tỉnh Kon Tum lần thứ VI năm 2018
27/QĐ-BCĐ 1/3/2017 Ban hành quy chế hoạt động của Ban chỉ đạo triển khai Đề án "Thực hiện lộ trình tiến tới BHYT toàn dân tỉnh Kon Tum giai đoạn 2012 -2015 và 2020 "
70/UBND-VX 10/1/2017 V/v Tổ chức Hội báo Xuân Đinh Dậu - 2017
33/2016/QĐ-UBND 8/8/2016 V/v Ban hành Quy chế tổ chức lễ tang đối với cán bộ, công chức, viên chức và Bà mẹ Việt Nam anh hùng khi từ trần trên địa bàn tỉnh Kon Tum
32/2016/QĐ-UBND 29/7/2016 V/v bãi bỏ Quyết định số 18/2013/QĐ-UBND ngày 01/4/2013 của ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy chế quản lý và sử dụng Quỹ giải quyết việc làm tỉnh Kon Tum
826/QĐ-UBND 29/7/2016 V/v Phê duyệt chế độ bảo hiểm y tế đối với 03 trường hợp là Thanh niên xung phong đã tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước từ ngày 30/4/1975 trở về trước theo Quyết định số 290/2005/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ
825/QĐ-UBND 29/7/2016 V/v Phê duyệt danh sách được hưởng chế độ Bảo hiểm y tế đối với 19 trường hợp là đối tượng tham gia chiến tranh bảo vệ tổ quốc, làm nhiệm vụ quốc tế ở Campuchia, giúp bạn Lào sau 30/4/1975 đã phục viên, xuất ngũ, thôi việc theo Quyết định số 62/2011/QĐ-TTg ngày 09/11/2011 của Thủ tướng Chính phủ
824/QĐ-UBND 29/7/2016 V/v Giải quyết chế độ mai táng phí cho 07 trường hợp là đối tượng tham gia chiến tranh bảo vệ tổ quốc, làm nhiệm vụ quốc tế ở Campuchia, giúp bạn Lào sau 30/4/1975 đã phục viên, xuất ngũ, thôi việc theo Quyết định số 62/2011/QĐ-TTg ngày 09/11/2011 của Thủ tướng Chính phủ, hiện đã từ trần
Trang: Trang sau
Trang chủ        |      ÄÄƒng nhập      
 © TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ VÄ‚N PHÃ’NG ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KON TUM
    Chịu trách nhiệm:  Nguyá»…n Đăng Trình; Chức vụ: Chánh Văn phòng UBND tỉnh Kon Tum. 
    Địa chỉ: 492 Trần Phú, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum; Email: vpubnd@kontum.gov.vn;vanthu-kontum@chinhphu.vn; Điện thoại: 02603862320
    Bản quyền thuá»™c Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh Kon Tum
    Phát triển: Trình văn Duẩn; Email:trinhvandua@kontum.gov.vn; Điện thoại:0984582369