Trang chủ
Toàn bộ văn bản
   Loại Văn bản
Báo cáo
Chỉ thị
Chỉ thị QPPL
Công điện
Công văn - Kế hoạch
Quyết định Chủ tịch
Quyết định
Quyết định QPPL
Thông báo
Văn bản Văn phòng UBND tỉnh
Nghị quyết HĐND
Văn bản của Ủy ban bầu cử tỉnh
  Lĩnh vực Văn bản
Tổng hợp
Kinh tế tổng hợp
Kinh tế ngành
Văn hóa - xã hội
Nội chính - Tiếp dân
Cải cách hành chính
Đối ngoại
Tổ chức cán bộ
Hội đồng kiểm tra, sát hạch
Nông nghiệp
Nông nghiệp - Tài Nguyên
Kinh tế
Hạ tầng - Kỹ thuật
Kinh tế - Hạ tầng
Khoa giáo - Văn xã
Bầu cử ĐBQH Khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021
Hỗ trợ đầu tư
Tổ chức - Hành chính
Nội chính
Tiếp dân
KSTTHC
Trích yếu(*):
Loại Văn bản(*):
Số Ký hiệu(*):  Ngày ban hành(*):
Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
152/QĐ-UBND 17/10/2017 V/v thành lập Ban Tổ chức Đại hội Thể dục thể thao tỉnh Kon Tum lần thứ VI năm 2018
27/QĐ-BCĐ 1/3/2017 Ban hành quy chế hoạt động của Ban chỉ đạo triển khai Đề án "Thực hiện lộ trình tiến tới BHYT toàn dân tỉnh Kon Tum giai đoạn 2012 -2015 và 2020 "
70/UBND-VX 10/1/2017 V/v Tổ chức Hội báo Xuân Đinh Dậu - 2017
33/2016/QĐ-UBND 8/8/2016 V/v Ban hành Quy chế tổ chức lễ tang đối với cán bộ, công chức, viên chức và Bà mẹ Việt Nam anh hùng khi từ trần trên địa bàn tỉnh Kon Tum
32/2016/QĐ-UBND 29/7/2016 V/v bãi bỏ Quyết định số 18/2013/QĐ-UBND ngày 01/4/2013 của ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy chế quản lý và sử dụng Quỹ giải quyết việc làm tỉnh Kon Tum
826/QĐ-UBND 29/7/2016 V/v Phê duyệt chế độ bảo hiểm y tế đối với 03 trường hợp là Thanh niên xung phong đã tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước từ ngày 30/4/1975 trở về trước theo Quyết định số 290/2005/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ
825/QĐ-UBND 29/7/2016 V/v Phê duyệt danh sách được hưởng chế độ Bảo hiểm y tế đối với 19 trường hợp là đối tượng tham gia chiến tranh bảo vệ tổ quốc, làm nhiệm vụ quốc tế ở Campuchia, giúp bạn Lào sau 30/4/1975 đã phục viên, xuất ngũ, thôi việc theo Quyết định số 62/2011/QĐ-TTg ngày 09/11/2011 của Thủ tướng Chính phủ
824/QĐ-UBND 29/7/2016 V/v Giải quyết chế độ mai táng phí cho 07 trường hợp là đối tượng tham gia chiến tranh bảo vệ tổ quốc, làm nhiệm vụ quốc tế ở Campuchia, giúp bạn Lào sau 30/4/1975 đã phục viên, xuất ngũ, thôi việc theo Quyết định số 62/2011/QĐ-TTg ngày 09/11/2011 của Thủ tướng Chính phủ, hiện đã từ trần
1725/UBND-KGVX 27/7/2016 V/v triển khai thu thập, lưu trữ, tổng hợp thông tin thị trường lao động năm 2016 trên địa bàn tỉnh Kon Tum
1719/UBND-KGVX 26/7/2016 V/v tăng cường công tác phòng, chống sốt xuất huyết Dengue
1674/UBND-KGVX 25/7/2016 V/v đẩy nhanh thực hiện đổi mới công tác cai nghiện ma túy
1679/UBND-KGVX 25/7/2016 V/v triển khai Chương trình cung cấp dịch vụ viễn thông công ích đến năm 2020 trên địa bàn tỉnh
1670/UBND-KGVX 22/7/2016 V/v thực hiện công tác phối hợp đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội trong lĩnh vực văn hóa, gia đình, thể dục, thể thao và du lịch trên địa bàn tỉnh
1323/UBND-KGVX 16/6/2016 V/v đẩy nhanh tiến độ thực hiện Quyết định số 755/QĐ-TTg
1326/KH-UBND 16/6/2016 Kế hoạch triển khai chữ ký số chuyên dùng trong các hoạt động của các cơ quan nhà nước tỉnh Kon Tum năm 2016
1327/UBND-KGVX 16/6/2016 Kế hoạch tổng kết 10 năm thực hiện Luật Công nghệ thông tin
1304/UBND-KGVX 14/6/2016 V/v thực hiện Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí
1276/UBND-KGVX 13/6/2016 V/v tăng cường công tác dân vận trong các cơ quan hành chính nhà nước, chính quyền các cấp
1274/UBND-KGVX 10/6/2016 V/v tiếp tục thực hiện công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới theo Kết luận 118-KL/TW
628/QĐ-UBND 10/6/2016 Giải quyết chế độ trợ cấp mai táng phí cho đối tượng tham gia làm nhiệm vụ quốc tế ở Campuchia, Lào sau 30/4/1975 đã phục viên, xuất ngủ, thôi việc theo Quyết định 62/2011/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ
Trang: Trang sau
Trang chủ        |      Đăng nhập      
 © CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH KON TUM
    Chịu trách nhiệm: Ông Đặng Quang Hà - Chánh Văn phòng UBND tỉnh Kon Tum. 
    Địa chỉ: 492 Trần Phú, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum; Email: kontum@chinhphu.vn; Điện thoại: 02603862320
    Ghi rõ 'Cổng Thông tin điện tử tỉnh Kon Tum' hoặc 'www.kontum.gov.vn' khi phát hành lại thông tin từ Website này.