Trang chủ
Toàn bộ văn bản
   Loại Văn bản
Báo cáo
Chỉ thị
Chỉ thị QPPL
Công điện
Công văn - Kế hoạch
Quyết định Chủ tịch
Quyết định
Quyết định QPPL
Thông báo
Văn bản Văn phòng UBND tỉnh
Nghị quyết HĐND
Văn bản của Ủy ban bầu cử tỉnh
  Lĩnh vực Văn bản
Tổng hợp
Kinh tế tổng hợp
Kinh tế ngành
Văn hóa - xã hội
Nội chính - Tiếp dân
Cải cách hành chính
Đối ngoại
Tổ chức cán bộ
Hội đồng kiểm tra, sát hạch
Nông nghiệp
Nông nghiệp - Tài Nguyên
Kinh tế
Hạ tầng - Kỹ thuật
Kinh tế - Hạ tầng
Khoa giáo - Văn xã
Bầu cử ĐBQH Khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021
Hỗ trợ đầu tư
Tổ chức - Hành chính
Nội chính
Tiếp dân
KSTTHC
Trích yếu(*):
Loại Văn bản(*):
Số Ký hiệu(*):  Ngày ban hành(*):
Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
56/QĐ-UBND 21/1/2021 Về việc phê duyệt Danh mục thủ tục hành chính bổ sung; thủ tục hành chính bãi bỏ thuộc ngành Tài nguyên và Môi trường thực hiện việc tiếp nhận và trả kết quả tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh; Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả cấp huyện trên địa bàn tỉnh Kon Tum
57/QĐ-UBND 21/1/2021 Về việc phê duyệt điều chỉnh, bãi bỏ quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính ngành Tài nguyên và Môi trường thuộc thẩm quyền giải quyết của cơ quan hành chính nhà nước các cấp trên địa bàn tỉnh Kon Tum
52/QĐ-UBND 20/1/2021 Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính sửa đổi ngành Công Thương áp dụng trên địa bàn tỉnh Kon Tum
42/QĐ-UBND 19/1/2021 Thành lập Đoàn thanh tra liên ngành, thanh tra toàn diện việc chấp hành các quy định của pháp luật về đầu tư, xây dựng; quản lý, sử dụng đất đai, môi trường tại Dự án Nhà máy bột giấy và giấy Tân Mai – Kon Tum
36/QĐ-UBND 15/1/2021 Kiện toàn Ban Chỉ huy ứng phó sự cố bức xạ, hạt nhân tỉnh Kon Tum
34/QĐ-UBND 15/1/2021 Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính bãi bỏ ngành Tài chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh
24/QĐ-UBND 14/1/2021 Về việc thành lập Hội đồng thẩm định tài liệu giáo dục địa phương tỉnh Kon Tum cấp trung học
23/QĐ-UBND 11/1/2021 Về việc giao số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập tỉnh Kon Tum năm 2021
21/QĐ-UBND 8/1/2021 Về việc công nhận thành viên Hội đồng Quản lý Quỹ Nạn nhân chất độc da cam/dioxin tỉnh Kon Tum khóa II, nhiệm kỳ 2020-2025
13/GP-UBND 7/1/2021 GIẤY PHÉP KHAI THÁC, SỬ DỤNG NƯỚC MẶT
14/GP-UBND 7/1/2021 GIẤY PHÉP XẢ NƯỚC THẢI VÀO NGUỒN NƯỚC
12/QĐ-UBND 7/1/2021 Công nhận xã Măng Cành, huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum đạt chuẩn xã nông thôn mới năm 2020 theo Bộ tiêu chí quốc gia về xây dựng nông thôn mới
04/QĐ-UBND 4/1/2021 Phê duyệt kết quả điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn tỉnh Kon Tum năm 2020
05/QĐ-UBND 4/1/2021 Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính sửa đổi, bãi bỏ thuộc ngành Tài nguyên và Môi trường áp dụng trên địa bàn tỉnh Kon Tum
855/QĐ-UBND 28/12/2020 Về việc công nhận lại “Cơ quan, đơn vị đạt chuẩn văn hóa” 05 năm trên địa bàn tỉnh Kon Tum
856/QĐ-UBND 28/12/2020 Ban hành Kế hoạch hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Kon Tum năm 2021
857/QĐ-UBND 28/12/2020 Về việc giao biên chế công chức trong các cơ quan, tổ chức hành chính Nhà nước tỉnh Kon Tum năm 2021
854/QĐ-UBND 25/12/2020 Phê duyệt Danh mục dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân cấp huyện thực hiện trên địa bàn tỉnh Kon Tum
849/QĐ-UBND 23/12/2020 Về việc phê chuẩn miễn nhiệm Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Ia H’Drai nhiệm kỳ 2016-2021
850/QĐ-UBND 23/12/2020 Về việc phê chuẩn kết quả bầu Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Ia H’Drai nhiệm kỳ 2016-2021
Trang: Trang sau
Trang chủ        |      Đăng nhập      
 © CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH KON TUM
    Chịu trách nhiệm: Ông Đặng Quang Hà - Chánh Văn phòng UBND tỉnh Kon Tum. 
    Địa chỉ: 492 Trần Phú, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum; Email: kontum@chinhphu.vn; Điện thoại: 02603862320
    Ghi rõ 'Cổng Thông tin điện tử tỉnh Kon Tum' hoặc 'www.kontum.gov.vn' khi phát hành lại thông tin từ Website này.