Trang chủ
Toàn bộ văn bản
   Loại Văn bản
Báo cáo
Chỉ thị
Chỉ thị QPPL
Công điện
Công văn - Kế hoạch
Quyết định Chủ tịch
Quyết định
Quyết định QPPL
Thông báo
Văn bản Văn phòng UBND tỉnh
Nghị quyết HĐND
Văn bản của Ủy ban bầu cử tỉnh
  Lĩnh vực Văn bản
Tổng hợp
Kinh tế tổng hợp
Kinh tế ngành
Văn hóa - xã hội
Nội chính - Tiếp dân
Cải cách hành chính
Đối ngoại
Tổ chức cán bộ
Hội đồng kiểm tra, sát hạch
Nông nghiệp
Nông nghiệp - Tài Nguyên
Kinh tế
Hạ tầng - Kỹ thuật
Kinh tế - Hạ tầng
Khoa giáo - Văn xã
Bầu cử ĐBQH Khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021
Hỗ trợ đầu tư
Tổ chức - Hành chính
Nội chính
Tiếp dân
KSTTHC
Trích yếu(*):
Loại Văn bản(*):
Số Ký hiệu(*):  Ngày ban hành(*):
Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
399/QĐ-UBND 9/8/2018 Về việc phê chuẩn kết quả bầu Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Ia H'Drai nhiệm kỳ 2016-2021
398/QĐ-UBND 9/8/2018 Về việc phê chuẩn miễn nhiệm Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Ia H'Drai nhiệm kỳ 2016-2021
396/QĐ-UBND 9/8/2018 Về việc kiện toàn thành viên Ban Quản lý cửa khẩu quốc tế Bờ Y
394/QĐ-UBND 6/8/2018 Về việc giao biên chế công chức trong các cơ quan, tổ chức hành chính Nhà nước thuộc tỉnh Kon Tum năm 2018
390/QĐ-UBND 3/8/2018 V/v phê duyệt giá trị tiền cấp quyền khai thác khoáng sản cát làm vật liệu xây dựng thông thường trong diện tích đất dự án đầu tư xây dựng công trình.
387/QĐ-UBND 1/8/2018 Về việc phê chuẩn miễn nhiệm Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Đắk Hà nhiệm kỳ 2016-2021
364/QĐ-UBND 18/7/2018 Về việc phê chuẩn kết quả bầu Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Kon Plông nhiệm kỳ 2016-2021
359/QĐ-UBND 17/7/2018 Về việc kiện toàn Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh Kon Tum
358/QĐ-UBND 16/7/2018 Về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành; sửa đổi, bổ sung, thay thế và bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương tỉnh Kon Tum
721/QĐ-UBND 13/7/2018 Về việc phê duyệt cơ cấu ngạch công chức đối với Ban Quản lý Đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp
347/QĐ-UBND 5/7/2018 Về việc công bố các thủ tục hành chính mới ban hành; sửa đổi, bổ sung, thay thế và bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Thông tin và Truyền thông, Ủy ban nhân dân cấp huyện áp dụng trên địa bàn tỉnh Kon Tum
345/QĐ-UBND 4/7/2018 Công nhận các sáng kiến cấp tỉnh được áp dụng trong thực tiễn mang lại hiệu quả cao trên địa bàn tỉnh Kon Tum
335/GP-UBND 29/6/2018 Cấp Giấy phép sử dụng VLNCN cho Xí nghiệp Sông Đà 10.6 - Công ty cổ phần Sông Đà 10 tại Công trình Thủy điện Thượng Kon Tum
327/QĐ-UBND 27/6/2018 Về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành và bãi bỏ ngành Công thương thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công thương và Ủy ban nhân dân cấp huyện áp dụng trên địa bàn tỉnh Kon Tum
326/GP-UBND 27/6/2018 Cấp Giấy phép sử dụng VLNCN cho Công ty cổ phần XNK&ĐT tại mỏ đá làng Kép Ram
323/QĐ-UBND 25/6/2018 Công nhận các đề tài khoa học và sáng kiến cấp tỉnh được áp dụng trong thực tiễn, mang lại hiệu quả cao trên địa bàn tỉnh Kon Tum
313/QĐ-UBND 18/6/2018 Về việc đặt sào chắn (ba-ri-e) trên đường bộ tại các Trạm, chốt liên ngành quản lý, bảo vệ rừng trên địa bàn tỉnh Kon Tum
308/QĐ-UBND 13/6/2018 Phê duyệt phương án đơn giản hóa chế độ báo cáo định kỳ thuộc thẩm quyền ban hành, thực hiện trên địa bàn tỉnh Kon Tum
305/QĐ-UBND 13/6/2018 Thành lập Bảo tàng - Thư viện trực thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Kon Tum
304/QĐ-UBND 13/6/2018 Thành lập Trung tâm Văn hóa - Nghệ thuật trực thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Kon Tum
Trang: Trang sau
Trang chủ        |      Đăng nhập      
 © CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH KON TUM
    Chịu trách nhiệm: Ông Bùi Thanh Bình; Chức vụ: Chánh Văn phòng UBND tỉnh Kon Tum. 
    Địa chỉ: 125B Trần Phú, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum; Email: kontum@chinhphu.vn; Điện thoại: 0603862320
    Ghi rõ 'Cổng Thông tin điện tử tỉnh Kon Tum' hoặc 'www.kontum.gov.vn' khi phát hành lại thông tin từ Website này.