Trang chủ
Toàn bộ văn bản
   Loại Văn bản
Báo cáo
Chỉ thị
Chỉ thị QPPL
Công điện
Công văn - Kế hoạch
Quyết định Chủ tịch
Quyết định
Quyết định QPPL
Thông báo
Văn bản Văn phòng UBND tỉnh
Nghị quyết HĐND
Văn bản của Ủy ban bầu cử tỉnh
  Lĩnh vực Văn bản
Tổng hợp
Kinh tế tổng hợp
Kinh tế ngành
Văn hóa - xã hội
Nội chính - Tiếp dân
Cải cách hành chính
Đối ngoại
Tổ chức cán bộ
Hội đồng kiểm tra, sát hạch
Nông nghiệp
Nông nghiệp - Tài Nguyên
Kinh tế
Hạ tầng - Kỹ thuật
Kinh tế - Hạ tầng
Khoa giáo - Văn xã
Bầu cử ĐBQH Khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021
Hỗ trợ đầu tư
Tổ chức - Hành chính
Nội chính
Tiếp dân
KSTTHC
Trích yếu(*):
Loại Văn bản(*):
Số Ký hiệu(*):  Ngày ban hành(*):
Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
846/QĐ-UBND 15/8/2018 V/v thu hồi, chuyển mục đích sử dụng đất và cho Công ty TNHH Nghĩa Trí thuê đất để sử dụng vào mục đích khai thác khoáng sản cát làm vật liệu xây dựng thông thường
847/QĐ-UBND 15/8/2018 V/v phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư công trình thủy điện Thượng Kon Tum, địa điểm huyện Kon Plông (đợt 7)
848/QĐ-UBND 15/8/2018 Phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư công trình thủy điện Đăk Re, huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum
849/QĐ-UBND 15/8/2018 Phê duyệt Dự toán và Kế hoạch lựa chọn nhà thầu, gói thầu: Mua sắm trang thiết bị phòng máy vi tính của Trường Phổ thông Dân tộc nội trú huyện Tu Mơ Rông
850/QĐ-UBND 15/8/2018 Phê duyệt Dự toán và Kế hoạch lựa chọn nhà thầu, gói thầu: Mua sắm trang thiết bị phòng máy vi tính của Trường Phổ thông Dân tộc nội trú huyện Đăk Hà
851/QĐ-UBND 15/8/2018 Phê duyệt Dự toán và Kế hoạch lựa chọn nhà thầu, gói thầu: Mua sắm trang thiết bị phòng máy vi tính của Trường Phổ thông Dân tộc nội trú huyện Sa Thầy
862/QĐ-UBND 15/8/2018 Về việc phê duyệt kết quả xếp loại doanh nghiệp các Công ty TNHH MTV do Ủy ban nhân dân tỉnh làm đại diện chủ sở hữu vốn nhà nước năm 2017
861/QĐ-UBND 15/8/2018 Phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật và Kế hoạch lựa chọn nhà thầu xây dựng Tiểu dự án đầu tư Hỗ trợ cho Tổ hợp tác sản xuất cà phê bền vững thôn 7, xã Ngọc Wang, huyện Đăk Hà
860/QĐ-UBND 15/8/2018 Phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật và Kế hoạch lựa chọn nhà thầu xây dựng Tiểu dự án đầu tư Hỗ trợ cho Tổ hợp tác sản xuất cà phê bền vững thôn Quyết Thắng, xã Hà Mòn, huyện Đăk Hà
859/QĐ-UBND 15/8/2018 Phê duyệt Hồ sơ Thiết kế bản vẽ thi công và Dự toán hạng mục bổ sung, phát sinh cống tiêu số 3, gói thầu KT01-XL01-L01, thuộc Tiểu dự án: Sửa chữa, nâng cấp hệ thống thủy lợi Kon Trang Kla, Đăk Trít và hạ tầng nông thôn khu vực xã Đăk La, huyện Đăk Hà
842/QĐ-UBND 14/8/2018 V/v công nhận kết quả trúng đấu giá quyền khai thác khoáng sản
841/QĐ-UBND 14/8/2018 V/v cho Công ty TNHH MTV cao su Kon Tum thuê đất để xây dựng Trụ Sở làm việc Nông trường cao su Tân Hưng
840/QĐ-UBND 14/8/2018 V/v cho Công ty TNHH MTV cao su Kon Tum thuê đất để xây dựng Nhà trẻ Nông trường cao su Đăk Hring
839/QĐ-UBND 14/8/2018 V/v cho Công ty TNHH MTV cao su Kon Tum thuê đất để xây dựng Nhà trẻ Nông trường cao su Ia Chim
838/QĐ-UBND 14/8/2018 V/v cho Công ty TNHH MTV cao su Kon Tum thuê đất để xây dựng Nhà trẻ Nông trường cao su Tân Hưng
837/QĐ-UBND 14/8/2018 Cho phép Công ty TNHH MTV Thành Phú Ngọc Hồi được khai thác khoáng sản cát làm VLXDTT với phương pháp khai thác lộ thiên bằng bơm hút tại điểm số 16 sông Pô Kô, ranh giới hành chính thôn Nông Nhầy 2, xã Đăk Nông, thôn 6, thị trấn Plei Kần, huyện Ngọc Hồi và thôn Đăk Kon, xã Đăk Rơ Nga, huyện Đăk Tô, tỉnh Kon Tum.
836/QĐ-UBND 14/8/2018 V/v công nhận kết quả trúng đấu giá quyền khai thác khoáng sản
835/QĐ-UBND 14/8/2018 V/v công nhận kết quả trúng đấu giá quyền khai thác khoáng sản
834/QĐ-UBND 14/8/2018 V/v công nhận kết quả trúng đấu giá quyền khai thác khoáng sản
833/QĐ-UBND 14/8/2018 V/v công nhận kết quả trúng đấu giá quyền khai thác khoáng sản
Trang: Trang sau
Trang chủ        |      Đăng nhập      
 © CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH KON TUM
    Chịu trách nhiệm: Ông Bùi Thanh Bình; Chức vụ: Chánh Văn phòng UBND tỉnh Kon Tum. 
    Địa chỉ: 125B Trần Phú, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum; Email: kontum@chinhphu.vn; Điện thoại: 0603862320
    Ghi rõ 'Cổng Thông tin điện tử tỉnh Kon Tum' hoặc 'www.kontum.gov.vn' khi phát hành lại thông tin từ Website này.