Trang chủ
Toàn bộ văn bản
   Loại Văn bản
Báo cáo
Chỉ thị
Chỉ thị QPPL
Công điện
Công văn - Kế hoạch
Quyết định Chủ tịch
Quyết định
Quyết định QPPL
Thông báo
Văn bản Văn phòng UBND tỉnh
Nghị quyết HĐND
Văn bản của Ủy ban bầu cử tỉnh
  Lĩnh vực Văn bản
Tổng hợp
Kinh tế tổng hợp
Kinh tế ngành
Văn hóa - xã hội
Nội chính - Tiếp dân
Cải cách hành chính
Đối ngoại
Tổ chức cán bộ
Hội đồng kiểm tra, sát hạch
Nông nghiệp
Nông nghiệp - Tài Nguyên
Kinh tế
Hạ tầng - Kỹ thuật
Kinh tế - Hạ tầng
Khoa giáo - Văn xã
Bầu cử ĐBQH Khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021
Hỗ trợ đầu tư
Tổ chức - Hành chính
Nội chính
Tiếp dân
KSTTHC
Trích yếu(*):
Loại Văn bản(*):
Số Ký hiệu(*):  Ngày ban hành(*):
Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
705/QĐ-UBND 2/11/2022 Phê duyệt đơn giá dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước trong lĩnh vực việc làm trên địa bàn tỉnh Kon Tum
703/QĐ-UBND 1/11/2022 Giao chỉ tiêu thực hiện Dự án 7 - Chăm sóc sức khỏe Nhân dân, nâng cao thể trạng, tầm vóc người dân tộc thiểu số; phòng chống suy dinh dưỡng trẻ em thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030, giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025
701/QĐ-UBND 31/10/2022 V/v kiện toàn Hội đồng thẩm định đề án thăm dò khoáng sản tỉnh Kon Tum
702/QĐ-UBND 31/10/2022 Phê duyệt Phương án bảo vệ công trình: Hồ chứa Đăk Loy, Xã Đăk Cấm, thành phố Kon Tum
689/QĐ-UBND 27/10/2022 Phê duyệt giá khởi điểm đấu giá tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất (đấu giá quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất) cơ sở nhà, đất Khách sạn Đăk Bla và Nhà hàng Ngọc Linh Kon Tum để thực hiện Dự án Trung tâm Thương mại, dịch vụ, văn phòng tại phường Quyết Thắng, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum
690/QĐ-UBND 27/10/2022 Về việc tiếp tục giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về tài chính năm 2022 cho Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông
679/QĐ-UBND 26/10/2022 Quy định về đánh giá, công nhận và công bố thôn (làng) đạt chuẩn nông thôn mới, đạt chuẩn thôn nông thôn mới kiểu mẫu trên địa bàn tỉnh Kon Tum giai đoạn 2021 - 2025
663/QĐ-UBND 20/10/2022 Về việc phê duyệt Phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ năm 2021 của Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Ia H’Drai
665/QĐ-UBND 20/10/2022 Về việc giao quyền tự chủ tài chính đối với Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông, dân dụng và công nghiệp tỉnh Kon Tum giai đoạn 2022 - 2025
666/QĐ-UBND 20/10/2022 Về việc phê duyệt Phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ năm 2021 của Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Ngọc Hồ
667/QĐ-UBND 20/10/2022 Phê duyệt Phương án ứng phó với tình huống khẩn cấp (điều chỉnh) đập, hồ chứa công trình thủy điện Plei Krông (địa bàn tỉnh Kon Tum)
668/QĐ-UBND 20/10/2022 Phê duyệt Phương án ứng phó với tình huống khẩn cấp (điều chỉnh) đập, hồ chứa công trình thủy điện Sê San 3 (địa bàn tỉnh Kon Tum)
648/QĐ-UBND 19/10/2022 Thành lập Hội đồng thẩm định định mức kinh tế - kỹ thuật dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước thuộc lĩnh vực kinh tế, sự nghiệp khác của ngành Công Thương trên địa bàn tỉnh Kon Tum
649/QĐ-UBND 19/10/2022 Phê duyệt Bản đồ ngập lụt vùng hạ đập, hồ chứa nước Kon Bo Deh, xã Đăk Ruồng, huyện Kon Rẫy, tỉnh Kon Tum
650/QĐ-UBND 19/10/2022 Phê duyệt Phương án ứng phó với tình huống khẩn cấp (điều chỉnh) đập, hồ chứa công trình thủy điện Ialy (địa bàn tỉnh Kon Tum)
651/QĐ-UBND 19/10/2022 Phê duyệt Bản đồ ngập lụt vùng hạ đập, hồ chứa nước Đăk Sờ Rệt, xã Đăk Ruồng, huyện Kon Rẫy, tỉnh Kon Tum
652/QĐ-UBND 19/10/2022 Về việc chấp thuận bổ sung dự án và cập nhật vào Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 của thành phố Kon Tum (lần 2)
653/QĐ-UBND 19/10/2022 Phê duyệt trữ lượng khoáng sản trong “Báo cáo kết quả thăm dò khoáng sản cát làm vật liệu xây dựng thông thường tại điểm mỏ thôn 3, xã Đăk Tơ Lung, huyện Kon Rẫy, tỉnh Kon Tum” (Trữ lượng tính đến ngày 04 tháng 8 năm 2022)
655/QĐ-UBND 19/10/2022 QUYẾT ĐỊNH CHẤP THUẬN ĐIỀU CHỈNH CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ ĐỒNG THỜI CHẤP THUẬN NHÀ ĐẦU TƯ (Cấp lần đầu: ngày 05 tháng 11 năm 2021) (Điều chỉnh lần thứ 1: ngày 19 tháng 10 năm 2022)
656/QĐ-UBND 19/10/2022 Về việc giao chi tiết Kế hoạch đầu tư nguồn ngân sách trung ương năm 2022 từ nguồn Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế -xã hội
Trang: Trang sau
Trang chủ        |      Đăng nhập      
 © CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH KON TUM
    Chịu trách nhiệm: Ông Nguyễn Đăng Trình - Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh Kon Tum phụ trách. 
    Địa chỉ: 492 Trần Phú, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum; Email: kontum@chinhphu.vn; Điện thoại: 02603862320
    Ghi rõ 'Cổng Thông tin điện tử tỉnh Kon Tum' hoặc 'www.kontum.gov.vn' khi phát hành lại thông tin từ Website này.