Trang chủ
Toàn bộ văn bản
   Loại Văn bản
Báo cáo
Chỉ thị
Chỉ thị QPPL
Công điện
Công văn - Kế hoạch
Quyết định Chủ tịch
Quyết định
Quyết định QPPL
Thông báo
Văn bản Văn phòng UBND tỉnh
Nghị quyết HĐND
Văn bản của Ủy ban bầu cử tỉnh
  Lĩnh vực Văn bản
Tổng hợp
Kinh tế tổng hợp
Kinh tế ngành
Văn hóa - xã hội
Nội chính - Tiếp dân
Cải cách hành chính
Đối ngoại
Tổ chức cán bộ
Hội đồng kiểm tra, sát hạch
Nông nghiệp
Nông nghiệp - Tài Nguyên
Kinh tế
Hạ tầng - Kỹ thuật
Kinh tế - Hạ tầng
Khoa giáo - Văn xã
Bầu cử ĐBQH Khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021
Hỗ trợ đầu tư
Tổ chức - Hành chính
Nội chính
Tiếp dân
KSTTHC
Trích yếu(*):
Loại Văn bản(*):
Số Ký hiệu(*):  Ngày ban hành(*):
Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
282/QĐ-UBND 27/3/2020 V/v phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2020 của huyện Đăk Glei
278/QĐ-UBND 26/3/2020 Thành lập các cơ sở cách ly tập trung trên địa bàn tỉnh Kon Tum
249/QĐ-UBND 17/3/2020 V/v phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2020 của huyện Ia H’Drai
238/QĐ-UBND 16/3/2020 Ban hành Kế hoạch hành động bảo vệ chất lượng nước trong các Công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh Kon Tum
231/QĐ-UBND 12/3/2020 Quyết định chủ trương đầu tư Dự án đầu tư khai thác khoáng sản đất làm vật liệu san lấp của Công ty trách nhiệm hữu hạn Đầu tư xây dựng và Thương mại Tiến Dung Kon Tum
226/QĐ-UBND 12/3/2020 Ban hành Quy trình vận hành hồ chứa nước Ya Xăng, xã Mô Rai, huyện Sa Thầy, tỉnh Kon Tum
227/QĐ-UBND 12/3/2020 Ban hành Quy trình vận hành hồ chứa nước Đăk Ngót, xã Sa Nghĩa, huyện Sa Thầy, tỉnh Kon Tum
221/QĐ-UBND 12/3/2020 Về việc ủy quyền cho Sở Tài nguyên và Môi trường thực hiện một số nhiệm vụ, quyền hạn trong lĩnh vực bảo vệ môi trường
214/QĐ-UBND 11/3/2020 Phê duyệt Kế hoạch Phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn trên địa bàn tỉnh Kon Tum năm 2020
212/QĐ-UBND 10/3/2020 Ban hành Phương án ứng phó với thiên tai mưa lũ; bão mạnh, siêu bão trên địa bàn tỉnh Kon Tum
209/QĐ-UBND 10/3/2020 Ban hành Quy trình vận hành hồ chứa nước Kon Tu Zốp, xã Pô Kô, huyện Đăk Tô, tỉnh Kon Tum
194/QĐ-UBND 9/3/2020 V/v phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2020 của huyện Kon Plông
204/QĐ-UBND 9/3/2020 Ban hành Quy trình vận hành hồ chứa nước Cà Sâm,xã Đăk La, huyện Đăk Hà, tỉnh KonTum
198/QĐ-UBND 9/3/2020 Ban hành Quy trình vận hành hồ chứa nước Đăk Hơ Niêng, xã Pờ Y, huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum
196/QĐ-UBND 9/3/2020 Phê duyệt trữ lượng khoáng sản trong “Báo cáo kết quả thăm dò khoáng sản đá làm vật liệu xây dựng thông thường tại thôn Đăk Poi, thị trấn Đăk Glei, huyện Đăk Glei, tỉnh Kon Tum.”(Trữ lượng tính đến ngày 30 tháng 01 năm 2020)
203/QĐ-UBND 9/3/2020 Ban hành Quy trình vận hành hồ chứa nước Ia Bang Thượng,xã Hòa Bình, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum
193/QĐ-UBND 9/3/2020 Ban hành Quy trình vận hành hồ chứa nước Đội 5,xã Hơ Moong, huyện Sa Thầy, tỉnh Kon Tum
200/QĐ-UBND 9/3/2020 Ban hành Quy trình vận hành hồ chứa nước C3, xã Hà Mòn, huyện Đăk Hà, tỉnh Kon Tum
185/QĐ-UBND 3/3/2020 Ban hành Chương trình hành động về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ,giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2020
178/QĐ-UBND 2/3/2020 Ban hành Quy trình vận hành hồ thôn 9, xã Đăk Hring,huyện Đăk Hà, tỉnh Kon Tum
Trang: Trang sau
Trang chủ        |      Đăng nhập      
 © CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH KON TUM
    Chịu trách nhiệm: Ông Đặng Quang Hà - Chánh Văn phòng UBND tỉnh Kon Tum. 
    Địa chỉ: 492 Trần Phú, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum; Email: kontum@chinhphu.vn; Điện thoại: 02603862320
    Ghi rõ 'Cổng Thông tin điện tử tỉnh Kon Tum' hoặc 'www.kontum.gov.vn' khi phát hành lại thông tin từ Website này.