Trang chủ
Toàn bộ văn bản
   Loại Văn bản
Báo cáo
Chỉ thị
Chỉ thị QPPL
Công điện
Công văn - Kế hoạch
Quyết định Chủ tịch
Quyết định
Quyết định QPPL
Thông báo
Văn bản Văn phòng UBND tỉnh
Nghị quyết HĐND
Văn bản của Ủy ban bầu cử tỉnh
  Lĩnh vực Văn bản
Tổng hợp
Kinh tế tổng hợp
Kinh tế ngành
Văn hóa - xã hội
Nội chính - Tiếp dân
Cải cách hành chính
Đối ngoại
Tổ chức cán bộ
Hội đồng kiểm tra, sát hạch
Nông nghiệp
Nông nghiệp - Tài Nguyên
Kinh tế
Hạ tầng - Kỹ thuật
Kinh tế - Hạ tầng
Khoa giáo - Văn xã
Bầu cử ĐBQH Khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021
Hỗ trợ đầu tư
Tổ chức - Hành chính
Nội chính
Tiếp dân
KSTTHC
Trích yếu(*):
Loại Văn bản(*):
Số Ký hiệu(*):  Ngày ban hành(*):
Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
70/QĐ-UBND 7/3/2023 Quyết định chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư Dự án trang trại chăn nuôi heo thịt công nghệ cao tại Thôn K’Bay, xã Hơ Moong, huyện Sa Thầy, tỉnh Kon Tum của Công ty Cổ phần chăn nuôi Hưng Thành Phát
69/QĐ-UBND 6/3/2023 Quyết định phê duyệt Kế hoạch kiểm tra việc xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN ISO 9001:2015 tại các cơ quan, tổ chức thuộc Hệ thống hành chính Nhà nước tỉnh Kon Tum năm 2023
65/QĐ-UBND 3/3/2023 Về việc giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về tài chính cho Trung tâm Đăng kiểm 8201.S giai đoạn 2023-2025.
59/QĐ-UBND 2/3/2023 Phê duyệt Đề án Hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn các huyện nghèo, tỉnh Kon Tum thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 - 2025
61/QĐ-UBND 2/3/2023 Về việc thành lập Ban Chỉ đạo chuyển đổi Trung tâm Môi trường và Dịch vụ Đô thị huyện Đăk Hà thành công ty cổ phần
63/QĐ-UBND 2/3/2023 Về việc thành lập Ban Chỉ đạo chuyển đổi Công ty Đầu tư phát triển hạ tầng Khu kinh tế thành công ty cổ phần
64/QĐ-UBND 2/3/2023 Về việc thành lập Ban Chỉ đạo chuyển đổi Ban Quản lý chợ thành phố Kon Tum thành công ty cổ phần
54/QĐ-UBND 1/3/2023 V/v công nhận kết quả trúng đấu giá quyền khai thác khoáng sản
56/QĐ-UBND 1/3/2023 Phê duyệt Phương án ứng phó với tình huống khẩn cấp đập, hồ chứa công trình thủy điện Đăk Robaye (địa bàn tỉnh Kon Tum)
57/QĐ-UBND 1/3/2023 QUYẾT ĐỊNH CHẤP THUẬN ĐIỀU CHỈNH CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ ĐỒNG THỜI CHẤP THUẬN NHÀ ĐẦU TƯ (cấp lần đầu: ngày 14 tháng 12 năm 2009) (điều chỉnh lần thứ 1: ngày 06 tháng 3 năm 2015) (điều chỉnh lần thứ 2: ngày 07 tháng 9 năm 2021) (điều chỉnh lần thứ 3: ngày 01 tháng 3 năm 2023)
58/QĐ-UBND 1/3/2023 QUYẾT ĐỊNH CHẤP THUẬN CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ ĐỒNG THỜI CHẤP THUẬN NHÀ ĐẦU TƯ (Cấp lần đầu: ngày 01 tháng 3 năm 2023)
51/QĐ-UBND 28/2/2023 Phê duyệt Phương án ứng phó thiên tai cho công trình, vùng hạ du đập thủy điện Đăk Robaye (địa bàn tỉnh Kon Tum) trong quá trình thi công
53/QĐ-UBND 28/2/2023 Về việc phân bổ kinh phí hỗ trợ tiền thuê nhà cho lao động năm 2022 theo Quyết định số 08/2022/QĐ-TTg ngày 28 tháng 3 năm 2022 của Thủ tướng Chính phủ
45/QĐ-UBND 27/2/2023 Về việc Phê duyệt khu vực không đấu giá quyền khai thác khoáng sản
44/QĐ-UBND 23/2/2023 Điều chỉnh, bổ sung nội dung Chương trình giáo dục địa phương tỉnh Kon Tum cấp trung học phê duyệt kèm theo Quyết định số 649/QĐ-UBND ngày 26 tháng 7 năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh
43/QĐ-UBND 22/2/2023 V/v công bố việc hủy bỏ diện tích đất thu hồi, chuyển mục đích sử dụng đất ghi trong Kế hoạch sử dụng đất hàng năm cấp huyện mà sau 3 năm chưa thực hiện trên địa bàn các huyện, thành phố
42/QĐ-UBND 21/2/2023 Phê duyệt Phương án ứng phó với tình huống khẩn cấp đập, hồ chứa công trình thủy điện Đăk Pô Ne 2
40/QĐ-UBND 16/2/2023 Về việc thu hồi một phần diện tích đất đã cho Công ty Cổ phần đầu tư và Phát triển thủy điện Đăk Psi thuê tại Quyết định số 390/QĐ-UBND ngày 21/4/2009 của UBND tỉnh và giao đất cho Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh quản lý theo quy định.
41/QĐ-UBND 16/2/2023 Về việc chuyển mục đích sử dụng đất và cho Công ty Cổ phần Đầu tư thủy điện Plei Kần Hạ thuê đất để thực hiện Dự án Thủy điện Plei Kần Hạ (đợt 2)
02/2023/QĐ-UBND 10/2/2023 Ban hành Quy định về cơ chế quay vòng một phần vốn hỗ trợ để luân chuyển trong cộng đồng thực hiện dự án, phương án phát triển sản xuất cộng đồng, thuộc các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Kon Tum
Trang: Trang sau
Trang chủ        |      Đăng nhập      
 © CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH KON TUM
    Chịu trách nhiệm: Ông Nguyễn Đăng Trình - Chánh Văn phòng UBND tỉnh Kon Tum. 
    Địa chỉ: 492 Trần Phú, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum; Email: kontum@chinhphu.vn; Điện thoại: 02603862320
    Ghi rõ 'Cổng Thông tin điện tử tỉnh Kon Tum' hoặc 'www.kontum.gov.vn' khi phát hành lại thông tin từ Website này.
TNC Phát triển: