Trang chủ
Toàn bộ văn bản
   Loại Văn bản
Báo cáo
Chỉ thị
Chỉ thị QPPL
Công điện
Công văn - Kế hoạch
Quyết định Chủ tịch
Quyết định
Quyết định QPPL
Thông báo
Văn bản Văn phòng UBND tỉnh
Nghị quyết HĐND
Văn bản của Ủy ban bầu cử tỉnh
  Lĩnh vực Văn bản
Tổng hợp
Kinh tế tổng hợp
Kinh tế ngành
Văn hóa - xã hội
Nội chính - Tiếp dân
Cải cách hành chính
Đối ngoại
Tổ chức cán bộ
Hội đồng kiểm tra, sát hạch
Nông nghiệp
Nông nghiệp - Tài Nguyên
Kinh tế
Hạ tầng - Kỹ thuật
Kinh tế - Hạ tầng
Khoa giáo - Văn xã
Bầu cử ĐBQH Khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021
Hỗ trợ đầu tư
Tổ chức - Hành chính
Nội chính
Tiếp dân
KSTTHC
Trích yếu(*):
Loại Văn bản(*):
Số Ký hiệu(*):  Ngày ban hành(*):
Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
630/QĐ-UBND 24/6/2019 Sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 1 Quyết định số 31/QĐ-UBND ngày 10 tháng 01 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Chương trình hành động triển khai thực hiện 03 lĩnh vực đột phá phát triển kinh tế -xã hội năm 2019 trên địa bàn tỉnh Kon Tum
638/QĐ-UBND 24/6/2019 Phê duyệt giá đất cụ thể và giá khởi điểm để đấu giá quyền sử dụng đất ở tại Khu Trung tâm hành chính huyện Kon Plông
633/QĐ-UBND 24/6/2019 Ban hành kế hoạch thực hiện Đề án bảo vệ, khôi phục và phát triển rừng bền vững vùng Tây nguyên giai đoạn 2016-2030 trên địa bàn tỉnh Kon Tum
639/QĐ-UBND 24/6/2019 Phê duyệt giá đất cụ thể và giá khởi điểm để đấu giá quyền sử dụng đất Dự án: Khai thác quỹ đất để đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng, bố trí dân cư dọc hai bên Quốc lộ 14C đoạn từ trung tâm hành chính huyện đến ngã 3 Quốc lộ 14C-Sê San, huyện IaH’Drai, tỉnh Kon Tum
481/QĐ-UBND 21/6/2019 Về việc phê duyệt quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Kon Tum
623/QĐ-UBND 20/6/2019 V/v phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án:“Nhà ở xã hội -Nhà ở tái định cư”
622/QĐ-UBND 19/6/2019 Về việc phê duyệt kế hoạch thực hiện Dự án chuyển đổi nông nghiệp bền vững tỉnh Kon Tum năm 2019
619/QĐ-UBND 19/6/2019 Về việc phê duyệt giá dịch vụ xử lý chất thải rắn sinh hoạt bằng công nghệ lò đốt tại Nhà máy xử lý chất rắn Đăk Hà
604/QĐ-UBND 17/6/2019 Về việc điều chỉnh và gia hạn Giấy phép khai thác khoáng sản
608/QĐ-UBND 17/6/2019 Thu hồi đất để thực hiện Dự án Nhà máy điện mặt trời Sê San 4,huyện Ia H'Drai, tỉnh Kon Tum
603/QĐ-UBND 17/6/2019 Cho phép Công ty TNHH Hoàng Long Hưng được thăm dò khoáng sản cát làm VLXDTT tại thôn Đăk Tông, xã Ngọc Tụ, huyện Đăk Tô
610/QĐ-UBND 17/6/2019 Phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ khi nhà nước thu hồi đất để thực hiện Dự án Nhà máy điện mặt trời Sê San 4, huyện Ia H'Drai, tỉnh Kon Tum
594/QĐ-UBND 12/6/2019 V/v huỷ bỏ diện tích đất thu hồi, chuyển mục đích sử dụng đất ghi trong kế hoạch sử dụng đất hàng năm cấp huyện mà sau 3 năm chưa thực hiện trên địa bàn các huyện, thành phố
598/QĐ-UBND 12/6/2019 Phê duyệt tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước của Công ty TNHH Cao su Đại Lợi Kon Tum
597/QĐ-UBND 12/6/2019 Phê duyệt tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước của Trung tâm Y tế huyện Đăk Glei
592/QĐ-UBND 12/6/2019 Giải quyết chế độ trợ cấp mai táng phí cho 02 đối tượng trực tiếp tham gia kháng chiến chống Mỹ theo Quyết định 290/2005/QĐ-TTg ngày 08 tháng 11 năm 2005 của Thủ tướng Chính phủ
593/QĐ-UBND 12/6/2019 Phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành: Đường vào khu sản xuất gạch ngói thôn 5, xã Hòa Bình, thành phố Kon Tum
595/QĐ-UBND 12/6/2019 Phê duyệt Dự toán và Kế hoạch lựa chọn nhà thầu, gói thầu:Mua vắc xin tiêm phòng cho đàn gia súc trên địa bàn tỉnh thuộc Chương trình 30a của Chi cục chăn nuôi và Thú y
589/QĐ-UBND 11/6/2019 Quyết định chủ trương đầu tư Dự án: Nhà máy liên hợp xử lý chất thải An Thiện Ngọc Hồi của Công ty TNHH Thương mại và Công nghệ Môi trường An Thiện
585/QĐ-UBND 10/6/2019 Ban hành Quy chế phối hợp giữa Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố về việc thực hiện chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng trên địa bàn tỉnh Kon Tum
Trang: Trang sau
Trang chủ        |      Đăng nhập      
 © CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH KON TUM
    Chịu trách nhiệm: Ông Đặng Quang Hà - Chánh Văn phòng UBND tỉnh Kon Tum. 
    Địa chỉ: 492 Trần Phú, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum; Email: kontum@chinhphu.vn; Điện thoại: 02603862320
    Ghi rõ 'Cổng Thông tin điện tử tỉnh Kon Tum' hoặc 'www.kontum.gov.vn' khi phát hành lại thông tin từ Website này.