Trang chủ
Toàn bộ văn bản
   Loại Văn bản
Báo cáo
Chỉ thị
Chỉ thị QPPL
Công điện
Công văn - Kế hoạch
Quyết định Chủ tịch
Quyết định
Quyết định QPPL
Thông báo
Văn bản Văn phòng UBND tỉnh
Nghị quyết HĐND
Văn bản của Ủy ban bầu cử tỉnh
  Lĩnh vực Văn bản
Tổng hợp
Kinh tế tổng hợp
Kinh tế ngành
Văn hóa - xã hội
Nội chính - Tiếp dân
Cải cách hành chính
Đối ngoại
Tổ chức cán bộ
Hội đồng kiểm tra, sát hạch
Nông nghiệp
Nông nghiệp - Tài Nguyên
Kinh tế
Hạ tầng - Kỹ thuật
Kinh tế - Hạ tầng
Khoa giáo - Văn xã
Bầu cử ĐBQH Khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021
Hỗ trợ đầu tư
Tổ chức - Hành chính
Nội chính
Tiếp dân
KSTTHC
Trích yếu(*):
Loại Văn bản(*):
Số Ký hiệu(*):  Ngày ban hành(*):
Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
48/QĐ-UBND 31/1/2024 V/v bãi bỏ các Quyết định thành lập Ban chi trả dịch vụ môi trường rừng các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Kon Tum
43/QĐ-UBND 29/1/2024 Về việc phê duyệt vị trí việc làm công chức của Sở Công Thương tỉnh Kon Tum
44/QĐ-UBND 29/1/2024 Ban hành Chương trình hành động thực hiện Kế hoạch số 117-KH/TU ngày 01/12/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Kết luận số 61-KL/TW ngày 17/8/2023 của Ban Bí thư Trung ương Đảng liên quan việc tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng"
46/QĐ-UBND 29/1/2024 Kiểm tra tổng thể việc quản lý tiền công đức, tài trợ tại các di tích lịch sử - văn hóa trên địa bàn tỉnh Kon Tum
41/QĐ-UBND 27/1/2024 Phê duyệt Mục tiêu chất lượng năm 2024 áp dụng tại UBND tỉnh và Văn phòng UBND tỉnh
42/QĐ-UBND 27/1/2024 Phê duyệt Quy trình vận hành hồ chứa thủy điện Đăkrơsa (điều chỉnh), huyện Đăk Tô, tỉnh Kon Tum
36/GP-UBND 24/1/2024 GIẤY PHÉP KHAI THÁC KHOÁNG SẢN
33/QĐ-UBND 23/1/2024 QUYẾT ĐỊNH CHẤP THUẬN ĐIỀU CHỈNH CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ ĐỒNG THỜI CHẤP THUẬN NHÀ ĐẦU TƯ (cấp lần đầu: ngày 14 tháng 12 năm 2009) (điều chỉnh lần thứ 1: ngày 22 tháng 9 năm 2010) (điều chỉnh lần thứ 2: ngày 06 tháng 3 năm 2015) (điều chỉnh lần thứ 3: ngày 10 tháng 8 năm 2017) (điều chỉnh lần thứ 4: ngày 16 tháng 11 năm 2021) (điều chỉnh lần thứ 5: ngày 23 tháng 01 năm 2024)
242/QĐ-BTC 23/1/2024 Về việc ban hành Thể lệ Hội thi Sáng tạo kỹ thuật tỉnh Kon Tum lần thứ XI (năm 2024 - 2025)
31/QĐ-UBND 22/1/2024 Về việc hủy bỏ Quyết định số 166/QĐ-UBND ngày 04 tháng 4 năm 2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh
30/QĐ-UBND 22/1/2024 Về việc phê duyệt Chương trình phát triển thủy sản tỉnh Kon Tum giai đoạn 2023-2030, tầm nhìn đến năm 2045
27/QĐ-UBND 22/1/2024 Phê duyệt Quy trình vận hành hồ chứa thủy điện Đăk Psi 4 (điều chỉnh), huyện Tu Mơ Rông và huyện Đăk Hà, tỉnh Kon Tum
28/QĐ-UBND 22/1/2024 Về việc công nhận xã, phường, thị trấn đạt Tiêu chí quốc gia về y tế xã năm 2023
26/QĐ-UBND 22/1/2024 Phê duyệt Quy trình vận hành hồ chứa thủy điện Đăk Psi 3 (điều chỉnh), huyện Tu Mơ Rông và huyện Đăk Hà, tỉnh Kon Tum
210/QĐ-BQL 22/1/2024 Về việc ban hành Quy chế quản lý và sử dụng Quỹ Đền ơn đáp nghĩa tỉnh Kon Tum
20/QĐ-UBND 19/1/2024 Về việc bổ sung danh mục dự án thu hút đầu tư vào tỉnh Kon Tum giai đoạn 2021-2025.
21/QĐ-UBND 19/1/2024 Phê duyệt Chương trình xúc tiến đầu tư năm 2024 tỉnh Kon Tum.
22/QĐ-UBND 19/1/2024 Về việc ủy quyền cho Sở Tài nguyên và Môi trường phê duyệt Thiết kế kỹ thuật - Dự toán đo đạc bản đồ phục vụ công tác bồi thường giải phóng mặt bằng trên địa bàn tỉnh.
23/QĐ-UBND 19/1/2024 Ban hành Chương trình hành động về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2024.
17/QĐ-UBND 17/1/2024 Ban hành Chương trình công tác trọng tâm năm 2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh
Trang: Trang sau
Trang chủ        |      ÄÄƒng nhập      
 © TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ VÄ‚N PHÃ’NG ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KON TUM
    Chịu trách nhiệm:  Nguyá»…n Đăng Trình; Chức vụ: Chánh Văn phòng UBND tỉnh Kon Tum. 
    Địa chỉ: 492 Trần Phú, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum; Email: vpubnd@kontum.gov.vn;vanthu-kontum@chinhphu.vn; Điện thoại: 02603862320
    Bản quyền thuá»™c Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh Kon Tum
    Phát triển: Trình văn Duẩn; Email:trinhvandua@kontum.gov.vn; Điện thoại:0984582369