Trang chủ
Toàn bộ văn bản
   Loại Văn bản
Báo cáo
Chỉ thị
Chỉ thị QPPL
Công điện
Công văn - Kế hoạch
Quyết định Chủ tịch
Quyết định
Quyết định QPPL
Thông báo
Văn bản Văn phòng UBND tỉnh
Nghị quyết HĐND
Văn bản của Ủy ban bầu cử tỉnh
  Lĩnh vực Văn bản
Tổng hợp
Kinh tế tổng hợp
Kinh tế ngành
Văn hóa - xã hội
Nội chính - Tiếp dân
Cải cách hành chính
Đối ngoại
Tổ chức cán bộ
Hội đồng kiểm tra, sát hạch
Nông nghiệp
Nông nghiệp - Tài Nguyên
Kinh tế
Hạ tầng - Kỹ thuật
Kinh tế - Hạ tầng
Khoa giáo - Văn xã
Bầu cử ĐBQH Khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021
Hỗ trợ đầu tư
Tổ chức - Hành chính
Nội chính
Tiếp dân
KSTTHC
Trích yếu(*):
Loại Văn bản(*):
Số Ký hiệu(*):  Ngày ban hành(*):
Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1823/UBND-ĐN 8/10/2012 V/v tiếp làm việc với nhà đâu tư nước ngoài
1338/UBND-ĐN 30/7/2012 V/v thống nhất dùng từ trong xử lý và trong văn bản đối với cư dân không quốc tịch trên tuyến biên giới hai huyện Ngọc Hồi và ĐăkGlei
816/VPUB-ĐN 25/6/2012 V/v cho phép sử dụng tên viết tắt của dự án REDD+
90/TB-UBND 5/4/2011 Về việc đoàn cán bộ của tỉnh đến thăm và chúc Tết cổ truyền tỉnh Sê Kông, nước CHDCND Lào
91/TB-UBND 5/4/2011 Về việc đoàn cán bộ của tỉnh đến thăm và chúc Tết cổ truyền tỉnh Salavan, nước CHDCND Lào
30 /QĐ-UBND 10/1/2011 Về việc cử cán bộ Hội Cựu chiến binh tỉnh đi công tác tại Lào
Trang:
Trang chủ        |      ÄÄƒng nhập      
 © TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ VÄ‚N PHÃ’NG ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KON TUM
    Chịu trách nhiệm:  Nguyá»…n Đăng Trình; Chức vụ: Chánh Văn phòng UBND tỉnh Kon Tum. 
    Địa chỉ: 492 Trần Phú, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum; Email: vpubnd@kontum.gov.vn;vanthu-kontum@chinhphu.vn; Điện thoại: 02603862320
    Bản quyền thuá»™c Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh Kon Tum
    Phát triển: Trình văn Duẩn; Email:trinhvandua@kontum.gov.vn; Điện thoại:0984582369