Trang chủ
Toàn bộ văn bản
   Loại Văn bản
Báo cáo
Chỉ thị
Chỉ thị QPPL
Công điện
Công văn - Kế hoạch
Quyết định Chủ tịch
Quyết định
Quyết định QPPL
Thông báo
Văn bản Văn phòng UBND tỉnh
Nghị quyết HĐND
Văn bản của Ủy ban bầu cử tỉnh
  Lĩnh vực Văn bản
Tổng hợp
Kinh tế tổng hợp
Kinh tế ngành
Văn hóa - xã hội
Nội chính - Tiếp dân
Cải cách hành chính
Đối ngoại
Tổ chức cán bộ
Hội đồng kiểm tra, sát hạch
Nông nghiệp
Nông nghiệp - Tài Nguyên
Kinh tế
Hạ tầng - Kỹ thuật
Kinh tế - Hạ tầng
Khoa giáo - Văn xã
Bầu cử ĐBQH Khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021
Hỗ trợ đầu tư
Tổ chức - Hành chính
Nội chính
Tiếp dân
KSTTHC
Trích yếu(*):
Loại Văn bản(*):
Số Ký hiệu(*):  Ngày ban hành(*):
Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
2901/UBND-NC 16/10/2018 Về việc phối hợp triển khai trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng trên địa bàn tỉnh.
2891/UBND-KTTH 16/10/2018 V/v đẩy mạnh các giải pháp tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp theo Chỉ thị số 25/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ
2887/UBND-NNTN 16/10/2018 V/v trả tiền dịch vụ môi trường rừng qua tài khoản ngân hàng hoặc giao dịch thanh toán điện tử
2886/UBND-HTKT 16/10/2018 V/v tăng cường chỉ đạo kiểm tra, kiểm soát thị trường
2883/UBND-NNTN 16/10/2018 Về việc triển khai Thông báo số 276/TB-VPCP ngày 03 tháng 8 năm 2018 của Văn phòng Chính phủ
2879/UBND-KGVX 15/10/2018 V/v triển khai các biện pháp cấp bách phòng chống dịch bệnh bạch hầu
2877/UBND-KGVX 15/10/2018 V/v triển khai thực hiện kết luận của Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia về Chính phủ điện tử
2855/UBND-KTTH 11/10/2018 Về việc đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến thanh toán không dùng tiền mặt trên địa bàn tỉnh
2845/UBND-KGVX 10/10/2018 V/v triển khai xây dựng, áp dụng tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015
2839/UBND-TH 10/10/2018 V/v giải quyết, trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ 6 HĐND tỉnh khóa XI
2837/UBND-NC 9/10/2018 V/v triển khai Thông báo số 383/TB-VPCP ngày 01/10/2018 của Văn phòng Chính phủ
2835/UBND-HTKT 9/10/2018 V/v triển khai thi hành Luật cạnh tranh
2833/UBND-NNTN 9/10/2018 Về việc quản lý, sử dụng thuốc trừ cỏ trên địa bàn tỉnh
2832/UBND-NNTN 9/10/2018 Về việc triển khai thực hiện Nghị định số 109/2018/NĐ-CP ngày 29 tháng 8 năm 2018 của Chính phủ
2821/UBND-HTKT 8/10/2018 Về việc triển khai thực hiện công tác thu thập các chỉ tiêu thống kê và báo cáo thống kê tổng hợp ngành xây dựng
2802/UBND-NC 5/10/2018 Về việc thực hiện công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật trên địa bàn tỉnh.
2780/UBND-KGVX 3/10/2018 V/v triển khai thực hiện chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ về bảo đảm an toàn thông tin mạng
2779/UBND-NNTN 3/10/2018 Về việc tiếp tục thực hiện và báo cáo kết quả Bộ chỉ số theo dõi đánh giá nước sạch và vệ sinh nông thôn
2777/KH-UBND 3/10/2018 Định giá đất cụ thể năm 2018 trên địa bàn tỉnh Kon Tum
2770/UBND-NNTN 3/10/2018 V/v tăng cường triển khai thực hiện các nhiệm vụ trong công tác quản lý, bảo vệ rừng trên địa bàn tỉnh
Trang: Trang sau
Trang chủ        |      Đăng nhập      
 © CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH KON TUM
    Chịu trách nhiệm: Ông Bùi Thanh Bình; Chức vụ: Chánh Văn phòng UBND tỉnh Kon Tum. 
    Địa chỉ: 125B Trần Phú, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum; Email: kontum@chinhphu.vn; Điện thoại: 0603862320
    Ghi rõ 'Cổng Thông tin điện tử tỉnh Kon Tum' hoặc 'www.kontum.gov.vn' khi phát hành lại thông tin từ Website này.