Trang chủ
Toàn bộ văn bản
   Loại Văn bản
Báo cáo
Chỉ thị
Chỉ thị QPPL
Công điện
Công văn - Kế hoạch
Quyết định Chủ tịch
Quyết định
Quyết định QPPL
Thông báo
Văn bản Văn phòng UBND tỉnh
Nghị quyết HĐND
Văn bản của Ủy ban bầu cử tỉnh
  Lĩnh vực Văn bản
Tổng hợp
Kinh tế tổng hợp
Kinh tế ngành
Văn hóa - xã hội
Nội chính - Tiếp dân
Cải cách hành chính
Đối ngoại
Tổ chức cán bộ
Hội đồng kiểm tra, sát hạch
Nông nghiệp
Nông nghiệp - Tài Nguyên
Kinh tế
Hạ tầng - Kỹ thuật
Kinh tế - Hạ tầng
Khoa giáo - Văn xã
Bầu cử ĐBQH Khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021
Hỗ trợ đầu tư
Tổ chức - Hành chính
Nội chính
Tiếp dân
KSTTHC
Trích yếu(*):
Loại Văn bản(*):
Số Ký hiệu(*):  Ngày ban hành(*):
Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
605/UBND-KGVX 9/3/2023 Về việc hưởng ứng Giải báo chí toàn quốc phòng chống tham nhũng, tiêu cực lần thứ tư, năm 2023.
608/UBND-KTTH 9/3/2023 Về việc tổ chức chương trình Cà phê Doanh nghiệp Doanh nhân tháng 3/2023.
611/UBND-KGVX 9/3/2023 Về việc đôn đốc thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 -2025.
590/UBND-KTTH 8/3/2023 Về việc tăng cường công tác quản lý, sử dụng tài sản công tại cơ quan, tổ chức, đơn vị
596/UBND-NNTN 8/3/2023 Về việc kiểm tra, xác minh và xử lý vụ cháy rừng trên địa bàn huyện Sa Thầy.
577/UBND-KGVX 7/3/2023 V/v sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị số 23-CT/TW ngày 09 tháng 02 năm 2018 của Ban Bí thư Trung ương Đảng
575/KH-UBND 7/3/2023 Triển khai thực hiện chính sách trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật, người khuyết tật có khó khăn về tài chính năm 2023 trên địa bàn tỉnh
575/KH-UBND 7/3/2023 Triển khai thực hiện chính sách trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật, người khuyết tật có khó khăn về tài chính năm 2023 trên địa bàn tỉnh
579/KH-UBND 7/3/2023 Kế hoạch tuyên truyền, phổ biến và triển khai thi hành Luật Cảnh sát cơ động trên địa bàn tỉnh
549/UBND-KTTH 6/3/2023 Triển khai thực hiện Thông báo số 696-TB/TU ngày 24 tháng 02 năm 2023 của Thường trực Tỉnh ủy
552/UBND-NNTN 6/3/2023 Về việc triển khai Kế hoạch quốc gia ứng phó sự cố chất thải giai đoạn 2023-2030
557/UBND-NNTN 6/3/2023 Về việc tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm trên địa bàn tỉnh
563/UBND-NNTN 6/3/2023 Về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 26/NQ-CP ngày 27 tháng 02 năm 2023 của Chính phủ
566/UBND-NNTN 6/3/2023 V/v thực hiện chính sách, pháp luật về quản lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn tỉnh
550/KH-UBND 6/3/2023 Kế hoạch triển khai Biên bản Hội nghị về hợp tác giữa tỉnh Kon Tum (Việt Nam) và tỉnh Stung Treng (Campuchia)
551/KH-UBND 6/3/2023 V/v Triển khai thực hiện các kiến nghị và giải pháp khắc phục các hạn chế trong công tác đầu tư, phát triển và chế biến dược liệu trên địa bàn tỉnh
532/UBND-KGVX 3/3/2023 Về việc triển khai thực hiện Kế hoạch số 83-KH/TU ngày 13/02/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy nâng cao chất lượng công tác giám sát, phản biện xã hội.
522/KH-BCĐ 2/3/2023 Tuyên truyền, vận động và tổ chức hiến máu tình nguyện trên địa bàn tỉnh Kon Tum năm 2023
517/BCĐ-NC 2/3/2023 V/v triển khai thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm về cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh
520/UBND-KGVX 2/3/2023 V/v triển khai thực hiện Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam lần thứ 2 năm 2023 trên địa bàn tỉnh
Trang: Trang sau
Trang chủ        |      Đăng nhập      
 © CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH KON TUM
    Chịu trách nhiệm: Ông Nguyễn Đăng Trình - Chánh Văn phòng UBND tỉnh Kon Tum. 
    Địa chỉ: 492 Trần Phú, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum; Email: kontum@chinhphu.vn; Điện thoại: 02603862320
    Ghi rõ 'Cổng Thông tin điện tử tỉnh Kon Tum' hoặc 'www.kontum.gov.vn' khi phát hành lại thông tin từ Website này.
TNC Phát triển: