Trang chủ
Toàn bộ văn bản
   Loại Văn bản
Báo cáo
Chỉ thị
Chỉ thị QPPL
Công điện
Công văn - Kế hoạch
Quyết định Chủ tịch
Quyết định
Quyết định QPPL
Thông báo
Văn bản Văn phòng UBND tỉnh
Nghị quyết HĐND
Văn bản của Ủy ban bầu cử tỉnh
  Lĩnh vực Văn bản
Tổng hợp
Kinh tế tổng hợp
Kinh tế ngành
Văn hóa - xã hội
Nội chính - Tiếp dân
Cải cách hành chính
Đối ngoại
Tổ chức cán bộ
Hội đồng kiểm tra, sát hạch
Nông nghiệp
Nông nghiệp - Tài Nguyên
Kinh tế
Hạ tầng - Kỹ thuật
Kinh tế - Hạ tầng
Khoa giáo - Văn xã
Bầu cử ĐBQH Khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021
Hỗ trợ đầu tư
Tổ chức - Hành chính
Nội chính
Tiếp dân
KSTTHC
Trích yếu(*):
Loại Văn bản(*):
Số Ký hiệu(*):  Ngày ban hành(*):
Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
2322/UBND-KGVZ 16/8/2018 V/v kế hoạch xây dựng, áp dụng và chuyển đổi áp dụng hệ thống quản lý chất lượng
2315/UBND-NC 16/8/2018 Về việc thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật.
2313/KH-UBND 16/8/2018 Hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam trên địa bàn tỉnh Kon Tum năm 2018
2308/UBND-NNTN 15/8/2018 Về việc triển khai biện pháp phòng, chống giảm thiểu thiệt hại do mưa, lũ gây ra và nhiệm vụ công tác của các thành viên Ban Chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh
2269/KH-UBND 13/8/2018 Triển khai thực hiện Đề án “Tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp” trên địa bàn tỉnh Kon Tum
2268/UBND-KT 13/8/2018 Về việc triển khai Quyết định số 27/2018/QĐ-TTg ngày 06/7/2018 của Thủ tướng Chính phủ
2258/UBND-KT 13/8/2018 Về việc triển khai Văn bản số 7417/VPCP-QHĐP ngày 03/8/2018 của VP Chính phủ
2255/KH-UBND 13/8/2018 Phát triển kinh tế tập thể trên địa bàn tỉnh Kon Tum năm 2019
2249/UBND-TD 10/8/2018 Về việc chấn chỉnh công tác tiếp công dân
2238/UBND-TH 9/8/2018 Về việc thẩm định, trình hồ sơ khen thưởng thành tích kháng chiến
2237/UBND-NNTN 9/8/2018 Về việc triển khai thực hiện các biện pháp phòng, chống lũ lụt, lũ quét, sạt lở đất
2236/UBND-TH 9/8/2018 Về việc tham mưu xây dựng Chương trình công tác năm 2019
2230/KH-UBND 9/8/2018 Tổ chức Hội thảo "Phát triển dược liệu trên địa bàn tỉnh Kon Tum"
2221/UBND-NC 8/8/2018 Về việc triển khai Công văn số 573-CV/TU ngày 18/7/2018 của Tỉnh ủy Kon Tum.
2205/UBND-KGVX 7/8/2018 V/v triển khai thực hiện Quyết định số 930/QĐ-TTg ngày 28/7/2018 của Thủ tướng Chính phủ
2191/UBND-NNTN 6/8/2018 Về việc triển khai Công văn số 3926/BTNMT-TNN ngày 24 tháng 7 năm 2018 của Bộ Tài nguyên và Môi trường
2170/KH-UBND 3/8/2018 Theo dõi tình hình thi hành pháp luật trong lĩnh vực trọng tâm, liên ngành và lĩnh vực trọng tâm ngành Tư pháp năm 2018.
2173/UBND-KT 3/8/2018 Về việc triển khai thực hiện Thông tư số 129/2017/TT-BTC ngày 04/12/2017 của Bộ trưởng Bộ Tài chính
2156/KH-UBND 2/8/2018 Diễn tập Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn theo quy trình vận hành liên hồ chứa thủy điện trên lưu vực sông Sê San
2159/UBND-KGVX 2/8/2018 V/v triển khai Nghị quyết số 11/2018/NQ-HĐND ngày 19/7/2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh
Trang: Trang sau
Trang chủ        |      Đăng nhập      
 © CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH KON TUM
    Chịu trách nhiệm: Ông Bùi Thanh Bình; Chức vụ: Chánh Văn phòng UBND tỉnh Kon Tum. 
    Địa chỉ: 125B Trần Phú, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum; Email: kontum@chinhphu.vn; Điện thoại: 0603862320
    Ghi rõ 'Cổng Thông tin điện tử tỉnh Kon Tum' hoặc 'www.kontum.gov.vn' khi phát hành lại thông tin từ Website này.