Trang chủ
Toàn bộ văn bản
   Loại Văn bản
Báo cáo
Chỉ thị
Chỉ thị QPPL
Công điện
Công văn - Kế hoạch
Quyết định Chủ tịch
Quyết định
Quyết định QPPL
Thông báo
Văn bản Văn phòng UBND tỉnh
Nghị quyết HĐND
Văn bản của Ủy ban bầu cử tỉnh
  Lĩnh vực Văn bản
Tổng hợp
Kinh tế tổng hợp
Kinh tế ngành
Văn hóa - xã hội
Nội chính - Tiếp dân
Cải cách hành chính
Đối ngoại
Tổ chức cán bộ
Hội đồng kiểm tra, sát hạch
Nông nghiệp
Nông nghiệp - Tài Nguyên
Kinh tế
Hạ tầng - Kỹ thuật
Kinh tế - Hạ tầng
Khoa giáo - Văn xã
Bầu cử ĐBQH Khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021
Hỗ trợ đầu tư
Tổ chức - Hành chính
Nội chính
Tiếp dân
KSTTHC
Trích yếu(*):
Loại Văn bản(*):
Số Ký hiệu(*):  Ngày ban hành(*):
Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
188/UBND-KTTH 20/1/2022 V/v thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu trong công tác quản lý tài sản công
198/UBND-NNTN 20/1/2022 V/v triển khai Quyết định số 2204/QĐ-TTg ngày 27 tháng 12 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ
176/UBND-NNTN 19/1/2022 Về việc triển khai Chỉ thị số 9095/CT-BNN-TCTL ngày 30 tháng 12 năm 2021 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
164/UBND-KTTH 18/1/2022 V/v tổ chức trực và báo cáo tình hình trong dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022
145/UBND-NNTN 17/1/2022 Về việc quản lý, bảo vệ, phát triển rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng trên địa bàn tỉnh
146/UBND-NNTN 17/1/2022 Về việc đẩy mạnh hoạt động quảng bá, giới thiệu, kết nối thị trường sản phẩm OCOP và nông sản của địa phương
149/UBND-HTKT 17/1/2022 V/v đôn đốc triển khai thu phí dịch vụ sử dụng đường bộ theo hình thức điện tử không dừng trên địa bàn tỉnh
155/UBND-NC 17/1/2022 V/v thực hiện công khai, minh bạch theo quy định của Luật Phòng, chống tham nhũng
148/KH-UBND 17/1/2022 Triển khai hoạt động hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh năm 2022
157/KH-UBND 17/1/2022 Triển khai Chiến lược phát triển văn hóa và Chiến lược văn hóa đối ngoại đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Kon Tum
123/UBND-NNTN 14/1/2022 V/v tăng cường kiểm soát ô nhiễm môi trường không khí trên địa bàn tỉnh
127/UBND-KGVX 14/1/2022 Về việc tăng cường công tác phòng, chống dịch và tiêm vắc xin phòng COVID-19
129/UBND-KTTH 14/1/2022 PHÁT ĐỘNG PHONG TRÀO THI ĐUA Thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh, xây dựng hệ thống chính trị của tỉnh năm 2022
136/UBND-KGVX 14/1/2022 V/v tổ chức đón giao thừa mừng Xuân mới Nhâm Dần 2022 trên địa bàn thành phố Kon Tum
115/UBND-KGVX 13/1/2022 V/v hướng dẫn tạm thời việc đi lại của người dân theo cấp độ dịch COVID-19 (thay thế Công văn số 4614/UBND- KGVX ngày 29/12/2021)
120/UBND-KTTH 13/1/2022 Về việc phê duyệt kế hoạch sản xuất kinh doanh, kế hoạch đầu tư phát triển năm của các doanh nghiệp nhà nước thuộc tỉnh quản lý
111/UBND-NNTN 12/1/2022 Về việc thực hiện pháp luật về bảo vệ môi trường
87/UBND-KGVX 11/1/2022 V/v tăng cường giám sát cộng đồng, quản lý nguy cơ và kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19
90/UBND-KTTH 11/1/2022 V/v quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Tài nguyên và Môi trường thuộc UBND cấp huyện
74/UBND-NNTN 10/1/2022 Về việc thông báo kết quả đánh giá, phân hạng cho sản phẩm OCOP cấp tỉnh năm 2021 (đợt 02)
Trang: Trang sau
Trang chủ        |      Đăng nhập      
 © CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH KON TUM
    Chịu trách nhiệm: Ông Đặng Quang Hà - Chánh Văn phòng UBND tỉnh Kon Tum. 
    Địa chỉ: 492 Trần Phú, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum; Email: kontum@chinhphu.vn; Điện thoại: 02603862320
    Ghi rõ 'Cổng Thông tin điện tử tỉnh Kon Tum' hoặc 'www.kontum.gov.vn' khi phát hành lại thông tin từ Website này.