Trang chủ
Toàn bộ văn bản
   Loại Văn bản
Báo cáo
Chỉ thị
Chỉ thị QPPL
Công điện
Công văn - Kế hoạch
Quyết định Chủ tịch
Quyết định
Quyết định QPPL
Thông báo
Văn bản Văn phòng UBND tỉnh
Nghị quyết HĐND
Văn bản của Ủy ban bầu cử tỉnh
  Lĩnh vực Văn bản
Tổng hợp
Kinh tế tổng hợp
Kinh tế ngành
Văn hóa - xã hội
Nội chính - Tiếp dân
Cải cách hành chính
Đối ngoại
Tổ chức cán bộ
Hội đồng kiểm tra, sát hạch
Nông nghiệp
Nông nghiệp - Tài Nguyên
Kinh tế
Hạ tầng - Kỹ thuật
Kinh tế - Hạ tầng
Khoa giáo - Văn xã
Bầu cử ĐBQH Khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021
Hỗ trợ đầu tư
Tổ chức - Hành chính
Nội chính
Tiếp dân
KSTTHC
Trích yếu(*):
Loại Văn bản(*):
Số Ký hiệu(*):  Ngày ban hành(*):
Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
3105/UBND-KTTH 31/8/2021 V/v triển khai thực hiện công tác quản lý nợ công
3109/UBND-HTKT 31/8/2021 V/v tiếp tục tăng cường công tác giám sát, đánh giá đầu tư trên địa bàn tỉnh Kon Tum
3111/UBND-KGVX 31/8/2021 V/v tổ chức Lễ khai giảng năm học 2021-2022
3112/UBND-KTTH 31/8/2021 Về việc triển khai thực hiện kết luận của Thường trực Tỉnh ủy tại Thông báo số 284- TB/TU ngày 27/8/2021
3114/UBND-NC 31/8/2021 V/v triển khai công tác đặc xá năm 2021 trên địa bàn tỉnh
3113/KH-UBND 31/8/2021 Bảo tồn, phục hồi và phát huy giá trị văn hóa nhà rông truyền thống các dân tộc thiểu số tại chỗ tỉnh Kon Tum giai đoạn 2021 - 2025
3082/UBND-KGVX 30/8/2021 V/v tăng cường công tác dân vận trong cơ quan hành chính nhà nước, chính quyền các cấp
3083/UBND-HTKT 30/8/2021 V/v tăng cường phòng, chống dịch Covid-19 trên công trường xây dựng
3097/UBND-NNTN 30/8/2021 Về việc thực hiện công tác phòng, chống dịch bệnh động vật trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19
3076/KH-UBND 30/8/2021 Chuyển đổi, triển khai hệ thống mạng, bảo mật internet IPv6 và hệ thống phân giải tên miền DNSSEC tỉnh Kon Tum giai đoạn 2021-2025
3080/KH-UBND 30/8/2021 Ứng phó thảm họa sụp đổ công trình, nhà cao tầng
3050/UBND-NNTN 27/8/2021 Về việc triển khai Kế hoạch giám sát số 03/KH-ĐGS ngày 25 tháng 8 năm 2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh
3052/UBND-NNTN 27/8/2021 Về việc chủ động ứng phó thiên tai, mưa lũ, bão lớn trong bối cảnh dịch bệnh Covid -19 diễn biến phức tạp theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công văn số 1100/TTg-NN ngày 23 tháng 8 năm 2021
3054/UBND-KGVX 27/8/2021 Về chủ trương xây dựng Quyết định quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân tỉnh
3056/UBND-NNTN 27/8/2021 Về tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, thúc đẩy sản xuất, kinh doanh
3071/UBND-NC 27/8/2021 V/v đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội và phòng chống dịch bệnh trong dịp nghỉ Lễ Quốc khánh 2/9 trên địa bàn tỉnh
3063/KH-UBND 27/8/2021 Triển khai “Chương trình chuyển đổi số ngành thư viện đến năm 2025, định hướng đến năm 2030” trên địa bàn tỉnh Kon Tum
3064/KH-UBND 27/8/2021 Tổ chức Lễ kỷ niệm 90 năm cuộc đấu tranh Lưu huyết tại Nhà Ngục Kon Tum (12/12/1931 - 12/12/2021)
3069/KH-UBND 27/8/2021 Phát triển kinh tế tập thể trên địa bàn tỉnh Kon Tum năm 2022
3022/UBND-NNTN 25/8/2021 V/v khẩn trương hoàn thành việc xử lý diện tích rừng và đất lâm nghiệp do Ủy ban nhân dân cấp xã đang quản lý
Trang: Trang sau
Trang chủ        |      Đăng nhập      
 © CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH KON TUM
    Chịu trách nhiệm: Ông Đặng Quang Hà - Chánh Văn phòng UBND tỉnh Kon Tum. 
    Địa chỉ: 492 Trần Phú, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum; Email: kontum@chinhphu.vn; Điện thoại: 02603862320
    Ghi rõ 'Cổng Thông tin điện tử tỉnh Kon Tum' hoặc 'www.kontum.gov.vn' khi phát hành lại thông tin từ Website này.