Trang chủ
Toàn bộ văn bản
   Loại Văn bản
Báo cáo
Chỉ thị
Chỉ thị QPPL
Công điện
Công văn - Kế hoạch
Quyết định Chủ tịch
Quyết định
Quyết định QPPL
Thông báo
Văn bản Văn phòng UBND tỉnh
Nghị quyết HĐND
Văn bản của Ủy ban bầu cử tỉnh
  Lĩnh vực Văn bản
Tổng hợp
Kinh tế tổng hợp
Kinh tế ngành
Văn hóa - xã hội
Nội chính - Tiếp dân
Cải cách hành chính
Đối ngoại
Tổ chức cán bộ
Hội đồng kiểm tra, sát hạch
Nông nghiệp
Nông nghiệp - Tài Nguyên
Kinh tế
Hạ tầng - Kỹ thuật
Kinh tế - Hạ tầng
Khoa giáo - Văn xã
Bầu cử ĐBQH Khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021
Hỗ trợ đầu tư
Tổ chức - Hành chính
Nội chính
Tiếp dân
KSTTHC
Trích yếu(*):
Loại Văn bản(*):
Số Ký hiệu(*):  Ngày ban hành(*):
Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
4185/QĐ-BCĐ 23/11/2021 Thành lập Tổ giúp việc Ban Chỉ đạo giải quyết thủ tục đầu tư tỉnh Kon Tum
601/QĐ-UBND 18/11/2021 Về việc ủy quyền thực hiện thẩm quyền cho phép sao, chụp tài liệu, vật chứa bí mật nhà nước
3956/KH-UBND-HNDT 3/11/2021 Tổ chức hội nghị đối thoại giữa Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh với đại biểu cán bộ, hội viên, nông dân tỉnh Kon Tum năm 2021
51/NQ-HĐND 22/10/2021 Về bổ sung dự án trong kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016-2020) cấp tỉnh
2648/CV-BCĐ 31/7/2021 V/v sẵn sàng tiếp nhận đối tượng cách ly tập trung
2595/QĐ-BVSTBCPN 28/7/2021 Về việc ban hành Quy chế hoạt động của Ban vì sự tiến bộ của phụ nữ tỉnh Kon Tum
2536/KH-BCĐ 24/7/2021 Phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Kon Tum
199/TB-UBND 16/7/2021 Chức danh và giới thiệu chữ ký của Chủ tịch và các Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum nhiệm kỳ 2021-2026
11/NQ-HĐND 5/7/2021 Về Phương án phân bổ kế hoạch đầu tư công trung hạn nguồn ngân sách Trung ương giai đoạn 2021-2025 tỉnh Kon Tum
12/NQ-HĐND 5/7/2021 Phân bổ chi tiết kế hoạch vốn chuẩn bị đầu tư nguồn ngân sách địa phương năm 2021 (đợt 2)
13/NQ-HĐND 5/7/2021 Về điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án: Nâng cấp Trung tâm Y tế huyện Ia H'Drai (Hạng mục: Xây dựng bệnh viện Đa khoa huyện 60 giường bệnh)
14/NQ-HĐND 5/7/2021 Về điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án: Đường giao thông từ xã Đăk Pne, huyện Kon Rẫy đi huyện KBang , tỉnh Gia Lai
15/NQ-HĐND 5/7/2021 Về điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án: Đường trung tâm phía Nam thị trấn Plei Kần
16/NQ-HĐND 5/7/2021 Về điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án: Sửa chữa nâng cấp Đập Đăk Cấm, thành phố Kon Tum
17/NQ-HĐND 5/7/2021 Về kế hoạch tổ chức các Kỳ họp thường lệ năm 2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh
18/NQ-HĐND 5/7/2021 Về chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh 6 tháng cuối năm 2021
19/NQ-HĐND 5/7/2021 Về Chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2022
2205/QĐ-BCĐ 29/6/2021 Thành lập Ban Tổ chức Đại hội Thể dục thể thao tỉnh Kon Tum lần thứ VII năm 2022
2207/TB-BCĐ 29/6/2021 Về việc phân công nhiệm vụ thành viên Ban Chỉ đạo Đại hội thể dục thể thao tỉnh Kon Tum lần thứ VII năm 2022
2001/KH-BTC 16/6/2021 Tổ chức Lễ phát động và tiếp nhận ủng hộ Quỹ vắc xin và công tác phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Kon Tum
Trang: Trang sau
Trang chủ        |      Đăng nhập      
 © CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH KON TUM
    Chịu trách nhiệm: Ông Đặng Quang Hà - Chánh Văn phòng UBND tỉnh Kon Tum. 
    Địa chỉ: 492 Trần Phú, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum; Email: kontum@chinhphu.vn; Điện thoại: 02603862320
    Ghi rõ 'Cổng Thông tin điện tử tỉnh Kon Tum' hoặc 'www.kontum.gov.vn' khi phát hành lại thông tin từ Website này.