Trang chủ
Toàn bộ văn bản
   Loại Văn bản
Báo cáo
Chỉ thị
Chỉ thị QPPL
Công điện
Công văn - Kế hoạch
Quyết định Chủ tịch
Quyết định
Quyết định QPPL
Thông báo
Văn bản Văn phòng UBND tỉnh
Nghị quyết HĐND
Văn bản của Ủy ban bầu cử tỉnh
  Lĩnh vực Văn bản
Tổng hợp
Kinh tế tổng hợp
Kinh tế ngành
Văn hóa - xã hội
Nội chính - Tiếp dân
Cải cách hành chính
Đối ngoại
Tổ chức cán bộ
Hội đồng kiểm tra, sát hạch
Nông nghiệp
Nông nghiệp - Tài Nguyên
Kinh tế
Hạ tầng - Kỹ thuật
Kinh tế - Hạ tầng
Khoa giáo - Văn xã
Bầu cử ĐBQH Khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021
Hỗ trợ đầu tư
Tổ chức - Hành chính
Nội chính
Tiếp dân
KSTTHC
Trích yếu(*):
Loại Văn bản(*):
Số Ký hiệu(*):  Ngày ban hành(*):
Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
61/UBBC 20/5/2016 V/v thực hiện công tác kiểm tra, chỉ đạo trong ngày bầu cử và hỗ trợ phóng viên báo chí TW tác nghiệp trên địa bàn tỉnh
49/TB-UBBC 6/5/2016 Về việc tổ chức bầu cử sớm đối với một số khu vực bỏ phiếu thuộc các xã biên giới và của đơn vị lực lượng vũ trang.
04/TB-BBC 29/4/2016 Phân công nhiệm vụ các thành viên Ban bầu cử ĐBQH khóa XIV tại đơn vị bầu cử số 1, tỉnh Kon Tum
03/TB-BBC 29/4/2016 Phân công nhiệm vụ các thành viên Ban bầu cử ĐBQH khóa XIV tại đơn vị bầu cử số 2, tỉnh Kon Tum
43/TB-UBBC 27/4/2016 V/v công bố danh sách chính thức những ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XIV theo từng đơn vị bầu cử trên địa bàn tỉnh Kon Tum
41/NQ-UBBC 26/4/2016 V/v công bố danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Kon Tum khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021 tại 13 đơn vị bầu cử
15/UBBC 23/3/2016 Kiểm tra công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 trên địa bàn tỉnh Kon Tum
08/NQ-UBBC 2/3/2016 Về việc ấn định và công bố số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số lượng đại biểu HĐND tỉnh được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử.
01/TB-UBBC 5/2/2016 Phân công nhiệm vụ các thành viên Ủy ban bầu cử tỉnh Kon Tum
04/QĐ-UBBC 5/2/2016 Quyết định về thành lập Tổ giúp việc Ủy ban bầu cử tỉnh
Trang:
Trang chủ        |      ÄÄƒng nhập      
 © TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ VÄ‚N PHÃ’NG ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KON TUM
    Chịu trách nhiệm:  Nguyá»…n Đăng Trình; Chức vụ: Chánh Văn phòng UBND tỉnh Kon Tum. 
    Địa chỉ: 492 Trần Phú, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum; Email: vpubnd@kontum.gov.vn;vanthu-kontum@chinhphu.vn; Điện thoại: 02603862320
    Bản quyền thuá»™c Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh Kon Tum
    Phát triển: Trình văn Duẩn; Email:trinhvandua@kontum.gov.vn; Điện thoại:0984582369