Trang chủ
Toàn bộ văn bản
   Loại Văn bản
Báo cáo
Chỉ thị
Chỉ thị QPPL
Công điện
Công văn - Kế hoạch
Quyết định Chủ tịch
Quyết định
Quyết định QPPL
Thông báo
Văn bản Văn phòng UBND tỉnh
Nghị quyết HĐND
Văn bản của Ủy ban bầu cử tỉnh
  Lĩnh vực Văn bản
Tổng hợp
Kinh tế tổng hợp
Kinh tế ngành
Văn hóa - xã hội
Nội chính - Tiếp dân
Cải cách hành chính
Đối ngoại
Tổ chức cán bộ
Hội đồng kiểm tra, sát hạch
Nông nghiệp
Nông nghiệp - Tài Nguyên
Kinh tế
Hạ tầng - Kỹ thuật
Kinh tế - Hạ tầng
Khoa giáo - Văn xã
Bầu cử ĐBQH Khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021
Hỗ trợ đầu tư
Tổ chức - Hành chính
Nội chính
Tiếp dân
KSTTHC
Trích yếu(*):
Loại Văn bản(*):
Số Ký hiệu(*):  Ngày ban hành(*):
Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
643/QĐ-UBND 22/8/2019 Tổ chức lại Trung tâm Phát triển quỹ đất trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Kon Tum
642/QĐ-UBND 22/8/2019 Về việc giao số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập tỉnh Kon Tum năm 2019
315/TB-UBND 21/8/2019 Về nội dung, thời gian phiên họp Ủy ban nhân dân tỉnh thường kỳ tháng 8 năm 2019
627/QĐ-UBND 16/8/2019 Giải thể Tổ Hỗ trợ Thủ tục đầu tư tỉnh Kon Tum
2134/UBND-KTTH 16/8/2019 Về việc tiếp tục đẩy mạnh công khai ngân sách nhà nước theo quy định của Luật ngân sách nhà nước năm 2015
2135/KH-UBND 16/8/2019 Kế hoạch kiểm tra cải cách hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Kon Tum năm 2019
2139/UBND-KTTH 16/8/2019 Về việc triển khai Nghị định số 63/2019/NĐ-CP ngày 25/7/2019 của Chính phủ
2126/UBND-KTTH 15/8/2019 Về việc triển khai thực hiện công tác quản lý, thanh toán vốn đầu tư công
620/QĐ-UBND 15/8/2019 V/v thôi kiêm nhiệm chức vụ Trưởng ban Ban Tiếp công dân tỉnh
621/QĐ-UBND 15/8/2019 V/v bổ nhiệm chức vụ Trưởng ban Ban Tiếp công dân tỉnh Kon Tum
608/QĐ-UBND 12/8/2019 Về việc bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp hạng II và xếp lương đối với viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo thuộc Ủy ban nhân dân các huyện Kon Plông, Đăk Hà, Ia H’Dra
2031/KH-UBND 7/8/2019 Kế hoạch tổ chức thực hiện Phong trào thi đua “Cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Kon Tum thi đua thực hiện văn hóa công sở” giai đoạn 2019 -2025
2015/UBND-KTTH 5/8/2019 V/v triển khai thực hiện Chỉ thị số 18/CT-TTg ngày 29 tháng 6 năm 2019 của Thủ tướng Chính phủ
06/CT-UBND 5/8/2019 Về việc tăng cường vai trò,trách nhiệm của Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố trong theo dõi, triển khai thực hiện các nhiệm vụ được giao
302/TB-UBND 2/8/2019 Kết quả phiên họp Ủy ban nhân dân tỉnh thường kỳ tháng 7 năm 2019
1950/KH-UBND 31/7/2019 Triển khai thực hiện các giải pháp mở rộng tín dụng; ngăn chặn, đẩy lùi hoạt động “tín dụng đen” trên địa bàn tỉnh Kon Tum
11/2019/QĐ-UBND 30/7/2019 Bãi bỏ Quyết định số 41/2015/QĐ-UBND ngày 30 tháng 9 năm 2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum vềviệc quy định tiêu chí xét duyệt hồ sơ đề nghị thành lập Văn phòng công chứng trên địa bàn tỉnh Kon Tum
1904/UBND-KTTH 29/7/2019 Về việc triển khai các nội dung UBND tỉnh tiếp thu, giải trình tại kỳ họp thứ 8 HĐND tỉnh khóa XI
756/QĐ-UBND 23/7/2019 Về việc ban hành Quy chế hoạt động của Quỹ phòng,chống tội phạm tỉnh Kon Tum
1816/UBND-KTTH 19/7/2019 Về việc thực hiện Nghị quyết kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XIV
Trang: Trang sau
Trang chủ        |      Đăng nhập      
 © CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH KON TUM
    Chịu trách nhiệm: Ông Đặng Quang Hà - Chánh Văn phòng UBND tỉnh Kon Tum. 
    Địa chỉ: 492 Trần Phú, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum; Email: kontum@chinhphu.vn; Điện thoại: 02603862320
    Ghi rõ 'Cổng Thông tin điện tử tỉnh Kon Tum' hoặc 'www.kontum.gov.vn' khi phát hành lại thông tin từ Website này.