Trang chủ
Toàn bộ văn bản
   Loại Văn bản
Báo cáo
Chỉ thị
Chỉ thị QPPL
Công điện
Công văn - Kế hoạch
Quyết định Chủ tịch
Quyết định
Quyết định QPPL
Thông báo
Văn bản Văn phòng UBND tỉnh
Nghị quyết HĐND
Văn bản của Ủy ban bầu cử tỉnh
  Lĩnh vực Văn bản
Tổng hợp
Kinh tế tổng hợp
Kinh tế ngành
Văn hóa - xã hội
Nội chính - Tiếp dân
Cải cách hành chính
Đối ngoại
Tổ chức cán bộ
Hội đồng kiểm tra, sát hạch
Nông nghiệp
Nông nghiệp - Tài Nguyên
Kinh tế
Hạ tầng - Kỹ thuật
Kinh tế - Hạ tầng
Khoa giáo - Văn xã
Bầu cử ĐBQH Khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021
Hỗ trợ đầu tư
Tổ chức - Hành chính
Nội chính
Tiếp dân
KSTTHC
Trích yếu(*):
Loại Văn bản(*):
Số Ký hiệu(*):  Ngày ban hành(*):
Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
166/QĐ-UBND 28/3/2024 Về việc giao nhiệm vụ hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa sử dụng nguồn ngân sách trung ương năm 2024.
1019/UBND-KTTH 27/3/2024 Triển khai đề án tổng kiểm kê tài sản công tại cơ quan, tổ chức, đơn vị, tài sản kết cấu hạ tầng do Nhà nước đầu tư, quản lý
1024/UBND-KTTH 27/3/2024 Về kết quả đánh giá Bộ chỉ số đánh giá năng lực cạnh tranh các Sở, ban, ngành và địa phương tỉnh Kon Tum (DDCI) năm 2023
1004/UBND-KTTH 26/3/2024 Tiếp tục tăng cường tháo gỡ, khó khăn, vướng mắc, đôn đốc đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án ngoài ngân sách trên địa bàn tỉnh
111/TB-UBND 26/3/2024 Về nội dung, thời gian Phiên họp trực tuyến Ủy ban nhân dân tỉnh với các địa phương tháng 3 năm 2024
975/UBND-KTTH 25/3/2024 Triển khai Thông báo số 77/TB-VPCP ngày 01/3/2024 của Văn phòng Chính phủ và Nghị quyết số 28/NQ-CP ngày 05/3/2024 của Chính phủ
130/QĐ-UBND 20/3/2024 V/v phê duyệt Kế hoạch sản xuất kinh doanh và Kế hoạch đầu tư phát triển năm 2024 của Công ty TNHH MTV lâm nghiệp Ngọc Hồi.
125/QĐ-UBND 19/3/2024 V/v phê duyệt Kế hoạch sản xuất kinh doanh và Kế hoạch đầu tư phát triển năm 2024 của Công ty TNHH MTV lâm nghiệp Đăk Tô
891/UBND-KTTH 18/3/2024 Về chấm dứt hoạt động các dự án khai thác khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh
892/UBND-KTTH 18/3/2024 V/v triển khai Công văn số 738/VPCP-KTTH ngày 30/01/2024 của Văn phòng Chính phủ.
863/UBND-KTTH 15/3/2024 Triển khai Thông báo số 08/TB-TTHĐND ngày 08/3/2024 của Thường trực HĐND tỉnh.
116/QĐ-UBND 15/3/2024 Về việc Bổ sung Danh mục dự án thu hút đầu tư vào tỉnh Kon Tum giai đoạn 2021-2025.
70/BC-UBND 14/3/2024 Tình hình quản lý, sử dụng tài sản công và kê khai định kỳ tài sản công trên địa bàn tỉnh Kon Tum năm 2023.
807/UBND-KTTH 11/3/2024 V/v triển khai thực hiện công tác quản lý, điều hành giá năm 2024
110/QĐ-UBND 6/3/2024 Về việc thành lập Tổ liên ngành làm việc trực tiếp tại các doanh nghiệp, cửa hàng bán lẻ xăng dầu trên địa bàn tỉnh.
112/QĐ-UBND 6/3/2024 Về việc ủy quyền lựa chọn và quyết định phương thức cung cấp sản phẩm, dịch vụ sự nghiệp công trong lĩnh vực Quản lý, bảo trì kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ đối với các công trình đường bộ được UBND tỉnh giao cho Sở Giao thông vận tải quản lý, sử dụng ngân sách nhà nước từ nguồn kinh phí chi thường xuyên.
755/KH-BCĐ 5/3/2024 Hoạt động của Ban Chỉ đạo cải thiện, nâng cao Chỉ số Năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) tỉnh Kon Tum năm 2024
103/QĐ-UBND 4/3/2024 V/v phê duyệt Kế hoạch sản xuất kinh doanh và Kế hoạch đầu tư phát triển năm 2024 của Công ty TNHH MTV lâm nghiệp Kon Plông.
717/UBND-KTTH 2/3/2024 Về việc tăng cường giải pháp quản lý tem điện tử thuốc lá, rượu sản xuất trong nước.
709/UBND-KTTH 1/3/2024 V/v triển khai Nghị quyết của Quốc hội về một số cơ chế, chính sách đặc thù thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia.
Trang: Trang sau
Trang chủ        |      ÄÄƒng nhập      
 © TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ VÄ‚N PHÃ’NG ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KON TUM
    Chịu trách nhiệm:  Nguyá»…n Đăng Trình; Chức vụ: Chánh Văn phòng UBND tỉnh Kon Tum. 
    Địa chỉ: 492 Trần Phú, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum; Email: vpubnd@kontum.gov.vn;vanthu-kontum@chinhphu.vn; Điện thoại: 02603862320
    Bản quyền thuá»™c Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh Kon Tum
    Phát triển: Trình văn Duẩn; Email:trinhvandua@kontum.gov.vn; Điện thoại:0984582369