Trang chủ
Toàn bộ văn bản
   Loại Văn bản
Báo cáo
Chỉ thị
Chỉ thị QPPL
Công điện
Công văn - Kế hoạch
Quyết định Chủ tịch
Quyết định
Quyết định QPPL
Thông báo
Văn bản Văn phòng UBND tỉnh
Nghị quyết HĐND
Văn bản của Ủy ban bầu cử tỉnh
  Lĩnh vực Văn bản
Tổng hợp
Kinh tế tổng hợp
Kinh tế ngành
Văn hóa - xã hội
Nội chính - Tiếp dân
Cải cách hành chính
Đối ngoại
Tổ chức cán bộ
Hội đồng kiểm tra, sát hạch
Nông nghiệp
Nông nghiệp - Tài Nguyên
Kinh tế
Hạ tầng - Kỹ thuật
Kinh tế - Hạ tầng
Khoa giáo - Văn xã
Bầu cử ĐBQH Khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021
Hỗ trợ đầu tư
Tổ chức - Hành chính
Nội chính
Tiếp dân
KSTTHC
Trích yếu(*):
Loại Văn bản(*):
Số Ký hiệu(*):  Ngày ban hành(*):
Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
2904/UBND-KTTH 5/9/2022 Về việc triển khai Thông tư số 52/2022/TT-BTC ngày 12 tháng 8 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Tài chính
565/QĐ-UBND 5/9/2022 Đấu giá tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất (đấu giá quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất) cơ sở nhà, đất Khách sạn Đăk Bla và Nhà hàng Ngọc Linh để thực hiện Dự án Trung tâm Thương mại, dịch vụ, văn phòng tại phường Quyết Thắng, thành phố Kon Tum
2879/UBND-KTTH 31/8/2022 V/v triển khai Văn bản số 5146/VPCP-QHQT ngày 12/8/2022 của Văn phòng Chính phủ về giải ngân vốn ODA, vay ưu đãi
557/QĐ-UBND 31/8/2022 QUYẾT ĐỊNH CHẤP THUẬN ĐIỀU CHỈNH CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ ĐỒNG THỜI CHẤP THUẬN NHÀ ĐẦU TƯ (cấp lần đầu: ngày 04 tháng 8 năm 2020) (điều chỉnh lần thứ 1: ngày 14 tháng 7 năm 2021) (điều chỉnh lần thứ 2: ngày 31 tháng 8 năm 2022)
560/QĐ-UBND 31/8/2022 Phê duyệt Phương án đấu giá tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất (đấu giá quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất) cơ sở nhà, đất Khách sạn Đăk Bla và Nhà hàng Ngọc Linh để thực hiện Dự án Trung tâm Thương mại, dịch vụ, văn phòng tại phường Quyết Thắng, thành phố Kon Tum
235/TB-UBND 31/8/2022 Về nội dung, thời gian phiên họp Ủy ban nhân dân tỉnh thường kỳ tháng 8 năm 2022
31/2022/QĐ-UBND 30/8/2022 Bổ sung tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng quy định tại Quyết định số 09/2019/QĐ-UBND ngày 28/5/2019, Quyết định số 06/2020/QĐ-UBND ngày 13/02/2020 và Quyết định số 42/2020/QĐ-UBND ngày 21/12/2020 của UBND tỉnh Kon Tum
58/2022/NQ-HĐND 29/8/2022 Quy định nội dung, mức chi thực hiện Đề án " Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2021-2030" và hỗ trợ người dân tham gia học xóa mù chữ trên địa bàn tỉnh Kon Tum.
59/2022/NQ-HĐND 29/8/2022 Ban hành Quy định cơ chế huy động nguồn vốn tín dụng và nguồn vốn hợp pháp khác thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh Kon Tum giai đoạn 2021-2025.
60/2022/NQ-HĐND 29/8/2022 Ban hành Quy định nội dung hỗ trợ, mẫu hồ sơ, trình tự, thủ tục lựa chọn dự án, kế hoạch, phương án sản xuất, lựa chọn đơn vị đặt hàng trong thực hiện các hoạt động hỗ trợ phát triển sản xuất thuộc các Chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh Kon Tum giai đoạn 2021-2025.
61/2022/NQ-HĐND 29/8/2022 Quy định mức hỗ trợ từ ngân sách nhà nước cho từng nội dung, công việc cụ thể thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn tỉnh Kon Tum
62/2022/NQ-HĐND 29/8/2022 Quy định cơ chế lồng ghép các nguồn vốn trong thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh Kon Tum giai đoạn 2021 - 2025
545/QĐ-UBND 24/8/2022 Bãi bỏ một số nội dung đã được ban hành tại Quyết định số 73/QĐ-UBND ngày 09 tháng 02 năm 2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh
543/QĐ-UBND 23/8/2022 Phê duyệt Phương án đấu giá tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất (đấu giá quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất) cơ sở nhà, đất cũ thuộc Sở Xây dựng và Công ty Cổ phần Tư vấn đầu tư và Xây dựng Kon Tum để thực hiện Dự án Trung tâm Thương mại, dịch vụ, văn phòng tại phường Quyết Thắng, thành phố Kon Tum
544/QĐ-UBND 23/8/2022 Đấu giá tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất (đấu giá quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất) cơ sở nhà, đất cũ thuộc Sở Xây dựng và Công ty Cổ phần Tư vấn đầu tư và Xây dựng Kon Tum để thực hiện Dự án Trung tâm Thương mại, dịch vụ, văn phòng tại phường Quyết Thắng, thành phố Kon Tum
27/2022/QĐ-UBND 19/8/2022 Quy định giá thóc thu thuế sử dụng đất nông nghiệp năm 2022 trên địa bàn tỉnh Kon Tum
2707/UBND-KTTH 19/8/2022 V/v tăng cường công tác quản lý giá, bình ổn giá
2709/UBND-KTTH 19/8/2022 V/v công khai thông tin về tiền lương, thù lao, tiền thưởng của Kiểm soát viên năm 2021 (lần 2)
2715/UBND-KTTH 19/8/2022 V/v tiếp tục quán triệt, tổ chức thực hiện Quy chế làm việc của Chính phủ
2716/UBND-KTTH 19/8/2022 Về thực hiện giải pháp cải thiện các chỉ số về môi trường kinh doanh
Trang: Trang sau
Trang chủ        |      Đăng nhập      
 © CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH KON TUM
    Chịu trách nhiệm: Ông Đặng Quang Hà - Chánh Văn phòng UBND tỉnh Kon Tum. 
    Địa chỉ: 492 Trần Phú, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum; Email: kontum@chinhphu.vn; Điện thoại: 02603862320
    Ghi rõ 'Cổng Thông tin điện tử tỉnh Kon Tum' hoặc 'www.kontum.gov.vn' khi phát hành lại thông tin từ Website này.