Trang chủ
Toàn bộ văn bản
   Loại Văn bản
Báo cáo
Chỉ thị
Chỉ thị QPPL
Công điện
Công văn - Kế hoạch
Quyết định Chủ tịch
Quyết định
Quyết định QPPL
Thông báo
Văn bản Văn phòng UBND tỉnh
Nghị quyết HĐND
Văn bản của Ủy ban bầu cử tỉnh
  Lĩnh vực Văn bản
Tổng hợp
Kinh tế tổng hợp
Kinh tế ngành
Văn hóa - xã hội
Nội chính - Tiếp dân
Cải cách hành chính
Đối ngoại
Tổ chức cán bộ
Hội đồng kiểm tra, sát hạch
Nông nghiệp
Nông nghiệp - Tài Nguyên
Kinh tế
Hạ tầng - Kỹ thuật
Kinh tế - Hạ tầng
Khoa giáo - Văn xã
Bầu cử ĐBQH Khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021
Hỗ trợ đầu tư
Tổ chức - Hành chính
Nội chính
Tiếp dân
KSTTHC
Trích yếu(*):
Loại Văn bản(*):
Số Ký hiệu(*):  Ngày ban hành(*):
Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
146/QĐ-UBND 18/3/2019 Bãi bỏ Quyết định số 763/QĐ-UB ngày 30 tháng 10 năm 2001 của Ủy ban nhân dân tỉnh về quy định trang bị và sử dụng điện thoại
144/QĐ-UBND 15/3/2019 Về việc điều chuyển cơ sở nhà, đất của Trung tâm Công tác xã hội thành phố Kon Tum cho Trung tâm Bảo trợ và Công tác xã hội tỉnh
234/QĐ-UBND 14/3/2019 Phê duyệt chủ trương đầu tư dự án: Hệ thống xử lý nước thải tập trung Cụm công nghiệp Đăk La, huyện Đăk Hà, tỉnh Kon Tum
542/KH-UBND 13/3/2019 Triển khai thực hiện Chương trình số 80-CTr/TU ngày 25-01-2019của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Khóa XV
1138/QĐ-UBND 27/9/2016 V/v Phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình Đường Hoàng Thị Loan, huyện Đăk Hà
59/2016/NQ-HĐND 19/8/2016 Về thu tiền bảo vệ, phát triển đất trồng lúa trên địa bàn tỉnh
62/2016/NQ-HĐND 19/8/2016 Bãi bỏ Phí sử dụng bãi gỗ và lâm sản nhập khẩu qua Cửa khẩu quốc tế Bờ y và các cửa phụ của tỉnh Kon Tum
63/2016/NQ-HĐND 19/8/2016 Phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản áp dụng trên địa bàn tỉnh Kon Tum
1708/UBND-KT 26/7/2016 Về việc miễn tiền thuế đất trong thời gian XDCB đối với diện tích đất trồng cây cao su tái canh
817/QĐ-UBND 26/7/2016 V/v bổ sung Kế hoạch lựa chọn nhà thầu thực hiện Dự án trồng rừng thay thế năm 2015 của Ban Quản lý rừng phòng hộ Đăk Nhoong, huyện Đăk Glei
815/QĐ-UBND 26/7/2016 V/v phê duyệt bổ sung Kế hoạch lựa chọn nhà thầu thực hiện Dự án Bảo vệ và Phát triển rừng giai đoạn 2011-2015 của Ban Quản lý Vườn Quốc gia Chư Mom Ray
802/QĐ-UBND 25/7/2016 V/v Phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật và Kế hoạch lựa chọn nhà thầu xây dựng công trình Nâng cấp đường D8 khu I, Khu kinh tế cửa khẩu Quốc tế Bờ Y
1685/UBND-KT 25/7/2016 V/v thực hiện chính sách tín dụng đối với học sinh, sinh viên
126/TB-UBND 22/6/2016 Về nội dung, thời gian phiên họp UBND tỉnh thường kỳ tháng 6 năm 2016
645/QĐ-UBND 16/6/2016 V/v bãi bỏ Quyết định số 1075/QĐ-UBND ngày 16/9/2009 của ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập Ban Thẩm định dự án đầu tư tỉnh và Quyết định số 1079/QĐ-UBND ngày 16/9/2009 của ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy định về thẩm định dự án đầu tư, Báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng công trình và Quy định hoạt động của Ban Thẩm định dự án đầu tư tỉnh
644/GPQH 15/6/2016 Giấy phép quy hoạch
1313/UBND-KT 15/6/2016 V/v triển khai thực hiện Thông báo số 76/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ
633/QĐ-UBND 13/6/2016 V/v Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu xây dựng công trình Đường đi khu sản xuất thôn Vai Trang, xã Đăk Long, huyện Đăk Glei
626/QĐ-UBND 10/6/2016 Phê duyệt dự toán mua sắm và Kế hoạch lựa chọn nhà thầu, gói thầu : Mua sắm vật tư y tế của Trung tâm y tế huyện Đăk Hà
627/QĐ-UBND 10/6/2016 Giấy phép khai thác khoáng sản
Trang: Trang sau
Trang chủ        |      Đăng nhập      
 © CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH KON TUM
    Chịu trách nhiệm: Ông Bùi Thanh Bình; Chức vụ: Chánh Văn phòng UBND tỉnh Kon Tum. 
    Địa chỉ: 125B Trần Phú, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum; Email: kontum@chinhphu.vn; Điện thoại: 0603862320
    Ghi rõ 'Cổng Thông tin điện tử tỉnh Kon Tum' hoặc 'www.kontum.gov.vn' khi phát hành lại thông tin từ Website này.