Trang chủ
Toàn bộ văn bản
   Loại Văn bản
Báo cáo
Chỉ thị
Chỉ thị QPPL
Công điện
Công văn - Kế hoạch
Quyết định Chủ tịch
Quyết định
Quyết định QPPL
Thông báo
Văn bản Văn phòng UBND tỉnh
Nghị quyết HĐND
Văn bản của Ủy ban bầu cử tỉnh
  Lĩnh vực Văn bản
Tổng hợp
Kinh tế tổng hợp
Kinh tế ngành
Văn hóa - xã hội
Nội chính - Tiếp dân
Cải cách hành chính
Đối ngoại
Tổ chức cán bộ
Hội đồng kiểm tra, sát hạch
Nông nghiệp
Nông nghiệp - Tài Nguyên
Kinh tế
Hạ tầng - Kỹ thuật
Kinh tế - Hạ tầng
Khoa giáo - Văn xã
Bầu cử ĐBQH Khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021
Hỗ trợ đầu tư
Tổ chức - Hành chính
Nội chính
Tiếp dân
KSTTHC
Trích yếu(*):
Loại Văn bản(*):
Số Ký hiệu(*):  Ngày ban hành(*):
Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
29/QĐ-UBND 12/1/2021 Dự án nông nghiệp công nghệ cao của Công ty TNHH MTV Mãn Hà
23/QĐ-UBND 11/1/2021 Về việc giao số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập tỉnh Kon Tum năm 2021
69/UBND-KTTH 8/1/2021 V/v xử lý các khoản nợ của hợp tác xã ngừng hoạt động trên địa bàn tỉnh
21/QĐ-UBND 8/1/2021 Về việc công nhận thành viên Hội đồng Quản lý Quỹ Nạn nhân chất độc da cam/dioxin tỉnh Kon Tum khóa II, nhiệm kỳ 2020-2025
72/UBND-NNTN 8/1/2021 V/v xử lý các vụ vi phạm Luật Lâm nghiệp xảy ra trên địa bàn huyện Tu Mơ Rông và Ngọc Hồi
56/UBND-KTTH 7/1/2021 V/v chuẩn bị các nội dung phục vụ tổng kết hoạt động Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021
57/UBND-KTTH 7/1/2021 V/v triển khai Nghị quyết số 63/2020/NQ-HĐND ngày 08/12/2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh
55/KH-UBBC 7/1/2021 Triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử Hội đồng nhân dân tỉnh Kon Tum nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn tỉnh
34/UBND-HTKT 6/1/2021 V/v tăng cường thực hiện các biện pháp quản lý quy hoạch, đầu tư xây dựng và vận hành khai thác dự án/công trình thủy điện trên địa bàn tỉnh
45/UBND-KTTH 6/1/2021 Về công tác quản lý nhà nước đối với việc bảo hộ chỉ dẫn địa lý "Ngọc Linh"
07/QĐ-UBND 4/1/2021 Về việc công bố công khai quyết toán ngân sách năm 2019 của tỉnh Kon Tum
15/KH-UBND 4/1/2021 Tổ chức thi nâng ngạch công chức và thăng hạng viên chức hành chính từ ngạch chuyên viên hoặc tương đương lên ngạch chuyên viên chính hoặc tương đương; từ ngạch nhân viên, cán sự hoặc tương đương lên ngạch chuyên viên hoặc tương đương năm 2020
04/UBND-KTTH 2/1/2021 Về xử lý các dự án đầu tư chậm tiến độ tại huyện Kon Plông
4830/UBND-KTTH 30/12/2020 V/v triển khai Nghị định số 150/2020/NĐ-CP của Chính phủ
1333/QĐ-UBND 30/12/2020 QUYẾT ĐỊNH ĐIỀU CHỈNH CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ Dự án Hồ chứa cắt lũ kết hợp phát điện Đăk Bla
1334/QĐ-UBND 30/12/2020 Về việc giao chi tiết Kế hoạch đầu tư vốn ngân sách trung ương hỗ trợ đầu tư theo ngành, lĩnh vực năm 2021
1343/QĐ-UBND 30/12/2020 Thành lập Tổ công tác tiếp công dân phục vụ cuộc Bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và Đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp Nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn tỉnh
11/CT-UBND 29/12/2020 Về việc tăng cường các biện pháp bảo đảm đón Tết Nguyên Đán Tân Sửu 2021 vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm
4797/UBND-KTTH 29/12/2020 V/v triển khai Nghị quyết số 69/NQ-HĐND ngày 09/12/2020 của HĐND tỉnh về Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 tỉnh Kon Tum
1318/QĐ-UBND 29/12/2020 Về việc công bố công khai dự toán ngân sách năm 2021 của tỉnh Kon Tum
Trang: Trang sau
Trang chủ        |      Đăng nhập      
 © CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH KON TUM
    Chịu trách nhiệm: Ông Đặng Quang Hà - Chánh Văn phòng UBND tỉnh Kon Tum. 
    Địa chỉ: 492 Trần Phú, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum; Email: kontum@chinhphu.vn; Điện thoại: 02603862320
    Ghi rõ 'Cổng Thông tin điện tử tỉnh Kon Tum' hoặc 'www.kontum.gov.vn' khi phát hành lại thông tin từ Website này.