Trang chủ
Toàn bộ văn bản
   Loại Văn bản
Báo cáo
Chỉ thị
Chỉ thị QPPL
Công điện
Công văn - Kế hoạch
Quyết định Chủ tịch
Quyết định
Quyết định QPPL
Thông báo
Văn bản Văn phòng UBND tỉnh
Nghị quyết HĐND
Văn bản của Ủy ban bầu cử tỉnh
  Lĩnh vực Văn bản
Tổng hợp
Kinh tế tổng hợp
Kinh tế ngành
Văn hóa - xã hội
Nội chính - Tiếp dân
Cải cách hành chính
Đối ngoại
Tổ chức cán bộ
Hội đồng kiểm tra, sát hạch
Nông nghiệp
Nông nghiệp - Tài Nguyên
Kinh tế
Hạ tầng - Kỹ thuật
Kinh tế - Hạ tầng
Khoa giáo - Văn xã
Bầu cử ĐBQH Khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021
Hỗ trợ đầu tư
Tổ chức - Hành chính
Nội chính
Tiếp dân
KSTTHC
Trích yếu(*):
Loại Văn bản(*):
Số Ký hiệu(*):  Ngày ban hành(*):
Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
989/UBND-KTTH 30/3/2020 Về việc tổ chức Hội nghị tuyên dương điển hình tiên tiến các cấp
904/UBND-KTTH 24/3/2020 Về việc triển khai Kết luận số 1203-KL/TU ngày 24/02/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy
165/QĐ-UBND 18/3/2020 Về việc phê duyệt cơ cấu ngạch công chức
782/UBND-KTTH 16/3/2020 Về việc tăng cường công tác quản lý, sử dụng xe ô tô công
231/QĐ-UBND 12/3/2020 Quyết định chủ trương đầu tư Dự án đầu tư khai thác khoáng sản đất làm vật liệu san lấp của Công ty trách nhiệm hữu hạn Đầu tư xây dựng và Thương mại Tiến Dung Kon Tum
46/TB-UBND 11/3/2020 Kết quả phiên họp Ủy ban nhân dân tỉnh thường kỳ tháng 02 năm 2020
704/UBND-KTTH 10/3/2020 V/v triển khai thực hiện Chỉ thị số 07/CT-TTg ngày 04/02/2020 của Thủ tướng Chính phủ
663/UBND-KTTH 6/3/2020 Về việc triển khai Thông báo số 51/TB-VPCP ngày 14 tháng 02 năm 2020 của Văn Phòng Chính phủ
185/QĐ-UBND 3/3/2020 Ban hành Chương trình hành động về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ,giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2020
623/UBND-KTTH 3/3/2020 Về việc triển khai thực hiện Thông báo số 156-TB/TW ngày 01-10-2019 của Bộ Chính trị
622/UBND-KTTH 3/3/2020 Về việc triển khai thực hiện Quy định số 205-QĐ/TW của Bộ Chính trị
34/TB-UBND 28/2/2020 Về nội dung, thời gian phiên họp Ủy ban nhân dân tỉnh thường kỳ tháng 02 năm 2020
163/QĐ-UBND 25/2/2020 Về việc giao chỉ tiêu hợp đồng lao động theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP 17 tháng 11 năm 2000 vàNghị định số 161/2018/NĐ-CP ngày 29 tháng 11 năm 2018 trong các cơ quan, tổ chức hành chính Nhà nước tỉnh Kon Tum năm 2020
09/2020/QĐ-UBND 21/2/2020 Ban hành tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng thuộc lĩnh vực y tế của tỉnh Kon Tum
156/QĐ-UBND 21/2/2020 Quyết định chủ trương đầu tư Dự án trồng cây xanh phục hồi rừng và kết hợp nông nghiệp công nghệ cao của Công ty TNHH 11-3 IAHDRAI
08/2020/QĐ-UBND 20/2/2020 Ban hành Quy chế phối hợp trong công tác thanh tra,kiểm tra doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Kon Tum
06/2020/QĐ-UBND 13/2/2020 Bổ sung tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng quy định tại Quyết định số 09/2019/QĐ-UBND ngày 28 tháng 5 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh
21/TB-UBND 12/2/2020 Về nội dung, thời gian phiên họp Ủy ban nhân dân tỉnh thường kỳ tháng 01 năm 2020
355/UBND-KTTH 10/2/2020 Về rà soát, chấn chỉnh việc gắn biển tên cơ quan
05/2020/QĐ-UBND 10/2/2020 Phê duyệt Đề án cho vay tiêu dùng từ nguồn vốn ngân sách địa phương ủy thác sang Ngân hàng Chính sách xã hội, góp phần ngăn chặn, đẩy lùi hoạt động "tín dụng đen" trên địa bàn tỉnh Kon Tum
Trang: Trang sau
Trang chủ        |      Đăng nhập      
 © CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH KON TUM
    Chịu trách nhiệm: Ông Đặng Quang Hà - Chánh Văn phòng UBND tỉnh Kon Tum. 
    Địa chỉ: 492 Trần Phú, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum; Email: kontum@chinhphu.vn; Điện thoại: 02603862320
    Ghi rõ 'Cổng Thông tin điện tử tỉnh Kon Tum' hoặc 'www.kontum.gov.vn' khi phát hành lại thông tin từ Website này.