Trang chủ
Toàn bộ văn bản
   Loại Văn bản
Báo cáo
Chỉ thị
Chỉ thị QPPL
Công điện
Công văn - Kế hoạch
Quyết định Chủ tịch
Quyết định
Quyết định QPPL
Thông báo
Văn bản Văn phòng UBND tỉnh
Nghị quyết HĐND
Văn bản của Ủy ban bầu cử tỉnh
  Lĩnh vực Văn bản
Tổng hợp
Kinh tế tổng hợp
Kinh tế ngành
Văn hóa - xã hội
Nội chính - Tiếp dân
Cải cách hành chính
Đối ngoại
Tổ chức cán bộ
Hội đồng kiểm tra, sát hạch
Nông nghiệp
Nông nghiệp - Tài Nguyên
Kinh tế
Hạ tầng - Kỹ thuật
Kinh tế - Hạ tầng
Khoa giáo - Văn xã
Bầu cử ĐBQH Khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021
Hỗ trợ đầu tư
Tổ chức - Hành chính
Nội chính
Tiếp dân
KSTTHC
Trích yếu(*):
Loại Văn bản(*):
Số Ký hiệu(*):  Ngày ban hành(*):
Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
63/QĐ-UBND 17/1/2020 Ban hành Chương trình hành động triển khai thực hiện các Nghị quyết của Chính phủ, Hội đồng nhân dân tỉnh về kinh tế-xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2020
01/CT-UBND 13/1/2020 Về việc tăng cường vai trò, trách nhiệm của Thủ trưởng các Sở, ban ngành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố trong việc tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh các nội dung trình Hội đồng nhân dân tỉnh
112/UBND-KTTH 10/1/2020 V/v triển khai Kế hoạch phát triển bền vững doanh nghiệp khu vực tư nhân đến năm 2025, tầm nhìn 2030
29/QĐ-UBND 10/1/2020 Về việc công bố công khai quyết toán ngân sách địa phương năm 2018
78/UBND-KTTH 9/1/2020 Về việc tăng cường công tác cho vay đối với chương trình tín dụng HSSV
25/QĐ-UBND 9/1/2020 Ban hành “Quy chế phối hợp trong công tác thu ngân sách nhà nước”
01/2020/QĐ-UBND 7/1/2020 Ban hành tiêu chuẩn, định mức sử dụng diện tích chuyên dùng của các cơ quan, tổ chức, đơn vị; tiêu chuẩn, định mức sử dụngcông trình sự nghiệp của đơn vị sự nghiệp công lập thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Kon Tum
32/UBND-KTTH 6/1/2020 V/v đẩy mạnh công tác quản lý, sử dụng tài sản công trên địa bàn tỉnh
14/QĐ-UBND 6/1/2020 Dự án khai thác mỏ cát làm vật liệu xây dựng thông thường tại vị trí 2, thôn 12 và thôn 14, xã Đăk Ruồng, huyện Kon Rẫy, tỉnh Kon Tum của Công ty cổ phần Sinh Lợi Kon Tum
03/CTr-UBND 2/1/2020 Chương trình công tác trọng tâm năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum
10/QĐ-UBND 2/1/2020 Quyết định chủ trương đầu tư Dự án sản xuất nông nghiệp công nghệ cao và trồng nông sản Organic của Công ty Cổ phần Zakka Food
29/2019/QĐ-UBND 30/12/2019 Ban hành Quy định phân cấp quản lý tổ chức bộ máy và cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh Kon Tum
09/CT-UBND 30/12/2019 Về việc tăng cường các biện pháp bảo đảm đón Tết Nguyên Đán Canh Tý 2020 vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm
1509/QĐ-UBND 30/12/2019 Về việc công bố công khai dự toán ngân sách năm 2020 của tỉnh Kon Tum
897/QĐ-UBND 27/12/2019 Về việc cho phép thành lập Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp Đông Dương thuộc Công ty TNHH Phát triển giáo dục và dạy nghề 3T
870/QĐ-UBND 19/12/2019 Về việc bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp hạng II và xếp lương đối với viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo thuộc Ủy ban nhân dân huyện Ngọc Hồi
869/QĐ-UBND 19/12/2019 Về việc giao biên chế công chức trong các cơ quan, tổ chức hành chính Nhà nước tỉnh Kon Tum năm 2020
23/2019/QĐ-UBND 15/12/2019 Bổ sung định mức sử dụng xe ô tô phục vụ công tác chung của các cơ quan, tổ chức, đơn vị cấp tỉnh, cấp huyện trên địa bàn tỉnh Kon Tum
3312/KH-UBND 12/12/2019 Kế hoạchThực hiện công tác cải cách hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Kon Tum năm 2020
22/2019/QĐ-UBND 9/12/2019 Quy định đối tượng khách được mời cơm đối với từng loại hình cơ quan thuộc tỉnh Kon Tum
Trang: Trang sau
Trang chủ        |      Đăng nhập      
 © CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH KON TUM
    Chịu trách nhiệm: Ông Đặng Quang Hà - Chánh Văn phòng UBND tỉnh Kon Tum. 
    Địa chỉ: 492 Trần Phú, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum; Email: kontum@chinhphu.vn; Điện thoại: 02603862320
    Ghi rõ 'Cổng Thông tin điện tử tỉnh Kon Tum' hoặc 'www.kontum.gov.vn' khi phát hành lại thông tin từ Website này.