Trang chủ
Toàn bộ văn bản
   Loại Văn bản
Báo cáo
Chỉ thị
Chỉ thị QPPL
Công điện
Công văn - Kế hoạch
Quyết định Chủ tịch
Quyết định
Quyết định QPPL
Thông báo
Văn bản Văn phòng UBND tỉnh
Nghị quyết HĐND
Văn bản của Ủy ban bầu cử tỉnh
  Lĩnh vực Văn bản
Tổng hợp
Kinh tế tổng hợp
Kinh tế ngành
Văn hóa - xã hội
Nội chính - Tiếp dân
Cải cách hành chính
Đối ngoại
Tổ chức cán bộ
Hội đồng kiểm tra, sát hạch
Nông nghiệp
Nông nghiệp - Tài Nguyên
Kinh tế
Hạ tầng - Kỹ thuật
Kinh tế - Hạ tầng
Khoa giáo - Văn xã
Bầu cử ĐBQH Khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021
Hỗ trợ đầu tư
Tổ chức - Hành chính
Nội chính
Tiếp dân
KSTTHC
Trích yếu(*):
Loại Văn bản(*):
Số Ký hiệu(*):  Ngày ban hành(*):
Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
2832/UBND-KTTH 29/8/2023 Thực hiện quản lý nhà nước đối với hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa theo quy định của Nghị định số 09/2018/NĐ-CP.
2799/UBND-KTTH 28/8/2023 V/v triển khai thực hiện Nghị quyết số 105/NQ-CP ngày 15/7/2023 của Chính phủ.
479/QĐ-UBND 28/8/2023 Về việc giao quyền tự chủ tài chính giai đoạn 2023-2025 cho các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Tư pháp.
2747/KH-UBND 23/8/2023 Triển khai thực hiện Nghị quyết số 90/NQ-CP ngày 16/6/2023 của Chính phủ về Ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 81/2023/QH15 của Quốc hội về Quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 và Kế hoạch thực hiện Quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021 -2030, tầm nhìn đến năm 2050
2740/UBND-KTTH 23/8/2023 V/v triển khai thực hiện Thông báo số 816-TB/TU ngày 14/8/2023 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh
2714/UBND-KTTH 21/8/2023 V/v triển khai công tác bình ổn thị trường thóc gạo
2678/UBND-KTTH 17/8/2023 Về tháo gỡ khó khăn vướng mắc, hỗ trợ doanh nghiệp và nền kinh tế
42/2023/QĐ-UBND 16/8/2023 Ban hành khung giá dịch vụ quản lý vận hành áp dụng tại chung cư Nhà ở xã hội thuộc sở hữu nhà nước tại khu đô thị phía Nam cầu Đăk Bla, thành phố Kon Tum.
2647/UBND-KTTH 16/8/2023 V/v đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện thủ tục đầu tư của các dự án đầu tư cấp tỉnh thuộc các chương trình mục tiêu quốc gia
42/2023/QĐ-UBND 16/8/2023 Ban hành khung giá dịch vụ quản lý vận hành áp dụng tại chung cư Nhà ở xã hội thuộc sở hữu nhà nước tại khu đô thị phía Nam cầu Đăk Bla, thành phố Kon Tum
459/QĐ-UBND 15/8/2023 Về việc giao quyền tự chủ tài chính giai đoạn 2023 - 2025 cho Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh
454/QĐ-UBND 14/8/2023 Chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư Dự án Nhà máy gạch Tuy nen - gạch không nung Hùng Phát - cơ sở 2 của Công ty cổ phần Hùng Phát.
449/QĐ-UBND 11/8/2023 Về việc phê duyệt kết quả đánh giá hiệu quả hoạt động năm 2022 và xếp loại doanh nghiệp đối với các Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp do UBND tỉnh làm đại diện chủ sở hữu.
450/QĐ-UBND 11/8/2023 Giao quyền tự chủ tài chính cho các đơn vị sự nghiệp thuộc Sở Y tế giai đoạn 2023 - 2025.
445/QĐ-UBND 10/8/2023 Điều chỉnh CTĐT đồng thời chấp thuận nhà đầu tư Dự án khai thác mỏ cát, sạn, sỏi làm vật liệu xây dựng thông thường tại thôn Đăk Tông, xã Ngọc Tụ, huyện Đăk Tô, tỉnh Kon Tum của Công ty TNHH Hoàng Long Hưng.
271/BC-UBND 9/8/2023 Chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh và tình hình kinh tế - xã hội tháng 7 và 7 tháng đầu năm; nhiệm vụ trọng tâm tháng 8 năm 2023.
2542/UBND-KTTH 9/8/2023 V/v triển khai thực hiện Kết luận số 1230-KL/TU ngày 30/6/2023 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Kon Tum.
373/QĐ-UBND 9/8/2023 Phê duyệt phương án xử lý tài sản là phương tiện vi phạm hành chính bị tịch thu đã được xác lập quyền sở hữu toàn dân của Hạt Kiểm lâm huyện Ia H’Drai
224/TB-UBND 9/8/2023 Kết quả phiên họp UBND tỉnh thường kỳ tháng 7 năm 2023
441/QĐ-UBND 8/8/2023 Phê duyệt Kế hoạch sản xuất kinh doanh và Kế hoạch đầu tư phát triển năm 2023 của Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Đăk Tô.
Trang: Trang sau
Trang chủ        |      ÄÄƒng nhập      
 © TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ VÄ‚N PHÃ’NG ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KON TUM
    Chịu trách nhiệm:  Nguyá»…n Đăng Trình; Chức vụ: Chánh Văn phòng UBND tỉnh Kon Tum. 
    Địa chỉ: 492 Trần Phú, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum; Email: vpubnd@kontum.gov.vn;vanthu-kontum@chinhphu.vn; Điện thoại: 02603862320
    Bản quyền thuá»™c Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh Kon Tum
    Phát triển: Trình văn Duẩn; Email:trinhvandua@kontum.gov.vn; Điện thoại:0984582369