Trang chủ
Toàn bộ văn bản
   Loại Văn bản
Báo cáo
Chỉ thị
Chỉ thị QPPL
Công điện
Công văn - Kế hoạch
Quyết định Chủ tịch
Quyết định
Quyết định QPPL
Thông báo
Văn bản Văn phòng UBND tỉnh
Nghị quyết HĐND
Văn bản của Ủy ban bầu cử tỉnh
  Lĩnh vực Văn bản
Tổng hợp
Kinh tế tổng hợp
Kinh tế ngành
Văn hóa - xã hội
Nội chính - Tiếp dân
Cải cách hành chính
Đối ngoại
Tổ chức cán bộ
Hội đồng kiểm tra, sát hạch
Nông nghiệp
Nông nghiệp - Tài Nguyên
Kinh tế
Hạ tầng - Kỹ thuật
Kinh tế - Hạ tầng
Khoa giáo - Văn xã
Bầu cử ĐBQH Khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021
Hỗ trợ đầu tư
Tổ chức - Hành chính
Nội chính
Tiếp dân
KSTTHC
Trích yếu(*):
Loại Văn bản(*):
Số Ký hiệu(*):  Ngày ban hành(*):
Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1119/QĐ-UBND 29/11/2021 Về việc phê duyệt Phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ năm 2020 của Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Kon Tum
1121/QĐ-UBND 29/11/2021 Về việc phê duyệt Phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ năm 2020 của Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Ia H’Drai
1122/QĐ-UBND 29/11/2021 Về việc phê duyệt Phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ năm 2020 của Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Đăk Tô
4238/UBND-KTTH 26/11/2021 Về việc hình thức trả lương
40/2021/QĐ-UBND 25/11/2021 Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Kon Tum
4222/UBND-KTTH 25/11/2021 Về việc tăng cường quản lý việc mua sắm tài sản, hàng hóa từ ngân sách nhà nước theo phương thức tập trung
613/QĐ-UBND 25/11/2021 Điều chỉnh danh sách đủ tiêu chuẩn, điều kiện dự thi nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức hành chính năm 2020 tại Quyết định số 275/QĐ- UBND ngày 31 tháng 5 năm 2021 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tinh
614/QĐ-UBND 25/11/2021 Kiện toàn Quỹ phòng, chống thiên tai tỉnh Kon Tum
1107/QĐ-UBND 25/11/2021 Về việc bãi bỏ một số Quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư các dự án đầu tư công
1098/QĐ-UBND 24/11/2021 QUYẾT ĐỊNH CHẤP THUẬN CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ ĐỒNG THỜI CHẤP THUẬN NHÀ ĐẦU TƯ (Cấp lần đầu: ngày 24 tháng 11 năm 2021)
1099/QĐ-UBND 24/11/2021 QUYẾT ĐỊNH CHẤP THUẬN CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ ĐỒNG THỜI CHẤP THUẬN NHÀ ĐẦU TƯ (Cấp lần đầu: ngày 24 tháng 11 năm 2021)
4191/UBND-KTTH 23/11/2021 V/v triển khai thực hiện kết luận của Thường trực Tỉnh ủy tại Thông báo số 358-TB/TU ngày 21/11/2021
4194/UBND-KTTH 23/11/2021 Về việc đẩy mạnh triển khai Luật Hỗ trợ DN nhỏ và vừa
4187/QĐ-BCĐ 23/11/2021 Ban hành Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo giải quyết thủ tục đầu tư tỉnh Kon Tum
1081/QĐ-UBND 22/11/2021 QUYẾT ĐỊNH CHẤP THUẬN CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ ĐỒNG THỜI CHẤP THUẬN NHÀ ĐẦU TƯ (Cấp lần đầu: ngày 22 tháng 11 năm 2021)
1079/QĐ-UBND 19/11/2021 Về việc sửa đổi, bổ sung Điều 2 Quyết định số 1385/QĐ-UBND ngày 10 tháng 12 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum về việc điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 tỉnh Kon Tum (lần 3)
316/TB-UBND 19/11/2021 Về nội dung, thời gian phiên họp Ủy ban nhân dân tỉnh thường kỳ tháng 11 năm 2021
35/2021/QĐ-UBND 18/11/2021 Về việc quy định giá thóc thu thuế sử dụng đất nông nghiệp năm 2021trên địa bàn tỉnh Kon Tum.
372/BC-UBND 18/11/2021 Tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2021, phương hướng, nhiệm vụ năm 2022
4159/UBND-KTTH 18/11/2021 Về việc triển khai thực hiện đăng tải kết quả đấu thầu trang thiết bị y tế theo Thông tư số 14/2020/TT-BYT của Bộ trưởng Bộ Y tế
Trang: Trang sau
Trang chủ        |      Đăng nhập      
 © CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH KON TUM
    Chịu trách nhiệm: Ông Đặng Quang Hà - Chánh Văn phòng UBND tỉnh Kon Tum. 
    Địa chỉ: 492 Trần Phú, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum; Email: kontum@chinhphu.vn; Điện thoại: 02603862320
    Ghi rõ 'Cổng Thông tin điện tử tỉnh Kon Tum' hoặc 'www.kontum.gov.vn' khi phát hành lại thông tin từ Website này.