Trang chủ
Toàn bộ văn bản
   Loại Văn bản
Báo cáo
Chỉ thị
Chỉ thị QPPL
Công điện
Công văn - Kế hoạch
Quyết định Chủ tịch
Quyết định
Quyết định QPPL
Thông báo
Văn bản Văn phòng UBND tỉnh
Nghị quyết HĐND
Văn bản của Ủy ban bầu cử tỉnh
  Lĩnh vực Văn bản
Tổng hợp
Kinh tế tổng hợp
Kinh tế ngành
Văn hóa - xã hội
Nội chính - Tiếp dân
Cải cách hành chính
Đối ngoại
Tổ chức cán bộ
Hội đồng kiểm tra, sát hạch
Nông nghiệp
Nông nghiệp - Tài Nguyên
Kinh tế
Hạ tầng - Kỹ thuật
Kinh tế - Hạ tầng
Khoa giáo - Văn xã
Bầu cử ĐBQH Khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021
Hỗ trợ đầu tư
Tổ chức - Hành chính
Nội chính
Tiếp dân
KSTTHC
Trích yếu(*):
Loại Văn bản(*):
Số Ký hiệu(*):  Ngày ban hành(*):
Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1341/UBND-KTTH 9/5/2022 Về việc tiếp tục triển khai Nghị định số 148/2021/NĐ- CP ngày 31 tháng 12 năm 2021 của Chính phủ
1350/UBND-KTTH 9/5/2022 Về việc tăng cường kiểm tra, kiểm soát, quản lý chất lượng, đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại xăng dầu trên địa bàn tỉnh
1331/UBND-KTTH 6/5/2022 V/v tăng cường công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả đối với nhóm mặt hàng sinh phẩm, vật tư, thiết bị y tế phòng, chống dịch Covid-19 và dược phẩm, mỹ phẩm, thực phẩm chức năng và vị thuốc y học cổ truyền
1289/UBND-KTTH 5/5/2022 V/v cung cấp dịch vụ liên quan đến kinh doanh xổ số
1291/UBND-KTTH 5/5/2022 Về việc triển khai Quyết định số 360/QĐ-TTg ngày 17 tháng 3 năm 2022 của Thủ tướng Chính phủ
1306/UBND-KTTH 5/5/2022 Về việc tổ chức Chương trình "Cà phê Doanh nghiệp-Doanh nhân"
1307/UBND-KTTH 5/5/2022 V/v triển khai thực hiện kết luận của Thường trực Tỉnh ủy tại Thông báo số 479-TB/TU ngày 29/4/2022
1282/UBND-KTTH 4/5/2022 V/v các dự án chậm tiến độ thực hiện dự án
05/2022/NQ-HĐND 29/4/2022 Quy định mức giá dịch vụ xét nghiệm SARS-CoV-2 trong trường hợp không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế trên địa bàn tỉnh Kon Tum
92/TB-UBND 29/4/2022 Thời gian phiên họp Ủy ban nhân dân tỉnh thường kỳ tháng 4 năm 2022
1232/UBND-KTTH 28/4/2022 V/v triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ bảy BCH Đảng bộ tỉnh khoá XVI
1238/UBND-KTTH 28/4/2022 V/v triển khai Công điện số 307/CĐ-TTg ngày 08/4/2022 của Thủ tướng Chính phủ
1239/UBND-KTTH 28/4/2022 V/v đánh giá kết quả chỉ số PCI năm 2021
291/QĐ-UBND 27/4/2022 Về việc xoá nợ tiền phạt chậm nộp, tiền chậm nộp đối với 544 (năm trăm bốn mươi bốn) người nộp thuế
292/QĐ-UBND 27/4/2022 Về việc xoá nợ tiền phạt chậm nộp, tiền chậm nộp đối với 18 (mười tám) người nộp thuế
293/QĐ-UBND 27/4/2022 Về việc xoá nợ tiền phạt chậm nộp, tiền chậm nộp đối với 07 (bảy) người nộp thuế
227/QĐ-UBND 26/4/2022 QUYẾT ĐỊNH CHẤP THUẬN ĐIỀU CHỈNH CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ ĐỒNG THỜI CHẤP THUẬN NHÀ ĐẦU TƯ (Cấp lần đầu: ngày 23 tháng 6 năm 2016) (Điều chỉnh lần thứ 1: ngày 26 tháng 4 năm 2022)
1173/UBND-KTTH 25/4/2022 V/v thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý, sử dụng tài sản công
84/TB-UBND 25/4/2022 Về nội dung, thời gian phiên họp Ủy ban nhân dân tỉnh thường kỳ tháng 4 năm 2022
1132/UBND-KTTH 21/4/2022 Về việc đôn đốc triển khai Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội
Trang: Trang sau
Trang chủ        |      Đăng nhập      
 © CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH KON TUM
    Chịu trách nhiệm: Ông Đặng Quang Hà - Chánh Văn phòng UBND tỉnh Kon Tum. 
    Địa chỉ: 492 Trần Phú, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum; Email: kontum@chinhphu.vn; Điện thoại: 02603862320
    Ghi rõ 'Cổng Thông tin điện tử tỉnh Kon Tum' hoặc 'www.kontum.gov.vn' khi phát hành lại thông tin từ Website này.