Trang chủ
Toàn bộ văn bản
   Loại Văn bản
Báo cáo
Chỉ thị
Chỉ thị QPPL
Công điện
Công văn - Kế hoạch
Quyết định Chủ tịch
Quyết định
Quyết định QPPL
Thông báo
Văn bản Văn phòng UBND tỉnh
Nghị quyết HĐND
Văn bản của Ủy ban bầu cử tỉnh
  Lĩnh vực Văn bản
Tổng hợp
Kinh tế tổng hợp
Kinh tế ngành
Văn hóa - xã hội
Nội chính - Tiếp dân
Cải cách hành chính
Đối ngoại
Tổ chức cán bộ
Hội đồng kiểm tra, sát hạch
Nông nghiệp
Nông nghiệp - Tài Nguyên
Kinh tế
Hạ tầng - Kỹ thuật
Kinh tế - Hạ tầng
Khoa giáo - Văn xã
Bầu cử ĐBQH Khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021
Hỗ trợ đầu tư
Tổ chức - Hành chính
Nội chính
Tiếp dân
KSTTHC
Trích yếu(*):
Loại Văn bản(*):
Số Ký hiệu(*):  Ngày ban hành(*):
Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
14/BC-UBND 19/1/2023 Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế -xã hội năm 2022; phương hướng, nhiệm vụ năm 2023
169/KH-UBND 19/1/2023 Sắp xếp lại doanh nghiệp Nhà nước, doanh nghiệp có vốn Nhà nước giai đoạn 2022-2025
23/QĐ-UBND 19/1/2023 Ban hành Chương trình hành động triển khai thực hiện các Nghị quyết của Chính phủ, Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân tỉnh về kinh tế-xã hội, dự toán ngân sách nhà nước và cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2023
13/TB-UBND 19/1/2023 Kết luận của Ủy ban nhân dân tỉnh tại Hội nghị triển khai nhiệm vụ phát triển kinh tế -xã hội và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2023
141/UBND-KTTH 17/1/2023 V/v đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện và giải ngân kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước năm 2023
117/CTr-BCĐ389 16/1/2023 Chương trình công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên địa bàn tỉnh Kon Tum năm 2023.
119/UBND-KTTH 16/1/2023 Về việc triển khai thực hiện Quyết định số 05/QĐ-TTg ngày 04 tháng 01 năm 2023 của Thủ tướng Chính phủ
128/UBND-KTTH 16/1/2023 V/v triển khai thực hiện công tác quản lý, điều hành giá năm 2023
90/UBND-KTTH 12/1/2023 Về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 74/2022/QH15 của Quốc hội về đẩy mạnh việc thực hiện chính sách, pháp luật về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí
79/UBND-KTTH 11/1/2023 V/v tổ chức, phân công trực và báo cáo tình hình trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023
04/QĐ-UBND 9/1/2023 Về việc xử lý nợ bị rủi ro do nguyên nhân khách quan năm 2022
01/QĐ-UBND 6/1/2023 QUYẾT ĐỊNH CHẤP THUẬN ĐIỀU CHỈNH CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ ĐỒNG THỜI CHẤP THUẬN NHÀ ĐẦU TƯ (Cấp lần đầu: ngày 05 tháng 8 năm 2019) (Điều chỉnh lần thứ 1: ngày 30 tháng 9 năm 2020) (Điều chỉnh lần thứ 2: ngày 06 tháng 01 năm 2023)
4431/KH-UBND 30/12/2022 Hành động thực hiện Chiến lược xuất nhập khẩu hàng hóa tỉnh Kon Tum đến năm 2030
4430/UBND-KTTH 30/12/2022 V/v triển khai Nghị quyết số 163/NQ-CP ngày 16 tháng 12 năm 2022 của Chính phủ
4432/KH-UBND 30/12/2022 Triển khai Đề án "Thúc đẩy Doanh nghiệp Việt Nam tham gia trực tiếp các mạng phân phối nước ngoài đến năm 2030" của tỉnh Kon Tum
876/QĐ-UBND 30/12/2022 Về việc phê duyệt quyết toán quỹ tiền lương, thù lao và tiền thưởng năm 2021của Kiểm soát viên các Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Ủy ban nhân dân tỉnh làm đại diện chủ sở hữu vốn Nhà nước
881/QĐ-UBND 30/12/2022 Phê duyệt Chương trình xúc tiến đầu tư năm 2023 tỉnh Kon Tum
4411/UBND-KTTH 29/12/2022 V/v Kết quả kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân liên quan đến các khuyết điểm, yếu kém của Chỉ số PCI, Chỉ số PARINDEX, Chỉ số PAPI năm 2021
4412/UBND-KTTH 29/12/2022 V/v triển khai kết luận của Thường trực HĐND tỉnh tại kỳ họp thứ 4 HĐND tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026
4378/UBND-KTTH 26/12/2022 V/v triển khai kết luận cāa Bộ trưởng Bộ Công Thương tại Hội nghị công tác chuẩn bị Tết, bình ổn thị trường dịp cuối năm 2022 và Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023
Trang: Trang sau
Trang chủ        |      Đăng nhập      
 © CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH KON TUM
    Chịu trách nhiệm: Ông Nguyễn Đăng Trình - Chánh Văn phòng UBND tỉnh Kon Tum. 
    Địa chỉ: 492 Trần Phú, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum; Email: kontum@chinhphu.vn; Điện thoại: 02603862320
    Ghi rõ 'Cổng Thông tin điện tử tỉnh Kon Tum' hoặc 'www.kontum.gov.vn' khi phát hành lại thông tin từ Website này.
TNC Phát triển: