Trang chủ
Toàn bộ văn bản
   Loại Văn bản
Báo cáo
Chỉ thị
Chỉ thị QPPL
Công điện
Công văn - Kế hoạch
Quyết định Chủ tịch
Quyết định
Quyết định QPPL
Thông báo
Văn bản Văn phòng UBND tỉnh
Nghị quyết HĐND
Văn bản của Ủy ban bầu cử tỉnh
  Lĩnh vực Văn bản
Tổng hợp
Kinh tế tổng hợp
Kinh tế ngành
Văn hóa - xã hội
Nội chính - Tiếp dân
Cải cách hành chính
Đối ngoại
Tổ chức cán bộ
Hội đồng kiểm tra, sát hạch
Nông nghiệp
Nông nghiệp - Tài Nguyên
Kinh tế
Hạ tầng - Kỹ thuật
Kinh tế - Hạ tầng
Khoa giáo - Văn xã
Bầu cử ĐBQH Khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021
Hỗ trợ đầu tư
Tổ chức - Hành chính
Nội chính
Tiếp dân
KSTTHC
Trích yếu(*):
Loại Văn bản(*):
Số Ký hiệu(*):  Ngày ban hành(*):
Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
3105/UBND-KTTH 31/8/2021 V/v triển khai thực hiện công tác quản lý nợ công
3112/UBND-KTTH 31/8/2021 Về việc triển khai thực hiện kết luận của Thường trực Tỉnh ủy tại Thông báo số 284- TB/TU ngày 27/8/2021
481/QĐ-UBND 31/8/2021 Về việc công nhận kết quả kiểm tra, sát hạch tiếp nhận vào công chức
3069/KH-UBND 27/8/2021 Phát triển kinh tế tập thể trên địa bàn tỉnh Kon Tum năm 2022
3025/UBND-KTTH 25/8/2021 Về việc triển khai thực hiện kết luận của Thường trực Tỉnh ủy tại Thông báo số 281- TB/TU ngày 20/8/2021
779/QĐ-UBND 25/8/2021 QUYẾT ĐỊNH CHẤP THUẬN ĐIỀU CHỈNH CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ ĐỒNG THỜI CHẤP THUẬN NHÀ ĐẦU TƯ (cấp lần đầu: ngày 29 tháng 4 năm 2008) (điều chỉnh lần thứ 1: ngày 08 tháng 6 năm 2011) (điều chỉnh lần thứ 2: ngày 17 tháng 6 năm 2014) (điều chỉnh lần thứ 3: ngày 25 tháng 6 năm 2019) (điều chỉnh lần thứ 4: ngày tháng 8 năm 2021)
780/QĐ-UBND 25/8/2021 QUYẾT ĐỊNH CHẤP THUẬN CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ ĐỒNG THỜI CHẤP THUẬN NHÀ ĐẦU TƯ (Cấp lần đầu: ngày tháng năm 2021)
235/TB-UBND 25/8/2021 Về nội dung, thời gian phiên họp Ủy ban nhân dân tỉnh thường kỳ tháng 8 năm 2021
2969/UBND-KTTH 23/8/2021 Về việc tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện tốt các nhiệm vụ về cải cách hành chính
2948/UBND-KTTH 20/8/2021 Về việc triển khai một số nhiệm vụ, giải pháp về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí 6 tháng cuối năm 2021 trên địa bàn tỉnh
765/QĐ-UBND 20/8/2021 Về việc thành lập Bệnh viện dã chiến số 1 tỉnh Kon Tum
760/QĐ-UBND 20/8/2021 Về việc cắt giảm 50% kinh phí hội nghị, đi công tác trong và ngoài nước, tiết kiệm thêm 10% chi thường xuyên còn lại của năm 2021 của các cơ quan, đơn vị dự toán khối tỉnh
29/2021/QĐ-UBND 19/8/2021 Quy định tài sản có giá trị lớn sử dụng vào mục đích kinh doanh, cho thuê tại đơn vị sự nghiệp công lập thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Kon Tum
2909/CTr-UBND 18/8/2021 Triển khai thực hiện Nghị quyết của Chính phủ và Chương trình của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVI thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng
2893/UBND-KTTH 18/8/2021 Về việc tiếp tục tăng cường công tác quản lý và bình ổn giá trên địa bàn trong những tháng cuối năm 2021
228/TB-UBND 18/8/2021 Kết quả phiên họp Ủy ban nhân dân tỉnh thường kỳ tháng 7 năm 2021
751/QĐ-UBND 17/8/2021 Về việc phê duyệt giá khởi điểm đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất, cho thuê đất có thu tiền sử dụng đất trên địa bàn huyện Sa Thầy, tỉnh Kon Tum
2866/UBND-KTTH 16/8/2021 V/v chủ trương xây dựng Quyết định ban hành Bảng giá tính thuế tài nguyên đối với nhóm, loại tài nguyên có tính chất lý hóa giống nhau năm 2022 trên địa bàn tỉnh
2867/UBND-KTTH 16/8/2021 V/v triển khai thực hiện Chỉ thị số 21/CT-TTg ngày 05 tháng 8 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ
2881/UBND-KTTH 16/8/2021 V/v tiếp tục thực hiện tốt chủ trương phát triển đảng viên trong đội ngũ thôn trưởng, tổ trưởng tổ dân phố và bố trí bí thư chi bộ kiêm thôn trưởng, tổ trưởng tổ dân phố
Trang: Trang sau
Trang chủ        |      Đăng nhập      
 © CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH KON TUM
    Chịu trách nhiệm: Ông Đặng Quang Hà - Chánh Văn phòng UBND tỉnh Kon Tum. 
    Địa chỉ: 492 Trần Phú, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum; Email: kontum@chinhphu.vn; Điện thoại: 02603862320
    Ghi rõ 'Cổng Thông tin điện tử tỉnh Kon Tum' hoặc 'www.kontum.gov.vn' khi phát hành lại thông tin từ Website này.