Trang chủ
Toàn bộ văn bản
   Loại Văn bản
Báo cáo
Chỉ thị
Chỉ thị QPPL
Công điện
Công văn - Kế hoạch
Quyết định Chủ tịch
Quyết định
Quyết định QPPL
Thông báo
Văn bản Văn phòng UBND tỉnh
Nghị quyết HĐND
Văn bản của Ủy ban bầu cử tỉnh
  Lĩnh vực Văn bản
Tổng hợp
Kinh tế tổng hợp
Kinh tế ngành
Văn hóa - xã hội
Nội chính - Tiếp dân
Cải cách hành chính
Đối ngoại
Tổ chức cán bộ
Hội đồng kiểm tra, sát hạch
Nông nghiệp
Nông nghiệp - Tài Nguyên
Kinh tế
Hạ tầng - Kỹ thuật
Kinh tế - Hạ tầng
Khoa giáo - Văn xã
Bầu cử ĐBQH Khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021
Hỗ trợ đầu tư
Tổ chức - Hành chính
Nội chính
Tiếp dân
KSTTHC
Trích yếu(*):
Loại Văn bản(*):
Số Ký hiệu(*):  Ngày ban hành(*):
Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
711/TB-VP 28/3/2018 Về việc áp dụng chữ ký số và chứng thư số tại Văn phòng UBND tỉnh Kon Tum
31/QĐ-CVP 27/3/2018 Về việc ủy quyền người phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí
1593/UBND-HCTC 14/7/2016 V/v giới thiệu chữ ký của đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Hoà
41/QĐ-CVP 26/4/2016 V/v phân công tác của Chánh Văn phòng và các Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh
514/QĐ-UBND 8/9/2015 Kiện toàn Ban Biên tập Cổng thông tin điện tử tỉnh Kon Tum
189/TB-UBND 19/11/2014 Thông báo chức danh và giới thiệu chữ ký của đồng chí Lại Xuân Lâm - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Kon Tum, nhiệm kỳ 2011-2016
1253/TB-VP 3/9/2014 V/v phân công nhiệm vụ trong lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh
872 /UBND-TCCB 26/5/2011 Về việc tiếp nhận công chức Phan Đình Hiếu
857/UBND-TCCB 23/5/2011 Về việc thành lập Bệnh viên Y dược cổ truyền tỉnh
209/QĐ-CT 23/5/2011 Về việc cử cán bộ đi nghiên cứu sinh: Hoàng Trung Thông
210/QĐ-CT 23/5/2011 Về việc cử viên chức đi đào tạo ở nước ngoài: Nguyễn Thị Thùy Trang
211/QĐ-CT 23/5/2011 Về việc cử viên chức đi đào tạo ở nước ngoài: Phạm Thị Tâm
212/QĐ-CT 23/5/2011 Về việc cử viên chức đi đào tạo ở nước ngoài: Đinh Thị Nguyệt
195/QĐ-CT 13/5/2011 Về việc bổ nhiệm cán bộ
196/QĐ-CT 13/5/2011 Về việc tiếp nhận công chức Trần Văn Trường
197/QĐ-CT 13/5/2011 Về việc điều động và bổ nhiệm cán bộ đối với ông Đỗ Ngọc Hoà
198/QĐ-CT 13/5/2011 Về việc bổ nhiệm cán bộ đối với ông Hồ Thanh Vương
199/QĐ-CT 13/5/2011 Về việc chuyển ngạch cho cán bộ đối với ông Nguyễn Ngọc Chiến
200/QĐ-CT 13/5/2011 Về việc cho cán bộ hưởng mức phụ cấp thâm niên vượt khung đối với ông Hồ Tấn Hoàng
201/QĐ-CT 13/5/2011 Về việc nâng mức phụ cấp thâm niên vượt khung cho cán bộ đối với ông Nguyễn Quang Oánh
Trang: Trang sau
Trang chủ        |      ÄÄƒng nhập      
 © TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ VÄ‚N PHÃ’NG ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KON TUM
    Chịu trách nhiệm:  Nguyá»…n Đăng Trình; Chức vụ: Chánh Văn phòng UBND tỉnh Kon Tum. 
    Địa chỉ: 492 Trần Phú, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum; Email: vpubnd@kontum.gov.vn;vanthu-kontum@chinhphu.vn; Điện thoại: 02603862320
    Bản quyền thuá»™c Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh Kon Tum
    Phát triển: Trình văn Duẩn; Email:trinhvandua@kontum.gov.vn; Điện thoại:0984582369