Trang chủ
Toàn bộ văn bản
   Loại Văn bản
Báo cáo
Chỉ thị
Chỉ thị QPPL
Công điện
Công văn - Kế hoạch
Quyết định Chủ tịch
Quyết định
Quyết định QPPL
Thông báo
Văn bản Văn phòng UBND tỉnh
Nghị quyết HĐND
Văn bản của Ủy ban bầu cử tỉnh
  Lĩnh vực Văn bản
Tổng hợp
Kinh tế tổng hợp
Kinh tế ngành
Văn hóa - xã hội
Nội chính - Tiếp dân
Cải cách hành chính
Đối ngoại
Tổ chức cán bộ
Hội đồng kiểm tra, sát hạch
Nông nghiệp
Nông nghiệp - Tài Nguyên
Kinh tế
Hạ tầng - Kỹ thuật
Kinh tế - Hạ tầng
Khoa giáo - Văn xã
Bầu cử ĐBQH Khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021
Hỗ trợ đầu tư
Tổ chức - Hành chính
Nội chính
Tiếp dân
KSTTHC
Trích yếu(*):
Loại Văn bản(*):
Số Ký hiệu(*):  Ngày ban hành(*):
Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
501/UBND-TTHCC 28/2/2023 Về việc đẩy mạnh việc theo dõi, đôn đốc, chỉ đạo giải quyết TTHC năm 2023
500/KH-UBND 28/2/2023 Thực hiện công tác kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh năm 2023
83/QĐ-UBND 27/2/2023 Về việc phê duyệt và sửa đổi Quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính Ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn áp dụng trên địa bàn tỉnh Kon Tum
462/UBND-TTHCC 24/2/2023 Về việc thực hiện các chế độ báo cáo định kỳ trên Hệ thống thông tin báo cáo tỉnh.
76/QĐ-UBND 20/2/2023 Về việc công bố Danh mục TTHC ban hành mới, TTHC thay thế, TTHC bị bãi bỏ thuộc lĩnh vực Thú y áp dụng trên địa bàn tỉnh
75/QĐ-UBND 20/2/2023 Về việc công bố Danh mục TTHC sửa đổi, bổ sung Lĩnh vực Điện ảnh và lĩnh vực Văn hóa thuộc phạm vi, chức năng quản lý của ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh.
390/UBND-TTHCC 17/2/2023 Về việc triển khai thử nghiệm Hệ thống tự động giải đáp thông tin giải quyết TTHC cho tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh.
55/QĐ-UBND 8/2/2023 Về việc giao chỉ tiêu triển khai số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính, sử dụng dịch vụ công trực tuyến, thanh toán trực tuyến và giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính năm 2023 trên địa bàn tỉnh Kon Tum
56/QĐ-UBND 8/2/2023 Phê duyệt Danh mục thủ tục hành chính thực hiện luân chuyển, xử lý hồ sơ hoàn toàn trên môi trường điện tử áp dụng thí điểm trên địa bàn tỉnh Kon Tum
150/UBND-TTHCC 18/1/2023 Về việc triển khai thực hiện Nghị định số 104/2022/NĐ-CP ngày 21/12/2022 của Chính phủ
143/UBND-TTHCC 17/1/2023 V/v cập nhật, công khai dữ liệu thủ tục hành chính trên Cơ sở dữ liệu Quốc gia về thủ tục hành chính (TTHC)
12/QĐ-UBND 12/1/2023 Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính chuẩn hóa ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch thuộc thẩm quyền giải quyết của cơ quan hành chính nhà nước các cấp trên địa bàn tỉnh Kon Tum
86/UBND-TTHCC 11/1/2023 Về việc kiến nghị, đề xuất của Sở Tài nguyên và Môi trường
4311/UBND-TTHCC 21/12/2022 Về việc chấn chỉnh trong thực hiện chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh.
4193/KH-UBND 9/12/2022 Về việc ban hành Kế hoạch rà soát, đơn giản hóa thủ tục hành chính nội bộ trong hệ thống cơ quan hành chính nhà nước giai đoạn 2022-2025 trên địa bàn tỉnh Kon Tum
4128/UBND-TTHCC 5/12/2022 V/v khẩn trương khắc phục các nội dung sau kiểm tra công tác giải quyết quyết thủ tục hành chính tại các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh năm 2022
725/QĐ-UBND 1/12/2022 Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực tổ chức cán bộ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Y tế trên địa bàn tỉnh Kon Tum
4011/KH-UBND 24/11/2022 Triển khai thực hiện Nghị quyết số 131/NQ-CP ngày 06/10/2022 của Chính phủ về đẩy mạnh cải cách TTHC và hiện đại hóa phương thức chỉ đạo, điều hành phục vụ người dân, doanh nghiệp.
719/QĐ-UBND 23/11/2022 Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành; thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực hộ tịch thực hiện tại cơ quan đăng ký hộ tịch thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tư pháp trên địa bàn tỉnh Kon Tum
712/QĐ-UBND 17/11/2022 Về việc phê duyệt Quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính ngành Lao động - Thương binh và Xã hội thuộc thẩm quyền giải quyết của cơ quan hành chính nhà nước các cấp trên địa bàn tỉnh Kon Tum
Trang: Trang sau
Trang chủ        |      Đăng nhập      
 © CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH KON TUM
    Chịu trách nhiệm: Ông Nguyễn Đăng Trình - Chánh Văn phòng UBND tỉnh Kon Tum. 
    Địa chỉ: 492 Trần Phú, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum; Email: kontum@chinhphu.vn; Điện thoại: 02603862320
    Ghi rõ 'Cổng Thông tin điện tử tỉnh Kon Tum' hoặc 'www.kontum.gov.vn' khi phát hành lại thông tin từ Website này.
TNC Phát triển: