Trang chủ
Toàn bộ văn bản
   Loại Văn bản
Báo cáo
Chỉ thị
Chỉ thị QPPL
Công điện
Công văn - Kế hoạch
Quyết định Chủ tịch
Quyết định
Quyết định QPPL
Thông báo
Văn bản Văn phòng UBND tỉnh
Nghị quyết HĐND
Văn bản của Ủy ban bầu cử tỉnh
  Lĩnh vực Văn bản
Tổng hợp
Kinh tế tổng hợp
Kinh tế ngành
Văn hóa - xã hội
Nội chính - Tiếp dân
Cải cách hành chính
Đối ngoại
Tổ chức cán bộ
Hội đồng kiểm tra, sát hạch
Nông nghiệp
Nông nghiệp - Tài Nguyên
Kinh tế
Hạ tầng - Kỹ thuật
Kinh tế - Hạ tầng
Khoa giáo - Văn xã
Bầu cử ĐBQH Khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021
Hỗ trợ đầu tư
Tổ chức - Hành chính
Nội chính
Tiếp dân
KSTTHC
Trích yếu(*):
Loại Văn bản(*):
Số Ký hiệu(*):  Ngày ban hành(*):
Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
59/QĐ-UBND 29/1/2024 Ban hành Kế hoạch cải cách thủ tục hành chính, kiểm soát thủ tục hành chính trọng tâm năm 2024 trên địa bàn tỉnh Kon Tum
60/QĐ-UBND 29/1/2024 Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thay thế lĩnh vực công chức, viên chức và lĩnh vực chính quyền địa phương thuộc ngành Nội vụ trên địa bàn tỉnh Kon Tum
62/QĐ-UBND 29/1/2024 Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực Du lịch thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Kon Tum
56/QĐ-UBND 28/1/2024 Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực Đăng kiểm áp dụng trên địa bàn tỉnh Kon Tum
49/QĐ-UBND 26/1/2024 Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành; thủ tục hành chính được thay thế lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Giáo dục và Đào tạo trên địa bàn tỉnh
52/QĐ-UBND 26/1/2024 Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được thay thế lĩnh vực Dân tộc thuộc phạm vi chức năng quản lý của Ban Dân tộc trên địa bàn tỉnh
42/QĐ-UBND 25/1/2024 Về việc phê duyệt mới, sửa đổi Quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn áp dụng trên địa bàn tỉnh
45/QĐ-UBND 25/1/2024 Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực Lâm nghiệp áp dụng trên địa bàn tỉnh
48/QĐ-UBND 25/1/2024 Về việc phê duyệt Quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực Gia đình thuộc phạm vi chức năng quản lý của Ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch trên địa bàn tỉnh
35/QĐ-UBND 23/1/2024 Công bố và quy định thủ tục hành chính nội bộ lĩnh vực công chức, viên chức ngành Nội vụ, tỉnh Kon Tum
36/QĐ-UBND 23/1/2024 Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung lĩnh vực Y, Dược cổ truyền thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Y tế trên địa bàn tỉnh
32/QĐ-UBND 19/1/2024 Về việc công bố sửa đổi thủ tục hành chính và phê duyệt mới quy trình nội bộ ngành Giao thông vận tải áp dụng trên địa bàn tỉnh Kon Tum.
33/QĐ-UBND 19/1/2024 Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực Văn hóa thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Kon Tum.
27/QĐ-UBND 18/1/2024 Về việc công bố sửa đổi, bổ sung thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực Quản lý bán hàng đa cấp áp dụng trên địa bàn tỉnh Kon Tum.
18/QĐ-UBND 15/1/2024 Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành; thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực Lâm nghiệp áp dụng trên địa bàn tỉnh
12/QĐ-UBND 12/1/2024 Về việc công bố Danh mục TTHC được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm thuộc phạm vi, chức năng quản lý của ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Kon Tum.
13/QĐ-UBND 12/1/2024 Về việc công bố Danh mục TTHC mới ban hành; TTHC được sửa đổi lĩnh vực Đường bộ áp dụng trên địa bàn tỉnh Kon Tum.
14/QĐ-UBND 12/1/2024 Về việc phê duyệt mới, sửa đổi, bãi bỏ quy trình nội bộ trong giải quyết thủ TTHC ngành Tài nguyên và Môi trường áp dụng trên địa bàn tỉnh Kon Tum.
07/QĐ-UBND 8/1/2024 Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực Thư viện thuộc phạm vi, chức năng quản lý của ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch trên địa bàn tỉnh Kon Tum
03/QĐ-UBND 4/1/2024 Về việc công bố Danh mục TTHC sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực quản lý lao động ngoài nước thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội trên địa bàn tỉnh.
Trang: Trang sau
Trang chủ        |      ÄÄƒng nhập      
 © TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ VÄ‚N PHÃ’NG ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KON TUM
    Chịu trách nhiệm:  Nguyá»…n Đăng Trình; Chức vụ: Chánh Văn phòng UBND tỉnh Kon Tum. 
    Địa chỉ: 492 Trần Phú, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum; Email: vpubnd@kontum.gov.vn;vanthu-kontum@chinhphu.vn; Điện thoại: 02603862320
    Bản quyền thuá»™c Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh Kon Tum
    Phát triển: Trình văn Duẩn; Email:trinhvandua@kontum.gov.vn; Điện thoại:0984582369