Trang chủ
Toàn bộ văn bản
   Loại Văn bản
Báo cáo
Chỉ thị
Chỉ thị QPPL
Công điện
Công văn - Kế hoạch
Quyết định Chủ tịch
Quyết định
Quyết định QPPL
Thông báo
Văn bản Văn phòng UBND tỉnh
Nghị quyết HĐND
Văn bản của Ủy ban bầu cử tỉnh
  Lĩnh vực Văn bản
Tổng hợp
Kinh tế tổng hợp
Kinh tế ngành
Văn hóa - xã hội
Nội chính - Tiếp dân
Cải cách hành chính
Đối ngoại
Tổ chức cán bộ
Hội đồng kiểm tra, sát hạch
Nông nghiệp
Nông nghiệp - Tài Nguyên
Kinh tế
Hạ tầng - Kỹ thuật
Kinh tế - Hạ tầng
Khoa giáo - Văn xã
Bầu cử ĐBQH Khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021
Hỗ trợ đầu tư
Tổ chức - Hành chính
Nội chính
Tiếp dân
KSTTHC
Trích yếu(*):
Loại Văn bản(*):
Số Ký hiệu(*):  Ngày ban hành(*):
Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
03/NQ-HĐND 12/3/2021 Về việc thành lập Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh Kon Tum
04/NQ-HĐND 12/3/2021 Về chủ trương đầu tư dự án Xây dựng mới hội trường Tỉnh ủy, các phòng họp và Trụ sở làm việc các cơ quan tham mưu giúp việc Tỉnh ủy
05/NQ-HĐND 12/3/2021 Về chủ trương đầu tư dự án Đầu tư hạ tầng công nghệ thông tin cho các cơ quan Đảng tỉnh
06/NQ-HĐND 12/3/2021 Về chủ trương đầu tư dự án Bổ sung cơ sở vật chất cho Phân hiệu Trường Phổ thông Dân tộc nội trú tỉnh tại huyện Ia H'Drai
07/NQ-HĐND 12/3/2021 Về chủ trương đầu tư Dự án Sửa chữa nâng cấp Đập Đăk Cấm, thành phố Kon Tum
08/NQ-HĐND 12/3/2021 Về chủ trương đầu tư dự án Đường giao thông từ xã Đăk Pne, huyện Kon Rẫy đi huyện KBang, tỉnh Gia Lai
09/NQ-HĐND 12/3/2021 Về chủ trương đầu tư dự án Cầu qua sông Đăk Blà tại thôn 12, xã Đăk Ruồng, huyện Kon Rẫy
10/NQ-HĐND 12/3/2021 Về chủ trương đầu tư dự án Sửa chữa, nâng cấp đường ĐH 22, huyện Kon Rẫy
11/NQ-HĐND 12/3/2021 Về chủ trương đầu tư dự án Đường trung tâm phía Nam thị trấn Plei Kần
16/NQ-HĐND 12/3/2021 Quy định mức chi, thời gian được hưởng hỗ trợ phục vụ công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp của tỉnh Kon Tum nhiệm kỳ 2021-2026
29/NQ-TTHĐND 25/12/2020 Phê chuẩn cho thôi làm Ủy viên Ban Văn hóa - Xã hội Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XI, nhiệm kỳ 2016 - 2021
72/2020/NQ-HĐND 14/12/2020 Quy định chế độ dinh dưỡng đặc thù cho các huấn luyện viên, vận động viên thể thao tập trung tập huấn, thi đấu của tỉnh Kon Tum
73/2020/NQ-HĐND 14/12/2020 Quy định mức chi hỗ trợ, mức tặng quà cho các đối tượng trên địa bàn tỉnh Kon Tum
76/NQ-HĐND 14/12/2020 Về Danh mục các dự án cần thu hồi đất năm 2021 và các dự án có nhu cầu chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa vào mục đích khác trên địa bàn tỉnh Kon Tum
77/NQ-HĐND 14/12/2020 Phân bổ chi tiết nguồn thu tiền sử dụng đất (đợt 3) năm 2020
78/2020/NQ-HĐND 14/12/2020 Quy định các khoản thu dịch vụ phục vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục của nhà trường đối với cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn tỉnh Kon Tum
79/2020/NQ-HĐND 14/12/2020 Ban hành Đề án tổ chức lực lượng, huấn luyện, hoạt động và chế độ, chính sách cho dân quân tự vệ trên địa bàn tỉnh Kon Tum giai đoạn 2021 - 2025
80/NQ-HĐND 14/12/2020 Về giao biên chế công chức trong các cơ quan, tổ chức hành chính Nhà nước tỉnh Kon Tum năm 2021
81/NQ-HĐND 14/12/2020 Về việc phê duyệt tổng số người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập tỉnh Kon Tum năm 2021
82/NQ-HĐND 14/12/2020 Về kinh phí hoạt động năm 2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh
Trang: Trang sau
Trang chủ        |      Đăng nhập      
 © CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH KON TUM
    Chịu trách nhiệm: Ông Đặng Quang Hà - Chánh Văn phòng UBND tỉnh Kon Tum. 
    Địa chỉ: 492 Trần Phú, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum; Email: kontum@chinhphu.vn; Điện thoại: 02603862320
    Ghi rõ 'Cổng Thông tin điện tử tỉnh Kon Tum' hoặc 'www.kontum.gov.vn' khi phát hành lại thông tin từ Website này.