Trang chủ
Toàn bộ văn bản
   Loại Văn bản
Báo cáo
Chỉ thị
Chỉ thị QPPL
Công điện
Công văn - Kế hoạch
Quyết định Chủ tịch
Quyết định
Quyết định QPPL
Thông báo
Văn bản Văn phòng UBND tỉnh
Nghị quyết HĐND
Văn bản của Ủy ban bầu cử tỉnh
  Lĩnh vực Văn bản
Tổng hợp
Kinh tế tổng hợp
Kinh tế ngành
Văn hóa - xã hội
Nội chính - Tiếp dân
Cải cách hành chính
Đối ngoại
Tổ chức cán bộ
Hội đồng kiểm tra, sát hạch
Nông nghiệp
Nông nghiệp - Tài Nguyên
Kinh tế
Hạ tầng - Kỹ thuật
Kinh tế - Hạ tầng
Khoa giáo - Văn xã
Bầu cử ĐBQH Khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021
Hỗ trợ đầu tư
Tổ chức - Hành chính
Nội chính
Tiếp dân
KSTTHC
Trích yếu(*):
Loại Văn bản(*):
Số Ký hiệu(*):  Ngày ban hành(*):
Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
22/2021/NQ-HĐND 9/7/2021 Phê duyệt mức thu các khoản thu dịch vụ phục vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục ngoài học phí của cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn tỉnh Kon Tum
24/NQ-HĐND 9/7/2021 Thông qua Đề án bảo đảm cơ sở vật chất cho chương trình giáo dục mầm non và giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh Kon Tum giai đoạn 2021-2025
25/NQ-HĐND 9/7/2021 Thông qua Đề án phát triển đội ngũ giáo viên mầm non và phổ thông ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh Kon Tum, giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030
26/NQ-HĐND 9/7/2021 Thông qua Đề án nâng cao chất lượng giáo dục đối với học sinh dân tộc thiểu số tính đến năm 2025, định hướng đến năm 2030.
11/NQ-HĐND 5/7/2021 Về Phương án phân bổ kế hoạch đầu tư công trung hạn nguồn ngân sách Trung ương giai đoạn 2021-2025 tỉnh Kon Tum
12/NQ-HĐND 5/7/2021 Phân bổ chi tiết kế hoạch vốn chuẩn bị đầu tư nguồn ngân sách địa phương năm 2021 (đợt 2)
13/NQ-HĐND 5/7/2021 Về điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án: Nâng cấp Trung tâm Y tế huyện Ia H'Drai (Hạng mục: Xây dựng bệnh viện Đa khoa huyện 60 giường bệnh)
14/NQ-HĐND 5/7/2021 Về điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án: Đường giao thông từ xã Đăk Pne, huyện Kon Rẫy đi huyện KBang , tỉnh Gia Lai
15/NQ-HĐND 5/7/2021 Về điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án: Đường trung tâm phía Nam thị trấn Plei Kần
16/NQ-HĐND 5/7/2021 Về điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án: Sửa chữa nâng cấp Đập Đăk Cấm, thành phố Kon Tum
17/NQ-HĐND 5/7/2021 Về kế hoạch tổ chức các Kỳ họp thường lệ năm 2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh
18/NQ-HĐND 5/7/2021 Về chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh 6 tháng cuối năm 2021
19/NQ-HĐND 5/7/2021 Về Chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2022
47/NQ-HĐND 30/4/2021 Về bổ sung dự án trong kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016-2020) cấp tỉnh
40/NQ-HĐND 29/4/2021 Về chủ trương đầu tư dự án Cải tạo, sửa chữa và bổ sung trang thiết bị Sân vận động tỉnh Kon Tum
50/NQ-HĐND 29/4/2021 Về chủ trương đầu tư dự án Đầu tư hệ thống thiết bị xe truyền hình lưu động tiêu chuẩn HD
51/NQ-HĐND 29/4/2021 Về chủ trương đầu tư dự án Đầu tư hệ thống trang âm, thiết bị phim trường văn nghệ
53/NQ-HĐND 29/4/2021 Về chủ trương đầu tư dự án Nâng cấp, mở rộng đường ĐH51 (đường liên xã Kon Đào - Văn Lem)
56/NQ-HĐND 29/4/2021 Về Danh mục các dự án cần thu hồi đất và các dự án có nhu cầu chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ vào mục đích khác trên địa bàn tỉnh Kon Tum năm 2021 (bổ sung)
58/NQ-HĐND 29/4/2021 Phân bổ chi tiết kế hoạch vốn chuẩn bị đầu tư nguồn ngân sách địa phương năm 2021 cho một số dự án
Trang: Trang sau
Trang chủ        |      Đăng nhập      
 © CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH KON TUM
    Chịu trách nhiệm: Ông Đặng Quang Hà - Chánh Văn phòng UBND tỉnh Kon Tum. 
    Địa chỉ: 492 Trần Phú, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum; Email: kontum@chinhphu.vn; Điện thoại: 02603862320
    Ghi rõ 'Cổng Thông tin điện tử tỉnh Kon Tum' hoặc 'www.kontum.gov.vn' khi phát hành lại thông tin từ Website này.