Trang chủ
Toàn bộ văn bản
   Loại Văn bản
Báo cáo
Chỉ thị
Chỉ thị QPPL
Công điện
Công văn - Kế hoạch
Quyết định Chủ tịch
Quyết định
Quyết định QPPL
Thông báo
Văn bản Văn phòng UBND tỉnh
Nghị quyết HĐND
Văn bản của Ủy ban bầu cử tỉnh
  Lĩnh vực Văn bản
Tổng hợp
Kinh tế tổng hợp
Kinh tế ngành
Văn hóa - xã hội
Nội chính - Tiếp dân
Cải cách hành chính
Đối ngoại
Tổ chức cán bộ
Hội đồng kiểm tra, sát hạch
Nông nghiệp
Nông nghiệp - Tài Nguyên
Kinh tế
Hạ tầng - Kỹ thuật
Kinh tế - Hạ tầng
Khoa giáo - Văn xã
Bầu cử ĐBQH Khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021
Hỗ trợ đầu tư
Tổ chức - Hành chính
Nội chính
Tiếp dân
KSTTHC
Trích yếu(*):
Loại Văn bản(*):
Số Ký hiệu(*):  Ngày ban hành(*):
Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
78/BC-UBND 20/3/2024 Kết quả hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật kỳ 2019 - 2023 trên địa bàn tỉnh Kon Tum.
75/BC-UBND 19/3/2024 Tình hình thực hiện Chỉ thị số 20/CT-TTg ngày 08/6/2023 của Thủ tướng Chính phủ trong năm 2023 trên địa bàn tỉnh Kon Tum.
70/BC-UBND 14/3/2024 Tình hình quản lý, sử dụng tài sản công và kê khai định kỳ tài sản công trên địa bàn tỉnh Kon Tum năm 2023.
46/BC-UBND 27/2/2024 Về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2023 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2024.
385/QĐ-BCĐ 31/1/2024 Về việc thành lập các Tiểu ban phục vụ Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số tỉnh Kon Tum lần thứ IV năm 2024
306/CTr-BCĐ389 25/1/2024 Đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên địa bàn tỉnh Kon Tum năm 2024
488/BC-UBND 20/12/2023 Kết quả thực hiện công tác CCHC nhà nước trên địa bàn tỉnh Kon Tum năm 2023 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2024.
477/BC-UBND 15/12/2023 Tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, quốc phòng, an ninh năm 2023; phương hướng, nhiệm vụ năm 2024.
466/BC-UBND 12/12/2023 Công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo Quý IV và tổng kết năm 2023 trên địa bàn tỉnh Kon Tum .
424/BC-UBND 21/11/2023 Báo cáo Kết quả triển khai thực hiện Nghị quyết số 45/NQ-HĐND của HĐND dân tỉnh về chất vấn và trả lời chất vấn tại Kỳ họp thứ 5, HĐND tỉnh khóa XII
421/BC-UBND 20/11/2023 Báo cáo kết quả thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm năm 2023 trên địa bàn tỉnh Kon Tum
417/BC-UBND 16/11/2023 Tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2023, phương hướng, nhiệm vụ năm 2024
404/BC-UBND 9/11/2023 Chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh và tình hình kinh tế -xã hội tháng 10 và 10 tháng đầu năm; nhiệm vụ trọng tâm tháng 11/2023.
401/BC-UBND 8/11/2023 Tình hình quản lý, sử dụng tài sản công trên địa bàn tỉnh năm 2023
403/BC-UBND 8/11/2023 Về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2023 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2024.
398/BC-UBND 7/11/2023 Công tác phòng chống tội phạm, vi phạm pháp luật năm 2023 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2024 trên địa bàn tỉnh.
399/BC-UBND 7/11/2023 Công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tại kỳ họp thứ 6 HĐND tỉnh.
392/BC-UBND 2/11/2023 Công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo năm 2023 và phương hướng nhiệm vụ năm 2024 trên địa bàn tỉnh Kon Tum.
388/BC-UBND 31/10/2023 Công tác bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Kon Tum năm 2023 và phương hướng nhiệm vụ năm 2024.
3713/TCT-NC 27/10/2023 Về việc tăng cường triển khai thực hiện các nhiệm vụ của Đề án 06 trong thời gian tới trên địa bàn tỉnh Kon Tum.
Trang: Trang sau
Trang chủ        |      ÄÄƒng nhập      
 © TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ VÄ‚N PHÃ’NG ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KON TUM
    Chịu trách nhiệm:  Nguyá»…n Đăng Trình; Chức vụ: Chánh Văn phòng UBND tỉnh Kon Tum. 
    Địa chỉ: 492 Trần Phú, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum; Email: vpubnd@kontum.gov.vn;vanthu-kontum@chinhphu.vn; Điện thoại: 02603862320
    Bản quyền thuá»™c Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh Kon Tum
    Phát triển: Trình văn Duẩn; Email:trinhvandua@kontum.gov.vn; Điện thoại:0984582369