Trang chủ
Toàn bộ văn bản
   Loại Văn bản
Báo cáo
Chỉ thị
Chỉ thị QPPL
Công điện
Công văn - Kế hoạch
Quyết định Chủ tịch
Quyết định
Quyết định QPPL
Thông báo
Văn bản Văn phòng UBND tỉnh
Nghị quyết HĐND
Văn bản của Ủy ban bầu cử tỉnh
  Lĩnh vực Văn bản
Tổng hợp
Kinh tế tổng hợp
Kinh tế ngành
Văn hóa - xã hội
Nội chính - Tiếp dân
Cải cách hành chính
Đối ngoại
Tổ chức cán bộ
Hội đồng kiểm tra, sát hạch
Nông nghiệp
Nông nghiệp - Tài Nguyên
Kinh tế
Hạ tầng - Kỹ thuật
Kinh tế - Hạ tầng
Khoa giáo - Văn xã
Bầu cử ĐBQH Khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021
Hỗ trợ đầu tư
Tổ chức - Hành chính
Nội chính
Tiếp dân
KSTTHC
Trích yếu(*):
Loại Văn bản(*):
Số Ký hiệu(*):  Ngày ban hành(*):
Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
2679/VP-NNTN 2/11/2018 Về việc triển khai Công văn số 8161/BNN-TCTL ngày 19 tháng 10 năm 2018 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
2677/VP-KGVX 2/11/2018 V/v triển khai một số nội dung Quyết định số 80/2014/QĐ-TTg theo hướng dẫn của Bộ Thông tin và Truyền thông
2561/VP-KGVX 23/10/2018 V/v triển khai Nghị định 145/2018/NĐ-CP ngày 16/10/2018 của Chính phủ
2548/VP-NNTN 22/10/2018 V/v triển khai hướng dẫn tiêu chí xã nông thôn mới kiểu mẫu giai đoạn 2016 - 2020 trên địa bàn tỉnh
2407/VP-HTKT 9/10/2018 V/v triển khai Nghị quyết số 110/NQ-CP ngày 25/8/2018 của Chính phủ
2118/VP-NNTN 11/9/2018 Về việc triển khai Thông báo số 318/TB-VPCP ngày 27 tháng 8 năm 2018 của Văn phòng Chính phủ
2120/VP-NNTN 11/9/2018 Về việc triển khai Kế hoạch số 6390/KH-BNN-KTHT ngày 17 tháng 8 năm 2018 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
2107/VP-KGVX 10/9/2018 V/v triển khai Văn bản số 3636/BGDĐT-GDTX ngày 21/8/2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo
2108/VP-KGVX 10/9/2018 V/v triển khai Văn bản số 3712/BGDĐT-CSVC ngày 24/8/2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo
2081/VP-KSTT 7/9/2018 V/v Tham gia góp ý đối với dự thảo Kế hoạch triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP của Chính phủ.
2039/VP-NNTN 28/8/2018 V/v triển khai thực hiện Thông báo số 289/TB-VPCP ngày 14/8/2018 của Văn phòng Chính phủ
2033/VP-KGVX 28/8/2018 V/v đôn đốc thực hiện công tác tuyên truyền, treo cờ, khẩu hiệu chào mừng các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử trong năm 2018
2030/VP-NNTN 28/8/2018 Về việc triển khai Chỉ thị số 5957/CT-BNN-BVTV ngày 06 tháng 8 năm 2018 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
1908/VP-NNTN 10/8/2018 Về việc triển khai Thông báo số 268/TB-VPCP ngày 31 tháng 7 năm 2018 của Văn phòng Chính phủ
1907/VP-KSTT 10/8/2018 V/v tham gia ý kiến đối với dự thảo Nghị định về chế độ báo cáo của CQHCNN.
1893/VP-NNTN 9/8/2018 Về việc triển khai Thông báo số 264/TB-VPCP ngày 27 tháng 7 năm 2018 của Văn phòng Chính phủ
1876/VPUB-NC 7/8/2018 Về việc tham mưu triển khai Quyết định số 951/QĐ-TTg ngày 01/8/2018 của Thủ tướng Chính phủ
1873/TB-VP 7/8/2018 Kết luận của đồng chí Trần Thị Nga, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc họp Ban chỉ đạo liên ngành an toàn thực phẩm tỉnh Phiên thứ năm
1867/VP-NNTN 7/8/2018 Về tổ chức thực hiện Quyết định của Thủ tướng Chính phủ.
1825/VP-NNTN 1/8/2018 V/v tham mưu triển khai thực hiện Nghị quyết của HĐND tỉnh về Phương án giao rừng, cho thuê rừng
Trang: Trang sau
Trang chủ        |      Đăng nhập      
 © CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH KON TUM
    Chịu trách nhiệm: Ông Bùi Thanh Bình; Chức vụ: Chánh Văn phòng UBND tỉnh Kon Tum. 
    Địa chỉ: 125B Trần Phú, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum; Email: kontum@chinhphu.vn; Điện thoại: 0603862320
    Ghi rõ 'Cổng Thông tin điện tử tỉnh Kon Tum' hoặc 'www.kontum.gov.vn' khi phát hành lại thông tin từ Website này.