Trang chủ
Toàn bộ văn bản
   Loại Văn bản
Báo cáo
Chỉ thị
Chỉ thị QPPL
Công điện
Công văn - Kế hoạch
Quyết định Chủ tịch
Quyết định
Quyết định QPPL
Thông báo
Văn bản Văn phòng UBND tỉnh
Nghị quyết HĐND
Văn bản của Ủy ban bầu cử tỉnh
  Lĩnh vực Văn bản
Tổng hợp
Kinh tế tổng hợp
Kinh tế ngành
Văn hóa - xã hội
Nội chính - Tiếp dân
Cải cách hành chính
Đối ngoại
Tổ chức cán bộ
Hội đồng kiểm tra, sát hạch
Nông nghiệp
Nông nghiệp - Tài Nguyên
Kinh tế
Hạ tầng - Kỹ thuật
Kinh tế - Hạ tầng
Khoa giáo - Văn xã
Bầu cử ĐBQH Khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021
Hỗ trợ đầu tư
Tổ chức - Hành chính
Nội chính
Tiếp dân
KSTTHC
Trích yếu(*):
Loại Văn bản(*):
Số Ký hiệu(*):  Ngày ban hành(*):
Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1431/VP-NNTN 18/6/2018 Về việc triển khai Công văn số 619/UBDT-CSDT ngày 08 tháng 6 năm 2018 của Ủy ban Dân tộc
1391/VP-KGVX 14/6/2018 V/v đề nghị tham mưu UBND tỉnh đẩy mạnh ứng dụng CNTT phục vụ việc liên thông, kết nối
1361/VP-TH 11/6/2018 Về việc tiếp tục tăng cường triển khai thực hiện phong trào vệ sinh yêu nước
1354/TB-VP 11/6/2018 Ý kiến kết luận của Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lại Xuân Lâm tại buổi làm việc với Học viện Hành chính Quốc gia
1317/TB-VP 6/6/2018 Về việc phát hành văn bản áp dụng chữ ký số và chứng thư số của UBND tỉnh Kon Tum
1297/VP-NNTN 4/6/2018 Về việc triển khai Công văn số 3940/BNN-KH ngày 24 tháng 5 năm 2018 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
1138/VP-KGVX 15/5/2018 V/v triển khai Chỉ thị 1737/CT-BGDĐT ngày 07/5/2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo
1118/VP-NNTN 11/5/2018 Về việc tham mưu triển khai Quyết định số 461/QĐ-TTg ngày 27 tháng 4 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ
1112/VP-NNTN 11/5/2018 Về việc quản lý chất thải rắn khu vực nông thôn.
1100/VP-KGVX 10/5/2018 V/v kiểm tra việc thực hiện Quyết định 49/2015/QĐ - TTg của TTCP
1099/VP-KGVX 10/5/2018 V/v triển khai các Quyết định của Bộ Giáo dục và Đào tạo
1076/VP-KGVX 8/5/2018 V/v đề nghị tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo thực hiện số hóa truyền dẫn, phát sóng truyền hình mặt đất trên địa bàn tỉnh
1056/TB-VPUB 7/5/2018 Chương trình làm việc của Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lại Xuân Lâm về kiểm tra tình hình đầu tư các công trình vệ sinh, nước sạch và công tác đảm bảo vệ sinh tại các trường học trên địa bàn huyện Tu Mơ Rông
1055/TB-VPUB 7/5/2018 Chương trình làm việc của Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lại Xuân Lâm về kiểm tra tình hình đầu tư các công trình vệ sinh, nước sạch và công tác đảm bảo vệ sinh tại các trường học trên địa bàn huyện Ngọc Hồi
1040/TB-VP 3/5/2018 Kết luận của đồng chí Lê Ngọc Tuấn - Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tại Hội nghị sơ kết 05 năm thực hiện Đề án chỉnh lý khoa học tài liệu tồn đọng tại các cơ quan, địa phương trên địa bàn tỉnh và sơ kết 5 năm thi hành Luật Lưu trữ
1038/VP-HTKT 3/5/2018 V/v thực hiện Nghị quyết số 63/NQ-CP và Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg
1023/VP-TH 2/5/2018 V/v thông báo thực hiện Hướng dẫn về thể thức văn bản của Đảng
1014/VP-KGVX 2/5/2018 V/v triển khai Công văn số 392a/UBDT-DTTS ngày 20/4/2018 của Ủy ban Dân tộc
996/VP-KGVX 27/4/2018 V/v xây dựng Kế hoạch tổ chức Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam năm 2018 trên địa bàn tỉnh
1002/VP-NNTN 27/4/2018 Về việc triển khai thực hiện Công văn số 2761/BNN-KTHT ngày 12/4/2018 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Trang: Trang sau
Trang chủ        |      Đăng nhập      
 © CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH KON TUM
    Chịu trách nhiệm: Ông Bùi Thanh Bình; Chức vụ: Chánh Văn phòng UBND tỉnh Kon Tum. 
    Địa chỉ: 125B Trần Phú, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum; Email: kontum@chinhphu.vn; Điện thoại: 0603862320
    Ghi rõ 'Cổng Thông tin điện tử tỉnh Kon Tum' hoặc 'www.kontum.gov.vn' khi phát hành lại thông tin từ Website này.