Trang chủ
Toàn bộ văn bản
   Loại Văn bản
Báo cáo
Chỉ thị
Chỉ thị QPPL
Công điện
Công văn - Kế hoạch
Quyết định Chủ tịch
Quyết định
Quyết định QPPL
Thông báo
Văn bản Văn phòng UBND tỉnh
Nghị quyết HĐND
Văn bản của Ủy ban bầu cử tỉnh
  Lĩnh vực Văn bản
Tổng hợp
Kinh tế tổng hợp
Kinh tế ngành
Văn hóa - xã hội
Nội chính - Tiếp dân
Cải cách hành chính
Đối ngoại
Tổ chức cán bộ
Hội đồng kiểm tra, sát hạch
Nông nghiệp
Nông nghiệp - Tài Nguyên
Kinh tế
Hạ tầng - Kỹ thuật
Kinh tế - Hạ tầng
Khoa giáo - Văn xã
Bầu cử ĐBQH Khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021
Hỗ trợ đầu tư
Tổ chức - Hành chính
Nội chính
Tiếp dân
KSTTHC
Trích yếu(*):
Loại Văn bản(*):
Số Ký hiệu(*):  Ngày ban hành(*):
Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
467/QĐ-UBND 9/9/2016 V/v công bố lại hệ thống quản lý chất lượng phù hợp tiêu chuẩn quốc gia
645/QĐ-UBND 27/11/2015 V/v công bố hệ thống quản lý chất lượng phù hợp với tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008
378/QĐ-CT 19/7/2013 Về việc công bố bộ thủ tục hành chính ngành nội vụ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nội vụ, Ủy ban nhân dân cấp huyện và Ủy ban nhân dân cấp xã trên địa bàn tỉnh Kon Tum.
366/QĐ-CT 9/7/2013 Về việc công bố các thủ tục hành chính mới ban hành; thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung; các thủ tục hành chính được thay thế mới và các thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch trên địa bàn tỉnh Kon Tum.
353/QĐ-CT 14/6/2013 Về việc công bố sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ một số thủ tục hành chính ngành xây dựng thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng, UBND cấp huyện và UBND cấp xã áp dụng trên địa bàn tỉnh.
260/QĐ-UBND 15/4/2013 Ban hành Kế hoạch hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính năm 2013 trên địa bàn tỉnh Kon Tum
505/TB-VP 10/4/2013 Về việc gửi văn bản điện tử qua thư công vụ của các cơ quan, địa phương
531/UBND-KSTTHC 25/3/2013 V/v chấn chỉnh, phê bình các đơn vị không nghiêm túc trong việc thực hiện chế độ báo cáo định kỳ
14/2013/QĐ-UBND 22/2/2013 V/v ban hành Quy chế phối hợp giữa các cơ quan quản lý nhà nước trong hoạt động khoáng sản trên địa bàn tỉnh Kon Tum
01/QĐ-CT 1/1/2013 Về việc công bố bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế tỉnh Kon Tum.
53/2012/QĐ-UBND 12/12/2012 Ban hành Quy định phân công, phân cấp trách nhiệm quản lý nhà nước về chất lượng công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Kon Tum
1114/QĐ-UBND 23/11/2012 V/v ban hành tiêu chí đánh giá kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính đối với cơ quan hành chính Nhà nước các cấp trên địa bàn tỉnh Kon Tum
458/QĐ-CT 29/10/2012 Về việc công bố bộ thủ tục hành chính ngành văn hóa, thể thao và du lịch thuộc thẩm quyền giải quyết của: Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch; Uỷ ban nhân dân cấp huyện và Uỷ ban nhân dân cấp xã trên địa bàn tỉnh Kon Tum
424/QĐ-CT 13/9/2012 Về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành; thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung; thủ tục hành chính bị bãi bỏ của ngành tư pháp thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện, thành phố và UBND cấp xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Kon Tum.
673/QĐ-UBND 23/7/2012 Ban hành kế hoạch cải cách hành chính Nhà nước tỉnh Kon TUm giai đoạn 2011-2015
1206/UBND-KSTTHC 13/7/2012 V/v giải quyết TTHC cho người, phương tiện và hàng hóa qua cửa khẩu Bờ Y theo mô hình "Một cửa, một lần dừng"
310/QĐ-CT 5/7/2012 V/v công bố bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Kon Tum
1066/UBND-KSTTHC 22/6/2012 Về việc triển khai thực hiện mẫu báo cáo về tình hình, kết quả giải quyết TTHC trên địa bàn tỉnh Kon Tum.
879/UBND-KSTTHC 30/5/2012 Về việc kiện toàn hệ thống cán bộ làm công tác kiểm soát TTHC tại cơ quan hành chính các cấp.
873/UBND-KSTTHC 30/5/2012 V/v kiện toàn hệ thống cán bộ làm công tác kiểm soát TTHC tại cơ quan hành chính các cấp
Trang: Trang sau
Trang chủ        |      Đăng nhập      
 © CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH KON TUM
    Chịu trách nhiệm: Ông Đặng Quang Hà - Chánh Văn phòng UBND tỉnh Kon Tum. 
    Địa chỉ: 492 Trần Phú, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum; Email: kontum@chinhphu.vn; Điện thoại: 02603862320
    Ghi rõ 'Cổng Thông tin điện tử tỉnh Kon Tum' hoặc 'www.kontum.gov.vn' khi phát hành lại thông tin từ Website này.