Trang chủ
Toàn bộ văn bản
   Loại Văn bản
Báo cáo
Chỉ thị
Chỉ thị QPPL
Công điện
Công văn - Kế hoạch
Quyết định Chủ tịch
Quyết định
Quyết định QPPL
Thông báo
Văn bản Văn phòng UBND tỉnh
Nghị quyết HĐND
Văn bản của Ủy ban bầu cử tỉnh
  Lĩnh vực Văn bản
Tổng hợp
Kinh tế tổng hợp
Kinh tế ngành
Văn hóa - xã hội
Nội chính - Tiếp dân
Cải cách hành chính
Đối ngoại
Tổ chức cán bộ
Hội đồng kiểm tra, sát hạch
Nông nghiệp
Nông nghiệp - Tài Nguyên
Kinh tế
Hạ tầng - Kỹ thuật
Kinh tế - Hạ tầng
Khoa giáo - Văn xã
Bầu cử ĐBQH Khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021
Hỗ trợ đầu tư
Tổ chức - Hành chính
Nội chính
Tiếp dân
KSTTHC
Trích yếu(*):
Loại Văn bản(*):
Số Ký hiệu(*):  Ngày ban hành(*):
Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
3111/UBND-KGVX 31/8/2021 V/v tổ chức Lễ khai giảng năm học 2021-2022
3113/KH-UBND 31/8/2021 Bảo tồn, phục hồi và phát huy giá trị văn hóa nhà rông truyền thống các dân tộc thiểu số tại chỗ tỉnh Kon Tum giai đoạn 2021 - 2025
811/QĐ-UBND 31/8/2021 Thành lập Trung tâm Chỉ huy phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Kon Tum
3082/UBND-KGVX 30/8/2021 V/v tăng cường công tác dân vận trong cơ quan hành chính nhà nước, chính quyền các cấp
3076/KH-UBND 30/8/2021 Chuyển đổi, triển khai hệ thống mạng, bảo mật internet IPv6 và hệ thống phân giải tên miền DNSSEC tỉnh Kon Tum giai đoạn 2021-2025
3054/UBND-KGVX 27/8/2021 Về chủ trương xây dựng Quyết định quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân tỉnh
3063/KH-UBND 27/8/2021 Triển khai “Chương trình chuyển đổi số ngành thư viện đến năm 2025, định hướng đến năm 2030” trên địa bàn tỉnh Kon Tum
3064/KH-UBND 27/8/2021 Tổ chức Lễ kỷ niệm 90 năm cuộc đấu tranh Lưu huyết tại Nhà Ngục Kon Tum (12/12/1931 - 12/12/2021)
460/QĐ-UBND 20/8/2021 Thành lập Ban Chỉ đạo thực hiện Chương trình hành động quốc gia vì trẻ em giai đoạn 2021 - 2030 trên địa bàn tỉnh Kon Tum
762/QĐ-UBND 20/8/2021 Phê duyệt danh sách và kinh phí hỗ trợ hộ kinh doanh phải dừng hoạt động do ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19 trên địa bàn huyện Đăk Glei (Đợt 1)
764/QĐ-UBND 20/8/2021 Phê duyệt danh sách và kinh phí hỗ trợ hộ kinh doanh phải dừng hoạt động do ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19 trên địa bàn huyện Đăk Hà (Đợt 1)
454/QĐ-UBND 19/8/2021 Về việc ban hành khung kế hoạch thời gian năm học 2021-2022 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên trên địa bàn tỉnh Kon Tum
756/QĐ-UBND 19/8/2021 Phê duyệt danh sách và kinh phí hỗ trợ các trường hợp là F1 đã hoàn thành cách ly y tế tại cơ sở cách ly tập trung trên địa bàn huyện Đăk Hà (Đợt 1)
755/QĐ-UBND 18/8/2021 Phê duyệt danh sách và kinh phí hỗ trợ người lao động tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương do ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19 trên địa bàn huyện Đăk Hà (Đợt 2)
752/QĐ-UBND 17/8/2021 Phê duyệt danh sách và cấp kinh phí hỗ trợ viên chức hoạt động nghệ thuật gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Kon Tum (Đợt 1)
753/QĐ-UBND 17/8/2021 Phê duyệt danh sách và kinh phí hỗ trợ hộ kinh doanh phải dừng hoạt động do ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19 trên địa bàn huyện Sa Thầy (Đợt 1)
742/QĐ-UBND 16/8/2021 Phê duyệt danh sách và kinh phí hỗ trợ người lao động tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương do ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 trên địa bàn thành phố Kon Tum (đợt 3)
2850/UBND-KGVX 13/8/2021 V/v triển khai một số nhiệm vụ cấp thiết đảm bảo thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông 2018 đối với lớp 1, lớp 2 và lớp 6 năm học 2021-2022
732/QĐ-UBND 13/8/2021 Về việc phê duyệt danh sách, kinh phí hỗ trợ hướng dẫn viên du lịch gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Kon Tum (Đợt 1)
733/QĐ-UBND 13/8/2021 Phê duyệt danh sách và kinh phí hỗ trợ người đang thực hiện cách ly y tế tại cơ sở cách ly trên địa bàn huyện Ngọc Hồi (Đợt 1)
Trang: Trang sau
Trang chủ        |      Đăng nhập      
 © CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH KON TUM
    Chịu trách nhiệm: Ông Đặng Quang Hà - Chánh Văn phòng UBND tỉnh Kon Tum. 
    Địa chỉ: 492 Trần Phú, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum; Email: kontum@chinhphu.vn; Điện thoại: 02603862320
    Ghi rõ 'Cổng Thông tin điện tử tỉnh Kon Tum' hoặc 'www.kontum.gov.vn' khi phát hành lại thông tin từ Website này.