Trang chủ
Toàn bộ văn bản
   Loại Văn bản
Báo cáo
Chỉ thị
Chỉ thị QPPL
Công điện
Công văn - Kế hoạch
Quyết định Chủ tịch
Quyết định
Quyết định QPPL
Thông báo
Văn bản Văn phòng UBND tỉnh
Nghị quyết HĐND
Văn bản của Ủy ban bầu cử tỉnh
  Lĩnh vực Văn bản
Tổng hợp
Kinh tế tổng hợp
Kinh tế ngành
Văn hóa - xã hội
Nội chính - Tiếp dân
Cải cách hành chính
Đối ngoại
Tổ chức cán bộ
Hội đồng kiểm tra, sát hạch
Nông nghiệp
Nông nghiệp - Tài Nguyên
Kinh tế
Hạ tầng - Kỹ thuật
Kinh tế - Hạ tầng
Khoa giáo - Văn xã
Bầu cử ĐBQH Khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021
Hỗ trợ đầu tư
Tổ chức - Hành chính
Nội chính
Tiếp dân
KSTTHC
Trích yếu(*):
Loại Văn bản(*):
Số Ký hiệu(*):  Ngày ban hành(*):
Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
2322/UBND-KGVZ 16/8/2018 V/v kế hoạch xây dựng, áp dụng và chuyển đổi áp dụng hệ thống quản lý chất lượng
2205/UBND-KGVX 7/8/2018 V/v triển khai thực hiện Quyết định số 930/QĐ-TTg ngày 28/7/2018 của Thủ tướng Chính phủ
1873/TB-VP 7/8/2018 Kết luận của đồng chí Trần Thị Nga, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc họp Ban chỉ đạo liên ngành an toàn thực phẩm tỉnh Phiên thứ năm
812/QĐ-UBND 7/8/2018 Phê duyệt chế độ trợ cấp mai táng phí cho 02 đối tượng trực tiếp tham gia kháng chiến làm nhiệm vụ quốc tế ở Campuchia, Lào sau ngày 30/4/1975 đã phục viên, xuất ngũ, thôi việc theo Quyết định số 62/2011/QĐ-TTg ngày 09/11/2011 của Thủ tướng Chính phủ
811/QĐ-UBND 7/8/2018 Giải quyết chế độ trợ cấp mai táng phí cho 04 đối tượng trực tiếp tham gia kháng chiến chống Mỹ theo Quyết định 290/2005/QĐ-TTg ngày 08/11/2005 của Thủ tướng Chính phủ
2159/UBND-KGVX 2/8/2018 V/v triển khai Nghị quyết số 11/2018/NQ-HĐND ngày 19/7/2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh
802/QĐ-UBND 1/8/2018 Giải quyết chế độ trợ cấp một lần đối với 01 trường hợp là công nhân viên chức trực tiếp tham gia chiến tranh bảo vệ tổ quốc và tham gia làm nhiệm vụ quốc tế ở Campuchia, Lào sau 30/4/1975 đã phục viên, xuất ngũ, thôi việc theo Quyết định 62/2011/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ
2140/KH-UBND 1/8/2018 Sơ kết đánh giá giữa kỳ thực hiện Đề án giảm nghèo theo phương pháp tiếp cận đa chiều tỉnh Kon Tum giai đoạn 2016-2020 và kết quả rà soát, tích hợp hệ thống chính sách giảm nghèo trên địa bàn tỉnh Kon Tum
2138/UBND-KGVX 1/8/2018 V/v thực hiện đề nghị của Bộ Giáo dục và Đào tạo về tinh giản biên chế ngành Giáo dục
23/2018/QĐ-UBND 31/7/2018 Ban hành Quy định quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh, cấp cơ sở sử dụng ngân sách nhà nước tỉnh Kon Tum
2134/UBND-KGVX 31/7/2018 V/v triển khai thực hiện Nghị quyết số 18/2018/NQ-HĐND ngày 19/7/2018 của HĐND tỉnh
1797/VP-KGVX 31/7/2018 V/v triển khai Công văn số 802/UBDT-CSDT ngày 23/7/2018 của Ủy ban Dân tộc
779/QĐ-UBND 26/7/2018 Phê duyệt chế độ trợ cấp mai táng phí cho 02 đối tượng trực tiếp tham gia kháng chiến làm nhiệm vụ quốc tế ở Campuchia, Lào sau ngày 30/4/1975 đã phục viên, xuất ngũ, thôi việc theo Quyết định số 62/2011/QĐ-TTg ngày 09/11/2011 của Thủ tướng Chính phủ
778/QĐ-UBND 26/7/2018 Giải quyết chế độ trợ cấp mai táng phí cho 05 đối tượng trực tiếp tham gia kháng chiến chống Mỹ theo Quyết định 290/2005/QĐ-TTg ngày 08/11/ 2005 của Thủ tướng Chính phủ
2049/KH-UBND 25/7/2018 Thực hiện công tác kiểm kê, sưu tầm, bảo quản, trưng bày, tuyên truyền di sản văn hóa truyền thống điển hình của các dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Kon Tum giai đoạn 2018 - 2020
2048/UBND-KGVX 25/7/2018 Về việc tăng cường công tác tiêm chủng trên địa bàn tỉnh
2045/UBND-KGVX 25/7/2018 Về việc tăng cường kiểm soát hoạt động kê đơn thuốc và bán thuốc kê đơn trên địa bàn tỉnh
118/TB-BTC 25/7/2018 Phân công nhiệm vụ Ban Tổ chức Tuần Văn hóa - Du lịch tỉnh Kon Tum lần thứ 4 năm 2018
2032/KH-UBND 24/7/2018 Triển khai tuyên truyền, quảng bá ASEAN năm 2018
2030/UBND-KGVX 24/7/2018 V/v triển khai xây dựng, cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và 4 năm 2018 trên địa bàn tỉnh
Trang: Trang sau
Trang chủ        |      Đăng nhập      
 © CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH KON TUM
    Chịu trách nhiệm: Ông Bùi Thanh Bình; Chức vụ: Chánh Văn phòng UBND tỉnh Kon Tum. 
    Địa chỉ: 125B Trần Phú, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum; Email: kontum@chinhphu.vn; Điện thoại: 0603862320
    Ghi rõ 'Cổng Thông tin điện tử tỉnh Kon Tum' hoặc 'www.kontum.gov.vn' khi phát hành lại thông tin từ Website này.