Trang chủ
Toàn bộ văn bản
   Loại Văn bản
Báo cáo
Chỉ thị
Chỉ thị QPPL
Công điện
Công văn - Kế hoạch
Quyết định Chủ tịch
Quyết định
Quyết định QPPL
Thông báo
Văn bản Văn phòng UBND tỉnh
Nghị quyết HĐND
Văn bản của Ủy ban bầu cử tỉnh
  Lĩnh vực Văn bản
Tổng hợp
Kinh tế tổng hợp
Kinh tế ngành
Văn hóa - xã hội
Nội chính - Tiếp dân
Cải cách hành chính
Đối ngoại
Tổ chức cán bộ
Hội đồng kiểm tra, sát hạch
Nông nghiệp
Nông nghiệp - Tài Nguyên
Kinh tế
Hạ tầng - Kỹ thuật
Kinh tế - Hạ tầng
Khoa giáo - Văn xã
Bầu cử ĐBQH Khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021
Hỗ trợ đầu tư
Tổ chức - Hành chính
Nội chính
Tiếp dân
KSTTHC
Trích yếu(*):
Loại Văn bản(*):
Số Ký hiệu(*):  Ngày ban hành(*):
Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1084/QĐ-UBND 16/10/2018 Giải quyết chế độ trợ cấp mai táng phí cho 03 đối tượng trực tiếp tham gia kháng chiến chống Mỹ theo Quyết định 290/2005/QĐ-TTg ngày 08/11/ 2005 của Thủ tướng Chính phủ
2879/UBND-KGVX 15/10/2018 V/v triển khai các biện pháp cấp bách phòng chống dịch bệnh bạch hầu
2877/UBND-KGVX 15/10/2018 V/v triển khai thực hiện kết luận của Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia về Chính phủ điện tử
2845/UBND-KGVX 10/10/2018 V/v triển khai xây dựng, áp dụng tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015
500/QĐ-UBND 9/10/2018 Về việc điều chỉnh nhân sự Ban Chỉ huy ứng phó sự cố bức xạ, hạt nhân tỉnh Kon Tum
499/QĐ-UBND 9/10/2018 Về việc điều chỉnh nhân sự Chủ tịch Hội đồng sáng kiến tỉnh Kon Tum
1064/QĐ-UBND 8/10/2018 Về việc thay đổi Trưởng ban Ban chỉ đạo triển khai thực hiện Quyết định số 1956/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn tỉnh Kon Tum
1056/QĐ-UBND 5/10/2018 Về việc thay đổi Trưởng ban Ban chỉ đạo thực hiện chế độ, chính sách đối với đối tượng tham gia kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ, chiến tranh bảo vệ tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế
182/TB-UBND 4/10/2018 Về việc thực hiện một số nghi thức trong những ngày Lễ Quốc tang nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười
1055/QĐ-UBND 4/10/2018 Về việc kiện toàn Ban chỉ đạo thực hiện Đề án phát triển nghề công tác xã hội giai đoạn 2010-2020
2780/UBND-KGVX 3/10/2018 V/v triển khai thực hiện chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ về bảo đảm an toàn thông tin mạng
2762/UBND-KGVX 2/10/2018 V/v tiếp tục triển khai đề án “Hỗ trợ Phụ nữ khởi nghiệp giai đoạn 2017-2025”
2760/UBND-KGVX 2/10/2018 V/v tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em trên địa bàn tỉnh
1019/QĐ-UBND 27/9/2018 V/v phê duyệt số lượng học sinh trung học phổ thông năm học 2018 - 2019 được hưởng chính sách hỗ trợ theo Nghị định số 116/2016/NĐ-CP ngày 18 tháng 7 năm 2016 của Chính phủ
1011/QĐ-UBND 26/9/2018 Giải quyết chế độ trợ cấp một lần đối với 01 trường hợp là công nhân viên chức trực tiếp tham gia chiến tranh bảo vệ tổ quốc và tham gia làm nhiệm vụ quốc tế ở Campuchia, Lào sau 30/4/1975 đã phục viên, xuất ngũ, thôi việc theo Quyết định 62/2011/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ
1009/QĐ-UBND 26/9/2018 Về việc thành lập Ban biên tập Chuyên san về “Bảo tồn và phát triển Sâm Ngọc Linh Kon Tum” song ngữ Việt - Anh
2672/UBND-KGVX 24/9/2018 Về việc nâng cao chất lượng công tác xây dựng đời sống văn hóa cơ sở trên địa bàn tỉnh
1002/QĐ-UBND 21/9/2018 Về việc công nhận xã, phường, thị trấn đạt Bộ tiêu chí quốc gia về y tế xã năm 2017
2667/UBND-KGVX 21/9/2018 V/v triển khai thực hiện Kế hoạch số 70-KH/TU ngày 04-9-2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy
2659/UBND-KGVX 20/9/2018 Về việc tăng cường quản lý, kết nối các cơ sở cung ứng thuốc trên địa bàn tỉnh
Trang: Trang sau
Trang chủ        |      Đăng nhập      
 © CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH KON TUM
    Chịu trách nhiệm: Ông Bùi Thanh Bình; Chức vụ: Chánh Văn phòng UBND tỉnh Kon Tum. 
    Địa chỉ: 125B Trần Phú, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum; Email: kontum@chinhphu.vn; Điện thoại: 0603862320
    Ghi rõ 'Cổng Thông tin điện tử tỉnh Kon Tum' hoặc 'www.kontum.gov.vn' khi phát hành lại thông tin từ Website này.