Trang chủ
Toàn bộ văn bản
   Loại Văn bản
Báo cáo
Chỉ thị
Chỉ thị QPPL
Công điện
Công văn - Kế hoạch
Quyết định Chủ tịch
Quyết định
Quyết định QPPL
Thông báo
Văn bản Văn phòng UBND tỉnh
Nghị quyết HĐND
Văn bản của Ủy ban bầu cử tỉnh
  Lĩnh vực Văn bản
Tổng hợp
Kinh tế tổng hợp
Kinh tế ngành
Văn hóa - xã hội
Nội chính - Tiếp dân
Cải cách hành chính
Đối ngoại
Tổ chức cán bộ
Hội đồng kiểm tra, sát hạch
Nông nghiệp
Nông nghiệp - Tài Nguyên
Kinh tế
Hạ tầng - Kỹ thuật
Kinh tế - Hạ tầng
Khoa giáo - Văn xã
Bầu cử ĐBQH Khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021
Hỗ trợ đầu tư
Tổ chức - Hành chính
Nội chính
Tiếp dân
KSTTHC
Trích yếu(*):
Loại Văn bản(*):
Số Ký hiệu(*):  Ngày ban hành(*):
Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
3456/UBND-KGVX 11/12/2018 V/v triển khai kết nối, liên thông, gửi, nhận văn bản điện tử trong giai đoạn thử nghiệm
1385/QĐ-UBND 11/12/2018 Về việc điều chỉnh, bổ sung Quyết định số 78/QĐ-UBND ngày 22/01/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum ban hành mã định danh các cơ quan, đơn vị thuộc và trực thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh tham gia trao đổi văn bản điện tử kết nối các hệ thống quản lý văn bản và điều hành
3430/KH-UBND 6/12/2018 Triển khai thực hiện Đề án hỗ trợ trẻ em khuyết tật tiếp cận các dịch vụ bảo vệ, chăm sóc, giáo dục tại cộng đồng giai đoạn 2018 - 2025
1336/QĐ-UBND 29/11/2018 Giải quyết chế độ trợ cấp một lần đối với 01 trường hợp là công nhân viên chức trực tiếp tham gia chiến tranh bảo vệ tổ quốc và tham gia làm nhiệm vụ quốc tế ở Campuchia, Lào sau 30/4/1975 đã phục viên, xuất ngũ, thôi việc theo Quyết định 62/2011/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ
1335/QĐ-UBND 29/11/2018 Giải quyết chế độ trợ cấp đối với 14 thanh niên xung phong đã hoàn thành nhiệm vụ trong kháng chiến theo Quyết định số 40/2011/QĐ-TTg ngày 27 tháng 7 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ
3345/UBND-KGVX 29/11/2018 V/v lồng ghép vấn đề bình đẳng giới trong xây dựng văn bản quy phạm pháp luật
3333/UBND-KGVX 28/11/2018 V/v thực hiện công tác phòng chống dịch bệnh mùa Thu - Đông
3317/UBND-KGVX 27/11/2018 V/v xây dựng Kế hoạch phát triển thông tin của tỉnh
3314/KH-UBND 27/11/2018 Thực hiện Chương trình truyền thông về phát triển bền vững và nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia tỉnh Kon Tum
3265/KH-UBND 21/11/2018 Triển khai thực hiện Quyết định số 930/QĐ-TTg ngày 28/7/2018 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Tuyên truyền bảo vệ chủ quyền và phát triển bền vững biển, đảo Việt Nam giai đoạn 2018-2020” trên địa bàn tỉnh Kon Tum
3228/UBND-KGVX 19/11/2018 V/v Rà soát, tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo thực hiện nội dung thông tin và truyền thông thuộc Chương trình MTQG
570/QĐ-UBND 16/11/2018 Về việc thành lập Ban tổ chức tổ chức Cuộc thi sáng tác biểu tượng (logo) Chỉ dẫn địa lý Ngọc Linh và Nhãn hiệu chứng nhận sâm Ngọc Linh Kon Tum
1256/QĐ-UBND 14/11/2018 Phê duyệt chế độ trợ cấp mai táng phí cho 02 đối tượng trực tiếp tham gia kháng chiến làm nhiệm vụ quốc tế ở Campuchia, Lào sau ngày 30/4/1975 đã phục viên, xuất ngũ, thôi việc theo Quyết định số 62/2011/QĐ-TTg ngày 09/11/2011 của Thủ tướng Chính phủ
3188/KH-UBND 14/11/2018 Thực hiện Đề án “Giáo dục hướng nghiệp và định hướng phân luồng học sinh trong giáo dục phổ thông giai đoạn 2018 – 2025” trên địa bàn tỉnh Kon Tum
3166/UBND-KGVX 13/11/2018 Về việc thực hiện công tác quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm đối với các cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm trên địa bàn tỉnh
1248/QĐ-UBND 9/11/2018 Phê duyệt chế độ trợ cấp mai táng phí cho 04 đối tượng trực tiếp tham gia kháng chiến làm nhiệm vụ quốc tế ở Campuchia, Lào sau ngày 30/4/1975 đã phục viên, xuất ngũ, thôi việc theo Quyết định số 62/2011/QĐ-TTg ngày 09/11/2011 của Thủ tướng Chính phủ
1249/QĐ-UBND 9/11/2018 Giải quyết chế độ trợ cấp mai táng phí cho 01 đối tượng trực tiếp tham gia kháng chiến chống Mỹ theo Quyết định 290/2005/QĐ-TTg ngày 08/11/ 2005 của Thủ tướng Chính phủ
2677/VP-KGVX 2/11/2018 V/v triển khai một số nội dung Quyết định số 80/2014/QĐ-TTg theo hướng dẫn của Bộ Thông tin và Truyền thông
3080/KH-UBND 2/11/2018 Thực hiện Quyết định số 1092/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình sức khỏe Việt Nam
2996/KH-UBND 26/10/2018 Thực hiện Chỉ thị số 16/CT-TU ngày 10-9-2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tiếp tục đẩy mạnh việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở
Trang: Trang sau
Trang chủ        |      Đăng nhập      
 © CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH KON TUM
    Chịu trách nhiệm: Ông Bùi Thanh Bình; Chức vụ: Chánh Văn phòng UBND tỉnh Kon Tum. 
    Địa chỉ: 125B Trần Phú, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum; Email: kontum@chinhphu.vn; Điện thoại: 0603862320
    Ghi rõ 'Cổng Thông tin điện tử tỉnh Kon Tum' hoặc 'www.kontum.gov.vn' khi phát hành lại thông tin từ Website này.