Trang chủ
Toàn bộ văn bản
   Loại Văn bản
Báo cáo
Chỉ thị
Chỉ thị QPPL
Công điện
Công văn - Kế hoạch
Quyết định Chủ tịch
Quyết định
Quyết định QPPL
Thông báo
Văn bản Văn phòng UBND tỉnh
Nghị quyết HĐND
Văn bản của Ủy ban bầu cử tỉnh
  Lĩnh vực Văn bản
Tổng hợp
Kinh tế tổng hợp
Kinh tế ngành
Văn hóa - xã hội
Nội chính - Tiếp dân
Cải cách hành chính
Đối ngoại
Tổ chức cán bộ
Hội đồng kiểm tra, sát hạch
Nông nghiệp
Nông nghiệp - Tài Nguyên
Kinh tế
Hạ tầng - Kỹ thuật
Kinh tế - Hạ tầng
Khoa giáo - Văn xã
Bầu cử ĐBQH Khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021
Hỗ trợ đầu tư
Tổ chức - Hành chính
Nội chính
Tiếp dân
KSTTHC
Trích yếu(*):
Loại Văn bản(*):
Số Ký hiệu(*):  Ngày ban hành(*):
Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
3756/UBND-KGVX 7/11/2022 V/v triển khai thực hiện Nghị định số 13/2021/NĐ-CP ngày 01/3/2021 của Chính phủ
3722/UBND-KGVX 3/11/2022 Về việc triển khai Đề án “Phát hiện, bồi dưỡng và phát huy tài năng trẻ Việt Nam giai đoạn 2022 - 2030”
679/QĐ-UBND 2/11/2022 Về việc công nhận sáng kiến cấp tỉnh đợt 2 năm 2021
705/QĐ-UBND 2/11/2022 Phê duyệt đơn giá dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước trong lĩnh vực việc làm trên địa bàn tỉnh Kon Tum
3693/TB-BTC 2/11/2022 Phân công nhiệm vụ thành viên Ban Tổ chức Hội thi cồng chiêng, xoang các dân tộc thiểu số tỉnh Kon Tum lần thứ Nhất, năm 2022
703/QĐ-UBND 1/11/2022 Giao chỉ tiêu thực hiện Dự án 7 - Chăm sóc sức khỏe Nhân dân, nâng cao thể trạng, tầm vóc người dân tộc thiểu số; phòng chống suy dinh dưỡng trẻ em thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030, giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025
3684/UBND-KGVX 31/10/2022 V/v cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến của cơ quan nhà nước trên môi trường mạng
3633/UBND-KGVX 27/10/2022 V/v tăng cường triển khai xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia trên địa bàn tỉnh
3635/KH-UBND 27/10/2022 Tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới năm 2022
3641/KH-UBND 27/10/2022 Tổ chức các hoạt động biểu dương, tôn vinh điển hình tiên tiến, phát huy vai trò của người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Kon Tum giai đoạn 2022 - 2025
3616/UBND-KGVX 26/10/2022 V/v tăng cường công tác phòng, chống bệnh Dại
3622/UBND-KGVX 26/10/2022 Về việc phối hợp tham mưu Kế hoạch triển khai Chương trình “Đẩy mạnh các hoạt động học tập suốt đời trong công nhân lao động tại các doanh nghiệp đến năm 2030”
3492/UBND-KGVX 18/10/2022 V/v tăng cường các giải pháp đảm bảo cấp thẻ bảo hiểm y tế đối với người cao tuổi, người khuyết tật trên địa bàn tỉnh
3497/UBND-KGVX 18/10/2022 V/v tiếp tục tăng cường phòng, chống bệnh Đậu mùa khỉ
3480/UBND-KGVX 17/10/2022 V/v triển khai thực hiện kết luận giao ban khối Mặt trận và đoàn thể 9 tháng năm 2022
3482/UBND-KGVX 17/10/2022 V/v tăng cường công tác an toàn, vệ sinh lao động; phòng ngừa tai nạn lao động trên địa bàn tỉnh
3445/KH-UBND 13/10/2022 Kiểm tra tình hình triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi năm 2022 trên địa bàn tỉnh Kon Tum
638/QĐ-UBND 11/10/2022 Về việc thành lập Hội đồng thẩm định định mức kinh tế - kỹ thuật dịch vụ giáo dục đào tạo sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Kon Tum
3410/UBND-KGVX 11/10/2022 V/v thực hiện nội dung số 06 thuộc nội dung thành phần số 08 Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025
641/QĐ-UBND 11/10/2022 Về việc thay đổi thành viên Hội đồng thẩm định tài liệu giáo dục địa phương tỉnh Kon Tum cấp trung học
Trang: Trang sau
Trang chủ        |      Đăng nhập      
 © CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH KON TUM
    Chịu trách nhiệm: Ông Nguyễn Đăng Trình - Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh Kon Tum phụ trách. 
    Địa chỉ: 492 Trần Phú, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum; Email: kontum@chinhphu.vn; Điện thoại: 02603862320
    Ghi rõ 'Cổng Thông tin điện tử tỉnh Kon Tum' hoặc 'www.kontum.gov.vn' khi phát hành lại thông tin từ Website này.