Trang chủ
Toàn bộ văn bản
   Loại Văn bản
Báo cáo
Chỉ thị
Chỉ thị QPPL
Công điện
Công văn - Kế hoạch
Quyết định Chủ tịch
Quyết định
Quyết định QPPL
Thông báo
Văn bản Văn phòng UBND tỉnh
Nghị quyết HĐND
Văn bản của Ủy ban bầu cử tỉnh
  Lĩnh vực Văn bản
Tổng hợp
Kinh tế tổng hợp
Kinh tế ngành
Văn hóa - xã hội
Nội chính - Tiếp dân
Cải cách hành chính
Đối ngoại
Tổ chức cán bộ
Hội đồng kiểm tra, sát hạch
Nông nghiệp
Nông nghiệp - Tài Nguyên
Kinh tế
Hạ tầng - Kỹ thuật
Kinh tế - Hạ tầng
Khoa giáo - Văn xã
Bầu cử ĐBQH Khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021
Hỗ trợ đầu tư
Tổ chức - Hành chính
Nội chính
Tiếp dân
KSTTHC
Trích yếu(*):
Loại Văn bản(*):
Số Ký hiệu(*):  Ngày ban hành(*):
Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
619/QĐ-UBND 3/11/2023 Phê duyệt Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án Chuyển đổi số và ứng dụng công nghệ thông tin trong triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn tỉnh Kon Tum.
7059/TB-VP 3/11/2023 Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh tại Chương trình gặp gỡ, đối thoại với phụ nữ năm 2023.
3768/UBND-KGVX 1/11/2023 V/v tiếp tục rà soát, triển khai công tác giáo dục nghề nghiệp thuộc các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025.
3772/UBND-KGVX 1/11/2023 V/v triển khai thực hiện Chỉ thị số 25/CT-TTg ngày 05/10/2023 của Thủ tướng Chính phủ về việc phát triển thị trường khoa học và công nghệ đồng bộ, hiệu quả, hiện đại và hội nhập.
3757/UBND-KGVX 31/10/2023 V/v triển khai thực hiện Công văn số 4900/BTTTT-VTF ngày 27/9/2023 của Bộ Thông tin và Truyền thông.
612/QĐ-UBND 31/10/2023 Về việc thay đổi, bổ sung, điều chỉnh thông tin thành viên Ban Biên soạn tài liệu giáo dục địa phương tỉnh Kon Tum cấp trung học.
3740/KH-UBND 30/10/2023 Triển khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết, kế hoạch "về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trong tình hình mới".
528/QĐ-UBND 27/10/2023 Về việc ban hành Danh mục cơ sở dữ liệu dùng chung, cơ sở dữ liệu mở tỉnh Kon Tum.
3689/KH-UBND 26/10/2023 Tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới năm 2023.
59/2023/QĐ-UBND 25/10/2023 phê duyệt danh mục nghề đào tạo, đơn giá đặt hàng hoặc giao nhiệm vụ đào tạo, mức hỗ trợ chi phí đào tạo cho từng nghề trình độ sơ cấp, đào tạo nghề dưới 03 tháng áp dụng trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp sử dụng ngân sách Nhà nước trên địa bàn tỉnh Kon Tum
3640/UBND-KGVX 24/10/2023 V/v triển khai kết luận giao ban khối Mặt trận và đoàn thể tỉnh 9 tháng đầu năm 2023.
3634/KH-UBND 24/10/2023 Tuyển sinh vào đại học theo chế độ cử tuyển đối với học sinh, sinh viên dân tộc thiểu số năm 2023.
596/QĐ-UBND 24/10/2023 Thành lập Hội đồng thẩm định định mức kinh tế - kỹ thuật về sản xuất các chương trình phát thanh, truyền hình sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Kon Tum.
3626/UBND-KGVX 23/10/2023 Về việc thực hiện các khoản thu trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo năm học 2023-2024.
3592/UBND-KGVX 20/10/2023 Về việc tiếp tục tổ chức triển khai thực hiện hiệu quả Nghị định số 110/2018/NĐ-CP của Chính phủ.
3594/UBND-KGVX 20/10/2023 Về việc tiếp tục thực hiện hiệu quả công tác cai nghiện ma túy tự nguyện trên địa bàn tỉnh.
591/QĐ-UBND 20/10/2023 V/v dừng thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh thực hiện năm 2023 thuộc Chương trình hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa trên địa bàn tỉnh Kon Tum, giai đoạn 2021-2025.
3577/UBND-KGVX 19/10/2023 Về việc tiếp tục thực hiện tốt chính sách pháp luật bảo hiểm y tế trong khám bệnh, chữa bệnh
6644/TB-VP 19/10/2023 kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Y Ngọc, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo, Trưởng Ban Tổ chức Ngày hội văn hóa, thể thao và du lịch các dân tộc vùng Tây Nguyên lần thứ I tại tỉnh Kon Tum, năm 2023; Trưởng Ban Tổ chức địa phương đăng cai Ngày hội văn hóa, thể thao và du lịch các dân tộc vùng Tây Nguyên lần thứ I tại tỉnh Kon Tum, năm 2023 (phiên họp thứ Nhất)
3554/KH-UBND 18/10/2023 Kế hoạch thực hiện nội dung "Cải thiện dinh dưỡng" thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Kon Tum
Trang: Trang sau
Trang chủ        |      ÄÄƒng nhập      
 © TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ VÄ‚N PHÃ’NG ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KON TUM
    Chịu trách nhiệm:  Nguyá»…n Đăng Trình; Chức vụ: Chánh Văn phòng UBND tỉnh Kon Tum. 
    Địa chỉ: 492 Trần Phú, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum; Email: vpubnd@kontum.gov.vn;vanthu-kontum@chinhphu.vn; Điện thoại: 02603862320
    Bản quyền thuá»™c Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh Kon Tum
    Phát triển: Trình văn Duẩn; Email:trinhvandua@kontum.gov.vn; Điện thoại:0984582369