Trang chủ
Toàn bộ văn bản
   Loại Văn bản
Báo cáo
Chỉ thị
Chỉ thị QPPL
Công điện
Công văn - Kế hoạch
Quyết định Chủ tịch
Quyết định
Quyết định QPPL
Thông báo
Văn bản Văn phòng UBND tỉnh
Nghị quyết HĐND
Văn bản của Ủy ban bầu cử tỉnh
  Lĩnh vực Văn bản
Tổng hợp
Kinh tế tổng hợp
Kinh tế ngành
Văn hóa - xã hội
Nội chính - Tiếp dân
Cải cách hành chính
Đối ngoại
Tổ chức cán bộ
Hội đồng kiểm tra, sát hạch
Nông nghiệp
Nông nghiệp - Tài Nguyên
Kinh tế
Hạ tầng - Kỹ thuật
Kinh tế - Hạ tầng
Khoa giáo - Văn xã
Bầu cử ĐBQH Khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021
Hỗ trợ đầu tư
Tổ chức - Hành chính
Nội chính
Tiếp dân
KSTTHC
Trích yếu(*):
Loại Văn bản(*):
Số Ký hiệu(*):  Ngày ban hành(*):
Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
08/2024/QĐ-UBND 31/1/2024 Ban hành đơn giá quản lý, vận hành các tòa nhà/trụ sở CQNN thuộc tỉnh quản lý tại Khu Hành chính của tỉnh Kon Tum
09/2024/QĐ-UBND 31/1/2024 Quy định mức giá cụ thể đối với dịch vụ xe ra, vào bến xe ô tô trên địa bàn tỉnh Kon Tum
10/2024/QĐ-UBND 31/1/2024 Quy định 07 định mức kinh tế - kỹ thuật dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước thuộc lĩnh vực KHCN trên địa bàn tỉnh Kon Tum
384/QĐ-BCĐ 31/1/2024 Thành lập Ban Tổ chức Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số tỉnh KonTum lần thứ IV năm 2024
385/QĐ-BCĐ 31/1/2024 Về việc thành lập các Tiểu ban phục vụ Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số tỉnh Kon Tum lần thứ IV năm 2024
400/KH-BCĐ 31/1/2024 Ban hành Kế hoạch hoạt động của Ban Chỉ đạo thực hiện Đề án "Tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp" trên địa bàn tỉnh năm 2024
375/UBND-KGVX 31/1/2024 V/v tăng cường công tác bảo đảm an toàn thông tin mạng trong dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024
377/UBND-KTTH 31/1/2024 Về việc tăng cường công tác kiểm tra việc thực hiện Nghị định số 93/2021/NĐ-CP của Chính phủ
378/UBND-NNTN 31/1/2024 Về việc triển khai Công văn số 460/BXD-HTKT ngày 26/01/2024 của Bộ Xây dựng
379/UBND-NNTN 31/1/2024 Về việc tăng cường thực hiện các giải pháp phòng, chống hạn hán, thiếu nước, phục vụ sản xuất nông nghiệp và dân sinh mùa khô năm 2024
380/UBND-NNTN 31/1/2024 V/v triển khai phát động "Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ" năm 2024 trên địa bàn tỉnh
381/UBND-NNTN 31/1/2024 V/v triển khai thực hiện Chương trình quốc gia bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh
389/UBND-KTTH 31/1/2024 Tăng cường công tác quản lý, điều hành giá và bình ổn giá trong dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024
391/UBND-TD 31/1/2024 Về việc triển khai thực hiện kiến nghị của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo năm 2023
401/KH-UBND 31/1/2024 Triển khai công tác thi hành án hành chính trên địa bàn tỉnh năm 2024
48/QĐ-UBND 31/1/2024 V/v bãi bỏ các Quyết định thành lập Ban chi trả dịch vụ môi trường rừng các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Kon Tum
364/UBND-KGVX 30/1/2024 V/v tổ chức phổ biến, tuyên truyền, quán triệt các Văn bản của Bộ Chính trị và Ban Thường vụ Tỉnh ủy
367/UBND-NNTN 30/1/2024 Về việc tổ chức triển khai thực hiện Chương trình Khuyến nông giai đoạn 2023 - 2025 và năm 2024 trên địa bàn tỉnh
07/CT-UBND 29/1/2024 V/v tăng cường công tác quản lý, kiểm soát giết mổ động vật bảo đảm an toàn dịch bệnh, an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh Kon Tum
346/UBND-KTTH 29/1/2024 V/v triển khai Thông báo số 49/TB-TTHĐND ngày 01/12/2023 của Thường trực HĐND tỉnh
Trang: Trang sau
Trang chủ        |      ÄÄƒng nhập      
 © TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ VÄ‚N PHÃ’NG ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KON TUM
    Chịu trách nhiệm:  Nguyá»…n Đăng Trình; Chức vụ: Chánh Văn phòng UBND tỉnh Kon Tum. 
    Địa chỉ: 492 Trần Phú, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum; Email: vpubnd@kontum.gov.vn;vanthu-kontum@chinhphu.vn; Điện thoại: 02603862320
    Bản quyền thuá»™c Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh Kon Tum
    Phát triển: Trình văn Duẩn; Email:trinhvandua@kontum.gov.vn; Điện thoại:0984582369