Trang chủ
Toàn bộ văn bản
   Loại Văn bản
Báo cáo
Chỉ thị
Chỉ thị QPPL
Công điện
Công văn - Kế hoạch
Quyết định Chủ tịch
Quyết định
Quyết định QPPL
Thông báo
Văn bản Văn phòng UBND tỉnh
Nghị quyết HĐND
Văn bản của Ủy ban bầu cử tỉnh
  Lĩnh vực Văn bản
Tổng hợp
Kinh tế tổng hợp
Kinh tế ngành
Văn hóa - xã hội
Nội chính - Tiếp dân
Cải cách hành chính
Đối ngoại
Tổ chức cán bộ
Hội đồng kiểm tra, sát hạch
Nông nghiệp
Nông nghiệp - Tài Nguyên
Kinh tế
Hạ tầng - Kỹ thuật
Kinh tế - Hạ tầng
Khoa giáo - Văn xã
Bầu cử ĐBQH Khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021
Hỗ trợ đầu tư
Tổ chức - Hành chính
Nội chính
Tiếp dân
KSTTHC
Trích yếu(*):
Loại Văn bản(*):
Số Ký hiệu(*):  Ngày ban hành(*):
Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
09/CT-UBND 11/12/2018 Về việc tăng cường các biện pháp phòng cháy, chữa cháy rừng và quản lý, bảo vệ rừng mùa khô 2018-2019 trên địa bàn tỉnh Kon Tum
34/2018/QĐ-UBND 11/12/2018 Quy định mức bình quân diện tích đất sản xuất cho mỗi hộ gia đình để làm cơ sở xác định hộ gia đình thiếu đất sản xuất trên địa bàn tỉnh Kon Tum
3456/UBND-KGVX 11/12/2018 V/v triển khai kết nối, liên thông, gửi, nhận văn bản điện tử trong giai đoạn thử nghiệm
1385/QĐ-UBND 11/12/2018 Về việc điều chỉnh, bổ sung Quyết định số 78/QĐ-UBND ngày 22/01/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum ban hành mã định danh các cơ quan, đơn vị thuộc và trực thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh tham gia trao đổi văn bản điện tử kết nối các hệ thống quản lý văn bản và điều hành
1384/QĐ-UBND 11/12/2018 Quyết định chủ trương đầu tư Dự án Khu trụ sở điều hành Công ty TNHH GKC của Công ty TNHH GKC
1383/QĐ-UBND 11/12/2018 Quyết định chủ trương đầu tư Dự án: Showroom ô tô Mitsubishi Kon Tum của Công ty TNHH một thành viên Hưng Nga.
1381/QĐ-UBND 10/12/2018 V/v thu hồi và cho Hợp tác xã Lan rừng Măng Đen thuê đất để thực hiện Dự án: Bảo tồn và phát triển các loài phong lan phục vụ du lịch sinh thái (đợt 1)
1370/QĐ-UBND 7/12/2018 Phê duyệt Đồ án Quy hoạch chung xây dựng (tỷ lệ 1/5.000) Khu du lịch sinh thái Kon Tu Rằng, huyện Kon Plông
3430/KH-UBND 6/12/2018 Triển khai thực hiện Đề án hỗ trợ trẻ em khuyết tật tiếp cận các dịch vụ bảo vệ, chăm sóc, giáo dục tại cộng đồng giai đoạn 2018 - 2025
597/QĐ-UBND 6/12/2018 Về việc cho phép thành lập Hội Bảo vệ người tiêu dùng tỉnh Kon Tum
3422/UBND-NNTN 5/12/2018 Về việc trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 7 HĐND tỉnh khóa XI
3420/KH-UBND 5/12/2018 Phòng, chống hạn hán, thiếu nước, phục vụ sản xuất nông nghiệp và dân sinh mùa khô năm 2018-2019 trên địa bàn tỉnh Kon Tum
3419/KH-UBND 5/12/2018 Phát triển Hợp tác xã nông nghiệp và Liên hiệp hợp tác xã nông nghiệp đến năm 2020 trên địa bàn tỉnh Kon Tum
595/QĐ-UBND 5/12/2018 Về việc thành lập Hội đồng thi nâng ngạch công chức từ ngạch Chuyên viên lên ngạch Chuyên viên chính năm 2018
596/QĐ-UBND 5/12/2018 Về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành, sửa đổi, bổ sung, thay thế và bãi bỏ ngành Tài nguyên và Môi trường thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND các cấp trên địa bàn tỉnh Kon Tum
1358/QĐ-UBND 4/12/2018 Về việc giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về tài chính cho các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường
1357/QĐ-UBND 4/12/2018 Phê duyệt tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước của Công ty TNHH tinh bột sắn Kon Tum
1356/QĐ-UBND 4/12/2018 Phê duyệt tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước của Công ty TNHH MTV Cao su Kon Tum
3399/UBND-NNTN 4/12/2018 V/v phát động phong trào “Chống rác thải nhựa” trên địa bàn tỉnh Kon Tum.
1354/QĐ-UBND 3/12/2018 Cho phép Công ty cổ phần Tân Hưng được khai thác khoáng sản cát làm VLXDTT với phương pháp khai thác lộ thiên bằng bơm hút tại lòng sông Đăk Bla thuộc thôn Kon Rơ Lang xã Đăk Blà và thôn Kon Jơ Ri, xã Đăk Rơ Wa, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum.
Trang: Trang sau
Trang chủ        |      Đăng nhập      
 © CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH KON TUM
    Chịu trách nhiệm: Ông Bùi Thanh Bình; Chức vụ: Chánh Văn phòng UBND tỉnh Kon Tum. 
    Địa chỉ: 125B Trần Phú, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum; Email: kontum@chinhphu.vn; Điện thoại: 0603862320
    Ghi rõ 'Cổng Thông tin điện tử tỉnh Kon Tum' hoặc 'www.kontum.gov.vn' khi phát hành lại thông tin từ Website này.