Trang chủ
Toàn bộ văn bản
   Loại Văn bản
Báo cáo
Chỉ thị
Chỉ thị QPPL
Công điện
Công văn - Kế hoạch
Quyết định Chủ tịch
Quyết định
Quyết định QPPL
Thông báo
Văn bản Văn phòng UBND tỉnh
Nghị quyết HĐND
Văn bản của Ủy ban bầu cử tỉnh
  Lĩnh vực Văn bản
Tổng hợp
Kinh tế tổng hợp
Kinh tế ngành
Văn hóa - xã hội
Nội chính - Tiếp dân
Cải cách hành chính
Đối ngoại
Tổ chức cán bộ
Hội đồng kiểm tra, sát hạch
Nông nghiệp
Nông nghiệp - Tài Nguyên
Kinh tế
Hạ tầng - Kỹ thuật
Kinh tế - Hạ tầng
Khoa giáo - Văn xã
Bầu cử ĐBQH Khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021
Hỗ trợ đầu tư
Tổ chức - Hành chính
Nội chính
Tiếp dân
KSTTHC
Trích yếu(*):
Loại Văn bản(*):
Số Ký hiệu(*):  Ngày ban hành(*):
Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
3749/UBND-KTTH 7/11/2022 Về việc triển khai Chỉ thị số 17/CT-TTg ngày 05/10/2022 của Thủ tướng Chính phủ
3756/UBND-KGVX 7/11/2022 V/v triển khai thực hiện Nghị định số 13/2021/NĐ-CP ngày 01/3/2021 của Chính phủ
3757/UBND-KTTH 7/11/2022 V/v quản lý, điều hành mặt hàng xăng dầu
3724/UBND-NNTN 4/11/2022 Về việc nghiên cứu tiếp thu, giải quyết các kiến nghị của cử tri và Nhân dân gửi đến Kỳ họp thứ 4, Quốc hội Khóa XV
3726/UBND-NNTN 4/11/2022 V/v đẩy mạnh thực thi pháp luật và tuyên truyền, phổ biến quy định pháp luật về bảo tồn các loài chim hoang dã, di cư trên địa bàn tỉnh
3728/UBND-NC 4/11/2022 V/v chấn chỉnh việc chấp hành quy định về công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh
680/QĐ-UBND 4/11/2022 Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực môi trường và lĩnh vực tài nguyên nước áp dụng trên địa bàn tỉnh Kon Tum
683/QĐ-UBND 4/11/2022 Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi; phê duyệt sửa đổi quy trình nội bộ thực hiện thủ tục hành chính của ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn áp dụng trên địa bàn tỉnh Kon Tum
323/TB-UBND 3/11/2022 Kết quả phiên họp Ủy ban nhân dân tỉnh thường kỳ tháng 10 năm 2022
3703/UBND-KTTH 3/11/2022 Về việc triển khai thực hiện kết luận của Thường trực Tỉnh ủy tại Thông báo số 606-TB/TU ngày 28/10/2022.
3714/UBND-NNTN 3/11/2022 Về việc tiếp tục theo dõi, xử lý động đất tại huyện Kon Plông
3715/UBND-NNTN 3/11/2022 V/v tăng cường công tác bảo vệ động vật hoang dã quý hiếm trên địa bàn tỉnh
3722/UBND-KGVX 3/11/2022 Về việc triển khai Đề án “Phát hiện, bồi dưỡng và phát huy tài năng trẻ Việt Nam giai đoạn 2022 - 2030”
3698/KH-UBND 2/11/2022 Triển khai thực hiện Chiến lược An toàn, An ninh mạng quốc gia, chủ động ứng phó với các thách thức từ không gian mạng đến năm 2025, tầm nhìn 2030 trên địa bàn tỉnh
679/QĐ-UBND 2/11/2022 Về việc công nhận sáng kiến cấp tỉnh đợt 2 năm 2021
705/QĐ-UBND 2/11/2022 Phê duyệt đơn giá dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước trong lĩnh vực việc làm trên địa bàn tỉnh Kon Tum
3693/TB-BTC 2/11/2022 Phân công nhiệm vụ thành viên Ban Tổ chức Hội thi cồng chiêng, xoang các dân tộc thiểu số tỉnh Kon Tum lần thứ Nhất, năm 2022
325/BC-UBND 2/11/2022 Kết quả giải quyết, trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri qua giám sát của Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh
3695/UBND-NNTN 2/11/2022 Về việc triển khai thực hiện Công văn số 6494/BCT-CTĐP ngày 21 tháng 10 năm 2022 của Bộ Công Thương
324/BC-UBND 1/11/2022 Tình hình thực hiện Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 30 tháng 01 năm 2022 của Chính phủ về Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế -xã hội tháng 10 và 10 tháng năm 2022
Trang: Trang sau
Trang chủ        |      Đăng nhập      
 © CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH KON TUM
    Chịu trách nhiệm: Ông Nguyễn Đăng Trình - Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh Kon Tum phụ trách. 
    Địa chỉ: 492 Trần Phú, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum; Email: kontum@chinhphu.vn; Điện thoại: 02603862320
    Ghi rõ 'Cổng Thông tin điện tử tỉnh Kon Tum' hoặc 'www.kontum.gov.vn' khi phát hành lại thông tin từ Website này.