Trang chủ
Toàn bộ văn bản
   Loại Văn bản
Báo cáo
Chỉ thị
Chỉ thị QPPL
Công điện
Công văn - Kế hoạch
Quyết định Chủ tịch
Quyết định
Quyết định QPPL
Thông báo
Văn bản Văn phòng UBND tỉnh
Nghị quyết HĐND
Văn bản của Ủy ban bầu cử tỉnh
  Lĩnh vực Văn bản
Tổng hợp
Kinh tế tổng hợp
Kinh tế ngành
Văn hóa - xã hội
Nội chính - Tiếp dân
Cải cách hành chính
Đối ngoại
Tổ chức cán bộ
Hội đồng kiểm tra, sát hạch
Nông nghiệp
Nông nghiệp - Tài Nguyên
Kinh tế
Hạ tầng - Kỹ thuật
Kinh tế - Hạ tầng
Khoa giáo - Văn xã
Bầu cử ĐBQH Khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021
Hỗ trợ đầu tư
Tổ chức - Hành chính
Nội chính
Tiếp dân
KSTTHC
Trích yếu(*):
Loại Văn bản(*):
Số Ký hiệu(*):  Ngày ban hành(*):
Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
605/UBND-KGVX 9/3/2023 Về việc hưởng ứng Giải báo chí toàn quốc phòng chống tham nhũng, tiêu cực lần thứ tư, năm 2023.
608/UBND-KTTH 9/3/2023 Về việc tổ chức chương trình Cà phê Doanh nghiệp Doanh nhân tháng 3/2023.
611/UBND-KGVX 9/3/2023 Về việc đôn đốc thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 -2025.
51/BC-UBND 8/3/2023 Về việc triển khai thực hiện các nghị quyết của Quốc hội về các Chương trình MTQG về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025, giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025, phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030
590/UBND-KTTH 8/3/2023 Về việc tăng cường công tác quản lý, sử dụng tài sản công tại cơ quan, tổ chức, đơn vị
596/UBND-NNTN 8/3/2023 Về việc kiểm tra, xác minh và xử lý vụ cháy rừng trên địa bàn huyện Sa Thầy.
48/BC-UBND 7/3/2023 Báo cáo tổng kết phát động Đợt thi đua đặc biệt lập thành tích chào mừng kỷ niệm 110 năm Ngày thành lập tỉnh Kon Tum(09/02/1913 -09/02/2023)
05/CT-UBND 7/3/2023 V/v Về đầu tư, phát triển và chế biến dược liệu trên địa bàn tỉnh Kon Tum
577/UBND-KGVX 7/3/2023 V/v sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị số 23-CT/TW ngày 09 tháng 02 năm 2018 của Ban Bí thư Trung ương Đảng
575/KH-UBND 7/3/2023 Triển khai thực hiện chính sách trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật, người khuyết tật có khó khăn về tài chính năm 2023 trên địa bàn tỉnh
575/KH-UBND 7/3/2023 Triển khai thực hiện chính sách trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật, người khuyết tật có khó khăn về tài chính năm 2023 trên địa bàn tỉnh
579/KH-UBND 7/3/2023 Kế hoạch tuyên truyền, phổ biến và triển khai thi hành Luật Cảnh sát cơ động trên địa bàn tỉnh
70/QĐ-UBND 7/3/2023 Quyết định chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư Dự án trang trại chăn nuôi heo thịt công nghệ cao tại Thôn K’Bay, xã Hơ Moong, huyện Sa Thầy, tỉnh Kon Tum của Công ty Cổ phần chăn nuôi Hưng Thành Phát
47/BC-UBND 6/3/2023 Báo cáo chỉ đạo, điều hành của Ủy ban nhân dân tỉnh và tình hình kinh tế -xã hội tháng 02 và 02 tháng đầu năm 2023; nhiệm vụ trọng tâm tháng 03 năm 2023
549/UBND-KTTH 6/3/2023 Triển khai thực hiện Thông báo số 696-TB/TU ngày 24 tháng 02 năm 2023 của Thường trực Tỉnh ủy
552/UBND-NNTN 6/3/2023 Về việc triển khai Kế hoạch quốc gia ứng phó sự cố chất thải giai đoạn 2023-2030
557/UBND-NNTN 6/3/2023 Về việc tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm trên địa bàn tỉnh
563/UBND-NNTN 6/3/2023 Về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 26/NQ-CP ngày 27 tháng 02 năm 2023 của Chính phủ
566/UBND-NNTN 6/3/2023 V/v thực hiện chính sách, pháp luật về quản lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn tỉnh
550/KH-UBND 6/3/2023 Kế hoạch triển khai Biên bản Hội nghị về hợp tác giữa tỉnh Kon Tum (Việt Nam) và tỉnh Stung Treng (Campuchia)
Trang: Trang sau
Trang chủ        |      Đăng nhập      
 © CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH KON TUM
    Chịu trách nhiệm: Ông Nguyễn Đăng Trình - Chánh Văn phòng UBND tỉnh Kon Tum. 
    Địa chỉ: 492 Trần Phú, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum; Email: kontum@chinhphu.vn; Điện thoại: 02603862320
    Ghi rõ 'Cổng Thông tin điện tử tỉnh Kon Tum' hoặc 'www.kontum.gov.vn' khi phát hành lại thông tin từ Website này.
TNC Phát triển: