Trang chủ
Toàn bộ văn bản
   Loại Văn bản
Báo cáo
Chỉ thị
Chỉ thị QPPL
Công điện
Công văn - Kế hoạch
Quyết định Chủ tịch
Quyết định
Quyết định QPPL
Thông báo
Văn bản Văn phòng UBND tỉnh
Nghị quyết HĐND
Văn bản của Ủy ban bầu cử tỉnh
  Lĩnh vực Văn bản
Tổng hợp
Kinh tế tổng hợp
Kinh tế ngành
Văn hóa - xã hội
Nội chính - Tiếp dân
Cải cách hành chính
Đối ngoại
Tổ chức cán bộ
Hội đồng kiểm tra, sát hạch
Nông nghiệp
Nông nghiệp - Tài Nguyên
Kinh tế
Hạ tầng - Kỹ thuật
Kinh tế - Hạ tầng
Khoa giáo - Văn xã
Bầu cử ĐBQH Khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021
Hỗ trợ đầu tư
Tổ chức - Hành chính
Nội chính
Tiếp dân
KSTTHC
Trích yếu(*):
Loại Văn bản(*):
Số Ký hiệu(*):  Ngày ban hành(*):
Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
484/QĐ-UBND 24/6/2019 Về việc phê duyệt quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế tỉnh Kon Tum
630/QĐ-UBND 24/6/2019 Sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 1 Quyết định số 31/QĐ-UBND ngày 10 tháng 01 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Chương trình hành động triển khai thực hiện 03 lĩnh vực đột phá phát triển kinh tế -xã hội năm 2019 trên địa bàn tỉnh Kon Tum
638/QĐ-UBND 24/6/2019 Phê duyệt giá đất cụ thể và giá khởi điểm để đấu giá quyền sử dụng đất ở tại Khu Trung tâm hành chính huyện Kon Plông
1571/UBND-NCXDPL 24/6/2019 Về việc tăng cường các biện pháp phòng ngừa tiêu cực, tham nhũng trong hoạt động công vụ trên địa bàn tỉnh
633/QĐ-UBND 24/6/2019 Ban hành kế hoạch thực hiện Đề án bảo vệ, khôi phục và phát triển rừng bền vững vùng Tây nguyên giai đoạn 2016-2030 trên địa bàn tỉnh Kon Tum
1573/UBND-NNTN 24/6/2019 Về việc tiếp tục triển khai quyết liệt các biện pháp phòng, chống bệnh Dịch tả lợn Châu Phi theo Nghị quyết số 42/NQ-CP Chính phủ và Công văn số 782-CV/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy
639/QĐ-UBND 24/6/2019 Phê duyệt giá đất cụ thể và giá khởi điểm để đấu giá quyền sử dụng đất Dự án: Khai thác quỹ đất để đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng, bố trí dân cư dọc hai bên Quốc lộ 14C đoạn từ trung tâm hành chính huyện đến ngã 3 Quốc lộ 14C-Sê San, huyện IaH’Drai, tỉnh Kon Tum
1566/UBND-KGVX 21/6/2019 V/v tập trung chỉ đạo tổ chức kỳ thi trung học phổ thông quốc gia năm 2019
10/2019/QĐ-UBND 21/6/2019 Ban hành Quy định về quản lý, xây dựng, sử dụng nghĩa trang và cơ sở hỏa táng trên địa bàn tỉnh Kon Tum
481/QĐ-UBND 21/6/2019 Về việc phê duyệt quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Kon Tum
479/QĐ-UBND 21/6/2019 Về việc phê duyệt quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Kon Tum
482/QĐ-UBND 21/6/2019 Về việc phê duyệt quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải tỉnh Kon Tum
477/QĐ-UBND 20/6/2019 Về việc phê duyệt bổ sung tiền cấp quyền khai thác khoáng sản đá làm vật liệu xây dựng thông thường trong phạm vi diện tích xây dựng công trình Hồ chứa cắt lũ kết hợp phát điện Đăk Bla
623/QĐ-UBND 20/6/2019 V/v phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án:“Nhà ở xã hội -Nhà ở tái định cư”
474/QĐ-UBND 19/6/2019 Về việc phê duyệt quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Kon Tum
622/QĐ-UBND 19/6/2019 Về việc phê duyệt kế hoạch thực hiện Dự án chuyển đổi nông nghiệp bền vững tỉnh Kon Tum năm 2019
619/QĐ-UBND 19/6/2019 Về việc phê duyệt giá dịch vụ xử lý chất thải rắn sinh hoạt bằng công nghệ lò đốt tại Nhà máy xử lý chất rắn Đăk Hà
1496/VP-NNTN 19/6/2019 V/v triển khai hướng dẫn của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về Chương trình xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh
1526/KH-UBND 18/6/2019 Triển khai thực hiện Quyết định số 1847/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án Văn hóa công vụ trên địa bàn tỉnh Kon Tum
1528/UBND-HTKT 18/6/2019 V/v triển khai thực hiện Nghị định số 32/2019/NĐ-CP ngày 10/4/2019 của Chính phủ
Trang: Trang sau
Trang chủ        |      Đăng nhập      
 © CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH KON TUM
    Chịu trách nhiệm: Ông Đặng Quang Hà - Chánh Văn phòng UBND tỉnh Kon Tum. 
    Địa chỉ: 492 Trần Phú, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum; Email: kontum@chinhphu.vn; Điện thoại: 02603862320
    Ghi rõ 'Cổng Thông tin điện tử tỉnh Kon Tum' hoặc 'www.kontum.gov.vn' khi phát hành lại thông tin từ Website này.