Đăng nhập
Thứ 4, ngày 4 tháng 10 năm 2023 TimKiem
    THỐNG KÊ TRUY CẬP
NguoiTruyCapTổng số người truy cập:
9022478
Tiếp tục triển khai Phương án quản lý rừng bền vững và đẩy nhanh diện tích rừng được cấp chứng chỉ rừng bền vững
Ngày 03/10, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Công văn số 3341/UBND-NNTN về việc tiếp tục triển khai Phương án quản lý rừng bền vững và đẩy nhanh diện tíc...
Tăng cường quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể trên địa bàn tỉnh
Ngày 27/9, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Công văn số 3247/UBND-KGVX về việc tăng cường quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể ...
Tăng cường công tác tuyên truyền, chủ động phòng, chống bệnh đau mắt đỏ trên địa bàn tỉnh.
Ngày 25/9, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Công văn số 3221/UBND-KGVX về việc tăng cường công tác tuyên truyền, chủ động phòng, chống bệnh đau mắt đỏ tr...
Tăng cường quản lý, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm trong sản xuất, kinh doanh thủy sản phục vụ tiêu thụ trong nước và xuất khẩu
Tổ chức Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2023.
Thông báo về nội dung, thời gian Phiên họp trực tuyến Ủy ban nhân dân tỉnh với các địa phương về đánh giá việc thực hiện các nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 9 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm các tháng cuối năm 2023.
Ngày 29/9, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Thông báo số 259/TB-UBND về nội dung, thời gian Phiên họp trực tuyến Ủy ban nhân dân tỉnh với các địa phương ...
Thông báo nội dung, thời gian phiên họp Ủy ban nhân dân tỉnh thường kỳ tháng 8 năm 2023
Ngày 08/9, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Thông báo số 244/TB-UBND về nội dung, thời gian phiên họp Ủy ban nhân dân tỉnh thường kỳ tháng 8 năm 2023. Cụ...
Thông báo nội dung, thời gian phiên họp Ủy ban nhân dân tỉnh thường kỳ tháng 7 năm 2023.
Ngày 27/7/2023, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Thông báo số 211/TB-UBND về nội dung, thời gian phiên họp Ủy ban nhân dân tỉnh thường kỳ tháng 7 năm 202...
Thông báo nội dung, thời gian Phiên họp Ủy ban nhân dân tỉnh với các địa phương 6 tháng đầu năm 2023.
Thông báo về nội dung, thời gian phiên họp Ủy ban nhân dân tỉnh thường kỳ tháng 5 năm 2023.
Thông báo
Trang chủ        |      Đăng nhập      
 © TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ VĂN PHÒNG ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KON TUM
    Chịu trách nhiệm:  Nguyễn Đăng Trình; Chức vụ: Chánh Văn phòng UBND tỉnh Kon Tum. 
    Địa chỉ: 492 Trần Phú, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum; Email: vpubnd@kontum.gov.vn;vanthu-kontum@chinhphu.vn; Điện thoại: 02603862320
    Bản quyền thuộc Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh Kon Tum