Trang chủ
Toàn bộ văn bản
   Loại Văn bản
Báo cáo
Chỉ thị
Chỉ thị QPPL
Công điện
Công văn - Kế hoạch
Quyết định Chủ tịch
Quyết định
Quyết định QPPL
Thông báo
Văn bản Văn phòng UBND tỉnh
Nghị quyết HĐND
Văn bản của Ủy ban bầu cử tỉnh
  Lĩnh vực Văn bản
Tổng hợp
Kinh tế tổng hợp
Kinh tế ngành
Văn hóa - xã hội
Nội chính - Tiếp dân
Cải cách hành chính
Đối ngoại
Tổ chức cán bộ
Hội đồng kiểm tra, sát hạch
Nông nghiệp
Nông nghiệp - Tài Nguyên
Kinh tế
Hạ tầng - Kỹ thuật
Kinh tế - Hạ tầng
Khoa giáo - Văn xã
Bầu cử ĐBQH Khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021
Hỗ trợ đầu tư
Tổ chức - Hành chính
Nội chính
Tiếp dân
KSTTHC
Trích yếu(*):
Loại Văn bản(*):
Số Ký hiệu(*):  Ngày ban hành(*):
Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
3878/KH-UBND 13/10/2020 Triển khai thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh
2999/UBND-NC 14/8/2020 V/v tiếp tục triển khai thực hiện Chỉ thị số 21/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ
639/QĐ-UBND 7/7/2020 Quyết định ban hành Quy định "Tiêu chí đánh giá về xã, phường, thị trấn, khu dân cư, đơn vị mạnh về phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trên địa bàn tỉnh Kon Tum"
2246/UBND-NC 25/6/2020 Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 21/CT-TTg ngày 25 tháng 5 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường phòng ngừa, xử lý hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản
1813/UBND-NC 25/5/2020 Về tăng cường an ninh các trang,cổng TTĐT của cơ quan nhà nước
1733/UBND-NC 19/5/2020 Về việc tăng cường giải pháp nâng cao Chỉ số đánh giá phòng, chống tham nhũng (PACA INDEX).
1562/UBND-NC 7/5/2020 Về việc triển khai thực hiện Quyết định số 14/2020/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ
1376/UBND-NC 23/4/2020 Về việc triển khai các quy định pháp luật về công tác Giám định tư pháp
3153/UBND-NC 23/11/2017 Về việc sửa đổi mức hỗ trợ xây dựng nhà văn hóa thôn quy định tại Nghị quyết số 03/2014/NQ-HĐND của HĐND tỉnh
592/QĐ-UBND 15/11/2017 Về việc công nhận báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh
588/QĐ-UBND 15/11/2017 Về việc miễn nhiệm báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh
2997/UBND-NC 6/11/2017 Về việc thực hiện cách ghi tên thành phần dân tộc trên văn bản hành chính và giấy tờ cá nhân của công dân
565/QĐ-UBND 30/10/2017 Về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành; sửa đổi, bổ sung/thay thế và bãi bỏ ngành Tài nguyên và Môi trường thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân các cấp trên địa bàn tỉnh Kon Tum
559/QĐ-UBND 25/10/2017 Về việc giải quyết khiếu nại của ông Trần Ngọc Đông trú tại thôn Thanh Trung, phường Ngô Mây, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum (lần hai)
488/QĐ-UBND 7/9/2017 V/v giải quyết đơn khiếu nại tranh chấp đất đai (lần hai) của công dân
481/QĐ-UBND 31/8/2017 Về việc công bố các thủ tục hành chính chuẩn hóa thuộc ngành Công Thương áp dụng trên địa bàn tỉnh Kon Tum.
460/QĐ-UBND 23/8/2017 Về việc công bố các thủ tục hành chính mới ban hành; thủ tục hành chính đã sửa đổi, bổ sung và thay thế thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp.
22/2017/NQ-HĐND 21/7/2017 Bãi bỏ các Nghị quyết và một số nội dung trong các Nghị quyết do HĐND tỉnh Kon Tum ban hành.
1682/UBND-NC 29/6/2017 Về việc triển khai thực hiện chương trình công tác về phòng, chống tham nhũng trên địa bàn tỉnh
1660/UBND-NC 27/6/2017 Về việc tiếp tục tổ chức thực hiện có hiệu quả công tác cải cách tư pháp trên địa bàn tỉnh.
Trang: Trang sau
Trang chủ        |      ÄÄƒng nhập      
 © TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ VÄ‚N PHÃ’NG ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KON TUM
    Chịu trách nhiệm:  Nguyá»…n Đăng Trình; Chức vụ: Chánh Văn phòng UBND tỉnh Kon Tum. 
    Địa chỉ: 492 Trần Phú, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum; Email: vpubnd@kontum.gov.vn;vanthu-kontum@chinhphu.vn; Điện thoại: 02603862320
    Bản quyền thuá»™c Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh Kon Tum
    Phát triển: Trình văn Duẩn; Email:trinhvandua@kontum.gov.vn; Điện thoại:0984582369