Trang chủ
Toàn bộ văn bản
   Loại Văn bản
Báo cáo
Chỉ thị
Chỉ thị QPPL
Công điện
Công văn - Kế hoạch
Quyết định Chủ tịch
Quyết định
Quyết định QPPL
Thông báo
Văn bản Văn phòng UBND tỉnh
Nghị quyết HĐND
Văn bản của Ủy ban bầu cử tỉnh
  Lĩnh vực Văn bản
Tổng hợp
Kinh tế tổng hợp
Kinh tế ngành
Văn hóa - xã hội
Nội chính - Tiếp dân
Cải cách hành chính
Đối ngoại
Tổ chức cán bộ
Hội đồng kiểm tra, sát hạch
Nông nghiệp
Nông nghiệp - Tài Nguyên
Kinh tế
Hạ tầng - Kỹ thuật
Kinh tế - Hạ tầng
Khoa giáo - Văn xã
Bầu cử ĐBQH Khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021
Hỗ trợ đầu tư
Tổ chức - Hành chính
Nội chính
Tiếp dân
KSTTHC
Trích yếu(*):
Loại Văn bản(*):
Số Ký hiệu(*):  Ngày ban hành(*):
Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
3097/UBND-NNTN 30/8/2021 Về việc thực hiện công tác phòng, chống dịch bệnh động vật trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19
803/QĐ-UBND 30/8/2021 Phê duyệt Phương án quản lý rừng bền vững giai đoạn 2021 - 2030 của Ban quản lý rừng phòng hộ Đăk Glei
804/QĐ-UBND 30/8/2021 Ban hành Quy trình vận hành hồ chứa nước Đăk Rơn Ga, huyện Đăk Tô, tỉnh Kon Tum (Điều chỉnh)
805/QĐ-UBND 30/8/2021 Ban hành Quy trình vận hành hồ chứa nước Đăk Rơ Wa, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum (điều chỉnh)
806/QĐ-UBND 30/8/2021 Ban hành Quy trình vận hành hồ chứa nước Cà Tiên, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum (điều chỉnh)
808/QĐ-UBND 30/8/2021 Phê duyệt Phương án quản lý rừng bền vững giai đoạn 2021-2030 của Ban quản lý rừng phòng hộ Kon Rẫy
3050/UBND-NNTN 27/8/2021 Về việc triển khai Kế hoạch giám sát số 03/KH-ĐGS ngày 25 tháng 8 năm 2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh
3052/UBND-NNTN 27/8/2021 Về việc chủ động ứng phó thiên tai, mưa lũ, bão lớn trong bối cảnh dịch bệnh Covid -19 diễn biến phức tạp theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công văn số 1100/TTg-NN ngày 23 tháng 8 năm 2021
3057/TB-BCH 27/8/2021 Phân công nhiệm vụ các Ủy viên Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai - Tìm kiếm cứu nạn và Phòng thủ dân sự tỉnh Kon Tum
3059/QĐ-BCH 27/8/2021 Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai - Tìm kiếm cứu nạn và Phòng thủ dân sự tỉnh Kon Tum
3022/UBND-NNTN 25/8/2021 V/v khẩn trương hoàn thành việc xử lý diện tích rừng và đất lâm nghiệp do Ủy ban nhân dân cấp xã đang quản lý
3006/UBND-NNTN 24/8/2021 Về việc tăng cường bố trí, sắp xếp ổn định dân cư tại các dự án bố trí dân cư trên địa bàn tỉnh
2976/UBND-NNTN 23/8/2021 Về việc triển khai thực hiện các quy định của pháp luật về quản lý, an toàn đập, hồ chứa nước.
2965/UBND-NNTN 23/8/2021 Về việc triển khai Kế hoạch giám sát số 02/KH-GS ngày 17 tháng 8 năm 2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh
772/QĐ-UBND 23/8/2021 Phê duyệt các ngành hàng, sản phẩm quan trọng cần khuyến khích và ưu tiên hỗ trợ thực hiện liên kết gắn sản xuất với tiêu thụ sản phẩm trên địa bàn tỉnh Kon Tum
2932/UBND-NNTN 19/8/2021 Về việc triển khai thực hiện Đề án phát triển ngành chế biến thủy sản giai đoạn 2021 - 2030
757/QĐ-UBND 19/8/2021 Phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án: Thủy điện Thượng Nam Vao
2889/UBND-NNTN 17/8/2021 V/v triển khai thực hiện Chỉ thị số 22/CT-TTg ngày 11 tháng 8 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ
2855/UBND-NNTN 16/8/2021 Về công tác quản lý, bảo vệ, khai thác, sử dụng hợp lý, tiết kiệm và có hiệu quả nguồn tài nguyên khoáng sản trên địa bàn tỉnh
2856/UBND-NNTN 16/8/2021 Về việc triển khai thực hiện Công văn số 86/TWPCTT ngày 29 tháng 7 năm 2021 của Ban Chỉ đạo trung ương về phòng chống thiên tai
Trang: Trang sau
Trang chủ        |      Đăng nhập      
 © CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH KON TUM
    Chịu trách nhiệm: Ông Đặng Quang Hà - Chánh Văn phòng UBND tỉnh Kon Tum. 
    Địa chỉ: 492 Trần Phú, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum; Email: kontum@chinhphu.vn; Điện thoại: 02603862320
    Ghi rõ 'Cổng Thông tin điện tử tỉnh Kon Tum' hoặc 'www.kontum.gov.vn' khi phát hành lại thông tin từ Website này.