Trang chủ
Toàn bộ văn bản
   Loại Văn bản
Báo cáo
Chỉ thị
Chỉ thị QPPL
Công điện
Công văn - Kế hoạch
Quyết định Chủ tịch
Quyết định
Quyết định QPPL
Thông báo
Văn bản Văn phòng UBND tỉnh
Nghị quyết HĐND
Văn bản của Ủy ban bầu cử tỉnh
  Lĩnh vực Văn bản
Tổng hợp
Kinh tế tổng hợp
Kinh tế ngành
Văn hóa - xã hội
Nội chính - Tiếp dân
Cải cách hành chính
Đối ngoại
Tổ chức cán bộ
Hội đồng kiểm tra, sát hạch
Nông nghiệp
Nông nghiệp - Tài Nguyên
Kinh tế
Hạ tầng - Kỹ thuật
Kinh tế - Hạ tầng
Khoa giáo - Văn xã
Bầu cử ĐBQH Khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021
Hỗ trợ đầu tư
Tổ chức - Hành chính
Nội chính
Tiếp dân
KSTTHC
Trích yếu(*):
Loại Văn bản(*):
Số Ký hiệu(*):  Ngày ban hành(*):
Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
596/UBND-NNTN 8/3/2023 Về việc kiểm tra, xác minh và xử lý vụ cháy rừng trên địa bàn huyện Sa Thầy.
05/CT-UBND 7/3/2023 V/v Về đầu tư, phát triển và chế biến dược liệu trên địa bàn tỉnh Kon Tum
552/UBND-NNTN 6/3/2023 Về việc triển khai Kế hoạch quốc gia ứng phó sự cố chất thải giai đoạn 2023-2030
557/UBND-NNTN 6/3/2023 Về việc tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm trên địa bàn tỉnh
563/UBND-NNTN 6/3/2023 Về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 26/NQ-CP ngày 27 tháng 02 năm 2023 của Chính phủ
566/UBND-NNTN 6/3/2023 V/v thực hiện chính sách, pháp luật về quản lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn tỉnh
551/KH-UBND 6/3/2023 V/v Triển khai thực hiện các kiến nghị và giải pháp khắc phục các hạn chế trong công tác đầu tư, phát triển và chế biến dược liệu trên địa bàn tỉnh
510/UBND-NNTN 1/3/2023 Về việc điều tra làm rõ nguyên nhân gây ra tai nạn lao động tại Công ty TNHH Tinh bột sắn Kon Tum
54/QĐ-UBND 1/3/2023 V/v công nhận kết quả trúng đấu giá quyền khai thác khoáng sản
498/UBND-NNTN 28/2/2023 Về việc ngăn chặn tình trạng nhập lậu, vận chuyển trái phép gia cầm, sản phẩm gia cầm nhập lậu vào tỉnh Kon Tum
45/QĐ-UBND 27/2/2023 Về việc Phê duyệt khu vực không đấu giá quyền khai thác khoáng sản
481/UBND-NNTN 27/2/2023 V/v triển khai thực hiện Quy hoạch tài nguyên nước thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050
490/UBND-NNTN 27/2/2023 Về việc sử dụng chế phẩm diệt côn trùng y tế trong lĩnh vực nông nghiệp
454/UBND-NNTN 24/2/2023 Về việc triển khai thực hiện Nghị định số 02/2023/NĐ-CP ngày 01/02/2023 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều Luật Tài nguyên nước.
43/QĐ-UBND 22/2/2023 V/v công bố việc hủy bỏ diện tích đất thu hồi, chuyển mục đích sử dụng đất ghi trong Kế hoạch sử dụng đất hàng năm cấp huyện mà sau 3 năm chưa thực hiện trên địa bàn các huyện, thành phố
425/KH-UBND 21/2/2023 Thực hiện Kế hoạch số 76-KH/TU ngày 12/12/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Kết luận số 36-KL/TW của Bộ Chính trị về bảo đảm an ninh nguồn nước và an toàn đập, hồ chứa nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045
413/UBND-NNTN 20/2/2023 Về việc thực hiện Quy trình vận hành hồ chứa cắt lũ kết hợp phát điện Đăk Bla và điều tiết, cung cấp nước sinh hoạt cho người dân trên địa bàn thành phố Kon Tum
412/UBND-NNTN 20/2/2023 Về việc tăng cường theo dõi, ứng phó động đất trên địa bàn huyện Kon Plông
396/UBND-NNTN 17/2/2023 V/v kết nối, tích hợp, cung cấp dịch vụ công trực tuyến trên Cổng dịch vụ công quốc gia
40/QĐ-UBND 16/2/2023 Về việc thu hồi một phần diện tích đất đã cho Công ty Cổ phần đầu tư và Phát triển thủy điện Đăk Psi thuê tại Quyết định số 390/QĐ-UBND ngày 21/4/2009 của UBND tỉnh và giao đất cho Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh quản lý theo quy định.
Trang: Trang sau
Trang chủ        |      Đăng nhập      
 © CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH KON TUM
    Chịu trách nhiệm: Ông Nguyễn Đăng Trình - Chánh Văn phòng UBND tỉnh Kon Tum. 
    Địa chỉ: 492 Trần Phú, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum; Email: kontum@chinhphu.vn; Điện thoại: 02603862320
    Ghi rõ 'Cổng Thông tin điện tử tỉnh Kon Tum' hoặc 'www.kontum.gov.vn' khi phát hành lại thông tin từ Website này.
TNC Phát triển: