Trang chủ
Toàn bộ văn bản
   Loại Văn bản
Báo cáo
Chỉ thị
Chỉ thị QPPL
Công điện
Công văn - Kế hoạch
Quyết định Chủ tịch
Quyết định
Quyết định QPPL
Thông báo
Văn bản Văn phòng UBND tỉnh
Nghị quyết HĐND
Văn bản của Ủy ban bầu cử tỉnh
  Lĩnh vực Văn bản
Tổng hợp
Kinh tế tổng hợp
Kinh tế ngành
Văn hóa - xã hội
Nội chính - Tiếp dân
Cải cách hành chính
Đối ngoại
Tổ chức cán bộ
Hội đồng kiểm tra, sát hạch
Nông nghiệp
Nông nghiệp - Tài Nguyên
Kinh tế
Hạ tầng - Kỹ thuật
Kinh tế - Hạ tầng
Khoa giáo - Văn xã
Bầu cử ĐBQH Khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021
Hỗ trợ đầu tư
Tổ chức - Hành chính
Nội chính
Tiếp dân
KSTTHC
Trích yếu(*):
Loại Văn bản(*):
Số Ký hiệu(*):  Ngày ban hành(*):
Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
3724/UBND-NNTN 4/11/2022 Về việc nghiên cứu tiếp thu, giải quyết các kiến nghị của cử tri và Nhân dân gửi đến Kỳ họp thứ 4, Quốc hội Khóa XV
3726/UBND-NNTN 4/11/2022 V/v đẩy mạnh thực thi pháp luật và tuyên truyền, phổ biến quy định pháp luật về bảo tồn các loài chim hoang dã, di cư trên địa bàn tỉnh
3714/UBND-NNTN 3/11/2022 Về việc tiếp tục theo dõi, xử lý động đất tại huyện Kon Plông
3715/UBND-NNTN 3/11/2022 V/v tăng cường công tác bảo vệ động vật hoang dã quý hiếm trên địa bàn tỉnh
325/BC-UBND 2/11/2022 Kết quả giải quyết, trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri qua giám sát của Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh
3695/UBND-NNTN 2/11/2022 Về việc triển khai thực hiện Công văn số 6494/BCT-CTĐP ngày 21 tháng 10 năm 2022 của Bộ Công Thương
701/QĐ-UBND 31/10/2022 V/v kiện toàn Hội đồng thẩm định đề án thăm dò khoáng sản tỉnh Kon Tum
702/QĐ-UBND 31/10/2022 Phê duyệt Phương án bảo vệ công trình: Hồ chứa Đăk Loy, Xã Đăk Cấm, thành phố Kon Tum
3670/UBND-NNTN 31/10/2022 Về tăng cường hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước về khoáng sản
679/QĐ-UBND 26/10/2022 Quy định về đánh giá, công nhận và công bố thôn (làng) đạt chuẩn nông thôn mới, đạt chuẩn thôn nông thôn mới kiểu mẫu trên địa bàn tỉnh Kon Tum giai đoạn 2021 - 2025
3606/UBND -NNTN 26/10/2022 Về việc tăng cường công tác phòng chống dịch bệnh và phòng chống đói, rét cho đàn vật nuôi trên địa bàn tỉnh
3586/UBND-NNTN 25/10/2022 Về việc tổ chức triển khai thực hiện Chương trình số 42-CTr/TU ngày 10 tháng 10 năm 2022 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Khóa XVI
35/2022/QĐ-UBND 24/10/2022 Về việc sửa đổi, bổ sung Điều 1 Quyết định số 01/2008/QĐ-UBND ngày 09/01/2008 của UBND tỉnh phê duyệt kết quả rà soát, điều chỉnh, quy hoạch 03 loại rừng và chi tiết đến địa danh, diện tích quy hoạch đất lâm nghiệp theo chức năng 03 loại rừng trên địa bàn tỉnh Kon Tum
3581/UBND-NNTN 24/10/2022 Về việc triển khai Thông báo số 6744/TB-BNN-VP ngày 10 tháng 10 năm 2022 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
3567/KH-UBND 24/10/2022 Triển khai Đề án “Bảo vệ môi trường trong hoạt động thuỷ sản giai đoạn 2021 - 2030” trên địa bàn tỉnh Kon Tum
3568/KH-UBND 24/10/2022 Kiểm tra, giám sát, đánh giá thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn tỉnh Kon Tum
33/2022/QĐ-UBND 21/10/2022 Ban hành quy chế tiếp nhận, xử lý thông tin cháy rừng của từng cấp và phối hợp huy động lực lượng, phương tiện, thiết bị chữa cháy rừng trên địa bàn tỉnh Kon Tum
3526/UBND-NNTN 20/10/2022 Về việc triển khai Kế hoạch tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 4 Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2016-2021
3534/KH-BCĐ 20/10/2022 Tập huấn, bồi dưỡng cán bộ xây dựng nông thôn mới các cấp thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn tỉnh Kon Tum
3505/UBND-NNTN 19/10/2022 Về việc triển khai các quy định thuộc thẩm quyền ban hành của Hội đồng nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh tỉnh triển khai thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia
Trang: Trang sau
Trang chủ        |      Đăng nhập      
 © CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH KON TUM
    Chịu trách nhiệm: Ông Nguyễn Đăng Trình - Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh Kon Tum phụ trách. 
    Địa chỉ: 492 Trần Phú, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum; Email: kontum@chinhphu.vn; Điện thoại: 02603862320
    Ghi rõ 'Cổng Thông tin điện tử tỉnh Kon Tum' hoặc 'www.kontum.gov.vn' khi phát hành lại thông tin từ Website này.