Trang chủ
Toàn bộ văn bản
   Loại Văn bản
Báo cáo
Chỉ thị
Chỉ thị QPPL
Công điện
Công văn - Kế hoạch
Quyết định Chủ tịch
Quyết định
Quyết định QPPL
Thông báo
Văn bản Văn phòng UBND tỉnh
Nghị quyết HĐND
Văn bản của Ủy ban bầu cử tỉnh
  Lĩnh vực Văn bản
Tổng hợp
Kinh tế tổng hợp
Kinh tế ngành
Văn hóa - xã hội
Nội chính - Tiếp dân
Cải cách hành chính
Đối ngoại
Tổ chức cán bộ
Hội đồng kiểm tra, sát hạch
Nông nghiệp
Nông nghiệp - Tài Nguyên
Kinh tế
Hạ tầng - Kỹ thuật
Kinh tế - Hạ tầng
Khoa giáo - Văn xã
Bầu cử ĐBQH Khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021
Hỗ trợ đầu tư
Tổ chức - Hành chính
Nội chính
Tiếp dân
KSTTHC
Trích yếu(*):
Loại Văn bản(*):
Số Ký hiệu(*):  Ngày ban hành(*):
Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
142/QĐ-UBND 10/3/2020 Công nhận xã Đăk Tờ Lung,huyện Kon Rẫy, tỉnh Kon Tum đạt chuẩn xã nông thôn mới năm 2019 theo Bộ tiêu chí quốc gia về xây dựng nông thôn mới
686/UBND-NNTN 9/3/2020 Về việc chủ động, quyết liệt phòng chống hạn hán, thiếu nước mùa khô năm 2020 trên địa bàn tỉnh Kon Tum
194/QĐ-UBND 9/3/2020 V/v phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2020 của huyện Kon Plông
204/QĐ-UBND 9/3/2020 Ban hành Quy trình vận hành hồ chứa nước Cà Sâm,xã Đăk La, huyện Đăk Hà, tỉnh KonTum
198/QĐ-UBND 9/3/2020 Ban hành Quy trình vận hành hồ chứa nước Đăk Hơ Niêng, xã Pờ Y, huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum
196/QĐ-UBND 9/3/2020 Phê duyệt trữ lượng khoáng sản trong “Báo cáo kết quả thăm dò khoáng sản đá làm vật liệu xây dựng thông thường tại thôn Đăk Poi, thị trấn Đăk Glei, huyện Đăk Glei, tỉnh Kon Tum.”(Trữ lượng tính đến ngày 30 tháng 01 năm 2020)
203/QĐ-UBND 9/3/2020 Ban hành Quy trình vận hành hồ chứa nước Ia Bang Thượng,xã Hòa Bình, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum
193/QĐ-UBND 9/3/2020 Ban hành Quy trình vận hành hồ chứa nước Đội 5,xã Hơ Moong, huyện Sa Thầy, tỉnh Kon Tum
200/QĐ-UBND 9/3/2020 Ban hành Quy trình vận hành hồ chứa nước C3, xã Hà Mòn, huyện Đăk Hà, tỉnh Kon Tum
667/KH-UBND 8/3/2020 Kế hoạch thực hiện Chương trình bảo tồn các loài rùa nguy cấp của Việt Nam hiện có trên địa bàn tỉnh Kon Tum đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030
612/KH-UBND 3/3/2020 Kế hoạch Định giá đất cụ thể năm 2020 trên địa bàn tỉnh Kon Tum
178/QĐ-UBND 2/3/2020 Ban hành Quy trình vận hành hồ thôn 9, xã Đăk Hring,huyện Đăk Hà, tỉnh Kon Tum
587/KH-UBND 1/3/2020 Kế hoạch Hành động bảo đảm an toàn thực phẩm trong lĩnh vực nông nghiệp năm 2020 tỉnh Kon Tum
176/QĐ-UBND 1/3/2020 Ban hành Kế hoạch thực hiện chiến lược thủy lợi trên địa bàn tỉnh Kon Tum đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045
174/QĐ-UBND 28/2/2020 V/v phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2020 của huyện Ngọc Hồi
167/QĐ-UBND 26/2/2020 V/v phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2020 của huyện Sa Thầy
511/UBND-NNTN 25/2/2020 V/v triển khai các nhiệm vụ cấp bách về phòng cháy chữa cháy rừng trên địa bàn tỉnh
159/QĐ-UBND 25/2/2020 V/v phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2020 của huyện Tu Mơ Rông
509/UBND-NNTN 25/2/2020 Về việc ngăn chặn và diệt trừ cây Mai Dương trên địa bàn tỉnh
157/QĐ-UBND 24/2/2020 V/v ban hành Chương trình hành động triển khai kết luận của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về sơ kết 03 năm thực hiện Nghị quyết số 07-NQ/TU ngày 07 tháng 10 năm 2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về phát triển lâm nghiệp theo hướng bền vững trên địa bàn tỉnh
Trang: Trang trước Trang sau
Trang chủ        |      Đăng nhập      
 © CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH KON TUM
    Chịu trách nhiệm: Ông Đặng Quang Hà - Chánh Văn phòng UBND tỉnh Kon Tum. 
    Địa chỉ: 492 Trần Phú, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum; Email: kontum@chinhphu.vn; Điện thoại: 02603862320
    Ghi rõ 'Cổng Thông tin điện tử tỉnh Kon Tum' hoặc 'www.kontum.gov.vn' khi phát hành lại thông tin từ Website này.