Trang chủ
Toàn bộ văn bản
   Loại Văn bản
Báo cáo
Chỉ thị
Chỉ thị QPPL
Công điện
Công văn - Kế hoạch
Quyết định Chủ tịch
Quyết định
Quyết định QPPL
Thông báo
Văn bản Văn phòng UBND tỉnh
Nghị quyết HĐND
Văn bản của Ủy ban bầu cử tỉnh
  Lĩnh vực Văn bản
Tổng hợp
Kinh tế tổng hợp
Kinh tế ngành
Văn hóa - xã hội
Nội chính - Tiếp dân
Cải cách hành chính
Đối ngoại
Tổ chức cán bộ
Hội đồng kiểm tra, sát hạch
Nông nghiệp
Nông nghiệp - Tài Nguyên
Kinh tế
Hạ tầng - Kỹ thuật
Kinh tế - Hạ tầng
Khoa giáo - Văn xã
Bầu cử ĐBQH Khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021
Hỗ trợ đầu tư
Tổ chức - Hành chính
Nội chính
Tiếp dân
KSTTHC
Trích yếu(*):
Loại Văn bản(*):
Số Ký hiệu(*):  Ngày ban hành(*):
Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
135 /QĐ-CT 15/3/2011 Về việc bổ nhiệm vào ngạch Bác sỹ chính và xếp lương cho công chức
236 /QĐ-CT 15/3/2011 Về việc bổ nhiệm vào ngạch Bác sỹ chính và xếp lương cho công chức đối với ông Võ Văn Quang
125/QĐ-CT 14/3/2011 Về việc giao bổ sung chỉ tiêu biên chế sự nghiệp khác cho Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp tỉnh
126/QĐ-CT 14/3/2011 Về việc giao bổ sung chỉ tiêu biên chế sự nghiệp giáo dục - đào tạo năm học 2011-2012 cho Trường Trung cấp nghề
127/QĐ-CT 14/3/2011 Về việc giao bổ sung chỉ tiêu biên chế sự nghiệp giáo dục - đào tạo năm học 2011-2012 cho các đơn vị thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo
129/QĐ-CT 14/3/2011 Về việc giao bổ sung chỉ tiêu biên chế sự nghiệp giáo dục- đào tạo năm học 2011-2012 cho Trung tâm Dạy nghề Măng Đen
130/QĐ-CT 14/3/2011 Về việc giao bổ sung chỉ tiêu biên chế sự nghiệp giáo dục- đào tạo năm học 2011-2012 cho Trung tâm Dạy nghề Đắk Tô
131/QĐ-CT 14/3/2011 Về việc giao bổ sung chỉ tiêu biên chế sự nghiệp giáo dục- đào tạo năm học 2011-2012 cho Ủy ban nhân dân huyện Kon Rẫy
132/QĐ-CT 14/3/2011 Về việc giao bổ sung chỉ tiêu biên chế sự nghiệp khác cho Vườn Quốc gia Chư Mom Ray
133/QĐ-CT 14/3/2011 Về việc giao chỉ tiêu biên chế sự nghiệp giáo dục- đào tạo cho Trung tâm Dạy nghề Đắk Hà
111/QĐ-CT 14/3/2011 Về việc giao bổ sung chỉ tiêu biên chế sự nghiệp khác cho Ban quản lý rừng phòng hộ Đắk Long
112/QĐ-CT 14/3/2011 Về việc giao bổ sung chỉ tiêu biên chế sự nghiệp khác cho Ban quản lý rừng phòng hộ Đắk Nhoong
113/QĐ-CT 14/3/2011 Về việc giao bổ sung chỉ tiêu biên chế sự nghiệp khác cho Ban quản lý rừng phòng hộ Kon Rẫy
114/QĐ-CT 14/3/2011 Về việc giao bổ sung chỉ tiêu biên chế sự nghiệp khác cho Ban quản lý Khu bảo tồn thiên nhiên Ngọc Linh
115/QĐ-CT 14/3/2011 Về việc giao bổ sung chỉ tiêu biên chế sự nghiệp khác cho Ban quản lý rừng phòng hộ Thạch Nham
124/QĐ-CT 14/3/2011 Về việc giao bổ sung chỉ tiêu biên chế sự nghiệp giáo dục - đào tạo năm học 2011-2012 cho Ủy ban nhân dân huyện Tu Mơ Rông
116/QĐ-CT 14/3/2011 Về việc giao bổ sung chỉ tiêu biên chế sự nghiệp khác cho Ban quản lý rừng phòng hộ Tu Mơ Rông
117/QĐ-CT 14/3/2011 Về việc giao bổ sung chỉ tiêu biên chế sự nghiệp khác cho Chi cục Thú y
118/QĐ-CT 14/3/2011 Về việc giao chỉ tiêu biên chế sự nghiệp khác cho Công ty Đầu tư phát triển hạ tầng Khu kinh tế
119/QĐ-CT 14/3/2011 Về việc giao bổ sung chỉ tiêu biên chế sự nghiệp giáo dục- đào tạo năm học 2011-2012 cho Ủy ban nhân dân huyện Đắk Hà
Trang: Trang trước Trang sau
Trang chủ        |      Đăng nhập      
 © CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH KON TUM
    Chịu trách nhiệm: Ông Đặng Quang Hà - Chánh Văn phòng UBND tỉnh Kon Tum. 
    Địa chỉ: 492 Trần Phú, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum; Email: kontum@chinhphu.vn; Điện thoại: 02603862320
    Ghi rõ 'Cổng Thông tin điện tử tỉnh Kon Tum' hoặc 'www.kontum.gov.vn' khi phát hành lại thông tin từ Website này.