Trang chủ
Toàn bộ văn bản
   Loại Văn bản
Báo cáo
Chỉ thị
Chỉ thị QPPL
Công điện
Công văn - Kế hoạch
Quyết định Chủ tịch
Quyết định
Quyết định QPPL
Thông báo
Văn bản Văn phòng UBND tỉnh
Nghị quyết HĐND
Văn bản của Ủy ban bầu cử tỉnh
  Lĩnh vực Văn bản
Tổng hợp
Kinh tế tổng hợp
Kinh tế ngành
Văn hóa - xã hội
Nội chính - Tiếp dân
Cải cách hành chính
Đối ngoại
Tổ chức cán bộ
Hội đồng kiểm tra, sát hạch
Nông nghiệp
Nông nghiệp - Tài Nguyên
Kinh tế
Hạ tầng - Kỹ thuật
Kinh tế - Hạ tầng
Khoa giáo - Văn xã
Bầu cử ĐBQH Khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021
Hỗ trợ đầu tư
Tổ chức - Hành chính
Nội chính
Tiếp dân
KSTTHC
Trích yếu(*):
Loại Văn bản(*):
Số Ký hiệu(*):  Ngày ban hành(*):
Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
912/QĐ-UBND 28/8/2019 Về việc giải thể các Hạt Kiểm lâm rừng đặc dụng, rừng phòng hộ
2235/UBND-KTTH 27/8/2019 Về việc lập kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025
2231/UBND-KTTH 27/8/2019 V/v tiếp tục thực hiện tốt công tác cải cách hành chính, trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh
901/QĐ-UBND 27/8/2019 Quyết định chủ trương đầu tư Dự án đầu tư khai thác khoáng sản cát, sạn, sỏi làm vật liệu xây dựng thông thường của Công ty TNHH Đầu tư xây dựng Khai thác khoáng sản Thái Sơn
2192/UBND-KTTH 23/8/2019 Về việc triển khai Nghị định số 33/2019/NĐ-CP ngày 23/4/2019 của Chính phủ
643/QĐ-UBND 22/8/2019 Tổ chức lại Trung tâm Phát triển quỹ đất trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Kon Tum
642/QĐ-UBND 22/8/2019 Về việc giao số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập tỉnh Kon Tum năm 2019
315/TB-UBND 21/8/2019 Về nội dung, thời gian phiên họp Ủy ban nhân dân tỉnh thường kỳ tháng 8 năm 2019
627/QĐ-UBND 16/8/2019 Giải thể Tổ Hỗ trợ Thủ tục đầu tư tỉnh Kon Tum
2134/UBND-KTTH 16/8/2019 Về việc tiếp tục đẩy mạnh công khai ngân sách nhà nước theo quy định của Luật ngân sách nhà nước năm 2015
2135/KH-UBND 16/8/2019 Kế hoạch kiểm tra cải cách hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Kon Tum năm 2019
2139/UBND-KTTH 16/8/2019 Về việc triển khai Nghị định số 63/2019/NĐ-CP ngày 25/7/2019 của Chính phủ
2126/UBND-KTTH 15/8/2019 Về việc triển khai thực hiện công tác quản lý, thanh toán vốn đầu tư công
620/QĐ-UBND 15/8/2019 V/v thôi kiêm nhiệm chức vụ Trưởng ban Ban Tiếp công dân tỉnh
621/QĐ-UBND 15/8/2019 V/v bổ nhiệm chức vụ Trưởng ban Ban Tiếp công dân tỉnh Kon Tum
608/QĐ-UBND 12/8/2019 Về việc bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp hạng II và xếp lương đối với viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo thuộc Ủy ban nhân dân các huyện Kon Plông, Đăk Hà, Ia H’Dra
2031/KH-UBND 7/8/2019 Kế hoạch tổ chức thực hiện Phong trào thi đua “Cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Kon Tum thi đua thực hiện văn hóa công sở” giai đoạn 2019 -2025
2015/UBND-KTTH 5/8/2019 V/v triển khai thực hiện Chỉ thị số 18/CT-TTg ngày 29 tháng 6 năm 2019 của Thủ tướng Chính phủ
06/CT-UBND 5/8/2019 Về việc tăng cường vai trò,trách nhiệm của Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố trong theo dõi, triển khai thực hiện các nhiệm vụ được giao
302/TB-UBND 2/8/2019 Kết quả phiên họp Ủy ban nhân dân tỉnh thường kỳ tháng 7 năm 2019
Trang: Trang trước Trang sau
Trang chủ        |      Đăng nhập      
 © CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH KON TUM
    Chịu trách nhiệm: Ông Đặng Quang Hà - Chánh Văn phòng UBND tỉnh Kon Tum. 
    Địa chỉ: 492 Trần Phú, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum; Email: kontum@chinhphu.vn; Điện thoại: 02603862320
    Ghi rõ 'Cổng Thông tin điện tử tỉnh Kon Tum' hoặc 'www.kontum.gov.vn' khi phát hành lại thông tin từ Website này.