Trang chủ
Toàn bộ văn bản
   Loại Văn bản
Báo cáo
Chỉ thị
Chỉ thị QPPL
Công điện
Công văn - Kế hoạch
Quyết định Chủ tịch
Quyết định
Quyết định QPPL
Thông báo
Văn bản Văn phòng UBND tỉnh
Nghị quyết HĐND
Văn bản của Ủy ban bầu cử tỉnh
  Lĩnh vực Văn bản
Tổng hợp
Kinh tế tổng hợp
Kinh tế ngành
Văn hóa - xã hội
Nội chính - Tiếp dân
Cải cách hành chính
Đối ngoại
Tổ chức cán bộ
Hội đồng kiểm tra, sát hạch
Nông nghiệp
Nông nghiệp - Tài Nguyên
Kinh tế
Hạ tầng - Kỹ thuật
Kinh tế - Hạ tầng
Khoa giáo - Văn xã
Bầu cử ĐBQH Khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021
Hỗ trợ đầu tư
Tổ chức - Hành chính
Nội chính
Tiếp dân
KSTTHC
Trích yếu(*):
Loại Văn bản(*):
Số Ký hiệu(*):  Ngày ban hành(*):
Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
718/QĐ-UBND 15/7/2019 V/v phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư danh mục dự án nhóm C quy mô nhỏ thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện Ia H’Drai năm 2019, 2020
283/TB-UBND 11/7/2019 Kết quả phiên họp Ủy ban nhân dân tỉnh thường kỳ tháng 6 năm 2019
04/CT-UBND 11/7/2019 Về xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế -xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2020
1737/KH-UBND 11/7/2019 Tổ chức triển khai lập Quy hoạch tỉnh Kon Tum thời kỳ 2021 -2030, tầm nhìn đến năm 2050
707/QĐ-UBND 10/7/2019 Ban hành Bộ tiêu chí xác định Chỉ số cải cách hành chính của các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Kon Tum
516/QĐ-UBND 5/7/2019 Giải thể 03 Chi nhánh Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước thuộc Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh Kon Tum
519/QĐ-UBND 5/7/2019 Về việc điều chuyển biên chế sự nghiệp của các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Y tế năm 2019
515/QĐ-UBND 4/7/2019 Về việc điều chuyển cơ sở hoạt động sự nghiệp cũ của Trung tâm Dân số-Kế hoạch hóa gia đình huyện Kon Plông cho Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Kon Plông
271/TB-UBND 1/7/2019 Về nội dung, thời gian phiên họp (trực tuyến) Ủy ban nhân dân tỉnh thường kỳ tháng 6 năm 2019
1631/KH-UBND 28/6/2019 Thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm nhằm cải thiện, nâng cao Chỉ số Hiệu quả quản trị và hành chính công (PAPI) và Chỉ số Cải cách hành chính (PAR INDEX) tỉnh Kon Tum năm 2019
1626/UBND-KTTH 28/6/2019 Về việc thực hiện chế độ tiền lương mới theo Nghị định số 38/2019/NĐ-CP của Thủ tướng Chính phủ
655/QĐ-UBND 27/6/2019 Phê duyệt Dự toán và Kế hoạch lựa chọn nhà thầu, gói thầu:Mua vắc xin tiêm phòng cho đàn gia súc trên địa bàn tỉnh của Chi cục Chăn nuôi và Thú y
485/QĐ-UBND 25/6/2019 Về việc phê chuẩn kết quả bầu Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Ngọc Hồi nhiệm kỳ 2016-2021
1525/UBND-KTTH 18/6/2019 Về việc thực hiện nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm nhằm cải thiện và nâng cao Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh năm 2019 và những năm tiếp theo
595/QĐ-UBND 12/6/2019 Phê duyệt Dự toán và Kế hoạch lựa chọn nhà thầu, gói thầu:Mua vắc xin tiêm phòng cho đàn gia súc trên địa bàn tỉnh thuộc Chương trình 30a của Chi cục chăn nuôi và Thú y
436/QĐ-UBND 7/6/2019 Về việc ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động của Quỹ phát triển khoa học và công nghệ tỉnh Kon Tum
426/QĐ-UBND 6/6/2019 Thành lập Trường Trung học cơ sở Liên Việt Kon Tum, tỉnh Kon Tum
571/QĐ-UBND 5/6/2019 Về việc phê duyệt chủ trương đầu tư danh mục dự án nhóm C quy mô nhỏ Chương trình 135thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2019 (bổ sung) trên địa bàn huyện Đăk Tô
1385/KH-UBND 5/6/2019 Tổng kết hoạt động Dự án “Hỗ trợ quản trị địa phương trách nhiệm giải trình, đáp ứng được tại tỉnh Kon Tum” (RALG Kon Tum)
177/TB-UBND 4/6/2019 Kết quả phiên họp Ủy ban nhân dân tỉnh thường kỳ tháng 5 năm 2019
Trang: Trang trước Trang sau
Trang chủ        |      Đăng nhập      
 © CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH KON TUM
    Chịu trách nhiệm: Ông Đặng Quang Hà - Chánh Văn phòng UBND tỉnh Kon Tum. 
    Địa chỉ: 492 Trần Phú, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum; Email: kontum@chinhphu.vn; Điện thoại: 02603862320
    Ghi rõ 'Cổng Thông tin điện tử tỉnh Kon Tum' hoặc 'www.kontum.gov.vn' khi phát hành lại thông tin từ Website này.