Đăng nhập
Thứ 2, ngày 27 tháng 3 năm 2023 TimKiem
    THỐNG KÊ TRUY CẬP
NguoiTruyCapTổng số người truy cập:
8350503
HOẠT ĐỘNG CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH
Tăng cường thực hiện kết nối hệ thống Đăng ký, giải quyết chính sách trợ giúp xã hội
3/17/2023 9:47:05 AM     
Nhằm tăng cường thực hiện kết nối Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính tỉnh với Hệ thống phần mềm đăng ký, giải quyết chính sách trợ giúp xã hội trực tuyến và rà soát, cập nhật cơ sở dữ liệu về trợ giúp xã hội; Ngày 09/3/2023, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Công văn số 610/UBND-KGVX về việc tăng cường thực hiện kết nối hệ thống Đăng ký, giải quyết chính sách trợ giúp xã hội.

Theo đó, Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh tiếp tục thực hiện nhiệm vụ được Ủy ban nhân dân tỉnh giao tại Công văn số 4200/UBND-TTHCC ngày 09 tháng 12 năm 2022 về việc triển khai kết nối hệ thống Đăng ký, giải quyết chính sách trợ giúp xã hội.

Giao Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố khẩn trương cập nhật, bổ sung dữ liệu đối tượng bảo trợ xã hội tăng giảm hàng tháng, tổng hợp báo cáo và xuất danh sách chi trả trên Hệ thống đăng ký, giải quyết chính sách trợ giúp xã hội trực tuyến và cơ sở dữ liệu đối tượng bảo trợ xã hội tại đường link dvcbtxh.molisa.gov.vn. Phối hợp với cơ quan cung cấp dịch vụ chi trả tại địa phương (hệ thống Bưu điện) thực hiện kết nối với hệ thống chi trả của cơ quan cung cấp dịch vụ chi trả để lập, chuyển danh sách và quyết toán kinh phí chi trả trực tiếp trên hệ thống, giảm thiểu việc phát sinh chi phí quản lý đối tượng hàng tháng và đáp ứng yêu cầu chi trả không dùng tiền mặt.

Chỉ đạo các phòng, ban, đơn vị liên quan, Ủy ban nhân dân cấp xã thực hiện các công việc: Hướng dẫn người dân thực hiện đăng ký các thủ tục hành chính trên hệ thống Dịch vụ công trực tuyến về lĩnh vực bảo trợ xã hội; yêu cầu cán bộ cấp xã, huyện thực hiện tiếp nhận, xử lý hồ sơ bảo trợ xã hội trên Hệ thống đăng ký, giải quyết chính sách trợ giúp xã hội trực tuyến và cơ sở dữ liệu đối tượng bảo trợ xã hội tại đường link dvcbtxh.molisa.gov.vn.

Xem xét bố trí kinh phí rà soát, hoàn thiện cơ sở dữ liệu bảo trợ xã hội và đầu tư mua sắm trang thiết bị cần thiết.

Văn phòng UBND tỉnh  
Bài viết trước:
Icon  Triển khai thực hiện hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn tỉnh
Icon  Triển khai thực hiện các quy định liên quan đến bỏ sổ hộ khẩu, sổ tạm trú giấy
Icon  Triển khai thực hiện Nghị quyết số 171/NQ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2022 của Chính phủ
Icon  Triển khai thực hiện Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam lần thứ 2 năm 2023 trên địa bàn tỉnh
Icon  Triển khai Nghị quyết của Quốc hội về Quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050
Icon  Trao quyết định nghỉ hưu đối với công chức
Icon  Triển khai thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm công tác bồi thường của nhà nước năm 2023.
Icon  Triển khai thực hiện Nghị định số 02/2023/NĐ-CP ngày 01 tháng 02 năm 2023 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều Luật Tài nguyên nước
Icon  Kết quả đánh giá Chỉ số đánh giá năng lực cạnh tranh các sở, ban ngành và địa phương (Chỉ số DDCI) tỉnh Kon Tum năm 2022
Icon  Tăng cường công tác xúc tiến đầu tư và hỗ trợ khởi nghiệp năm 2023.
Thông báo
Văn bản mới ban hành
Trang chủ        |      Đăng nhập      
 © TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ VĂN PHÒNG ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KON TUM
    Chịu trách nhiệm:  Nguyễn Đăng Trình; Chức vụ: Chánh Văn phòng UBND tỉnh Kon Tum. 
    Địa chỉ: 492 Trần Phú, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum; Email: vpubnd@kontum.gov.vn; Điện thoại: 02603861320
    Bản quyền thuộc Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh Kon Tum
    Phát triển: Trình văn Duẩn; Email:trinhvanduan@kontum.gov.vn; Điện thoại:0984582369