Đăng nhập
Thứ 3, ngày 27 tháng 2 năm 2024 TimKiem
    THỐNG KÊ TRUY CẬP
NguoiTruyCapTổng số người truy cập:
9675050
HOẠT ĐỘNG CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH
Kết quả đánh giá Chỉ số đánh giá năng lực cạnh tranh các sở, ban ngành và địa phương (Chỉ số DDCI) tỉnh Kon Tum năm 2022
2/21/2023 10:49:18 AM     
Ngày 20/02/2023, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Công văn số 406/UBND-KTTH về kết quả đánh giá chỉ số DDCI năm 2022.

Theo đó, Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các sở, ban ngành, đơn vị, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố được đánh giá năng lực cạnh tranh năm 2022: Căn cứ kết quả Chỉ số đánh giá năng lực cạnh tranh các sở, ban ngành và địa phương (Chỉ số DDCI) tỉnh Kon Tum năm 2022 của Chi nhánh Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam tại Đà Nẵng để phân tích, làm rõ những tồn tại, hạn chế trong công tác cải thiện môi trường kinh doanh, hỗ trợ doanh nghiệp; trên cơ sở đó, xây dựng kế hoạch nhằm tiếp tục phát huy đối với chỉ tiêu của các chỉ số thành phần có điểm số cao và đưa ra các giải pháp, nhiệm vụ cụ thể để khắc phục đối với chỉ tiêu của các chỉ số thành phần có điểm số thấp của cơ quan, đơn vị, địa phương mình. Hoàn thành và gửi về Sở Kế hoạch và Đầu tư trong tháng 02 năm 2023 để tổng hợp.

Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư: Tổng hợp nội dung đề xuất của các sở, ban ngành, đơn vị, địa phương, tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo triển khai tăng cường năng lực điều hành kinh tế của cấp sở, ngành và cấp huyện; đồng thời, tham mưu xây dựng Kế hoạch triển khai Chỉ số DDCI tỉnh Kon Tum năm 2023. Hoàn thành và báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh trong tháng 3 năm 2022.

Tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh chuẩn bị nội dung tổ chức Hội nghị công bố báo cáo Chỉ số DDCI tỉnh Kon Tum năm 2022, lồng ghép với Hội nghị đánh giá Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh năm 2022 (Sau khi Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam công bố Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh năm 2022).

 

Chi tiết Báo cáo kết quả đánh giá chỉ số DDCI năm 2022 đính kèm theo.

Văn phòng UBND tỉnh  
Bài viết trước:
Icon  Tăng cường công tác xúc tiến đầu tư và hỗ trợ khởi nghiệp năm 2023.
Icon  Triển khai thực hiện các giải pháp về phòng cháy, chữa cháy trên địa bàn tỉnh
Icon  Triển khai thực hiện công tác Chuyển đổi số và Đề án 06 trên địa bàn tỉnh
Icon  Tăng cường triển khai các nhiệm vụ quản lý, bảo vệ rừng và phòng cháy chữa cháy rừng trên địa bàn tỉnh
Icon  Tổ chức Chương trình gặp gỡ, đối thoại giữa Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh với thanh niên năm 2023.
Icon  Tăng cường công tác phòng, chống tai nạn thương tích trẻ em, đặc biệt trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023
Icon  Tăng cường bảo đảm an toàn giao thông đối với hoạt động vận tải hành khách bằng xe ô tô
Icon  Chỉ thị của Chủ tịch UBND tỉnh về triển khai các giải pháp cấp bách phòng, chống hạn hán, thiếu nước mùa khô năm 2023 trên địa bàn tỉnh
Icon  Hội nghị học tập, tuyên truyền, quán triệt các nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII
Icon  Tăng cường công tác phòng, chống dịch trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão và mùa lễ hội năm 2023
Thông báo

Best Replica Watches audemars piguet replica

Trang chủ        |      Đăng nhập      
 © TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ VĂN PHÒNG ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KON TUM
    Chịu trách nhiệm:  Nguyễn Đăng Trình; Chức vụ: Chánh Văn phòng UBND tỉnh Kon Tum. 
    Địa chỉ: 492 Trần Phú, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum; Email: vpubnd@kontum.gov.vn;vanthu-kontum@chinhphu.vn; Điện thoại: 02603862320
    Bản quyền thuộc Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh Kon Tum