Đăng nhập
Thứ 4, ngày 29 tháng 11 năm 2023 TimKiem
    THỐNG KÊ TRUY CẬP
NguoiTruyCapTổng số người truy cập:
9299658
HOẠT ĐỘNG CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH
Triển khai thực hiện Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam lần thứ 2 năm 2023 trên địa bàn tỉnh
3/2/2023 2:57:10 PM     
Ngày 02/3/2023, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Công văn số 520/UBND-KGVX về việc triển khai thực hiện Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam lần thứ 2 năm 2023 trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với các địa phương, đơn vị có liên quan xây dựng kế hoạch, tổ chức triển khai thực hiện các hoạt động Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam lần thứ 2 năm 2023 trên địa bàn tỉnh đảm bảo hướng dẫn/yêu cầu của Bộ Thông tin và Truyền thông tại các Văn bản nêu trên và chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh tại Văn bản số 516/UBND-KGVX ngày 24 tháng 02 năm 2022; Tập trung tổ chức các chuỗi hoạt động Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam lần thứ hai năm 2023 trên địa bàn tỉnh từ ngày 15 tháng 4 năm 2023 đến ngày 01 tháng 05 năm 2023 với thông điệp: “Sách: Nhận thức - Đổi mới - Sáng tạo”; “Sách cho tôi, cho bạn”.

Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch chủ trì, chỉ đạo tổ chức các hoạt động phát triển văn hóa đọc, các hoạt  động hưởng ứng Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam lần thứ 2 năm 2023 trong hệ thống thư viện trên địa bàn tỉnh và các thiết chế văn hóa, gắn với Kế hoạch số 2497/KH-UBND ngày 21 tháng 7 năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tiếp tục thực hiện Đề án phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Kon Tum; Phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông tổ chức triển khai thực hiện các hoạt động Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam lần thứ 2 năm 2023 trên địa bàn tỉnh.

Sở Giáo dục và Đào tạo, Trường Cao đẳng Cộng đồng Kon Tum, Phân hiệu Đại học Đà Nẵng tại Kon Tum: Tổ chức các hoạt động của Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam lần thứ 2 năm 2023 trong hệ thống trường học; gắn với công tác đào tạo, sinh hoạt văn hóa của học sinh, sinh viên; Phát động phong trào đọc sách, triển khai “Ngày sách và Văn hóa đọc” theo chủ đề phù hợp tại các cơ sở giáo dục và đào tạo, kết hợp tổ chức giới thiệu sách, hướng dẫn kỹ năng đọc sách; truyền cảm hứng đọc sách cho học sinh, sinh viên thông qua các chương trình, trò chơi, giao lưu tìm hiểu về sách, các hội thi về sách, các hoạt động ngoại khóa góp phần xây dựng phong trào công dân học tập, xã hội học tập; phối hợp với các đơn vị có liên quan huy động học sinh, sinh viên, học viên tham gia các chương trình tại các ngành, địa phương tổ chức; Phát động, tổ chức phong trào, chương trình quyên góp, ủng hộ sách vở, hỗ trợ cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, các “Tủ sách học đường”, các trường học vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới, vùng có điều kiện khó khăn.

Các sở, ban ngành; đề nghị các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh: Theo chức năng, nhiệm vụ và yêu cầu thực tế, chủ động phối hợp Sở Thông tin và Truyền thông tổ chức hiệu quả Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam tỉnh Kon Tum lần thứ 2 năm 2023; Rà soát, bổ sung, duy trì hoạt động Tủ sách pháp luật tại cơ quan, đơn vị; phát động phong trào quyên góp sách, trao tặng sách cho các xã, đơn vị kết nghĩa; biên giới, khu vực vùng sâu, vùng xa, vùng có điều kiện khó khăn; Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, lồng ghép các hoạt động chào mừng Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam lần thứ 2 năm 2023 với các sự kiện khác của cơ quan, đơn vị.

Đề nghị các tổ chức chính trị - xã hội tích cực hưởng ứng các hoạt động và tổ chức các hoạt động Ngày sách và Văn hóa đọc Việt Nam trong hệ thống Đoàn, Hội, Đội các cấp phù hợp với yêu cầu thực tế.

Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố phối hợp Sở Thông tin và Truyền thông tổ chức các hoạt động chào mừng Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam lần thứ 2 năm 2023 của tỉnh; quan tâm tạo điều kiện đẩy mạnh công tác tổ chức các hoạt động Ngày Sách và Văn hóa đọc đến các địa bàn cơ sở, chú trọng địa bàn vùng sâu, vùng xa, vùng có điều kiện khó khăn, nhằm tạo sự hưởng ứng của xã hội một cách sâu rộng, hiệu quả; Rà soát, bổ sung, duy trì hoạt động Tủ sách pháp luật tại cơ quan, đơn vị; phát động phong trào quyên góp sách, trao tặng sách cho các xã, đơn vị kết nghĩa; biên giới, khu vực vùng sâu, vùng xa; tuyên truyền, phát động Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam thông qua hệ thống thông tin đại chúng, tuyên truyền cổ động trực quan, truyền thanh cơ sở, các trang thông tin điện tử, tài liệu không kinh doanh.

Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Kon Tum: Thông tin tuyên truyền Ngày sách và Văn hóa đọc Việt Nam; xây dựng chuyên mục về sách, tuyên truyền về các hoạt động của Ngày Sách Việt Nam lần thứ 2 năm 2023; giới thiệu các mô hình và tổ chức, cá nhân điển hình trong việc phát triển văn hóa đọc trên địa bàn tỉnh; Bám sát địa bàn, cập nhật thông tin kịp thời, thực hiện thông tin, tuyên truyền nêu bật ý nghĩa và tầm quan trọng của việc đọc sách để nâng cao tầm hiểu biết và xây dựng nhân cách con người; giới thiệu, giao lưu và tôn vinh những cá nhân tiêu biểu có đóng góp tích cực các phong trào trào đọc sách, viết sách về Kon Tum có giá trị tư tưởng và nghệ thuật; tích cực đăng tin, bài về các hoạt động của các cấp, các ngành hưởng ứng Ngày sách và Văn hóa đọc Việt Nam tỉnh Kon Tum lần thứ hai năm 2023.

Đề nghị Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy định hướng công tác thông tin tuyên truyền Quyết định số 1862/QĐ-TTg ngày 04 tháng 11 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ về Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam trên địa bàn tỉnh Kon Tum./.

Văn phòng UBND tỉnh  
Bài viết trước:
Icon  Triển khai Nghị quyết của Quốc hội về Quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050
Icon  Trao quyết định nghỉ hưu đối với công chức
Icon  Triển khai thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm công tác bồi thường của nhà nước năm 2023.
Icon  Triển khai thực hiện Nghị định số 02/2023/NĐ-CP ngày 01 tháng 02 năm 2023 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều Luật Tài nguyên nước
Icon  Kết quả đánh giá Chỉ số đánh giá năng lực cạnh tranh các sở, ban ngành và địa phương (Chỉ số DDCI) tỉnh Kon Tum năm 2022
Icon  Tăng cường công tác xúc tiến đầu tư và hỗ trợ khởi nghiệp năm 2023.
Icon  Triển khai thực hiện các giải pháp về phòng cháy, chữa cháy trên địa bàn tỉnh
Icon  Triển khai thực hiện công tác Chuyển đổi số và Đề án 06 trên địa bàn tỉnh
Icon  Tăng cường triển khai các nhiệm vụ quản lý, bảo vệ rừng và phòng cháy chữa cháy rừng trên địa bàn tỉnh
Icon  Tổ chức Chương trình gặp gỡ, đối thoại giữa Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh với thanh niên năm 2023.
Thông báo
Văn bản mới ban hành
Trang chủ        |      Đăng nhập      
 © TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ VĂN PHÒNG ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KON TUM
    Chịu trách nhiệm:  Nguyễn Đăng Trình; Chức vụ: Chánh Văn phòng UBND tỉnh Kon Tum. 
    Địa chỉ: 492 Trần Phú, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum; Email: vpubnd@kontum.gov.vn;vanthu-kontum@chinhphu.vn; Điện thoại: 02603862320
    Bản quyền thuộc Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh Kon Tum