Đăng nhập
Thứ 3, ngày 27 tháng 2 năm 2024 TimKiem
    THỐNG KÊ TRUY CẬP
NguoiTruyCapTổng số người truy cập:
9675055
THÔNG BÁO
Thông báo nội dung, thời gian phiên họp Ủy ban nhân dân tỉnh thường kỳ tháng 10 năm 2023.
10/31/2023 7:36:56 AM     
Ngày 30/10, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Thông báo số 317/TB-UBND về nội dung, thời gian phiên họp Ủy ban nhân dân tỉnh thường kỳ tháng 10 năm 2023. Cụ thể như sau:

1. Nội dung:

(1) Báo cáo chỉ đạo, điều hành của Ủy ban nhân dân tỉnh và tình hình kinh tế - xã hội tháng 10 và 10 tháng năm 2023; nhiệm vụ trọng tâm tháng 11 năm 2023; trong đó cần lưu ý báo cáo thêm các giải pháp về đẩy nhanh tiến độ triển khai và giải ngân vốn đầu tư của các dự án đầu tư công.

(2) Báo cáo tình hình thực hiện Chương trình công tác trọng tâm và tình hình thực hiện các chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tháng 10 năm 2023.

(3) Báo cáo kết quả triển khai thực hiện Đề án chính sách Bảo hiểm xã hội trên địa bàn tỉnh Kon Tum đến năm 2030.

(4) Dự thảo Tờ trình của Ủy ban nhân dân tỉnh đề nghị ban hành Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh Quy định một số nội dung, mức hỗ trợ đối với người cai nghiện ma túy và người làm công tác cai nghiện ma túy trên địa bàn tỉnh Kon Tum.

(5) Dự thảo Tờ trình của Ủy ban nhân dân tỉnh đề nghị ban hành Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh phân định các nhiệm vụ chi sự nghiệp bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Kon Tum.

(6) Dự thảo Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh quy định quản lý, thu chi tài chính cho công tác tổ chức lễ hội và tiền công đức, tài trợ cho di tích và hoạt động lễ hội trên địa bàn tỉnh Kon Tum.

(7) Dự thảo Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Bảng giá tính thuế tài nguyên đối với sản phẩm rừng tự nhiên và Bảng giá tính thuế các loại lâm sản rừng trồng, vườn trồng trên địa bàn tỉnh Kon Tum năm 2024.

(8) Dự thảo Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh quy định 40 (bốn mươi) định mức kinh tế - kỹ thuật dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước trong lĩnh vực khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh Kon Tum.

(9) Dự thảo Quyết định Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Sở Công Thương tỉnh Kon Tum ban hành kèm theo Quyết định số 23/2022/QĐ-UBND ngày 30 tháng 6 năm 2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum.

2. Thành phần dự họp:

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh;

- Các Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh;

- Thủ trưởng các đơn vị (chỉ tham dự phiên họp về tình hình kinh tế - xã hội): Ban Quản lý Khu Kinh tế tỉnh; Kho Bạc Nhà nước tỉnh; Ngân hàng Nhà nước - Chi nhánh tỉnh Kon Tum; Liên minh Hợp tác xã tỉnh; Ngân hàng Chính sách xã hội - Chi nhánh tỉnh Kon Tum; Cục Thống kê tỉnh; Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh; Bảo hiểm xã hội tỉnh; Cục Thuế tỉnh; Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông, dân dụng và công nghiệp tỉnh; Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Nông nghiệp và phát triển nông thôn.

- Phóng viên: Đài phát thanh Truyền hình tỉnh, Báo Kon Tum, Cổng thông tin điện tử tỉnh (dự và đưa tin).

3. Thời gian, địa điểm: 14h00 ngày 02 tháng 11 năm 2023 (thứ năm) tại Hội trường lớn, Trụ sở Ủy ban nhân dân tỉnh.

Văn phòng UBND tỉnh  
Bài viết trước:
Icon  Thông báo về nội dung, thời gian Phiên họp trực tuyến Ủy ban nhân dân tỉnh với các địa phương về đánh giá việc thực hiện các nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 9 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm các tháng cuối năm 2023.
Icon  Thông báo nội dung, thời gian phiên họp Ủy ban nhân dân tỉnh thường kỳ tháng 8 năm 2023
Icon  Thông báo nội dung, thời gian phiên họp Ủy ban nhân dân tỉnh thường kỳ tháng 7 năm 2023.
Icon  Thông báo nội dung, thời gian Phiên họp Ủy ban nhân dân tỉnh với các địa phương 6 tháng đầu năm 2023.
Icon  Thông báo về nội dung, thời gian phiên họp Ủy ban nhân dân tỉnh thường kỳ tháng 5 năm 2023.
Icon  Lấy ý kiến góp ý về dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi)
Icon  Lịch trực tết Nguyên đán Quý Mão 2023
Icon  Thông báo nghỉ tết Âm lịch và nghỉ lễ Quốc khánh năm 2023 đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động.
Icon  Thông báo nội dung, thời gian phiên họp Ủy ban nhân dân tỉnh thường kỳ tháng 11 năm 2022.
Icon  Thông báo nội dung, thời gian phiên họp Ủy ban nhân dân tỉnh thường kỳ tháng 10 năm 2022
Thông báo

Best Replica Watches audemars piguet replica

Trang chủ        |      Đăng nhập      
 © TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ VĂN PHÒNG ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KON TUM
    Chịu trách nhiệm:  Nguyễn Đăng Trình; Chức vụ: Chánh Văn phòng UBND tỉnh Kon Tum. 
    Địa chỉ: 492 Trần Phú, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum; Email: vpubnd@kontum.gov.vn;vanthu-kontum@chinhphu.vn; Điện thoại: 02603862320
    Bản quyền thuộc Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh Kon Tum