Đăng nhập
Thứ 2, ngày 16 tháng 7 năm 2018 TimKiem
    THỐNG KÊ TRUY CẬP
NguoiTruyCapTổng số người truy cập:
1879919
HOẠT ĐỘNG CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH

Tiếp tục chương trình làm việc, chiều nay (12/7), kỳ họp thứ 6 - HĐND tỉnh khóa XI bước sang ngày làm việc thứ 2; các đại biểu HĐND tỉnh đã tiến hành chất vấn UBND tỉnh và một số lãnh đạo sở, ngành tại hội trường về các vấn đề cử tri quan tâm. Đồng chí Nguyễn Văn Hùng - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh điều hành phiên họp.

Tiếp tục chương trình làm việc của kỳ họp thứ 6, HĐND tỉnh khóa XI, chiều ngày 11/7, 47/48 đại biểu HĐND tỉnh làm việc tại Hội trường để xem xét miễn nhiệm chức Phó Chủ tịch UBND tỉnh và Ủy viên UBND tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021; bầu bổ sung chức Phó Chủ tịch UBND tỉnh và Ủy viên UBND tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021.

Sáng ngày 11/7, tại phiên khai mạc Kỳ họp thứ 6, HĐND tỉnh khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021; thay mặt UBND tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Thị Nga trình bày trước HĐND tỉnh Báo cáo kết quả giải quyết, trả lời một số ý kiến, kiến nghị của cử tri đặc biệt quan tâm gửi đến kỳ họp thứ 6, HĐND tỉnh khóa XI.

Sáng ngày 11/7, tại phiên khai mạc Kỳ họp thứ 6, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021; thay mặt Ủy ban nhân dân tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lại Xuân Lâm trình bày trước HĐND tỉnh Báo cáo tiếp thu, giải trình ý kiến thảo luận của các Tổ đại biểu và thẩm tra của các Ban HĐND tỉnh về các Tờ trình, Đề án, Báo cáo do UBND tỉnh trình kỳ họp thứ 6.

Sáng ngày 11/7/2018, tại phiên khai mạc Kỳ họp thứ 6, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021; thay mặt Ủy ban nhân dân tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ngọc Tuấn trình bày trước HĐND tỉnh Báo cáo tóm tắt về tình hình kinh tế - xã hội, thực hiện thu, chi NSNN 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018.

Sáng 11/7, HĐND tỉnh khóa XI, nhiệm kỳ 2016 - 2021 khai mạc Kỳ họp thứ 6. Các đồng chí: Nguyễn Văn Hùng - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Krinh Ba - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; Nguyễn Thế Hải - TUV, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì kỳ họp.

Nhằm thực hiện có hiệu quả công tác theo dõi, đôn đốc việc giải quyết hồ sơ các doanh nghiệp trình UBND tỉnh, được sự thống nhất của đồng chí Lê Ngọc Tuấn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh và lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh. Ngày 06/7/2018, Chánh Văn phòng UBND tỉnh đã ký Thông báo số 1575/TB-VP về việc giao nhiệm vụ làm đầu mối tiếp nhận hồ sơ của các doanh nghiệp trình UBND tỉnh cho Tổ Hỗ trợ thủ tục đầu tư.

Nhằm tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật cho cán bộ, công chức, viên chức và người lao động tại đơn vị. Ngày 04/7, Chánh Văn phòng UBND tỉnh ban hành Quyết định số 79/QĐ-CVP về việc kiện toàn Tổ tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cơ quan Văn phòng UBND tỉnh.

Nhằm giúp Chánh Văn phòng UBND tỉnh triển khai các nhiệm vụ bảo vệ bí mật Nhà nước tại cơ quan Văn phòng. Ngày 04/7, Chánh Văn phòng UBND tỉnh ban hành Quyết định số 80/QĐ-CVP về việc thành lập Tổ công tác bảo vệ bí mật Nhà nước tại Văn phòng UBND tỉnh Kon Tum.

Ngày 04/7/2018, Chánh Văn phòng UBND tỉnh ban hành Quyết định số 78/QĐ-CVP về việc ban hành Quy chế Bảo vệ bí mật Nhà nước tại Văn phòng UBND tỉnh Kon Tum.

Nhằm giúp cho Chánh Văn phòng UBND tỉnh triển khai thực hiện Dự án nâng cấp Cổng Thông tin điện tử tỉnh. Ngày 02/7, Chánh Văn phòng UBND tỉnh ban hành Quyết định số 76/QĐ-CVP về việc thành lập Ban quản lý dự án nâng cấp Cổng Thông tin điện tử tỉnh Kon Tum.

Ngày 22/6, Chánh Văn phòng UBND tỉnh ban hành Quyết định số 62/QĐ-CVP về thành lập Hội đồng xét tuyển viên chức tại Văn phòng UBND tỉnh năm 2018.

Ngày 20/6, Văn phòng UBND tỉnh ban hành Công văn số 1447/VP-HCTC về việc thực hiện tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa.

Ngày 19/6, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định số 612/QĐ-UBND ban hành Danh mục tài liệu nội bộ được bổ sung thuộc Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 áp dụng tại UBND tỉnh và Văn phòng UBND tỉnh Kon Tum.

Ngày 21/5/2018, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định số 500/QĐ-UBND ban hành Bộ tiêu chí đánh giá công tác cải cách hành chính nhà nước đối với các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố thuộc tỉnh Kon Tum.

Ngày 21/5/2018, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định số 252/QĐ-UBND về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành; sửa đổi, bổ sung, thay thế và bãi bỏ ngành Y tế thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế áp dụng trên địa bàn tỉnh Kon Tum.

Ngày 11/5/2018, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định số 238/QĐ-UBND về việc công bố các thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung, thay thế và bãi bỏ ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Kon Tum.

Ngày 11/5/2018, Chủ tịch UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 237/QĐ-UBND về việc công bố thủ tục hành chính lĩnh vực tín ngưỡng, tôn giáo thuộc thẩm quyền giải quyết của cơ quan hành chính các cấp trên địa bàn tỉnh Kon Tum.

Ngày 15/5/2018, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định số 483/QĐ-UBND về việc ban hành Danh mục tài liệu nội bộ được bổ sung thuộc Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 áp dụng tại UBND tỉnh và Văn phòng UBND tỉnh Kon Tum

Ngày 11/5 Văn phòng UBND tỉnh ban hành Công văn số 1114/VP-HCTC về việc thực hiện tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa.

Ngày 02/5/2018, Chánh Văn phòng UBND tỉnh đã ký Quyết định số 44/QĐ-CVP về việc ban hành Bảng điểm thi đua đối với công chức, viên chức và người lao động cơ quan Văn phòng UBND tỉnh. Quyết định này có hiệu lực từ ngày 02/5/2018.

Nhằm tạo không khí thi đua sôi nổi trong toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động lập thành tích thiết thực kỷ niệm 43 năm Ngày giải phóng miền nam (30/4/1975 – 30/4/2018) và Ngày Quốc tế lao động (1/5); chào mừng Đại hội X Công đoàn tỉnh Kon Tum nhiệm kỳ 2018-2023 và góp phần nâng cao đời sống văn hóa, tinh thần, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động; Ngày 21/4/2018, Cụm thi đua số 4 đã tổ chức Hội thao cán bộ, công chức, viên chức, lao động Cụm thi đua số 4 lần thứ VII năm 2018. Tham gia Hội thao có 09 Công đoàn cơ sở thuộc Cụm thi đua số 4, bao gồm: Văn phòng UBND tỉnh, Văn phòng HĐND tỉnh, Bảo hiểm xã hội tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Công thương, Sở Ngoại vụ, Sở Thông tin và Truyền thông, Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh, Đảng ủy khối Doanh nghiệp.

Ngày 20/4/2018, Văn phòng UBND tỉnh ban hành Thông báo số 941/TB-VP về thành lập Tổ giúp việc liên quan đến việc triển khai các dự án: Tuyến tránh đường Hồ Chí Minh đoạn qua thành phố Kon Tum và Đường giao thông kết nối từ đường Hồ Chí Minh đi Quốc lộ 24.

Ngày 13/4/2018, Chánh Văn phòng UBND tỉnh ban hành Quyết định số 39/QĐ-CVP Quy định về chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp, đạo đức công vụ của cán bộ, công chức, viên chức Văn phòng UBND tỉnh Kon Tum.

Nhằm đánh giá kết quả hoạt động phối hợp giữa các Văn phòng trong thực hiện chức năng tham mưu cho Thường vụ Đảng ủy – Bộ Tư lệnh Quân khu và Ban Thường vụ các Tỉnh, thành ủy, UBND các tỉnh, thành phố triển khai thực hiện Nghị quyết của cấp ủy Đảng về nhiệm vụ quân sự, quốc phòng năm 2017, thống nhất phương hướng hoạt động phối hợp giữa các Văn phòng năm 2018. Ngày 11/4/2018 tại thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đăk Lăk, Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ Tư lệnh Quân khu 5 đã phối hợp với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đăk Lăk tổ chức Hội nghị liên tịch các Văn phòng trên địa bàn Quân khu.

Trang sau
Thông báo
Văn bản mới ban hành
Trang chủ        |      Đăng nhập      
 © TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ VĂN PHÒNG ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KON TUM
    Chịu trách nhiệm: Ông Bùi Thanh Bình; Chức vụ: Chánh Văn phòng UBND tỉnh Kon Tum. 
    Địa chỉ: 492 Trần Phú, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum; Email: kontum@chinhphu.vn; Điện thoại: 02603862320
    Bản quyền thuộc Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh Kon Tum
    Phát triển: Trình Văn Duẩn; Email:trinnhvanduan-kontum@chinhphu.vn.
    Ghi rõ 'Trang Thông tin điện tử Văn phòng UBND tỉnh Kon Tum' hoặc 'www.kontumvpub.gov.vn' khi phát hành lại thông tin từ Website này.