Đăng nhập
Thứ 5, ngày 5 tháng 10 năm 2023 TimKiem
    THỐNG KÊ TRUY CẬP
NguoiTruyCapTổng số người truy cập:
9022618
HOẠT ĐỘNG CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH

Ngày 03/10, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Công văn số 3341/UBND-NNTN về việc tiếp tục triển khai Phương án quản lý rừng bền vững và đẩy nhanh diện tích rừng được cấp chứng chỉ rừng bền vững.

Ngày 27/9, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Công văn số 3247/UBND-KGVX về việc tăng cường quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể trên địa bàn tỉnh.

Ngày 25/9, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Công văn số 3221/UBND-KGVX về việc tăng cường công tác tuyên truyền, chủ động phòng, chống bệnh đau mắt đỏ trên địa bàn tỉnh.

Ngày 22/9, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Công văn số 3185/UBND-NNTN về việc tăng cường quản lý, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm trong sản xuất, kinh doanh thủy sản phục vụ tiêu thụ trong nước và xuất khẩu.

Ngày 21/9, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Công văn số 3169/UBND-KGVX về việc tổ chức Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2023.

Ngày 20/9, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Công văn số 3149/UBND-KGVX về việc nâng cao hiệu quả thực hiện nội dung giáo dục nghề nghiệp thuộc các Chương trình mục tiêu quốc gia

Ngày 18/9, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định số 440/QĐ-UBND về việc phê duyệt Phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính nội bộ thuộc phạm vi thẩm quyền quản lý của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum.

Ngày 18/9, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định số 532/QĐ-UBND thành lập Tổ công tác cải cách thủ tục hành chính của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum, gồm các thành viên sau đây:

Ngày 15/9, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Công văn số 3080/UBND-NNTN yêu cầu các đơn vị, địa phương tập trung triển khai thực hiện một số nội dung sau:

Ngày 14/9, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Công văn số 3069/UBND-KTTH về việc triển khai thực hiện công tác quản lý, điều hành giá những tháng cuối năm 2023.

Ngày 08/9, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Công văn số 2982/UBND-NNTN về việc tăng cường công tác quản lý, bảo vệ thương hiệu Sâm Ngọc Linh trên địa bàn tỉnh Kon Tum.

Ngày 08/9, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đã ký Văn bản số 2994/UBND-TTHCC yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh và các cơ quan liên quan; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố:

Ngày 08/9, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Công văn số 2981/UBND-NNTN về việc triển khai các hoạt động hưởng ứng Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn năm 2023 trên địa bàn tỉnh Kon Tum.

Ngày 07/9, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Công văn số 2949/UBND-NNTN về việc tiếp tục đẩy mạnh hoạt động quảng bá, giới thiệu, kết nối thị trường tiêu thụ sản phẩm OCOP và nông sản của địa phương.

Ngày 06/9, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Công văn số 2917/UBND-NNTN về việc triển khai thực hiện các giải pháp về phát triển du lịch nông nghiệp, nông thôn trong xây dựng nông thôn mới.

Ngày 06/9, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Công văn số 2918/UBND-NNTN yêu cầu các sở, ngành, địa phương căn cứ chức năng nhiệm vụ được giao, tập trung chỉ đạo triển khai thực hiện một số nội dung sau:

Ngày 05/9, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Công văn số 2914/UBND-NNTN về việc thực hiện công tác quản lý nhà nước về quản lý chất lượng, an toàn thực phẩm, chế biến và phát triển thị trường trên địa bàn tỉnh Kon Tum.

Ngày 31/8, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Công văn số 2837/UBND-NNTN về việc tăng cường kiểm soát đối tượng kiểm dịch thực vật tại các vùng trồng, cơ sở đóng gói nông sản xuất khẩu.

Triển khai thực hiện Thông báo số 5485/TB-BNN-VPĐP ngày 10 tháng 8 năm 2023 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về kết luận của Bộ trưởng Lê Minh Hoan tại Hội nghị Sơ kết 03 năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025; Ngày 31/8, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Công văn số 2867/UBND-NNTN yêu cầu các đơn vị, địa phương theo thẩm quyền, chức năng, nhiệm vụ được giao trong thời gian tới cần tập trung chỉ đạo và tổ chức thực hiện một số nội dung, nhiệm vụ trọng tâm sau:

Ngày 31/8, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Công văn số 2874/UBND-KGVX về việc tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh trong kỳ nghỉ Lễ Quốc khánh 02/9/2023.

Ngày 29/8, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Công văn số 2822/UBND-NNTN về việc tăng cường công tác phòng ngừa, ứng phó các sự cố môi trường trong mùa mưa bão.

Chiều 29/8, Đảng bộ Văn phòng UBND tỉnh tổ chức Lễ trao tặng Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng (đợt 02/9) cho đồng chí Lê Ngọc Tuấn - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Ban cán sự đảng UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh.

Nhằm tạo điều kiện cho học sinh vùng khó có đủ sách, vở, quần áo bước vào năm học mới, Ban Chấp hành Công đoàn, Chi đoàn Văn phòng UBND tỉnh đã phối hợp vận động, hỗ trợ Trường THCS và THPT Liên Việt Kon Tum tổ chức buổi gặp gỡ và chia sẻ đồng hành cùng học sinh trường TH - THCS Đắk Nhoong, huyện Đăk Glei vững bước đến trường.

Thực hiện Nghị quyết số 105/NQ-CP ngày 15 tháng 7 năm 2023 của Chính phủ về các nhiệm vụ, giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, siết chặt kỷ luật, kỷ cương; ngày 28/8/2023, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Công văn số 2799/UBND-KTTH yêu cầu các đơn vị, địa phương theo chức năng, nhiệm vụ và địa bàn được giao phụ trách, quản lý, triển khai thực hiện các nhiệm vụ sau:

Ngày 28/8/2023, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Công văn số 2815/UBND-NNTN về việc đẩy nhanh tiến độ, nâng cao chất lượng công tác trồng rừng thay thế trên địa bàn tỉnh.

Trang sau
Thông báo
Trang chủ        |      Đăng nhập      
 © TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ VĂN PHÒNG ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KON TUM
    Chịu trách nhiệm:  Nguyễn Đăng Trình; Chức vụ: Chánh Văn phòng UBND tỉnh Kon Tum. 
    Địa chỉ: 492 Trần Phú, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum; Email: vpubnd@kontum.gov.vn;vanthu-kontum@chinhphu.vn; Điện thoại: 02603862320
    Bản quyền thuộc Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh Kon Tum