Đăng nhập
Chủ nhật, ngày 20 tháng 5 năm 2018 TimKiem
    THỐNG KÊ TRUY CẬP
NguoiTruyCapTổng số người truy cập:
1768191
HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG
Hệ thống quản lý chất lượng
9/14/2016 8:53:00 AM     

1. Chính sách chất lượng

2. Mục tiêu chất lượng

- Mục tiêu chất lượng năm 2018

3. Quy trình, quy định UBND tỉnh - Văn phòng UBND tỉnh

STT Tên tài liệu Mã hiệu Tải File
1 Quy trình kiểm soát tài liệu QT1 Tại đây
2 Quy trình kiểm soát hồ sơ QT2 Tại đây
3 Quy trình đánh giá chất lượng nội bộ QT3 Tại đây
4 Quy trình kiểm soát sự không phù hợp QT4 Tại đây
5 Quy trình hành động khắc phục, phòng ngừa QT5 Tại đây
6 Quy trình họp xem xét của Lãnh đạo QT6 Tại đây
7 Quy trình phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành QT7 Tại đây
8 Quy trình phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi – Báo cáo kinh tế kỹ thuật QT8 Tại đây
9 Quy trình phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu QT9 Tại đây
10 Quy trình phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường QT10 Tại đây
11 Quy trình phê duyệt phương án cải tạo phục hồi môi trường QT11 Tại đây
12 Quy trình cấp giấy phép thăm dò khoáng sản QT12 Tại đây
13 Quy trình cấp giấy phép khai thác khoáng sản QT13 Tại đây
14 Quy trình cấp giấy phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp QT14 Tại đây
15 Quy trình thu hồi, chuyển mục đích sử dụng đất, giao đất và cho thuê đất QT15 Tại đây
16 Quy trình phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất QT16 Tại đây
17 Quy trình xây dựng Chương trình công tác tháng, quý, năm của UBND tỉnh QT17 Tại đây
18 Quy trình tổ chức, phục vụ các cuộc họp, hội nghị của UBND tỉnh, lãnh đạo UBND tỉnh QT18 Tại đây
19 Quy trình theo dõi chỉ đạo của TW, của tỉnh QT19 Tại đây
20 Quy trình quản lý văn bản đến và văn bản đi QT20 Tại đây
21 Quy trình tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế “một cửa” QT21 Tại đây
22 Quy trình mua sắm, sửa chữa, bảo dưỡng và quản lý tài sản. QT22 Tại đây
23 Quy trình tiếp công dân định kỳ của lãnh đạo tỉnh tại Trụ sở Tiếp công dân tỉnh QT23 Tại đây
24 Quy trình tiếp công dân thường xuyên tại Trụ sở Tiếp công dân tỉnh QT24 Tại đây
25 Quy trình xử lý đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh do UBND tỉnh tiếp nhận QT25 Tại đây
26 Quy trình Phê duyệt Dự toán và Kế hoạch lựa chọn nhà thầu mua sắm tài sản. QT26 Tại đây

 

Văn phòng UBND tỉnh  
Thông báo
Trang chủ        |      Đăng nhập      
 © TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ VĂN PHÒNG ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KON TUM
    Chịu trách nhiệm: Ông Bùi Thanh Bình; Chức vụ: Chánh Văn phòng UBND tỉnh Kon Tum. 
    Địa chỉ: 492 Trần Phú, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum; Email: kontum@chinhphu.vn; Điện thoại: 02603862320
    Bản quyền thuộc Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh Kon Tum
    Phát triển: Trình Văn Duẩn; Email:trinnhvanduan-kontum@chinhphu.vn.
    Ghi rõ 'Trang Thông tin điện tử Văn phòng UBND tỉnh Kon Tum' hoặc 'www.kontumvpub.gov.vn' khi phát hành lại thông tin từ Website này.