Đăng nhập
Thứ 3, ngày 27 tháng 2 năm 2024 TimKiem
    THỐNG KÊ TRUY CẬP
NguoiTruyCapTổng số người truy cập:
9675308
HOẠT ĐỘNG CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH
Triển khai thực hiện các giải pháp về phòng cháy, chữa cháy trên địa bàn tỉnh
2/20/2023 3:16:45 PM     
Ngày 20/02/2023, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Công văn số 409/UBND-NC về việc triển khai thực hiện các giải pháp về phòng cháy, chữa cháy trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các sở, ban ngành, đơn vị và Ủy ban nhân dân huyện, thành phố tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm túc ý kiến chỉ đạo của Ban Bí thư, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ Công an và Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh đối với công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ; tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật về phòng cháy, chữa cháy nhằm nâng cao nhận thức, ý thức, trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và toàn thể người dân trên địa bàn tỉnh trong việc chấp hành các quy định của pháp luật.  

Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị và địa phương xác định rõ vị trí, vai trò và tầm quan trọng của công tác phòng cháy, chữa cháy là nhiệm vụ thường xuyên, cần thiết nhằm bảo vệ tính mạng, tài sản của nhà nước và người dân; đồng thời phục vụ phát triển kinh tế - xã hội và hạn chế thấp nhất thiệt hại do cháy, nổ và sự cố, tai nạn gây ra trên địa bàn; chịu trách nhiệm trước Ủy ban nhân dân tỉnh nếu để xảy ra cháy, nổ, sự cố, tai nạn… gây hậu quả nghiêm trọng tại các cơ sở sản xuất, kinh doanh đang hoạt động trên địa bàn nhưng chưa đảm bảo các điều kiện an toàn về phòng cháy, chữa cháy hoặc do thiếu lãnh đạo, chỉ đạo trong công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện các quy định về phòng cháy, chữa cháy.

Phối hợp với Công an tỉnh triển khai thực hiện việc tổng kiểm tra, rà soát các cơ sở sản xuất, kinh doanh trên địa bàn thuộc diện quản lý nhà nước về phòng cháy, chữa cháy theo quy định; xử lý nghiêm đối với các hành vi vi phạm và kiên quyết tạm đình chỉ, đình chỉ hoạt động theo thẩm quyền; thu hồi hoặc đề nghị cơ quan có thẩm quyền thu hồi giấy phép hoạt động, giấy phép kinh doanh đối với các cơ sở không đảm bảo an toàn về phòng cháy, chữa cháy.

Tăng cường kiểm tra, giám sát trong công tác thẩm định, cấp phép xây dựng đối với các công trình thuộc đối tượng phải thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy, chữa cháy theo chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh tại Công văn số 3243/UBND-HTKT ngày 29 tháng 9 năm 2022.

Sở Thông tin và Truyền thông, Đài Phát thanh và Truyền hình, Báo Kon Tum tăng cường tuyên truyền về công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ; phổ biến các lỗi vi phạm thường gặp, kỹ năng thoát nạn khi gặp sự cố cháy, nổ… nhằm nâng cao nhận thức của người đứng đầu các tổ chức, doanh nghiệp, cơ sở và người dân trong quá trình thực hiện.

Công an tỉnh: Chỉ đạo các lực lượng chức năng liên quan phối hợp với Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố tiếp tục xây dựng các mô hình an toàn về phòng cháy, chữa cháy và nhân rộng các mô hình hoạt động đảm bảo thiết thực, hiệu quả; kiện toàn, củng cố lượng lượng tại chỗ thực hiện công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ tại khu dân cư, cơ sở theo phương châm “bốn tại chỗ”; Tổ chức công tác tập huấn, huấn luyện nghiệp vụ về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ cho các lực lượng tham gia phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ tại cơ sở; diễn tập phương án chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ phối hợp nhiều lực lượng tại các khu dân cư, cơ sở tiềm ẩn nguy cơ cao về cháy, nổ trên địa bàn; Phối hợp với các cơ quan, đơn vị và địa phương tiếp tục phát động phong trào toàn dân tham gia phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ; kịp thời biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ trên địa bàn.

Văn phòng UBND tỉnh  
Bài viết trước:
Icon  Triển khai thực hiện công tác Chuyển đổi số và Đề án 06 trên địa bàn tỉnh
Icon  Tăng cường triển khai các nhiệm vụ quản lý, bảo vệ rừng và phòng cháy chữa cháy rừng trên địa bàn tỉnh
Icon  Tổ chức Chương trình gặp gỡ, đối thoại giữa Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh với thanh niên năm 2023.
Icon  Tăng cường công tác phòng, chống tai nạn thương tích trẻ em, đặc biệt trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023
Icon  Tăng cường bảo đảm an toàn giao thông đối với hoạt động vận tải hành khách bằng xe ô tô
Icon  Chỉ thị của Chủ tịch UBND tỉnh về triển khai các giải pháp cấp bách phòng, chống hạn hán, thiếu nước mùa khô năm 2023 trên địa bàn tỉnh
Icon  Hội nghị học tập, tuyên truyền, quán triệt các nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII
Icon  Tăng cường công tác phòng, chống dịch trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão và mùa lễ hội năm 2023
Icon  Tăng cường các biện pháp ổn định, phát triển thị trường lao động linh hoạt, hiệu quả, bền vững và chăm lo đời sống người lao động trên địa bàn tỉnh
Icon  Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức và người lao động năm 2022
Thông báo

Best Replica Watches audemars piguet replica

Trang chủ        |      Đăng nhập      
 © TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ VĂN PHÒNG ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KON TUM
    Chịu trách nhiệm:  Nguyễn Đăng Trình; Chức vụ: Chánh Văn phòng UBND tỉnh Kon Tum. 
    Địa chỉ: 492 Trần Phú, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum; Email: vpubnd@kontum.gov.vn;vanthu-kontum@chinhphu.vn; Điện thoại: 02603862320
    Bản quyền thuộc Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh Kon Tum