Đăng nhập
Thứ 4, ngày 28 tháng 2 năm 2024 TimKiem
    THỐNG KÊ TRUY CẬP
NguoiTruyCapTổng số người truy cập:
9675470
HOẠT ĐỘNG CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH
Tổ chức Chương trình gặp gỡ, đối thoại giữa Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh với thanh niên năm 2023.
2/6/2023 9:05:40 AM     
Ngày 03/02/2023, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch số 282/KH-UBND Tổ chức Chương trình gặp gỡ, đối thoại giữa Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh với thanh niên năm 2023.

Chương trình gặp gỡ, đối thoại với chủ đề “Phát huy vai trò của thanh niên trong việc thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh Kon Tum”.

Nội dung chương trình đối thoại gồm: Thanh niên ý kiến, kiến nghị các vấn đề về tạo điều kiện để thanh niên nêu cao vai trò, trách nhiệm trong việc tham gia thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới.

Thanh niên ý kiến, kiến nghị các vấn đề vướng mắc, bất cập trong việc thực hiện cơ chế, chính sách và các quy định của pháp luật đối với thanh niên và thực tế cần thiết phải có sự chỉ đạo, phối hợp giải quyết của cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh, tạo điều kiện cho công tác phát triển thanh niên trên địa bàn.

Thanh niên hiến kế với lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh về các giải pháp mới, hiệu quả nhằm phát huy vai trò của thanh niên trong xây dựng và phát triển quê hương; các giải pháp nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về thanh niên và triển khai thực hiện chương trình phát triển thanh niên của tỉnh tại Quyết định số 1136/QĐ-UBND ngày 03 tháng 12 năm 2021 ban hành Chương trình phát triển thanh niên tỉnh Kon Tum giai đoạn 2021-2030 và Nghị quyết số 44/NQ-HĐND ngày 12 tháng 7 năm 2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh về phát triển thanh niên tỉnh Kon Tum giai đoạn 2021-2030.

Chương trình sẽ diễn ra tại Hội trường Ngọc Linh, thành phố Kon Tum (điểm cầu tỉnh); phòng họp trực tuyến các huyện (điểm cầu huyện). Thời giao 01 buổi, dự kiến ngày 24/3/2023.

Văn phòng UBND tỉnh  
Bài viết trước:
Icon  Tăng cường công tác phòng, chống tai nạn thương tích trẻ em, đặc biệt trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023
Icon  Tăng cường bảo đảm an toàn giao thông đối với hoạt động vận tải hành khách bằng xe ô tô
Icon  Chỉ thị của Chủ tịch UBND tỉnh về triển khai các giải pháp cấp bách phòng, chống hạn hán, thiếu nước mùa khô năm 2023 trên địa bàn tỉnh
Icon  Hội nghị học tập, tuyên truyền, quán triệt các nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII
Icon  Tăng cường công tác phòng, chống dịch trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão và mùa lễ hội năm 2023
Icon  Tăng cường các biện pháp ổn định, phát triển thị trường lao động linh hoạt, hiệu quả, bền vững và chăm lo đời sống người lao động trên địa bàn tỉnh
Icon  Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức và người lao động năm 2022
Icon  Chi bộ 1 tổ chức Lễ kết nạp đảng viên mới
Icon  Tăng cường tuyên truyền, phổ biến các thủ đoạn lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua mạng trên địa bàn tỉnh
Icon  Tăng cường công tác phòng, trừ sinh vật hại cây trồng trên địa bàn tỉnh Kon Tum
Thông báo

Best Replica Watches audemars piguet replica

Trang chủ        |      Đăng nhập      
 © TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ VĂN PHÒNG ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KON TUM
    Chịu trách nhiệm:  Nguyễn Đăng Trình; Chức vụ: Chánh Văn phòng UBND tỉnh Kon Tum. 
    Địa chỉ: 492 Trần Phú, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum; Email: vpubnd@kontum.gov.vn;vanthu-kontum@chinhphu.vn; Điện thoại: 02603862320
    Bản quyền thuộc Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh Kon Tum