Đăng nhập
Thứ 4, ngày 14 tháng 4 năm 2021 TimKiem
    THỐNG KÊ TRUY CẬP
NguoiTruyCapTổng số người truy cập:
4848511
HOẠT ĐỘNG CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH
Chỉ thị của Chủ tịch UBND tỉnh về việc chấn chỉnh, ngăn chặn tình trạng vi phạm Luật Lâm nghiệp và tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy rừng trên địa bàn tỉnh.
3/1/2021 3:18:54 PM     
Ngày 26/02, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Chỉ thị số 04/CT-UBND về việc chấn chỉnh, ngăn chặn tình trạng vi phạm Luật Lâm nghiệp và tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy rừng trên địa bàn tỉnh. Theo đó, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu:

1. Thủ trưởng các Sở, ban ngành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và các đơn vị chủ rừng tiếp tục thực hiện nghiêm túc, quyết liệt các nhiệm vụ, giải pháp về quản lý, bảo vệ rừng theo chỉ đạo của của Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh; nhất là Kế hoạch số 34-KH/TU ngày 05 tháng 5 năm 2017 của Tỉnh ủy về thực hiện Chỉ thị số 13-CT/TW ngày 12 tháng 01 năm 2017 của Ban Bí thư Trung ương "về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng" trên địa bàn tỉnh, Thông báo số 364/TB-UBND ngày 22 tháng 12 năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh về kết luận của Ủy ban nhân dân tỉnh tại Hội nghị tổng kết công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021 và các năm tiếp theo và Chỉ thị số 01/CT-UBND ngày 07 tháng 01 năm 2021 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về tăng cường công tác quản lý, bảo vệ rừng và phòng cháy chữa cháy rừng năm 2021.

2. Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, Thủ trưởng các đơn vị chủ rừng: Tăng cường tổ chức tuyên truyền, vận động người dân trên địa bàn về các quy định, chính sách pháp luật của Nhà nước về quản lý, bảo vệ rừng để người dân hiểu, đồng tình, ủng hộ trong việc ngăn chặn tình trạng vi phạm Luật Lâm nghiệp, không tham gia phá rừng trái phép; Rà soát, bố trí đủ đất sản xuất cho người dân để yên tâm phát triển kinh tế, ổn định đời sống, không để người dân thiếu đất sản xuất đi phá rừng làm nương rẫy; Phối hợp với các lực lượng chức năng kiểm tra, xử lý nghiêm các vụ vi phạm Luật Lâm nghiệp xảy ra trên địa bàn quản lý theo quy định; Nâng cao tinh thần trách nhiệm của người đứng đầu trong công tác quản lý, bảo vệ rừng và phòng cháy chữa cháy rừng; chịu trách nhiệm chính trước Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về kết quả thực hiện. Kịp thời xử lý nghiêm trách nhiệm đối với các trường hợp vi phạm.

3. Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với các đơn vị, địa phương liên quan: Kiểm tra, đánh giá, tìm hiểu và xác định rõ nguyên nhân tình trạng phá rừng trái phép diễn biến phức tạp trên địa bàn tỉnh trong thời gian qua, đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét các giải pháp chỉ đạo trong thời gian tới; hoàn thành trước ngày 15 tháng 3 năm 2021; Đánh giá, kiện toàn lực lượng thực hiện nhiệm vụ quản lý, bảo vệ rừng do đơn vị quản lý, đảm bảo về năng lực, chuyên môn, trình độ, đạo đức để thực hiện tốt nhiệm vụ được giao; báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh trong tháng 3 năm 2021.

4. Công an tỉnh chỉ đạo lực lượng trực thuộc đẩy nhanh tiến độ điều tra các vụ vi phạm Luật Lâm nghiệp, đặc biệt là các vụ phá rừng trái phép đã xác định được đối tượng vi phạm (nhất là đối tượng cầm đầu, chủ mưu), sớm đưa ra xét xử theo quy định của pháp luật.

5. Đề nghị các Huyện ủy, Thành ủy chỉ đạo các đơn vị trực thuộc triển khai thực hiện có hiệu quả hơn nữa công tác quản lý, bảo vệ rừng trên địa bàn quản lý, nhất là việc ngăn chặn tình trạng phá rừng trái phép, cháy rừng; chịu trách nhiệm trước Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy về kết quả thực hiện.

6. Đài Phát Thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Kon Tum, Cổng Thông tin điện tử tỉnh tăng cường đưa tin, phát sóng các nội dung tuyên truyền công tác quản lý bảo vệ rừng; phản ánh kịp thời kết quả xét xử các vụ án trong lĩnh vực lâm nghiệp nhằm tuyên truyền, giáo dục và phòng ngừa tội phạm.

7. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn theo dõi, đôn đốc các đơn vị, địa phương thực hiện Chỉ thị này, chủ động xử lý các khó khăn, vướng mắc theo quy định; trường hợp vượt thẩm quyền báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét.

Văn phòng UBND tỉnh  
Bài viết trước:
Icon  Tăng cường công tác chăm lo, tổ chức đón Tết Nguyên đán 2021
Icon  Văn phòng UBND tỉnh thăm, chúc tết các đơn vị trên địa bàn xã Đăk Long, huyện Đăk Glei
Icon  Thực hiện truy xuất nguồn gốc cây mai, cây đào trên địa bàn tỉnh
Icon  Tiếp tục tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19
Icon  Chỉ thị của Chủ tịch UBND tỉnh về một số biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19.
Icon  Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức và người lao động Văn phòng năm 2020, gắn với tổng kết công tác năm 2020 và triển khai nhiệm vụ năm 2021
Icon  Tiếp tục đẩy mạnh công tác kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh.
Icon  Cài đặt và sử dụng ứng dụng Bảo hiểm xã hội số.
Icon  Tăng cường thực hiện công tác quản lý, bảo vệ rừng và trồng rừng trên địa bàn tỉnh
Icon  Chỉ đạo nổi bật của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh tuần từ ngày 28 -31/12/2020
Thông báo
Văn bản mới ban hành
Trang chủ        |      Đăng nhập      
 © TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ VĂN PHÒNG ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KON TUM
    Chịu trách nhiệm: Ông Đặng Quang Hà - Chánh Văn phòng UBND tỉnh Kon Tum. 
    Địa chỉ: 492 Trần Phú, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum; Email: kontum@chinhphu.vn; Điện thoại: 02603862320
    Bản quyền thuộc Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh Kon Tum
    Phát triển: Trình Văn Duẩn; Email:trinnhvanduan-kontum@chinhphu.vn.
    Ghi rõ 'Trang Thông tin điện tử Văn phòng UBND tỉnh Kon Tum' hoặc 'www.kontumvpub.gov.vn' khi phát hành lại thông tin từ Website này.