Đăng nhập
Thứ 5, ngày 16 tháng 9 năm 2021 TimKiem
    THỐNG KÊ TRUY CẬP
NguoiTruyCapTổng số người truy cập:
5554073
HOẠT ĐỘNG CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH
Tiếp tục đẩy mạnh công tác kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh.
1/22/2021 8:45:26 AM     
Ngày 21/01, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Công văn số 260/UBND-TTHCC về việc tiếp tục đẩy mạnh công tác kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh; Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn:

Tiếp tục đẩy mạnh quán triệt, thực hiện Chỉ thị số 08/CT-UBND ngày 04 tháng 10 năm 2019 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc chấn chỉnh công tác kiểm soát thủ tục hành chính và thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Kon Tum.

Chủ động, thường xuyên theo dõi, cập nhật các Quyết định Công bố thủ tục hành chính của các Bộ, ngành Trung ương đã công khai trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính tại Cổng Dịch vụ công quốc gia theo lĩnh vực phụ trách để kịp thời trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của các cấp chính quyền trên địa bàn tỉnh.

Thường xuyên đôn đốc, kiểm tra, theo dõi chặt chẽ quá trình giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính tại đơn vị. Thực hiện nghiêm việc lập phiếu xin lỗi tổ chức, cá nhân đối với hồ sơ giải quyết quá hạn.

Thực hiện nghiêm việc tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính trên Hệ thống thông tin một cửa điện tử của tỉnh và thực hiện các mẫu Phiếu theo đúng quy định tại Thông tư 01/2018/TT-VPCP của Văn phòng Chính phủ (kể cả những thủ tục hành chính do các sở, ngành để lại tiếp nhận tại đơn vị) để đảm bảo tỷ lệ 100% hồ sơ được tiếp nhận trên Hệ thống thông tin một cửa điện tử của tỉnh theo Nghị quyết số 17/NQ-CP ngày 07 tháng 03 năm 2019 của Chính phủ.

Kịp thời phát hiện, xử lý cán bộ, công chức, viên chức tự ý kết thúc hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính trên Hệ thống thông tin một cửa điện tử của tỉnh khi chưa có kết quả trả cho tổ chức, cá nhân hoặc làm sai lệch trạng thái, tình trạng xử lý giải quyết hồ sơ dẫn đến sai lệch dữ liệu trong công tác thống kê, báo cáo giải quyết thủ tục hành chính.

Xử lý nghiêm các trường hợp cán bộ, công chức, viên chức tiếp nhận, xử lý và trả kết quả hồ sơ thủ tục hành chính không thông qua Hệ thống thông tin một cửa điện tử của tỉnh (đối với các thủ tục hành chính đã có Quyết định phê duyệt quy trình nội bộ và đã cấu hình quy trình điện tử).

Ủy ban nhân dân cấp huyện tiếp tục đẩy mạnh việc phối hợp với các cơ quan ngành dọc trong triển khai đưa 100% thủ tục hành chính được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định 1291/QĐ-TTg ngày 07 tháng 10 năm 2019 ra thực hiện tiếp nhận hồ sơ tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả cấp huyện.

Văn phòng UBND tỉnh  
Bài viết trước:
Icon  Cài đặt và sử dụng ứng dụng Bảo hiểm xã hội số.
Icon  Tăng cường thực hiện công tác quản lý, bảo vệ rừng và trồng rừng trên địa bàn tỉnh
Icon  Chỉ đạo nổi bật của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh tuần từ ngày 28 -31/12/2020
Icon  Tăng cường các biện pháp bảo đảm đón Tết Nguyên Đán Tân Sửu 2021 vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm
Icon  Tăng cường đảm bảo an ninh trật tự trước, trong và sau Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII và Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021 trên địa bàn tỉnh
Icon  Bảo đảm trật tự an toàn giao thông gắn với phòng, chống dịch Covid-19 trong dịp Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán Tân Sửu và Lễ hội xuân 2021.
Icon  Chỉ đạo nổi bật của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh tuần từ ngày 14 -18/12/2020
Icon  Tăng cường hiệu lực, hiệu quả việc thực hiện chính sách, pháp luật về phòng, chống xâm hại trẻ em trên địa bàn tỉnh
Icon  Thông báo thời gian nghỉ tết Âm lịch và Quốc khánh trong năm 2021 đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động
Icon  Tăng cường công tác quản lý rừng đặc dụng, phòng hộ trên địa bàn tỉnh
Thông báo
Trang chủ        |      Đăng nhập      
 © TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ VĂN PHÒNG ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KON TUM
    Chịu trách nhiệm: Ông Đặng Quang Hà - Chánh Văn phòng UBND tỉnh Kon Tum. 
    Địa chỉ: 492 Trần Phú, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum; Email: kontum@chinhphu.vn; Điện thoại: 02603862320
    Bản quyền thuộc Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh Kon Tum
    Phát triển: Trình Văn Duẩn; Email:trinnhvanduan-kontum@chinhphu.vn.
    Ghi rõ 'Trang Thông tin điện tử Văn phòng UBND tỉnh Kon Tum' hoặc 'www.kontumvpub.gov.vn' khi phát hành lại thông tin từ Website này.