Đăng nhập
Thứ 5, ngày 16 tháng 9 năm 2021 TimKiem
    THỐNG KÊ TRUY CẬP
NguoiTruyCapTổng số người truy cập:
5554003
HOẠT ĐỘNG CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH
Cài đặt và sử dụng ứng dụng Bảo hiểm xã hội số.
1/22/2021 8:39:12 AM     
Nhằm đẩy mạnh việc ứng dụng Bảo hiểm xã hội số (VssID) trên địa bàn tỉnh theo Văn bản số 3717/BHXH-CNTT ngày 25/11/2020 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam. Ngày 21/01, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Công văn số 266/UBND-KGVX về việc cài đặt và sử dụng ứng dụng Bảo hiểm xã hội số.

Theo đó, Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu Bảo hiểm xã hội tỉnh tăng cường công tác phổ biến, quán triệt, hướng dẫn và hỗ trợ các đơn vị, địa phương và người dân triển khai việc cài đặt và sử dụng ứng dụng VssID theo chỉ đạo của Bảo hiểm xã hội Việt Nam tại Văn bản nêu trên.

Sở Thông tin và Truyền thông: Chủ trì,phối hợp với Bảo hiểm xã hội tỉnh hướng dẫn các cơ quan báo chí, truyền thông trên địa bàn tỉnh thông tin, tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng về ý nghĩa, tác dụng của việc cài đặt, sử dụng ứng dụng VssID, vận động người dân tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế thực hiện cài đặt ứng dụng VssID trên điện thoại thông minh.

Thủ trưởng các sở, ban, ngành; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố:  Căn cứ hướng dẫn của Bảo hiểm xã hội tỉnh chỉ đạo cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tại đơn vị, địa phương đăng ký giao dịch điện tử với cơ quan Bảo hiểm xã hội; thực hiện cài đặt và sử dụng ứng dụng VssID. Đồng thời, đăng tải thông tin về cài đặt và sử dụng ứng dụng VssID trên Trang Thông tin điện tử của đơn vị, địa phương để người dân biết, thực hiện cài đặt.

Văn phòng UBND tỉnh  
Bài viết trước:
Icon  Tăng cường thực hiện công tác quản lý, bảo vệ rừng và trồng rừng trên địa bàn tỉnh
Icon  Chỉ đạo nổi bật của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh tuần từ ngày 28 -31/12/2020
Icon  Tăng cường các biện pháp bảo đảm đón Tết Nguyên Đán Tân Sửu 2021 vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm
Icon  Tăng cường đảm bảo an ninh trật tự trước, trong và sau Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII và Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021 trên địa bàn tỉnh
Icon  Bảo đảm trật tự an toàn giao thông gắn với phòng, chống dịch Covid-19 trong dịp Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán Tân Sửu và Lễ hội xuân 2021.
Icon  Chỉ đạo nổi bật của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh tuần từ ngày 14 -18/12/2020
Icon  Tăng cường hiệu lực, hiệu quả việc thực hiện chính sách, pháp luật về phòng, chống xâm hại trẻ em trên địa bàn tỉnh
Icon  Thông báo thời gian nghỉ tết Âm lịch và Quốc khánh trong năm 2021 đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động
Icon  Tăng cường công tác quản lý rừng đặc dụng, phòng hộ trên địa bàn tỉnh
Icon  Chỉ đạo nổi bật của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh tuần từ ngày 07 -11/12/2020
Thông báo
Trang chủ        |      Đăng nhập      
 © TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ VĂN PHÒNG ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KON TUM
    Chịu trách nhiệm: Ông Đặng Quang Hà - Chánh Văn phòng UBND tỉnh Kon Tum. 
    Địa chỉ: 492 Trần Phú, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum; Email: kontum@chinhphu.vn; Điện thoại: 02603862320
    Bản quyền thuộc Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh Kon Tum
    Phát triển: Trình Văn Duẩn; Email:trinnhvanduan-kontum@chinhphu.vn.
    Ghi rõ 'Trang Thông tin điện tử Văn phòng UBND tỉnh Kon Tum' hoặc 'www.kontumvpub.gov.vn' khi phát hành lại thông tin từ Website này.