Đăng nhập
Thứ 5, ngày 16 tháng 9 năm 2021 TimKiem
    THỐNG KÊ TRUY CẬP
NguoiTruyCapTổng số người truy cập:
5553952
HOẠT ĐỘNG CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH
Tăng cường thực hiện công tác quản lý, bảo vệ rừng và trồng rừng trên địa bàn tỉnh
1/22/2021 8:30:46 AM     
Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Văn bản số 273/VPCP-NN ngày 12/01/2021 và của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Văn bản số 356/BNN-TCLN ngày 18/01/2021 về việc tăng cường công tác quản lý, bảo vệ rừng trong dịp Tết Nguyên đán năm 2021; ngày 21/01, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Công văn số 265/UBND-NNTN về việc tăng cường thực hiện công tác quản lý, bảo vệ rừng và trồng rừng trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các Sở, ban ngành, các tổ chức chính trị - xã hội, đoàn thể, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, các Ban quản lý rừng phòng hộ, đặc dụng, các Công ty TNHH MTV lâm nghiệp và các đơn vị có liên quan trên địa bàn tỉnh:

Tiếp tục thực hiện nghiêm túc các nhiệm vụ, giải pháp trong công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng theo chỉ đạo của Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh; trọng tâm là Kế hoạch số 34-KH/TU ngày 05 tháng 5 năm 2017 của Tỉnh ủy về thực hiện Chỉ thị số 13-CT/TW, ngày 12 tháng 01 năm 2017 của Ban Bí thư Trung ương "về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng" trên địa bàn tỉnh, Thông báo số 364/TB-UBND ngày 22 tháng 12 năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh về kết luận của Ủy ban nhân dân tỉnh tại Hội nghị tổng kết công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021 và các năm tiếp theo và Chỉ thị số 01/CT-UBND ngày 08 tháng 01 năm 2021 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về tăng cường công tác quản lý, bảo vệ rừng và phòng cháy chữa cháy rừng năm 2021 trên địa bàn tỉnh.

Tuyên truyền, vận động các tổ chức, cá nhân không sử dụng, trưng bày sản phẩm khai thác trái pháp luật từ rừng đặc dụng, rừng phòng hộ, rừng tự nhiên. Kịp thời ngăn chặn, xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân vi phạm các quy định của pháp luật về lâm nghiệp, các hoạt động: khai thác, mua bán, vận chuyển, sử dụng, tiêu thụ các loài thực vật rừng khai thác trái pháp luật từ rừng đặc dụng, rừng phòng hộ, rừng tự nhiên; săn, bắt, giết, tàng trữ, vận chuyển, buôn bán động vật rừng trái pháp luật,… trong dịp Tết Nguyên đán 2021.

Rà soát công tác chuẩn bị và tổ chức thực hiện tốt việc trồng cây phân tán theo Chỉ thị số 45/CT-TTg ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ về tổ chức phong trào “Tết trồng cây” và tăng cường công tác quản lý, bảo vệ rừng ngay từ đầu năm 2021; công tác trồng rừng năm 2021 theo Văn bản số 101/UBND-NNTN ngày 12 tháng 01 năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh về chỉ tiêu trồng rừng giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn tỉnh và Thông báo số 186/TB-VPUB ngày 19 tháng 01 năm 2021 của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh về kết luận của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tại Hội nghị giải quyết các khó khăn, vướng mắc trong công tác quản lý, bảo vệ rừng và triển khai chỉ tiêu trồng rừng giai đoạn 2021 - 2025.

Giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với các đơn vị, liên quan nghiên cứu ý kiến của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Văn bản số 356/BNN-TCLN ngày 18 tháng 01 năm 2021, hướng dẫn việc quản lý, khai thác cây Đào, cây Mai và một số cây trồng ngoài diện tích rừng phòng hộ, rừng đặc dụng, rừng tự nhiên để các tổ chức, cá nhân biết, thực hiện.

Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh chủ trì, phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và các đơn vị liên quan chuẩn bị nội dung và đẩy mạnh thực hiện công tác tuyên truyền về các chủ trương, chính sách, chỉ đạo của Trương ương và của tỉnh về công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng để người dân biết, thực hiện

Văn phòng UBND tỉnh  
Bài viết trước:
Icon  Chỉ đạo nổi bật của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh tuần từ ngày 28 -31/12/2020
Icon  Tăng cường các biện pháp bảo đảm đón Tết Nguyên Đán Tân Sửu 2021 vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm
Icon  Tăng cường đảm bảo an ninh trật tự trước, trong và sau Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII và Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021 trên địa bàn tỉnh
Icon  Bảo đảm trật tự an toàn giao thông gắn với phòng, chống dịch Covid-19 trong dịp Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán Tân Sửu và Lễ hội xuân 2021.
Icon  Chỉ đạo nổi bật của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh tuần từ ngày 14 -18/12/2020
Icon  Tăng cường hiệu lực, hiệu quả việc thực hiện chính sách, pháp luật về phòng, chống xâm hại trẻ em trên địa bàn tỉnh
Icon  Thông báo thời gian nghỉ tết Âm lịch và Quốc khánh trong năm 2021 đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động
Icon  Tăng cường công tác quản lý rừng đặc dụng, phòng hộ trên địa bàn tỉnh
Icon  Chỉ đạo nổi bật của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh tuần từ ngày 07 -11/12/2020
Icon  Chỉ thị của UBND tỉnh về việc tiếp tục đẩy mạnh công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn tỉnh.
Thông báo
Trang chủ        |      Đăng nhập      
 © TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ VĂN PHÒNG ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KON TUM
    Chịu trách nhiệm: Ông Đặng Quang Hà - Chánh Văn phòng UBND tỉnh Kon Tum. 
    Địa chỉ: 492 Trần Phú, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum; Email: kontum@chinhphu.vn; Điện thoại: 02603862320
    Bản quyền thuộc Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh Kon Tum
    Phát triển: Trình Văn Duẩn; Email:trinnhvanduan-kontum@chinhphu.vn.
    Ghi rõ 'Trang Thông tin điện tử Văn phòng UBND tỉnh Kon Tum' hoặc 'www.kontumvpub.gov.vn' khi phát hành lại thông tin từ Website này.