Đăng nhập
Thứ 3, ngày 19 tháng 3 năm 2019 TimKiem
    THỐNG KÊ TRUY CẬP
NguoiTruyCapTổng số người truy cập:
2425238
HOẠT ĐỘNG CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH
Phân công công tác của Chánh Văn phòng và các Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh
4/6/2018 2:39:26 PM     
Ngày 05/4/2018, Chánh Văn phòng UBND tỉnh ban hành Quyết định số 38/QĐ-CVP về việc phân công công tác của Chánh Văn phòng và các Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh. Cụ thể:

1. Chánh Văn phòng: Lãnh đạo, quản lý toàn diện mọi hoạt động thuộc chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Văn phòng UBND tỉnh; Trực tiếp theo dõi các ngành, lĩnh vực: (1) Công an; Quân sự; Biên phòng; Thanh tra, giải quyết khiếu nại tố cáo; Tôn giáo; Tư pháp - Pháp chế (bao gồm cả  cải cách thủ tục hành chính); Thi đua - Khen thưởng; các thủ tục đầu tư xây dựng cơ bản sau chủ trương đầu tư đến quyết toán dự án hoàn thành (thuộc khối tài chính, kế hoạch); Quy chế làm việc của UBND tỉnh; Cổng Thông tin điện tử tỉnh; Vùng kinh tế động lực thành phố Kon Tum; (2) Chỉ đạo xây dựng, theo dõi và đôn đốc thực hiện chương trình công tác năm và hằng tháng của UBND tỉnh; theo dõi, đôn đốc việc thực hiện các chỉ đạo của Chính phủ, Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân tỉnh và UBND tỉnh; trả lời kiến nghị, chất vấn của cử tri; (3) Tham mưu UBND tỉnh giải quyết công việc của Hội đồng, Ban chỉ đạo, các Hội do Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm chủ tịch Hội đồng hoặc Trưởng ban thuộc lĩnh vực được phân công và các Ban là thành viên theo quyết định của UBND tỉnh; (4) Trực tiếp theo dõi và chỉ đạo công tác tổ chức, cán bộ của Văn phòng UBND tỉnh; Chủ tịch Hội đồng Thi đua, khen thưởng, kỷ luật của Văn phòng UBND tỉnh; Chủ tịch Hội đồng sáng kiến cấp cơ sở cơ quan Văn phòng UBND tỉnh; là chủ tài khoản của Văn phòng UBND tỉnh; (5) Trực tiếp phụ trách Phòng Nội chính, Phòng Kiểm soát thủ tục hành chính,  Phòng Hành chính - Tổ chức, Cổng Thông tin điện tử.

2. Phó Chánh Văn phòng Nguyễn Đình Cầu: Giúp Chánh Văn phòng trực tiếp theo dõi các ngành, lĩnh vực: (1) Y tế; Giáo dục và Đào tạo; Văn hóa, Thể thao, Du lịch; Lao động, Thương binh và Xã hội; Bảo hiểm xã hội; Phát thanh và truyền hình; Thông tin và Truyền thông; Khoa học và Công nghệ; Dân tộc (bao gồm cả chương trình 135); Công tác quản lý nhà nước về thanh niên; Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo; các nguồn đóng góp tự nguyện theo Nghị định 68/2008/NĐ-CP của Chính phủ; Trang Thông tin điện tử Văn phòng UBND tỉnh; (2) Theo dõi các nội dung có liên quan đến công tác dân vận chính quyền, quy chế dân chủ cơ sở; công tác phối hợp với các Ban của Tỉnh ủy về các nội dung có liên quan đến lĩnh vực tham mưu thuộc khối khoa giáo văn xã; quan hệ công tác giữa UBND tỉnh với Ủy ban Mặt trận TQVN tỉnh, các tổ chức chính trị - xã hội và các Hội thuộc khối Khoa giáo – Văn xã; (3) Tham mưu UBND tỉnh giải quyết công việc của Hội đồng, Ban chỉ đạo, các Hội do đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh thuộc khối phân công theo dõi làm Chủ tịch hoặc Trưởng ban và các Ban là thành viên theo quyết định của UBND tỉnh; (4) Giúp Chánh Văn phòng theo dõi, chỉ đạo Phòng Khoa giáo văn xã; Phòng Quản trị - Tài vụ; Nhà khách Hữu nghị; Chủ tịch Hội đồng kiểm kê tài sản Văn phòng; việc thực hiện Nghị quyết 04-NQ/TU tại xã Đăk Long, huyện Đăk Glei. (5) Là chủ tài khoản thứ 2 của cơ quan Văn phòng UBND tỉnh;

3. Phó Chánh Văn phòng Nguyễn Hữu Thạch: Giúp Chánh Văn phòng trực tiếp theo dõi các ngành, lĩnh vực: (1) Nội vụ (trừ lĩnh vực mà Chánh Văn phòng và Phó Chánh Văn phòng khác phụ trách); Ngoại vụ; cải cách thủ tục hành chính; Kế hoạch và đầu tư (bao gồm cả xúc tiến đầu tư); Tài chính và ngân sách; Ngân hàng; Thuế; Hải quan; Xổ số kiến thiết; Thống kê; kinh tế tập thể; quỹ tài chính nhà nước; kiểm toán; Dự án giảm nghèo khu vực Tây Nguyên - tỉnh Kon Tum; (2) Giúp Chánh Văn phòng tham mưu các mặt công tác của Ban cán sự Đảng UBND tỉnh; (3) Giúp Chánh Văn phòng tham mưu đối với 03 vùng kinh tế động lực của tỉnh; trực tiếp theo dõi vùng kinh tế động lực Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Bờ Y gắn với xây dựng và phát triển thị trấn Plei Kần, huyện Ngọc Hồi; (4) Tham mưu UBND tỉnh giải quyết công việc của Hội đồng, Ban chỉ đạo, các Hội do đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh thuộc khối phân công theo dõi làm Chủ tịch hoặc Trưởng ban và các Ban là thành viên theo quyết định của UBND tỉnh; (5) Giúp Chánh Văn phòng theo dõi, chỉ đạo Phòng Tổng hợp; Phòng Kinh tế;  giữ mối quan hệ công tác giữa UBND tỉnh với các Ban Đảng của Tỉnh ủy, Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Văn phòng HĐND tỉnh;

 4. Phó Chánh Văn phòng Đặng Quang Hà: Giúp Chánh Văn phòng trực tiếp theo dõi các ngành, lĩnh vực: (1) Giao thông vận tải (cả an toàn giao thông); Xây dựng; Công thương; Tài nguyên & môi trường; Nông nghiệp và phát triển nông thôn; thực hiện nhiệm vụ Trưởng Ban Tiếp công dân theo quy định; (2) Tham mưu UBND tỉnh giải quyết công việc của Hội đồng, Ban chỉ đạo, các Hội do đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh thuộc khối phân công theo dõi làm Chủ tịch hoặc Trưởng ban và các Ban là thành viên theo quyết định của UBND tỉnh; (3) Giúp Chánh Văn phòng theo dõi, tham mưu các nội dung liên quan đến vùng kinh tế động lực Trung tâm huyện lỵ Kon Plông gắn với khu du lịch sinh thái Măng Đen; (4) Giúp Chánh Văn phòng theo dõi, chỉ đạo Phòng Nông nghiệp - Tài nguyên và Môi trường; Phòng Hạ tầng kỹ thuật; Ban Tiếp công dân.  

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 23/QĐ-CVP ngày 06 tháng 3 năm 2017 của Chánh Văn phòng UBND tỉnh về việc phân công công tác của Chánh Văn phòng và Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh.

Văn Minh  
Bài viết trước:
Icon  Bộ Nông nghiệp & PTNT kiểm tra, giám sát, đôn đốc việc sắp xếp, đổi mới Công ty nông, lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh
Icon  Phân công nhiệm vụ của Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh Kon Tum nhiệm kỳ 2016-2021
Icon  Chỉ đạo nổi bật của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh từ 26-30/3/2018
Icon  Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lại Xuân Lâm kiểm tra các trường học trên địa bàn huyện Đăk Hà
Icon  Hội nghị trực tuyến sơ kết 2 năm thực hiện Quyết định số 49/2015 của Thủ tướng Chính phủ
Icon  Triển khai công tác Thi đua - Khen thưởng tỉnh năm 2018
Icon  Ủy ban nhân dân họp phiên thường kỳ tháng 3-2018
Icon  Kêu gọi đóng góp xây dựng quỹ "Mái ấm công đoàn" năm 2018
Icon  Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh làm việc với UBND huyện Đăk Glei
Icon  Chủ tịch UBND tỉnh dự Lễ kỷ niệm 30 năm thành lập Agribank
Thông báo
Trang chủ        |      Đăng nhập      
 © TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ VĂN PHÒNG ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KON TUM
    Chịu trách nhiệm: Ông Đặng Quang Hà - Chánh Văn phòng UBND tỉnh Kon Tum. 
    Địa chỉ: 492 Trần Phú, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum; Email: kontum@chinhphu.vn; Điện thoại: 02603862320
    Bản quyền thuộc Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh Kon Tum
    Phát triển: Trình Văn Duẩn; Email:trinnhvanduan-kontum@chinhphu.vn.
    Ghi rõ 'Trang Thông tin điện tử Văn phòng UBND tỉnh Kon Tum' hoặc 'www.kontumvpub.gov.vn' khi phát hành lại thông tin từ Website này.