Đăng nhập
Thứ 4, ngày 19 tháng 9 năm 2018 TimKiem
    THỐNG KÊ TRUY CẬP
NguoiTruyCapTổng số người truy cập:
2021955
ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC
LÃNH ĐẠO VĂN PHÒNG UBND TỈNH
5/18/2011 8:54:21 AM     

 

 
CHÁNH VĂN PHÒNG
BÙI THANH BÌNH
Tel: 3862.285 - 0914.013.349
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG
NGUYỄN ĐÌNH CẦU
Tel: 3862.447 - 0166.3455.568
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG
ĐẶNG QUANG HÀ
Tel: 3861.420 - 0916.877.988
nguyendinhcau-kontum@chinhphu.vn dangquangha-kontum@chinhphu.vn
nguyendinhcaukt@gmail.com dangquanghavpub@gmail.com
 

1. Chánh Văn phòng Bùi Thanh Bình

a) Lãnh đạo, quản lý toàn diện mọi hoạt động thuộc chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Văn phòng UBND tỉnh;

b) Trực tiếp theo dõi các ngành, lĩnh vực: Công an; Quân sự; Biên phòng; Thanh tra, giải quyết khiếu nại tố cáo; Tôn giáo; Tư pháp - Pháp chế; Nội vụ (trừ lĩnh vực Thi đua - Khen thưởng; công tác quản lý nhà nước về thanh niên); Ngoại vụ; cải cách thủ tục hành chính; Kế hoạch và đầu tư (trừ chủ trương đầu tư và xúc tiến đầu tư); Tài chính và ngân sách; Quy chế làm việc của UBND tỉnh; Cổng Thông tin điện tử tỉnh; Vùng kinh tế động lực thành phố Kon Tum;

c) Chỉ đạo xây dựng, theo dõi và đôn đốc thực hiện chương trình công tác năm và hằng tháng của UBND tỉnh; theo dõi, đôn đốc việc thực hiện các chỉ đạo của Chính phủ, Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân tỉnh và UBND tỉnh; trả lời kiến nghị, chất vấn của cử tri;

d) Tham mưu UBND tỉnh giải quyết công việc của Hội đồng, Ban chỉ đạo, các Hội do Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm chủ tịch Hội đồng hoặc Trưởng ban thuộc lĩnh vực được phân công và các Ban là thành viên theo quyết định của UBND tỉnh;

đ) Trực tiếp theo dõi và chỉ đạo công tác tổ chức, cán bộ của Văn phòng UBND tỉnh; Chủ tịch Hội đồng Thi đua, khen thưởng, kỷ luật của Văn phòng UBND tỉnh; Chủ tịch Hội đồng sáng kiến cấp cơ sở cơ quan Văn phòng UBND tỉnh; là chủ tài khoản của Văn phòng UBND tỉnh;

e) Trực tiếp phụ trách Phòng Nội chính, Phòng Tổng hợp, Phòng Kinh tế, Phòng Kiểm soát thủ tục hành chính, Phòng Hành chính - Tổ chức, Cổng Thông tin điện tử.

 

 

  2. Phó Chánh Văn phòng Nguyễn Đình Cầu

a) Giúp Chánh Văn phòng trực tiếp theo dõi các ngành, lĩnh vực: Y tế; Giáo dục và Đào tạo; Văn hóa, Thể thao, Du lịch; Lao động, Thương binh và Xã hội; Bảo hiểm xã hội; Phát thanh và truyền hình; Thông tin và Truyền thông; Khoa học và Công nghệ; Dân tộc (bao gồm cả chương trình 135); Thi đua - Khen thưởng; Công tác quản lý nhà nước về thanh niên; Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo; các nguồn đóng góp tự nguyện theo Nghị định 68/2008/NĐ-CP của Chính phủ; vùng kinh tế động lực Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Bờ Y gắn với xây dựng và phát triển thị trấn Plei Kần, huyện Ngọc Hồi; Trang Thông tin điện tử Văn phòng UBND tỉnh;

b) Theo dõi các nội dung có liên quan đến công tác dân vận chính quyền, quy chế dân chủ cơ sở; công tác phối hợp với các Ban của Tỉnh ủy về các nội dung có liên quan đến lĩnh vực tham mưu thuộc khối khoa giáo văn xã; quan hệ công tác giữa UBND tỉnh với Ủy ban Mặt trận TQVN tỉnh, các tổ chức chính trị - xã hội và các Hội thuộc khối Khoa giáo – Văn xã;

c) Tham mưu UBND tỉnh giải quyết công việc của Hội đồng, Ban chỉ đạo, các Hội do đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh thuộc khối phân công theo dõi làm Chủ tịch hoặc Trưởng ban và các Ban là thành viên theo quyết định của UBND tỉnh;

d) Giúp Chánh Văn phòng giữ mối quan hệ công tác với các Ban Đảng của Tỉnh ủy; theo dõi, chỉ đạo Phòng Khoa giáo - Văn xã; Phòng Quản trị - Tài vụ; Nhà khách Hữu nghị; Chủ tịch Hội đồng kiểm kê tài sản Văn phòng; việc thực hiện Nghị quyết 04-NQ/TU tại xã Đăk Long, huyện Đăk Glei.

đ) Là chủ tài khoản thứ 2 của cơ quan Văn phòng UBND tỉnh;

3. Phó Chánh Văn phòng Đặng Quang Hà

a) Giúp Chánh Văn phòng trực tiếp theo dõi các ngành, lĩnh vực: Giao thông vận tải (cả an toàn giao thông); Xây dựng; Công thương; Tài nguyên & môi trường; Nông nghiệp và phát triển nông thôn; Ngân hàng; Thuế; Hải quan; Xổ số kiến thiết; Thống kê; Chủ trương đầu tư; Xúc tiến đầu tư; Kinh tế tập thể; quỹ tài chính nhà nước; kiểm toán; Dự án giảm nghèo khu vực Tây Nguyên - tỉnh Kon Tum; thực hiện nhiệm vụ Trưởng Ban Tiếp công dân và Tổ trưởng Tổ Hỗ trợ thủ tục đầu tư theo quy định;

b) Tham mưu UBND tỉnh giải quyết công việc của Hội đồng, Ban chỉ đạo, các Hội do đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh thuộc khối phân công theo dõi làm Chủ tịch hoặc Trưởng ban và các Ban là thành viên theo quyết định của UBND tỉnh;

c) Giúp Chánh Văn phòng theo dõi, tham mưu đối với 03 vùng kinh tế động lực của tỉnh; các nội dung liên quan đến vùng kinh tế động lực Trung tâm huyện lỵ Kon Plông gắn với khu du lịch sinh thái Măng Đen;

d) Giúp Chánh Văn phòng giữ mối quan hệ công tác giữa UBND tỉnh với Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Văn phòng HĐND tỉnh. Theo dõi, chỉ đạo Phòng Nông nghiệp - Tài nguyên và Môi trường; Phòng Hạ tầng kỹ thuật, Ban Tiếp công dân tỉnh.  

 

(Theo Quyết định số 85/QĐ-CVP  ngày 01/8/2016 Về việc phân công tác của Chánh Văn phòng và các Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh)

 

Tổ Biên tập  
Bài viết trước:
Icon  NHÀ KHÁCH HỮU NGHỊ
Icon  PHÒNG QUẢN TRỊ - TÀI VỤ
Icon  PHÒNG KHOA GIÁO - VĂN XÃ
Icon  PHÒNG TỔNG HỢP
Icon  BAN TIẾP CÔNG DÂN
Icon  PHÒNG NÔNG NGHIỆP - TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
Icon  PHÒNG NỘI CHÍNH
Icon  PHÒNG KINH TẾ
Icon  PHÒNG HÀNH CHÍNH - TỔ CHỨC
Thông báo
Văn bản mới ban hành
Trang chủ        |      Đăng nhập      
 © TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ VĂN PHÒNG ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KON TUM
    Chịu trách nhiệm: Ông Bùi Thanh Bình; Chức vụ: Chánh Văn phòng UBND tỉnh Kon Tum. 
    Địa chỉ: 492 Trần Phú, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum; Email: kontum@chinhphu.vn; Điện thoại: 02603862320
    Bản quyền thuộc Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh Kon Tum
    Phát triển: Trình Văn Duẩn; Email:trinnhvanduan-kontum@chinhphu.vn.
    Ghi rõ 'Trang Thông tin điện tử Văn phòng UBND tỉnh Kon Tum' hoặc 'www.kontumvpub.gov.vn' khi phát hành lại thông tin từ Website này.