Đăng nhập
Thứ 2, ngày 16 tháng 7 năm 2018 TimKiem
    THỐNG KÊ TRUY CẬP
NguoiTruyCapTổng số người truy cập:
1879918
ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC
LÃNH ĐẠO VĂN PHÒNG UBND TỈNH
5/18/2011 8:54:21 AM     

 

 
CHÁNH VĂN PHÒNG
BÙI THANH BÌNH
Tel: 3862.285 - 0914.013.349
   
 
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG
NGUYỄN ĐÌNH CẦU
Tel: 3862.447 - 0166.3455.568
 PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG
NGUYỄN HỮU THẠCH
Tel: 0603.918.112 - 0905.108.399
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG
ĐẶNG QUANG HÀ
Tel: 3861.420 - 0916.877.988
  nguyendinhcau-kontum@chinhphu.vn nguyenhuuthach-kontum@chinhphu.vn dangquangha-kontum@chinhphu.vn
  nguyendinhcaukt@gmail.com  tonghopvpub@gmail.com dangquanghavpub@gmail.com
 

1. Chánh Văn phòng Bùi Thanh Bình

a) Lãnh đạo, quản lý toàn diện mọi hoạt động thuộc chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Văn phòng UBND tỉnh;

b) Trực tiếp theo dõi, chỉ đạo các ngành, lĩnh vực: Công an; Quân sự; Biên phòng; thanh tra, giải quyết khiếu nại tố cáo, tôn giáo; tư pháp - pháp chế (trừ cải cách thủ tục hành chính); nông nghiệp và phát triển nông thôn; Quy chế làm việc của UBND tỉnh; Cổng Thông tin điện tử tỉnh và trang thông tin điện tử Văn phòng UBND tỉnh; vùng kinh tế động lực thành phố Kon Tum gắn với các Khu công nghiệp Hòa Bình, sao Mai và các khu đô thị mới; Công tác tổ chức, cán bộ của Văn phòng UBND tỉnh; Chủ tịch Hội đồng thi đua, khen thưởng, kỷ luật của Văn phòng UBND tỉnh; Chủ tịch Hội đồng sáng kiến cấp cơ sở cơ quan Văn phòng UBND tỉnh; là chủ tài khoản của Văn phòng UBND tỉnh;

c) Tham mưu UBND tỉnh giải quyết công việc của các Hội đồng, Ban chỉ đạo do Chủ tịch UBND tỉnh, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm chủ tịch Hội đồng hoặc Trưởng ban thuộc lĩnh vực được phân công và các Ban là thành viên theo quyết định của UBND tỉnh;

d) Trực tiếp theo dõi và chỉ đạo Phòng Nội chính, Phòng Hành chính - Tổ chức.

2. Phó Chánh Văn phòng Nguyễn Đình Cầu

a) Giúp Chánh Văn phòng trực tiếp theo dõi, chỉ đạo các lĩnh vực Y tế; Giáo dục và Đào tạo; Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Lao động, Thương binh và Xã hội; Bảo hiểm xã hội ; Phát thanh và truyền hình; Thông tin và Truyền thông; Khoa học và Công nghệ; Dân tộc (bao gồm cả chương trình 135); công tác quản lý nhà nước về thanh niên; Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững và Dự án giảm nghèo khu vực Tây Nguyên - tỉnh Kon Tum; các nguồn đóng góp tự nguyện theo Nghị định 68/2008/NĐ-CP của Chính phủ;

b) Theo dõi, chỉ đạo các nội dung có liên quan đến công tác dân vận chính quyền, quy chế dân chủ cơ sở; công tác phối hợp với các Ban của Tỉnh ủy về các nội dung có liên quan đến lĩnh vực tham mưu thuộc khối khoa giáo văn xã; quan hệ công tác giữa UBND tỉnh với Ủy ban Mặt trận TQVN tỉnh, các tổ chức chính trị - xã hội và các Hội (trừ các hội có yếu tố người nước ngoài);

c) Tham mưu UBND tỉnh giải quyết công việc của các Hội đồng, Ban chỉ đạo do các đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh thuộc khối phân công theo dõi làm Chủ tịch hoặc Trưởng ban và các Ban là thành viên theo quyết định của UBND tỉnh;

d) Giúp Chánh Văn phòng theo dõi, chỉ đạo Phòng Khoa giáo văn xã; Phòng Quản trị - Tài vụ; Nhà khách Hữu nghị; Chủ tịch Hội đồng kiểm kê tài sản Văn phòng; là chủ tài khoản thứ 2 của cơ quan Văn phòng UBND tỉnh; việc thực hiện Nghị quyết 04-NQ/TU tại xã Đăk Long, huyện Đăk Glei.

3. Phó Chánh Văn phòng Nguyễn Hữu Thạch

a) Giúp Chánh Văn phòng trực tiếp theo dõi, chỉ đạo các lĩnh vực: Nội vụ; cải cách thủ tục hành chính; ngoại vụ; viện trợ phi chính phủ (NGO); Kế hoạch và đầu tư (trừ xúc tiến đầu tư); tài chính và ngân sách; ngân hàng; thuế; hải quan; xổ số kiến thiết; thống kê; kinh tế tập thể; quỹ tài chính nhà nước; kiểm toán; thực hiện nhiệm vụ Trưởng Ban Tiếp công dân theo quy định;

b) Giúp Chánh Văn phòng tham mưu các mặt công tác của Ban cán sự Đảng UBND tỉnh; chỉ đạo xây dựng, theo dõi và đôn đốc thực hiện chương trình công tác năm và hàng tháng của UBND tỉnh; theo dõi, đôn đốc các chỉ đạo của Chính phủ, Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân tỉnh và UBND tỉnh; trả lời kiến nghị, chất vấn của cử tri;

c) Giúp Chánh Văn phòng tham mưu đối với 03 vùng kinh tế động lực của tỉnh; trực tiếp theo dõi vùng kinh tế động lực Trung tâm huyện lỵ Kon Plông gắn với khu du lịch sinh thái Măng Đen;

d) Tham mưu UBND tỉnh giải quyết công việc của các Hội đồng, Ban chỉ đạo do các đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh thuộc khối phân công theo dõi làm Chủ tịch hoặc Trưởng ban và các Ban là thành viên theo quyết định của UBND tỉnh;

đ) Giúp Chánh Văn phòng theo dõi, chỉ đạo Phòng Tổng hợp; Phòng Kinh tế; Ban Tiếp công dân; giữ mối quan hệ công tác giữa UBND tỉnh với các Ban Đảng của Tỉnh ủy, Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Văn phòng HĐND tỉnh.

 4. Phó Chánh Văn phòng Đặng Quang Hà

a) Giúp Chánh Văn phòng trực tiếp theo dõi, chỉ đạo các lĩnh vực: Giao thông vận tải (cả an toàn giao thông); xây dựng; công thương; tài nguyên & môi trường; xúc tiến đầu tư;

b) Tham mưu UBND tỉnh giải quyết công việc của các Hội đồng, Ban chỉ đạo do các đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh thuộc khối phân công theo dõi làm Chủ tịch hoặc Trưởng ban và các Ban là thành viên theo quyết định của UBND tỉnh;

c) Giúp Chánh Văn phòng tham mưu Vùng kinh tế động lực Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Bờ Y gắn với xây dựng và phát triển thị trấn Plei Kần, huyện Ngọc Hồi;

d) Giúp Chánh Văn phòng theo dõi, chỉ đạo Phòng Nông nghiệp - Tài nguyên và Môi trường; Phòng Hạ tầng kỹ thuật.

(Theo Điều 2, Quyết định số 41/QĐ-CVP ngày 26/4/2016 Về việc phân công tác của Chánh Văn phòng và các Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh)

 

Tổ Biên tập  
Bài viết trước:
Icon  NHÀ KHÁCH HỮU NGHỊ
Icon  PHÒNG QUẢN TRỊ - TÀI VỤ
Icon  PHÒNG KHOA GIÁO - VĂN XÃ
Icon  PHÒNG TỔNG HỢP
Icon  BAN TIẾP CÔNG DÂN
Icon  PHÒNG NÔNG NGHIỆP - TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
Icon  PHÒNG NỘI CHÍNH
Icon  PHÒNG KINH TẾ
Icon  PHÒNG HÀNH CHÍNH - TỔ CHỨC
Thông báo
Văn bản mới ban hành
Trang chủ        |      Đăng nhập      
 © TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ VĂN PHÒNG ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KON TUM
    Chịu trách nhiệm: Ông Bùi Thanh Bình; Chức vụ: Chánh Văn phòng UBND tỉnh Kon Tum. 
    Địa chỉ: 492 Trần Phú, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum; Email: kontum@chinhphu.vn; Điện thoại: 02603862320
    Bản quyền thuộc Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh Kon Tum
    Phát triển: Trình Văn Duẩn; Email:trinnhvanduan-kontum@chinhphu.vn.
    Ghi rõ 'Trang Thông tin điện tử Văn phòng UBND tỉnh Kon Tum' hoặc 'www.kontumvpub.gov.vn' khi phát hành lại thông tin từ Website này.