Đăng nhập
Thứ 6, ngày 20 tháng 5 năm 2022 TimKiem
    THỐNG KÊ TRUY CẬP
NguoiTruyCapTổng số người truy cập:
6626294
ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC
BAN TIẾP CÔNG DÂN
5/16/2011 8:01:08 PM     

I. Nhiệm vụ:

- Giúp Chánh Văn phòng UBND tỉnh chủ trì, điều hòa, phối hợp việc tiếp công dân giữa các cơ quan tham gia tiếp công dân tại Trụ sở tiếp công dân của tỉnh;
- Giúp Chánh Văn phòng UBND tỉnh quản lý, đảm bảo điều kiện vật chất cho hoạt động của Trụ sở tiếp công dân của tỉnh.
- Thực hiện một số nhiệm vụ khác do Chánh Văn phòng UBND tỉnh giao.

II. Hình ảnh:

TRƯỞNG BAN

NGUYỄN ĐỨC TỴ
Tel: 0935597464
nguyenducty-kontum@chinphu.vn
 

 

Tổ Biên tập  
Bài viết trước:
Icon  PHÒNG NÔNG NGHIỆP - TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
Icon  PHÒNG NỘI CHÍNH
Icon  PHÒNG KINH TẾ - TỔNG HỢP
Icon  PHÒNG HÀNH CHÍNH - QUẢN TRỊ
Thông báo
Trang chủ        |      Đăng nhập      
 © TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ VĂN PHÒNG ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KON TUM
    Chịu trách nhiệm: Ông Đặng Quang Hà - Chánh Văn phòng UBND tỉnh Kon Tum. 
    Địa chỉ: 492 Trần Phú, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum; Email: kontum@chinhphu.vn; Điện thoại: 02603862320
    Bản quyền thuộc Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh Kon Tum
    Phát triển: Trình Văn Duẩn; Email:trinnhvanduan-kontum@chinhphu.vn.
    Ghi rõ 'Trang Thông tin điện tử Văn phòng UBND tỉnh Kon Tum' hoặc 'www.kontumvpub.gov.vn' khi phát hành lại thông tin từ Website này.