Đăng nhập
Thứ 6, ngày 20 tháng 5 năm 2022 TimKiem
    THỐNG KÊ TRUY CẬP
NguoiTruyCapTổng số người truy cập:
6626129
ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC
PHÒNG NÔNG NGHIỆP - TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
5/16/2011 8:00:25 PM     

I. Chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức:

1. Chức năng: Giúp Chánh Văn phòng thực hiện chức năng tham mưu, tổng hợp, giúp việc, phục vụ các hoạt động của Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch và các Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn theo thẩm quyền đối với các ngành, lĩnh vực thuộc khối Sản xuất (trừ các ngành, lĩnh vực do phòng khác theo dõi, phụ trách).

2. Nhiệm vụ: Giúp Chánh Văn phòng

a) Theo dõi, phụ trách các ngành, lĩnh vực: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Tài nguyên và Môi trường.

b) Làm đầu mối giúp Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh theo dõi, tổng hợp chung công tác giải quyết, trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri; hoạt động của các công ty lâm nghiệp, chủ rừng.

3. Cơ cấu tổ chức: Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng (số lượng Phó Trưởng phòng thực hiện theo quy định hiện hành) và các chuyên viên.

( Theo Quyết định 35/QĐ-CVP ngày 22/3/2022 của Chánh Văn phòng UBND tỉnh Kon Tum)

II. Lãnh đạo phòng:

 
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG PHỤ TRÁCH
TRẦN DUY LÂM
 
Email:
     

 

Tổ Biên tập  
Bài viết trước:
Icon  PHÒNG NỘI CHÍNH
Icon  PHÒNG KINH TẾ - TỔNG HỢP
Icon  PHÒNG HÀNH CHÍNH - QUẢN TRỊ
Thông báo
Trang chủ        |      Đăng nhập      
 © TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ VĂN PHÒNG ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KON TUM
    Chịu trách nhiệm: Ông Đặng Quang Hà - Chánh Văn phòng UBND tỉnh Kon Tum. 
    Địa chỉ: 492 Trần Phú, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum; Email: kontum@chinhphu.vn; Điện thoại: 02603862320
    Bản quyền thuộc Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh Kon Tum
    Phát triển: Trình Văn Duẩn; Email:trinnhvanduan-kontum@chinhphu.vn.
    Ghi rõ 'Trang Thông tin điện tử Văn phòng UBND tỉnh Kon Tum' hoặc 'www.kontumvpub.gov.vn' khi phát hành lại thông tin từ Website này.