Đăng nhập
Thứ 6, ngày 20 tháng 5 năm 2022 TimKiem
    THỐNG KÊ TRUY CẬP
NguoiTruyCapTổng số người truy cập:
6626320
ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC
PHÒNG NỘI CHÍNH
5/16/2011 7:58:22 PM     

I. Chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức:

1. Chức năng: Giúp Chánh Văn phòng thực hiện chức năng tham mưu, tổng hợp, giúp việc, phục vụ các hoạt động của Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch và các Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn theo thẩm quyền đối với các ngành, lĩnh vực thuộc khối Nội chính.

2. Nhiệm vụ: Giúp Chánh Văn phòng

a) Theo dõi, phụ trách các ngành, lĩnh vực: Công an, Quân sự, Biên phòng, Thanh tra, Tư pháp, Nội vụ (trừ công tác cán bộ thuộc thẩm quyền của Ban cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh trở lên([1])), Ngoại vụ.

b) Giúp Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh theo dõi, tổng hợp chung về hoạt động của các tổ chức phi Chính phủ (bao gồm các tổ chức có yếu tố nước ngoài).

c) Giúp Chánh Văn phòng giữ mối quan hệ, phối hợp với Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Ban Nội chính Tỉnh ủy, Ban Dân vận Tỉnh ủy; Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh; Tòa án nhân dân tỉnh, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh, Cục thi hành án dân sự tỉnh.

3. Cơ cấu tổ chức: Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng (số lượng Phó Trưởng phòng thực hiện theo quy định hiện hành) và các chuyên viên.([1]) Do công chức giúp việc Ban cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện theo Quyết định số 570-QĐ/BCSĐ ngày 22 tháng 10 năm 2021 của Ban cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh.

( Theo Quyết định 35/QĐ-CVP ngày 22/3/2022 của Chánh Văn phòng UBND tỉnh Kon Tum)

II. Lãnh đạo phòng:

TRƯỞNG PHÒNG
NGUYỄN CAO TRÍ
Tel: 3861.420 - 0982.345.513
Email: nguyencaotri-kontum@chinhphu.vn
ngcaotrikt@gmail.com

 

 

Tổ Biên tập  
Bài viết trước:
Icon  PHÒNG KINH TẾ - TỔNG HỢP
Icon  PHÒNG HÀNH CHÍNH - QUẢN TRỊ
Thông báo
Trang chủ        |      Đăng nhập      
 © TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ VĂN PHÒNG ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KON TUM
    Chịu trách nhiệm: Ông Đặng Quang Hà - Chánh Văn phòng UBND tỉnh Kon Tum. 
    Địa chỉ: 492 Trần Phú, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum; Email: kontum@chinhphu.vn; Điện thoại: 02603862320
    Bản quyền thuộc Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh Kon Tum
    Phát triển: Trình Văn Duẩn; Email:trinnhvanduan-kontum@chinhphu.vn.
    Ghi rõ 'Trang Thông tin điện tử Văn phòng UBND tỉnh Kon Tum' hoặc 'www.kontumvpub.gov.vn' khi phát hành lại thông tin từ Website này.