Đăng nhập
Thứ 6, ngày 20 tháng 9 năm 2019 TimKiem
    THỐNG KÊ TRUY CẬP
NguoiTruyCapTổng số người truy cập:
2952531
ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC
PHÒNG HÀNH CHÍNH - TỔ CHỨC
5/16/2011 7:35:02 PM     

 I. Chức năng, nhiệm vụ:

Phòng Hành chính – Tổ chức là đơn vị chuyên môn thuộc Văn phòng UBND tỉnh có chức năng theo dõi, tham mưu, tổng hợp giúp Chánh Văn phòng UBND tỉnh đối với các lĩnh vực hành chính, tổ chức của cơ quan Văn phòng UBND tỉnh.

Phòng Hành chính – Tổ chức giúp Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh thực hiện các nhiệm vụ sau:

- Thực hiện công tác văn thư, lưu trữ tại cơ quan Văn phòng UBND tỉnh;

- Tham mưu thực hiện công tác tổ chức bộ máy, cán bộ; cải cách hành chính của cơ quan Văn phòng UBND tỉnh;

- Tổ chức tiếp nhận và trả kết quả giải quyết hồ sơ công việc theo "Cơ chế một cửa" tại Văn phòng UBND tỉnh;

- Chuẩn bị nội dung các cuộc họp cơ quan, xây dựng báo cáo, chương trình công tác tháng, quý, năm của Văn phòng;

- Là đầu mối theo dõi, đôn đốc việc thực hiện các nhiệm vụ của nội bộ cơ quan Văn phòng; đôn đốc các phòng thực hiện công tác của cơ quan Văn   phòng;

- Phối hợp với Phòng Quản trị - Tài vụ tổ chức đón, tiếp khách đến làm việc với Văn phòng UBND tỉnh;

- Phối hợp với các phòng, đơn vị thuộc Văn phòng UBND tỉnh chuẩn bị tài liệu phục vụ các hội nghị của UBND tỉnh và các kỳ họp HĐND tỉnh; chịu trách nhiệm in ấn tài liệu phục vụ hội nghị;

- Giúp Ban Chỉ đạo áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008 tại Ủy ban nhân dân tỉnh và Văn phòng UBND tỉnh triển khai áp dụng có hiệu quả các quy trình ISO tại Ủy ban nhân dân tỉnh và Văn phòng UBND tỉnh;

- Thực hiện việc quản lý hệ thống máy tính, mạng internet tại cơ quan Văn phòng;

- Thực hiện những nhiệm khác do Chánh Văn phòng giao. 

II. Lãnh đạo phòng:

TRƯỞNG PHÒNG
DƯƠNG QUANG PHỤC
Tel: 0603.918.115 - 0889123999
               Email: duongquangphuc-kontum@chinhphu.vn 

 

Tổ Biên tập  
Thông báo
Văn bản mới ban hành
Trang chủ        |      Đăng nhập      
 © TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ VĂN PHÒNG ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KON TUM
    Chịu trách nhiệm: Ông Đặng Quang Hà - Chánh Văn phòng UBND tỉnh Kon Tum. 
    Địa chỉ: 492 Trần Phú, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum; Email: kontum@chinhphu.vn; Điện thoại: 02603862320
    Bản quyền thuộc Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh Kon Tum
    Phát triển: Trình Văn Duẩn; Email:trinnhvanduan-kontum@chinhphu.vn.
    Ghi rõ 'Trang Thông tin điện tử Văn phòng UBND tỉnh Kon Tum' hoặc 'www.kontumvpub.gov.vn' khi phát hành lại thông tin từ Website này.