Đăng nhập
Thứ 5, ngày 13 tháng 8 năm 2020 TimKiem
    THỐNG KÊ TRUY CẬP
NguoiTruyCapTổng số người truy cập:
4031813
HOẠT ĐỘNG CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH
Tăng cường công tác quản lý, bảo vệ rừng và phòng cháy chữa cháy rừng năm 2020 trên địa bàn tỉnh.
2/3/2020 8:09:49 AM     
Hiện nay, trên địa bàn tỉnh Kon Tum tình trạng nắng nóng, khô hanh xảy ra trên diện rộng, đây cũng là thời kỳ người dân trên địa bàn tiến hành các hoạt động sản xuất nương rẫy, tiềm ẩn nguy cơ cháy rừng cao, đặc biệt là đối với diện tích rừng mới trồng, vườn cây cao su. Bên cạnh đó tình hình vi phạm Luật Lâm nghiệp, nhất là hành vi phá rừng, khai thác vận chuyển lâm sản trái pháp luật có nhiều diễn biến phức tạp. Để chủ động triển khai các biện pháp bảo vệ rừng, phòng cháy chữa cháy rừng và ngăn chặn tình trạng vi phạm phá rừng, khai thác, vận chuyển lâm sản trái phép trong thời gian tới, đặc biệt là thời gian trước, trong và sau Tết Nguyên đán 2020; Ngày 20/01, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Chỉ thị số 02/CT-UBND về việc tăng cường công tác quản lý, bảo vệ rừng và phòng cháy chữa cháy rừng năm 2020 trên địa bàn tỉnh Kon Tum.

Theo đó, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu thủ trưởng các Sở, ban ngành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố theo chức năng nhiệm vụ khẩn trương chỉ đạo, tổ chức thực hiện quyết liệt các nhiệm vụ trọng tâm như sau:

Tiếp tục thực hiện nghiêm túc và có hiệu quả các kết luận, kế hoạch của Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh về công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng; trọng tâm là Kế hoạch số 34-KH/TU ngày 05 tháng 5 năm 2017 của Tỉnh ủy về thực hiện Chỉ thị số 13-CT/TW, ngày 12 tháng 01 năm 2017 của Ban Bí thư Trung ương "về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng" trên địa bàn tỉnh và Thông báo số 3105/TB-VPUB ngày 04 tháng 12 năm 2019 của đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Văn Hòa tại Hội nghị tổng kết công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng, phòng cháy chữa cháy rừng và chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng năm 2019, triển khai nhiệm vụ năm 2020.

Xác định công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng, phòng cháy chữa cháy rừng là trách nhiệm, nhiệm vụ chính trị thường xuyên, liên tục của từng đơn vị, địa phương và người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, địa phương. Người đứng đầu cơ quan, tổ chức, địa phương chịu trách nhiệm chính đối với các vụ phá rừng, cháy rừng, mất rừng thuộc phạm vi lĩnh vực, địa bàn mình quản lý hoặc để xảy ra việc các tổ chức, cá nhân cấp dưới vi phạm các quy định của pháp luật về quản lý, bảo vệ và phát triển rừng.

Tăng cường các hoạt động tuyên truyền, giáo dục nhằm nâng cao ý thức, trách nhiệm thực hiện các quy định của pháp luật về Lâm nghiệp, phòng cháy, chữa cháy rừng đến các tầng lớp Nhân dân; vận động toàn dân tham gia bảo vệ rừng và phòng cháy chữa cháy rừng; khuyến khích động viên Nhân dân tham gia đấu tranh, ngăn chặn và tố giác các hành vi vi phạm trong lĩnh vực Lâm nghiệp. Chú trọng việc phát hiện, nêu gương điển hình trong phong trào toàn dân tham gia bảo vệ rừng. Biểu dương kịp thời các tổ chức, cá nhân tiêu biểu, có nhiều thành tích xuất sắc trong công tác quản lý bảo vệ rừng và phòng cháy chữa cháy rừng nhằm tạo sự lan tỏa trong toàn xã hội.

Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm, Thủ trưởng các Ban quản lý rừng phòng hộ, đặc dụng, các Công ty TNHH MTV lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh: Chỉ đạo tổ chức ra quân tăng cường công tác quản lý bảo vệ rừng và phòng cháy chữa cháy rừng trước, trong và sau dịp Tết nguyên đán năm 2020, hoạt động ra quân kéo dài đến hết tháng 02 năm 2020; bố trí lực lượng theo dõi chặt chẽ tại các vị trí ra vào rừng, các kho bãi và xưởng chế biến gỗ trên địa bàn quản lý; tổ chức lực lượng đủ mạnh để tuần tra, kiểm tra, truy quét và kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm Luật Lâm nghiệp theo quy định của pháp luật. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổng hợp và báo cáo kết quả thực hiện về Ủy ban nhân dân tỉnh trước ngày 10 tháng 3 năm 2020; Rà soát, lập chốt, trạm Bảo vệ rừng ở các vùng, khu vực xung yếu, tuyến biên giới, tuyến giao thông trọng điểm thường xảy ra vi phạm nhằm phát hiện, ngăn chặn, xử lý kịp thời các hành vi vi phạm Luật Lâm nghiệp trên địa bàn quản lý. Khuyến khích tiếp tục chủ động, sáng tạo thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp về quản lý, bảo vệ rừng và phòng cháy chữa cháy rừng cho hiệu quả và phù hợp với đặc điểm của từng địa bàn, khu vực; Thực hiện nghiêm túc công tác phòng cháy chữa cháy rừng, bố trí lực lượng trực PCCCR nghiêm túc, đặc biệt là các khu vực trọng điểm, kịp thời phát hiện và xử lý đám cháy ngay từ thời điểm ban đầu; trường hợp đám cháy vượt quá khả năng kiểm soát của cơ sở, báo cáo về Bộ phận giúp việc Ban Chỉ đạo (Chi cục Kiểm lâm) để báo cáo cấp có thẩm quyền huy động lực lượng ứng cứu kịp thời; Quán triệt, nghiêm túc tổ chức xem xét kiểm điểm trách nhiệm đối với từng tổ chức, cá nhân trực thuộc khi để xảy ra các vụ phá rừng, cháy rừng, mất rừng trên địa bàn quản lý; đặc biệt là việc buông lỏng, thiếu trách nhiệm trong công tác quản lý và tiếp tay, bảo kê cho các đối tượng phá rừng trái phép.

Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan thường xuyên kiểm tra việc chấp hành và thực hiện các nhiệm vụ quản lý, bảo vệ rừng và phòng cháy chữa cháy rừng của các huyện, thành phố và các đơn vị chủ rừng trên địa bàn tỉnh; chấn chỉnh, xử lý hoặc đề xuất cấp thẩm quyền xử lý các trường hợp chưa thực hiện tốt nhiệm vụ được giao theo quy định.

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn làm cơ quan đầu mối theo dõi, đôn đốc các đơn vị, địa phương, chủ rừng trong quá trình triển khai công tác quản lý bảo vệ rừng trên địa bàn tỉnh; chủ động xử lý hoặc hướng dẫn xử lý các vấn đề phát sinh trong quá trình thực hiện, trường hợp vượt thẩm quyền báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét. Báo cáo kết quả thực hiện định kỳ hàng quý hoặc đột xuất theo yêu cầu.

 

Văn phòng UBND tỉnh  
Bài viết trước:
Icon  Văn phòng UBND tỉnh tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức và người lao động năm 2020
Icon  Chi bộ 1, 2 tổ chức Lễ kết nạp đảng viên
Icon  Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh và Chi nhánh Xăng dầu Kon Tum thăm, chúc Tết xã biên giới Đăk Long và các Đồn Biên phòng trên địa bàn xã Đăk Long, huyện Đăk Glei
Icon  Tăng cường công tác phòng chống dịch bệnh mùa đông - xuân.
Icon  Tăng cường phát triển và sử dụng phân bón hữu cơ.
Icon  Triển khai các giải pháp nhằm đảm bảo trật tự giao thông, an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh.
Icon  Phê duyệt danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Thông tin và Truyền thông thực hiện tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh.
Icon  Đẩy mạnh thực thi pháp luật và tuyên truyền, phổ biến công tác bảo tồn đa dạng sinh học trong dịp Tết Nguyên đán.
Icon  Triển khai Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia
Icon  Tăng cường công tác phòng chống đói, rét cho đàn gia súc, vật nuôi.
Thông báo
Văn bản mới ban hành
Trang chủ        |      Đăng nhập      
 © TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ VĂN PHÒNG ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KON TUM
    Chịu trách nhiệm: Ông Đặng Quang Hà - Chánh Văn phòng UBND tỉnh Kon Tum. 
    Địa chỉ: 492 Trần Phú, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum; Email: kontum@chinhphu.vn; Điện thoại: 02603862320
    Bản quyền thuộc Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh Kon Tum
    Phát triển: Trình Văn Duẩn; Email:trinnhvanduan-kontum@chinhphu.vn.
    Ghi rõ 'Trang Thông tin điện tử Văn phòng UBND tỉnh Kon Tum' hoặc 'www.kontumvpub.gov.vn' khi phát hành lại thông tin từ Website này.