Đăng nhập
Chủ nhật, ngày 13 tháng 6 năm 2021 TimKiem
    THỐNG KÊ TRUY CẬP
NguoiTruyCapTổng số người truy cập:
5106513
HOẠT ĐỘNG CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH
Tăng cường công tác phòng chống dịch bệnh mùa đông - xuân.
1/16/2020 8:55:16 AM     
Triển khai công tác phòng chống dịch bệnh mùa đông - xuân năm 2019-2020 trên địa bàn tỉnh theo tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ; ngày 15/01, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Công văn số 148/UBND-KGVX về việc tăng cường công tác phòng chống dịch bệnh mùa đông - xuân.

Theo đó, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các Sở, ban, ngành, đơn vị thuộc tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố triển khai thực hiện các nội dung sau:

Sở Y tế đẩy mạnh các hoạt động giám sát dịch bệnh, phát hiện sớm các tác nhân gây bệnh, đáp ứng kịp thời, xử lý triệt để các ổ dịch, không để lan rộng và kéo dài tại cộng đồng, đảm bảo đảm bảo đủ vật tư, thiết bị, hóa chất đáp ứng yêu cầu ngăn chặn dịch bệnh, chú trọng các bệnh truyền nhiễm có nguy cơ bùng phát trong mùa đông - xuân như cúm, bạch hầu, tay chân miệng, quai bị, thủy đậu và bệnh sốt xuất huyết; Tiếp tục thực hiện nghiêm Chỉ thị số 07/CT-BYT ngày 29 tháng 7 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Y tế về tăng cường công tác phòng chống sốt xuất huyết; duy trì chiến dịch vệ sinh môi trường, diệt muỗi, diệt bọ gậy, xây dựng kế hoạch triển khai phun hóa chất diệt muỗi chủ động tại các địa phương có yếu tố nguy cơ cao (chỉ số mật độ muỗi và chỉ số Breteau của muỗi Aedes aegypti vượt mức an toàn cho phép) nhằm khống chế không để dịch bệnh phát sinh và kéo dài; Tổ chức tốt công tác khám chữa bệnh, chỉ đạo các bệnh viện, cơ sở y tế ứng trực 24/24 giờ; thực hiện tốt việc phân tuyến điều trị, phân luồng khám bệnh, thu dung, cấp cứu, điều trị bệnh nhân; phòng chống lây nhiễm chéo, nhiễm khuẩn tại các cơ sở điều trị, khống chế đến mức thấp nhất tỷ lệ tử vong do các bệnh truyền nhiễm; Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra thực hiện các quy định của pháp luật về đảm bảo an toàn thực phẩm đối với các cơ sở ăn uống; bếp ăn tập thể, bếp ăn di động; cơ sở sản xuất, sơ chế, chế biến, nhập khẩu, kinh doanh thực phẩm; thông báo công khai trên phương tiện thông tin đại chúng về các cơ sở sản xuất, chế biến thực phẩm không đảm bảo điều kiện an toàn thực phẩm để kịp thời cảnh báo cho cộng đồng; Phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo thực hiện tốt các biện pháp phòng chống dịch bệnh mùa đông - xuân tại các trường học; Phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông, các cơ quan báo chí đẩy mạnh công tác truyền thông phòng chống dịch bệnh mùa đông - xuân; đổi mới, đa dạng phương pháp truyền thông để các các thông tin, nội dung khuyến cáo được đảm bảo đầy đủ, kịp thời, dễ hiểu, dễ thực hiện để người dân chủ động triển khai thực hiện; Tùy tình hình dịch bệnh, chủ động phối hợp với Sở Tài chính đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, bố trí kinh phí nhằm đảm bảo kinh phí, thuốc, phương tiện, vật tư, hóa chất cho công tác cấp cứu, điều trị bệnh nhân và đáp ứng các tình huống dịch bệnh.

Sở Giáo dục và Đào tạo, Phân hiệu Đại học Đà Nẵng tại Kon Tum, Trường Cao đẳng Cộng đồng phối hợp với ngành Y tế triển khai thực hiện tốt các biện pháp phòng chống dịch bệnh mùa đông - xuân, đặc biệt là huy động cán bộ, giáo viên, học sinh, sinh viên tham gia tích cực vào Chiến dịch vệ sinh môi trường- diệt lăng quăng/bọ gậy tại các cơ sở giáo dục. Chủ động xây dựng kế hoạch và triển khai các biện pháp phòng chống dịch bệnh truyền nhiễm trong trường học, thực hiện tốt công tác vệ sinh, thường xuyên lau sạch các bề mặt, vật dụng tiếp xúc bằng xà phòng hoặc các chất tẩy rửa thông thường; cung cấp đủ nước uống, nước sạch, đảm bảo an toàn thực phẩm tại các bếp ăn tập thể; phát hiện sớm các trường hợp mắc bệnh tại các cơ sở giáo dục, thông báo ngay cho cơ quan y tế địa phương để tổ chức khám, điều trị và xử lý kịp thời

Sở Thông tin và truyền thông, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Kon Tum, Cổng Thông tin điện tử tỉnh phối hợp chặt chẽ với ngành Y tế tuyên truyền, cung cấp thông tin đầy đủ, kịp thời về các biện pháp phòng chống dịch bệnh mùa đông - xuân và các bệnh dịch có thể phát sinh trong dịp Tết, lễ hội; vận động người dân đưa trẻ đi tiêm chủng đầy đủ, đúng lịch để tăng khả năng phòng bệnh, thực hiện an toàn vệ sinh thực phẩm; duy trì tổng vệ sinh, diệt muỗi, diệt lăng quăng/bọ gậy; phòng tránh muỗi đốt; đến ngay cơ sở y tế để khám và điều trị khi vừa có dấu hiệu mắc bệnh.

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì thực hiện tốt công tác phòng chống dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cầm; tăng cường hoạt động phối hợp liên ngành trong việc quản lý vận chuyển, buôn bán, giết mổ gia súc, gia cầm trên địa bàn; tiêm vắc xin phòng bệnh chủ động cho gia súc, gia cầm, động vật nuôi và thực hiện tốt kiểm dịch động vật khi có dịch xảy ra, kịp thời xử lý ổ dịch theo đúng quy định. Thông tin thường xuyên về tình hình dịch bệnh trên gia súc, gia cầm trên địa bàn tỉnh cho các cơ quan chức năng, các địa phương để thực hiện tốt công tác phòng chống dịch bệnh.

Sở Công Thương chủ trì, phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Công an tỉnh và các cơ quan thành viên của Ban Chỉ đạo 389 của tỉnh triển khai thực hiện có hiệu quả công tác phòng ngừa, ngăn chặn vận chuyển, kinh doanh gia súc, gia cầm và các sản phẩm gia súc, gia cầm nhập khẩu trái phép; bắt giữ, tiêu hủy gia súc, gia cầm và các sản phẩm gia súc, gia cầm nhập lậu.

Sở Tài chính phối hợp với Sở Y tế và các đơn vị liên quan tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, bố trí kinh phí chi sự nghiệp y tế để triển khai phòng chống dịch bệnh mùa đông - xuân.

Các sở, ngành, đơn vị khác theo chức năng, nhiệm vụ, tích cực phối hợp và tham gia cùng ngành Y tế trong công tác phòng chống dịch bệnh; vận động cán bộ, công chức, viên chức tích cực tham gia và duy trì Chiến dịch vệ sinh môi trường diệt lăng quăng, bọ gậy phòng chống dịch bệnh.

Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố kiện toàn Ban Chỉ đạo phòng chống dịch bệnh, phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên, tổ chức họp định kỳ để đánh giá công tác phòng chống dịch bệnh tại địa phương; chủ động xây dựng kế hoạch phòng chống dịch bệnh cụ thể, phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương; huy động các cơ quan, đơn vị, ban, ngành, đoàn thể, các Hội phối hợp chặt chẽ với ngành Y tế triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp phòng chống, ngăn chặn hiệu quả sự lan rộng và bùng phát các loại dịch bệnh tại địa phương nói chung và các hoạt động phòng chống dịch bệnh mùa đông - xuân, trong đó tập trung triển khai nghiêm túc Chiến dịch vệ sinh môi trường diệt lăng quăng, bọ gậy phòng chống dịch bệnh ngay từ đầu năm; Chỉ đạo, đôn đốc, hướng dẫn, giám sát các xã, phường, thị trấn thực hiện tốt công tác phòng chống dịch bệnh, đồng thời tăng cường phối hợp với các đơn vị y tế tuyến tỉnh để đẩy mạnh công tác tuyên truyền, truyền thông phòng chống dịch tại các công trường xây dựng, nhà trọ… Chỉ đạo giám sát chặt chẽ tình hình dịch bệnh, phát hiện sớm, xử lý triệt để ổ dịch ngay khi phát hiện, tổ chức cấp cứu điều trị người bệnh kịp thời.

Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh phối hợp với ngành Y tế và chính quyền địa phương chỉ đạo tham gia thực hiện công tác phòng chống dịch bệnh mùa đông - xuân trên địa bàn tỉnh. Đặc biệt là công tác tuyên truyền, vận động nhân dân triển khai thực hiện tốt các biện pháp vệ sinh môi trường, diệt lăng quăng/bọ gậy và các hoạt động phòng chống dịch bệnh khác tại gia đình và cộng đồng.

Văn phòng UBND tỉnh  
Bài viết trước:
Icon  Tăng cường phát triển và sử dụng phân bón hữu cơ.
Icon  Triển khai các giải pháp nhằm đảm bảo trật tự giao thông, an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh.
Icon  Phê duyệt danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Thông tin và Truyền thông thực hiện tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh.
Icon  Đẩy mạnh thực thi pháp luật và tuyên truyền, phổ biến công tác bảo tồn đa dạng sinh học trong dịp Tết Nguyên đán.
Icon  Triển khai Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia
Icon  Tăng cường công tác phòng chống đói, rét cho đàn gia súc, vật nuôi.
Icon  Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát chất lượng nước sạch.
Icon  Tăng cường công tác quản lý, sử dụng vỉa hè và trật tự xây dựng, gây ô nhiễm môi trường.
Icon  Ban hành danh mục văn bản điện tử gửi kèm văn bản giấy giữa các cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh Kon Tum
Icon  Triển khai hỗ trợ hộ nghèo có thành viên thuộc đối tượng chính sách người có công.
Thông báo
Trang chủ        |      Đăng nhập      
 © TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ VĂN PHÒNG ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KON TUM
    Chịu trách nhiệm: Ông Đặng Quang Hà - Chánh Văn phòng UBND tỉnh Kon Tum. 
    Địa chỉ: 492 Trần Phú, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum; Email: kontum@chinhphu.vn; Điện thoại: 02603862320
    Bản quyền thuộc Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh Kon Tum
    Phát triển: Trình Văn Duẩn; Email:trinnhvanduan-kontum@chinhphu.vn.
    Ghi rõ 'Trang Thông tin điện tử Văn phòng UBND tỉnh Kon Tum' hoặc 'www.kontumvpub.gov.vn' khi phát hành lại thông tin từ Website này.