Đăng nhập
Chủ nhật, ngày 27 tháng 9 năm 2020 TimKiem
    THỐNG KÊ TRUY CẬP
NguoiTruyCapTổng số người truy cập:
4193445
HOẠT ĐỘNG CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH
Triển khai Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia
12/26/2019 8:09:31 AM     
Ngày 23/12, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Công văn số 3419/UBND-KGVX về việc triển khai Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia.

Để tổ chức triển khai Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia theo ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam tại Văn bản số 9175/VPCP-KGVX ngày 09 tháng 10 năm 2019, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu:

Các Sở, ban, ngành thuộc tỉnh; Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố: Tổ chức tuyên truyền, phổ biến nội dung Luật Phòng, chống tác hại rượu, bia và các văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật tới toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong toàn cơ quan, đơn vị; Theo chức năng, nhiệm vụ, tổ chức thực hiện nghiêm các biện pháp giảm mức tiêu thụ rượu bia, quản lý việc cung cấp rượu bia, giảm tác hại của rượu bia theo đúng quy định của Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia.

Sở Y tế làm đầu mối theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc tổ chức triển khai thực hiện Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia của các đơn vị, địa phương; báo cáo kết quả về Ủy ban nhân dân tỉnh và Bộ Y tế theo quy định.

Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các đoàn thể chính trị - xã hội Tỉnh chỉ đạo tổ chức giáo dục, tuyên truyền, vận động nhân dân, đoàn viên, hội viên thực hiện các quy định của pháp luật về phòng, chống tác hại của rượu, bia; đưa nội dung phòng, chống tác hại của rượu, bia vào nội quy, quy chế của cơ quan, tổ chức.

Văn phòng UBND tỉnh  
Bài viết trước:
Icon  Tăng cường công tác phòng chống đói, rét cho đàn gia súc, vật nuôi.
Icon  Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát chất lượng nước sạch.
Icon  Tăng cường công tác quản lý, sử dụng vỉa hè và trật tự xây dựng, gây ô nhiễm môi trường.
Icon  Ban hành danh mục văn bản điện tử gửi kèm văn bản giấy giữa các cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh Kon Tum
Icon  Triển khai hỗ trợ hộ nghèo có thành viên thuộc đối tượng chính sách người có công.
Icon  Chấp thuận chủ trương đầu tư Dự án Xưởng chế biến chanh dây Kon Tum.
Icon  Phê duyệt giá tiêu thụ nước sạch trên địa bàn thành phố Kon Tum
Icon  Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức tập huấn phân hệ văn bản giao nhiệm vụ và quản lý công việc
Icon  Tăng cường các giải pháp phòng, chống thiên tai, ứng phó với áp thấp nhiệt đới, mưa lũ trên địa bàn tỉnh.
Icon  Tăng cường công tác quản lý Nhà nước về khoáng sản.
Thông báo
Văn bản mới ban hành
Trang chủ        |      Đăng nhập      
 © TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ VĂN PHÒNG ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KON TUM
    Chịu trách nhiệm: Ông Đặng Quang Hà - Chánh Văn phòng UBND tỉnh Kon Tum. 
    Địa chỉ: 492 Trần Phú, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum; Email: kontum@chinhphu.vn; Điện thoại: 02603862320
    Bản quyền thuộc Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh Kon Tum
    Phát triển: Trình Văn Duẩn; Email:trinnhvanduan-kontum@chinhphu.vn.
    Ghi rõ 'Trang Thông tin điện tử Văn phòng UBND tỉnh Kon Tum' hoặc 'www.kontumvpub.gov.vn' khi phát hành lại thông tin từ Website này.