Đăng nhập
Chủ nhật, ngày 7 tháng 6 năm 2020 TimKiem
    THỐNG KÊ TRUY CẬP
NguoiTruyCapTổng số người truy cập:
3721398
HOẠT ĐỘNG CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH
Ban hành danh mục văn bản điện tử gửi kèm văn bản giấy giữa các cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh Kon Tum
12/5/2019 9:04:05 AM     
Ngày 03/12, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định số 842/QĐ-UBND về việc ban hành danh mục văn bản điện tử gửi kèm văn bản giấy giữa các cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh Kon Tum.

Theo đó, danh mục các văn bản điện tử gửi kèm văn bản giấy giữa các cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh Kon Tum, gồm:

1. Văn bản quy phạm pháp luật;

2. Nghị quyết Hội đồng nhân dân;

3. Quyết định cá biệt;

4. Văn bản trình, thẩm định đề nghị cấp có thẩm quyền ban hành các loại văn bản quy định tại khoản 1, 2 và 3;

5. Văn bản liên quan công tác thanh tra, kiểm tra, kiểm toán; giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo và các loại văn bản theo quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật.

Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu thủ trưởng các cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh Kon Tum tổ chức thực hiện việc gửi, nhận văn bản điện tử theo quy định tại Quyết định số 28/2018/QĐ-TTg ngày 12 tháng 7 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc gửi, nhận văn bản điện tử giữa các cơ quan trong hệ thống hành chính nhà nước và các quy định trên.

Tất cả các văn bản điện tử thuộc thẩm quyền ban hành và giải quyết của các cơ quan, đơn vị, địa phương (trừ văn bản hệ mật) phải được gửi, nhận trên Trục liên thông văn bản Quốc gia qua Hệ thống Quản lý văn bản và Điều hành tỉnh Kon Tum (Hệ thống phần mềm VNPT-iOffice).

Đối với các văn bản gửi Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và các Bộ, ngành Trung ương thực hiện gửi song song giữa văn bản giấy và văn bản điện tử.

Không gửi văn bản giấy đến Bên nhận khi đã gửi văn bản điện tử, trừ các trường hợp quy định tại các danh mục trên. Trường hợp Bên nhận văn bản cần phải sử dụng văn bản giấy để thực hiện các giao dịch khác theo quy định của pháp luật thì liên hệ với Bên gửi văn bản để được cung cấp văn bản giấy.

Trong quá trình thực hiện Quyết định này, nếu có khó khăn, vướng mắc, các cơ quan, đơn vị, địa phương kịp thời phản ánh về Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh) để tổng hợp, báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định.

 

Xem chi tiết Quyết định tại đây.

Văn phòng UBND tỉnh  
Bài viết trước:
Icon  Triển khai hỗ trợ hộ nghèo có thành viên thuộc đối tượng chính sách người có công.
Icon  Chấp thuận chủ trương đầu tư Dự án Xưởng chế biến chanh dây Kon Tum.
Icon  Phê duyệt giá tiêu thụ nước sạch trên địa bàn thành phố Kon Tum
Icon  Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức tập huấn phân hệ văn bản giao nhiệm vụ và quản lý công việc
Icon  Tăng cường các giải pháp phòng, chống thiên tai, ứng phó với áp thấp nhiệt đới, mưa lũ trên địa bàn tỉnh.
Icon  Tăng cường công tác quản lý Nhà nước về khoáng sản.
Icon  Chi đoàn Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Đại hội lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2019 - 2022
Icon  Triển khai các giải pháp đảm bảo trật tự an toàn giao thông quý IV năm 2019 trên địa bàn tỉnh.
Icon  Tăng cường công tác kiểm soát, khắc phục tình trạng ô nhiễm môi trường trong hoạt động sản xuất nông nghiệp
Icon  Công bố thủ tục hành chính ngành Kế hoạch và Đầu tư thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện, Ủy ban nhân dân cấp xã trên địa bàn tỉnh Kon Tum
Thông báo
Trang chủ        |      Đăng nhập      
 © TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ VĂN PHÒNG ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KON TUM
    Chịu trách nhiệm: Ông Đặng Quang Hà - Chánh Văn phòng UBND tỉnh Kon Tum. 
    Địa chỉ: 492 Trần Phú, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum; Email: kontum@chinhphu.vn; Điện thoại: 02603862320
    Bản quyền thuộc Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh Kon Tum
    Phát triển: Trình Văn Duẩn; Email:trinnhvanduan-kontum@chinhphu.vn.
    Ghi rõ 'Trang Thông tin điện tử Văn phòng UBND tỉnh Kon Tum' hoặc 'www.kontumvpub.gov.vn' khi phát hành lại thông tin từ Website này.