Đăng nhập
Thứ 6, ngày 5 tháng 6 năm 2020 TimKiem
    THỐNG KÊ TRUY CẬP
NguoiTruyCapTổng số người truy cập:
3717115
HOẠT ĐỘNG CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH
Triển khai hỗ trợ hộ nghèo có thành viên thuộc đối tượng chính sách người có công.
12/3/2019 8:26:09 AM     
Ngày 02/12, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Công văn số 3200/UBND-KGVX về việc hỗ trợ hộ nghèo có thành viên thuộc đối tượng chính sách người có công.

Nhằm tiếp tục hỗ trợ, đảm bảo 100% gia đình người có công với cách mạng trên địa bàn tỉnh có mức sống bằng hoặc cao hơn mức trung bình của cộng đồng dân cư nơi cư trú, Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành; Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố:

Theo chức năng, nhiệm vụ được giao tập trung thực hiện hiệu quả tiếp tục chỉ đạo thực hiện hiệu quả Chương trình hành động triển khai Kế hoạch số 47- KH/TU ngày 16-11-2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Chỉ thị 14-CT/TW ngày 19-7-2017 của Ban Bí thư Trung ương về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác người có công với cách mạng; đề án giảm nghèo theo phương pháp tiếp cận đa chiều giai tỉnh Kon Tum đoạn 2016-2020. 

Tập trung ưu tiên nguồn lực để thực hiện tốt các chính sách người có công với cách mạng, các chương trình mục tiêu hỗ trợ giảm nghèo, an sinh xã hội; ưu tiên tối đa cho các hộ nghèo có thành viên thuộc đối tượng chính sách người có công.

Tiếp tục chỉ đạo thực hiện hiệu quả công tác “Đền ơn đáp nghĩa” và phong trào “Cả nước chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau”.

Theo dõi, giúp đỡ, có giải pháp hỗ trợ phù hợp cho các hộ nghèo có thành viên thuộc đối tượng chính sách người có công thuộc địa bàn do đơn vị kết nghĩa theo Nghị quyết 04-TU.

Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố khẩn trương rà soát, phân tích, đánh giá điều kiện cụ thể của từng hộ hộ nghèo có thành viên là người có công thuộc địa bàn quản lý, trên cơ sở đó xác định chính xác nguyên nhân để có giải pháp hỗ trợ phù hợp, đảm bảo 100% gia đình người có công với cách mạng trên địa bàn tỉnh có mức sống bằng hoặc cao hơn mức trung bình của cộng đồng dân cư nơi cư trú.

Giao Sở Lao động - Thương binh và Xã hội: Tiếp tục theo dõi, đôn đốc, hướng dẫn các đơn vị, địa phương thực hiện tốt các giải pháp hỗ trợ hộ nghèo có thành viên là người có công sớm thoát nghèo; phấn đấu trong năm 2020, tỉnh Kon Tum không còn hộ nghèo có thành viên thuộc đối tượng người có công với cách mạng; Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc triển khai công tác giảm nghèo tại các địa phương; kịp thời tham mưu chỉ đạo, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong việc thực hiện công tác giảm nghèo nói chung và giảm nghèo đối với hộ nghèo có thành viên là người có công nói riêng.

Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các đoàn thể chính trị- xã hội tỉnh: Tăng cường công tác tuyên truyền, vận động xã hội hóa để hỗ trợ các hộ nghèo có thành viên thuộc đối tượng chính sách người có công trên địa bàn tỉnh, hướng tới mục tiêu 100% gia đình chính sách người có công trên địa bàn tỉnh có mức sống bằng hoặc cao hơn mức trung bình của cộng đồng dân cư nơi cư trú.

Văn phòng UBND tỉnh  
Bài viết trước:
Icon  Chấp thuận chủ trương đầu tư Dự án Xưởng chế biến chanh dây Kon Tum.
Icon  Phê duyệt giá tiêu thụ nước sạch trên địa bàn thành phố Kon Tum
Icon  Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức tập huấn phân hệ văn bản giao nhiệm vụ và quản lý công việc
Icon  Tăng cường các giải pháp phòng, chống thiên tai, ứng phó với áp thấp nhiệt đới, mưa lũ trên địa bàn tỉnh.
Icon  Tăng cường công tác quản lý Nhà nước về khoáng sản.
Icon  Chi đoàn Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Đại hội lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2019 - 2022
Icon  Triển khai các giải pháp đảm bảo trật tự an toàn giao thông quý IV năm 2019 trên địa bàn tỉnh.
Icon  Tăng cường công tác kiểm soát, khắc phục tình trạng ô nhiễm môi trường trong hoạt động sản xuất nông nghiệp
Icon  Công bố thủ tục hành chính ngành Kế hoạch và Đầu tư thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện, Ủy ban nhân dân cấp xã trên địa bàn tỉnh Kon Tum
Icon  Tăng cường triển khai các giải pháp ngăn chặn và diệt trừ cây Mai Dương trên địa bàn tỉnh.
Thông báo
Trang chủ        |      Đăng nhập      
 © TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ VĂN PHÒNG ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KON TUM
    Chịu trách nhiệm: Ông Đặng Quang Hà - Chánh Văn phòng UBND tỉnh Kon Tum. 
    Địa chỉ: 492 Trần Phú, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum; Email: kontum@chinhphu.vn; Điện thoại: 02603862320
    Bản quyền thuộc Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh Kon Tum
    Phát triển: Trình Văn Duẩn; Email:trinnhvanduan-kontum@chinhphu.vn.
    Ghi rõ 'Trang Thông tin điện tử Văn phòng UBND tỉnh Kon Tum' hoặc 'www.kontumvpub.gov.vn' khi phát hành lại thông tin từ Website này.