Đăng nhập
Thứ 7, ngày 26 tháng 9 năm 2020 TimKiem
    THỐNG KÊ TRUY CẬP
NguoiTruyCapTổng số người truy cập:
4188464
HOẠT ĐỘNG CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH
Tiếp tục triển khai tổ chức Hội nghị tuyên dương điển hình tiên tiến các cấp.
5/28/2020 10:08:54 AM     
Ngày 28/5, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Công văn số 1869/UBND-KTTH về việc tiếp tục triển khai tổ chức Hội nghị tuyên dương điển hình tiên tiến các cấp.

Theo đó, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh căn cứ vào điều kiện thực tế của cơ quan, đơn vị, địa phương mình tiếp tục thực hiện việc tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến các cấp theo Kế hoạch số 2297/KH-UBND ngày 04 tháng 9 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh. Đồng thời, chủ động phối hợp ngành Y tế để được hướng dẫn thực hiện các biện pháp bảo đảm công tác phòng, chống dịch Covid-19 trong thời gian tổ chức Hội nghị theo đúng quy định. Thời gian hoàn thành tổ chức Hội nghị trước ngày 20 tháng 7 năm 2020.

Sau Hội nghị, các cơ quan, đơn vị, địa phương tiếp tục hoàn chỉnh báo cáo tổng kết phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2015 - 2020; phương hướng, nhiệm vụ giai đoạn 2020 - 2025 và gửi về Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Ban Thi đua - Khen thưởng, Sở Nội vụ) trước ngày 25 tháng 7 năm 2020.

Giao Sở Nội vụ (Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh) tổng hợp, theo dõi, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị, địa phương triển khai thực hiện theo quy định.

 

 

Văn phòng UBND tỉnh  
Bài viết trước:
Icon  Triển khai thực hiện dịch vụ công trực tuyến hỗ trợ đối tượng gặp khó khăn do dịch Covid-19
Icon  Văn phòng triển khai Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam và hưởng ứng Ngày Đại dương Thế giới năm 2020
Icon  Tăng cường giải pháp nâng cao Chỉ số đánh giá phòng, chống tham nhũng (PACA INDEX).
Icon  Tiếp tục triển khai các biện pháp phòng, chống COVID-19
Icon  Chi bộ 5, Đảng bộ Văn phòng UBND tỉnh Đại hội lần thứ V, nhiệm kỳ 2020-2022
Icon  Chánh Văn phòng UBND tỉnh trao Quyết định bổ nhiệm cán bộ
Icon  Đảm bảo an toàn giao thông cho học sinh đến trường
Icon  Kiện toàn Ban Chỉ đạo về Chính quyền điện tử tỉnh Kon Tum
Icon  Tổ chức Lễ Kết nạp đảng viên mới tại Đảng bộ Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum
Icon  Công nhận các sản phẩm đạt giải và cấp giấy chứng nhận sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp tỉnh năm 2020
Thông báo
Văn bản mới ban hành
Trang chủ        |      Đăng nhập      
 © TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ VĂN PHÒNG ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KON TUM
    Chịu trách nhiệm: Ông Đặng Quang Hà - Chánh Văn phòng UBND tỉnh Kon Tum. 
    Địa chỉ: 492 Trần Phú, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum; Email: kontum@chinhphu.vn; Điện thoại: 02603862320
    Bản quyền thuộc Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh Kon Tum
    Phát triển: Trình Văn Duẩn; Email:trinnhvanduan-kontum@chinhphu.vn.
    Ghi rõ 'Trang Thông tin điện tử Văn phòng UBND tỉnh Kon Tum' hoặc 'www.kontumvpub.gov.vn' khi phát hành lại thông tin từ Website này.