Đăng nhập
Thứ 7, ngày 16 tháng 1 năm 2021 TimKiem
    THỐNG KÊ TRUY CẬP
NguoiTruyCapTổng số người truy cập:
4526849
HOẠT ĐỘNG CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH
Tăng cường thực hiện chính sách bảo hiểm y tế đối với học sinh, sinh viên
8/27/2019 8:57:27 AM     
Nhằm tiếp tục thực hiện tốt chính sách bảo hiểm y tế (BHYT) học sinh, sinh viên trên địa bàn tỉnh, phấn đấu từ năm học 2019 - 2020 có 100% học sinh, sinh viên tham gia BHYT, tiến tới thực hiện đạt mục tiêu BHYT toàn dân; Ngày 26/8, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Công văn số 2214/UBND-KGVX về việc tăng cường thực hiện chính sách bảo hiểm y tế đối với học sinh, sinh viên.

Theo đó, Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu Bảo hiểm xã hội tỉnh chủ động phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn thực hiện các quy định của Luật BHYT đối với học sinh, sinh viên. Tổ chức tốt việc hướng dẫn thủ tục hồ sơ, mức đóng BHYT, tổ chức in cấp thẻ BHYT cho học sinh, sinh viên đầy đủ, kịp thời; trích chuyển kinh phí chăm sóc sức khỏe ban đầu cho các trường theo đúng quy định; Phối hợp với Sở Y tế và các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có đăng ký khám, chữa bệnh BHYT thực hiện tốt việc chăm sóc sức khỏe và giải quyết kịp thời những vướng mắc phát sinh trong quá trình khám chữa bệnh BHYT đối với học sinh, sinh viên trên địa bàn tỉnh.

Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội phối hợp với Bảo hiểm xã hội tỉnh chỉ đạo, hướng dẫn Phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện, thành phố; các trường học và các cơ sở giáo dục nghề nghiệp thuộc đơn vị quản lý: Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật về BHYT học sinh, sinh viên; khẳng định BHYT học sinh, sinh viên là loại hình bắt buộc theo quy định của pháp luật. Đưa chỉ tiêu tỷ lệ tham gia BHYT của học sinh, sinh viên là một tiêu chí để đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của Nhà trường và việc chấp hành pháp luật của học sinh, sinh viên nhằm đảm bảo 100% học sinh, sinh viên trên địa bàn quản lý được tham gia và thụ hưởng chính sách BHYT; Thực hiện tốt công tác thu BHYT học sinh, sinh viên; sử dụng đúng mục đích, có hiệu quả nguồn kinh phí được trích lại cho y tế trường học để chăm sóc sức khỏe ban đầu cho học sinh, sinh viên theo quy định.

Rà soát các trường học, các cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh chưa đáp ứng tiêu chuẩn về cán bộ y tế học đường trong việc chăm sóc sức khỏe ban đầu cho học sinh, sinh viên theo quy định tại Nghị định số 146/2018/NĐ-CP ngày 17 tháng 10 năm 2018 của Chính phủ, chủ động phối hợp với Sở Y tế, Bảo hiểm xã hội tỉnh tháo gỡ vướng mắc và đảm bảo thực hiện tốt công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu cho học sinh, sinh viên.

Sở Y tế chỉ đạo các đơn vị trực thuộc nâng cao chất lượng khám chữa bệnh BHYT, nhất là đối với học sinh, sinh viên; tạo điều kiện tốt nhất để học sinh, sinh viên được chăm sóc sức khỏe thông qua chính sách BHYT; phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức thực hiện tốt công tác thanh tra, kiểm tra về y tế học đường.

Sở Tài chính tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh bố trí ngân sách hỗ trợ đóng BHYT cho học sinh, sinh viên theo Nghị quyết số 18/NQ-HĐND ngày 18 tháng 7 năm 2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh về Quy định mức hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế trên địa bàn tỉnh Kon Tum đảm bảo kịp thời, đúng quy định.

Các trường Đại học, Cao đẳng trên địa bàn tỉnh xây dựng kế hoạch duy trì tỷ lệ học sinh, sinh viên đã tham gia BHYT; tăng cường công tác tuyên truyền và có giải pháp phù hợp nhằm đảm bảo 100% học sinh, sinh viên tham gia BHYT và được thụ hưởng các chính sách BHYT theo quy định.

Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố chỉ đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo phối hợp với Bảo hiểm xã hội các huyện, thành phố đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến đối với phụ huynh và học sinh, sinh viên về các chính sách, pháp luật về BHYT, ý nghĩa của BHYT đối với công tác chăm sóc, bảo vệ sức khỏe học sinh, sinh viên; đồng thời, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện công tác BHYT học sinh, sinh viên tại các trường học, cơ sở giáo dục nghề nghiệp thuộc địa phương quản lý, đảm bảo từ năm học 2019-2020 đạt 100% học sinh, sinh viên tham gia BHYT.

Văn phòng UBND tỉnh  
Bài viết trước:
Icon  Tăng cường công tác phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn trên địa bàn tỉnh.
Icon  Tăng cường công tác đảm bảo an toàn công trình thủy lợi trong mùa mưa, lũ năm 2019.
Icon  Công bố các thủ tục hành chính mới ban hành; sửa đổi, bổ sung, thay thế và bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải
Icon  Công bố thủ tục hành chính mới ban hành; sửa đổi, bổ sung, thay thế và bãi bỏ ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Icon  Công bố, trao quyết định bổ nhiệm của Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh
Icon  Thông báo nội dung, thời gian phiên họp Ủy ban nhân dân tỉnh thường kỳ tháng 8 năm 2019.
Icon  Đảm bảo trật tự an toàn giao thông Lễ Quốc khánh 2/9 và Khai giảng năm học mới 2019-2020 trên địa bàn tỉnh
Icon  Chấp thuận chủ trương đầu tư Dự án trồng cây ăn quả công nghệ cao theo mô hình nông lâm kết hợp.
Icon  Chấp thuận chủ trương đầu tư Dự án Nhà máy sản xuất phân bón vi sinh hữu cơ.
Icon  Triển khai các giải pháp đảm bảo trật tự an toàn giao thông quý III và 6 tháng cuối năm 2019 trên địa bàn tỉnh Kon Tum.
Thông báo
Trang chủ        |      Đăng nhập      
 © TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ VĂN PHÒNG ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KON TUM
    Chịu trách nhiệm: Ông Đặng Quang Hà - Chánh Văn phòng UBND tỉnh Kon Tum. 
    Địa chỉ: 492 Trần Phú, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum; Email: kontum@chinhphu.vn; Điện thoại: 02603862320
    Bản quyền thuộc Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh Kon Tum
    Phát triển: Trình Văn Duẩn; Email:trinnhvanduan-kontum@chinhphu.vn.
    Ghi rõ 'Trang Thông tin điện tử Văn phòng UBND tỉnh Kon Tum' hoặc 'www.kontumvpub.gov.vn' khi phát hành lại thông tin từ Website này.